Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa"— Esityksen transkriptio:

1 Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa
NOPS –hanke Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa Pirkko Rimpilä-Vanninen, lehtori, projektipäällikkö Oulun ammattikorkeakoulun vierailu Hyvinkään Laureassa Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

2 Hankkeen tavoitteet Luoda ammattiopistossa opiskelevan nuoren työ- ja toimintakykyä edistävä toimintamalli ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston välille. Edistää nuoren päihteettömyyttä, liikunnallisuutta sekä terveellisiä nukkumis- ja ravitsemustottumuksia siten, että ne vahvistavat nuoren työ- ja toimintakykyä. Edistää nuoren tietoisuutta terveyttä edistävästä työympäristöstä ja -yhteisöstä sekä vahvistaa turvallisen ja terveellisen työn tekemisen osaamista jo opiskeluaikana Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

3 Hankkeen toteuttaja ja yhteistyökumppanit
Laurea ammattikorkeakoulu, Hyvinkää. Päätoteuttaja. HYRIA Koulutus Oy Hyria Karankatu, Hyvinkää Hyria Uudenmaankatu, Hyvinkää Hyria Uudenmaankadun asuntola, Hyvinkää Hyria Kauppalankatu, Hyvinkää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, KEUDA Keuda Järvenpää Keuda Nurmijärvi Keuda Mäntsälä Lukkarinpolku Keuda Mäntsälä Saarenkartano Hyvinkään kaupunki, opiskeluterveydenhuolto Järvenpään kaupunki, opiskeluterveydenhuolto Mäntsälän kunta, opiskeluterveydenhuolto Nurmijärven kunta, opiskeluterveydenhuolto Nurmijärven fysioterapia Oy Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

4 Hankkeen rahoittaja Sosiaali- ja terveysministeriö, terveyden edistämisen määräraha vuodelle 2010, 2011 Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

5 Hankkeen organisoituminen: Kehittäjäverkosto
NOPS -tiimi TE -tiimi NOPS –opetiimi NOPS –opiskelijat Johtoryhmä Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

6 Hankkeen opiskelijat Syksyllä 2010 ammattiopistoissa aloittaneet opiskelijat Pilotteina (n= ) Audiovisuaalinen viestintä Autoala Hotelli-, ravintola- ja cateringala Puuala Vaatetusala Puutarhatalous Hyria Uudenmaankadun asuntola Ammattiopistojen kaikki opiskelijat Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea Kuva: Olavi Suomela 3/2010

7 Hankkeen opiskelijat Laurean terveys- ja sosiaalialan opiskelijat
½ vuosittain 8-11 ryhmää Opiskelevat opintojaan hankkeessa (LbD) Kuva: Pirkko Rimpilä-Vanninen Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

8 Hankkeen menetelmät Toimintatutkimuksellinen työote
Vaikuttavuuden arvioiminen Yhteistyökumppaneiden normaali arkeen sitoen Laurean opiskelijat ja lehtorit vastaavat toiminnasta, yhteistyötä kumppaneiden kanssa Kuva: Ora M. & Pakarinen A. 2010 Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

9 Hankkeen työmenetelmät
Toiminta ammattiopiston opiskelijan kanssa Tutkimus Toimintamallit: Yhteistyö-malli TE -mallit Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

10 Toiminta ammattiopiston opiskelijoiden kanssa
Terveystapahtumat -Luokkatapahtumat -Sali/aulatapahtumat -Välituntitoiminta Terveyskeskustelut -Työterveyskeskustelut -Terveyssuunnitelmat -TANO -toiminta -Muut keskustelut -Kuntotestit Tsemppis -Yksilö- ,Työterveys- -Elämäni-, Tupakatta- ja LiikuntaTsemppikset Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

11 Tutkimukset  NOPS 2010–2012 hankkeessa tehdään seitsemän eri selvitystä, arviointia ja tutkimusta, joiden avulla toimintamallia kehitetään. Tutkimusongelmat: Mikä on ammattiopistojen opiskelijan työ- ja toimintakyvyn edistämisen nykytila ja tarpeet ? Minkälainen on ammattiopistojen opiskelijan toimintaympäristö työympäristönä ammattiopistoissa ? Mitkä ovat ammattiopistojen opiskelijoiden terveystottumukset sekä työ- ja toimintakyky hankkeen alussa ja lopussa ? Minkälainen on ammattiopistojen opiskelijan terveysosaaminen erilaisten terveyden edistämisen interventioiden jälkeen ? (6 osatutkimusta) Minkälainen on ammattiopistojen opiskelijan työterveys- ja turvallisuusosaaminen erilaisten terveyden edistämisen interventioiden jälkeen ? Minkälaista terveydenedistämisen osaamista kehittyy Laurean opiskelijoille hankkeen aikana ? Mitä tapahtuu hankkeen toimintaprosessin aikana ? Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

12 NOPS –hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012
Kevät 2010 Ammattiopiston terveyden edistämisen nykytila ja tarpeet -selvitys Ammattiopiston opiskelijan toimintaympäristöä -selvitys Syksy 2010 Ammattiopiston nuoren terveystottumukset ja työkyky -alkukysely Ammattiopiston opiskelijan terveysosaaminen – kyselytutkimus Hankkeen toimintaprosessi -selvitys ¨Kevät 2011 Ammattiopiston opiskelijan työterveys ja turvallisuus osaamisen kehittyminen –erillisiä tutkimuksia ja selvityksiä Laurean opiskelijan TE -osaaminen –1. kysely Ammattiopiston opiskelijan terveysosaaminen -5. kyselytutkimus ¨Syksy 2011 Laurean opiskelijan TE –osaaminen -2. kysely Ammattiopiston opiskelijan terveysosaaminen -6.kyselytutkimus Hankkeen toimintaprosessi/tulokset -selvitys ¨Kevät 2012 Ammattiopiston nuoren terveystottumukset ja työkyky -loppukysely Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

13 Toimintamalli: AMK –opiskelijat kytketään osaksi ammattiopistojen terveyttä edistävää työtä
A. Pysyvä toiminta, OPS –malli Ammattiopiston terveyttä edistävän toiminnan vuosisuunnitelma osana opetussuunnitelmaa Laurea terveyttä edistävän toiminnan tuottajana osana opetussuunnitelmaa B. Tarve –malli Ammattiopiston ja Laurea tilaavat toisiltaan toimintaa tarveperustaisesti Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

14 Toimintamalli: TE -mallit
Yksittäiset terveyden edistämisen tuotteet Terveystapahtuma –mallit Tsemppis –mallit/välineet Työterveyskeskustelu –malli/välineet Asumisterveyden edistämisen -malli Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

15 NOPSin tahtotila NOPS –hankkeen toimijoilla on halu huolehtia nuoren terveydestä ja turvallisuudesta jo ammatillisen peruskoulutuksen aikana, jotta nuori voisi nauttia elämästään täysillä myöhemmissäkin elämän- ja työuranvaiheissa. Kuva: Olavi Suomela 3/10 Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

16 Pedagogiset mallit Pohjana NOPS –toiminta ammattiopistossa
Opintojaksot NOPS –hankkeen tavoitteiston ja kumppaneiden toiveita noudattaen NOPS –toiminnat siten, että palvelee sekä Laurean että ammattiopistojen opetussuunnitelmaa 1 opintojakso lukukaudessa- malli Integroitu lukukausi malli Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

17 Terveystottu-mukset, -valinnat, -muutos
Ammattiopiston nuoren työ- ja toimintakykyä edistävä toiminta syksyllä 2010 ja keväällä 2011 Ter-veys-tapah-tuma Terveystottu-mukset, -valinnat, -muutos Ter-veys-keskustelu Voimavarat Muutosvalmius Terveyssuunni-telma Tsemp-pi Menestymisen seuranta ja tuki Ryhmä, yksilö, SYKSY 2010 KEVÄT 2011 KEVÄT 2011 ja SYKSY 2011 Nuoren terveyskäyttäytymisen muutosprosessi työ- ja toimintakykynsä edistämiseksi NOPS Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

18 -voimavaroja vahvistava ohjaaminen
Ammattiopisto nuoren työ- ja toimintakykyä edistävä toiminta syksyn 2010 aikana Terveys-tapahtuma -voimavaroja vahvistava ohjaaminen ASIASISÄLTÖ Ravitsemus, liikunta, päihteet, uni Terveysvalinnat Terveyskäyt-täytymisen muutostarve SYKSY 2010 Nuoren terveys osaaminen vahvistuu -tiedot, taidot, motivaatio ”Ammattiopiston nuo- ren terveysosaaminen” –tutkimukset (4) Ammattiopiston nuoren terveyskäyttäytymisen muutosprosessi työ- ja toimintakykynsä edistämiseksi NOPS Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

19 -voimavaroja vahvistava ohjaaminen
Miten Laurean opiskelijoiden opiskeluprosessit ovat rakentuneet NOPS in tavoitteiden näkökulmasta ? (syksy 2010 ) Terveys-tapahtuma -voimavaroja vahvistava ohjaaminen ASIASISÄLTÖ Ravitsemus, liikunta, päihteet, uni Terveysvalinnat Terveyskäyt-täytymisen muutostarve STB08SN ja SHB08SN 2 op STB10SN ja SHB10SN 7 op Nuoren terveys osaaminen vahvistuu -tiedot, taidot, motivaatio SHB10KA 1 op SHB10KN 1 op ”Ammattiopiston nuo- Ren terveysosaaminen” –tutkimukset (4) STB07SN 5 op SHB09KA 3 op SHB09KN 3 op Opntyö 15 op NOPS Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

20 Yksi opintojakso lukukaudessa
Luokkaopetus Tiimityö hankkeessa Yksilö ja ryhmäarviointi Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

21 Integroitu lukukausimalli
Ryhmäohjaus & -arviointi LbD kolmen opinto-jakson integraa-tiona Tiimityö kotiryhmissä Terveysalan opiskelijat ensimmäisen vuoden syksy Hoitotyön perusteet 30 op Tutkiva ja kehittävä hoitotyö 2 op/10 op Hoitotyön toimintaympäristö 1 op/10 op Kansanterveys ja hoitotyö 5 op/10 op Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

22 NOPS –hankkeessa oppiminen 2010-2012, terveysala
Lukukausi Pedagoginen malli Opintojakso 1. lukukausi Integroitu lukukausi -malli HOITOTYÖN PERUSTEET 30 op Tutkiva ja kehittävä hoitotyö + Hoitotyön toimintaympäristö + Kansanterveys-työ 10 op/30 op 2. lukukausi Yhden opintojakson lukukausi -malli HOITOTYÖN TOIMINNOT 30 op Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 op/ 10 op 4. lukukausi AVOTERVEYDENHOITO JA MIELENTERVEYSHOITOTYÖ 30 op Perhe-, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, kriisityö + Hoitotyö vastaanotoilla ja kodeissa 5 op/20 op 5. lukukausi HOITOTYÖN OSAAMISEN SYVENTÄMINEN 30 op/TERVEYDENHOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 30 op Terveyden ja turvallisuuden edistäminen 5/10 op 6. lukukausi Yhden opintojakson lukukausi –malli TAI HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 30 op Hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen 5 op/5op Opinnäytetyö 15 op/15 op Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

23 Hankkeessa oppimisen ohjausprosessi Integroitu lukukausi -mallissa
Orientaatioluennot Projektityön perusteet Kirjallinen ja suullinen viestintä Asiakaslähtöinen ohjaus Tutkimusmenetelmät Näyttöön perustuva terveyden edistäminen Ryhmäohjaus NOPS -perehdytys Hankkeen vaiheiden mukainen ohjaus: hankkeen orientaatiovaiheen, suunnitelma ja toteutusvaiheen ohjaukset Verkko -ohjaus Kotiryhmäohjaus Yksilölliset ohjausasiat suhteessa hankkeen etenemiseen NOPS Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

24 Keskustellen enemmän ! Lisätietoja Kiitokset mielenkiinnosta !
Pirkko Rimpilä-Vanninen, pirkko.rimpila- Kiitokset mielenkiinnosta ! Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea


Lataa ppt "Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google