Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pirkko Rimpilä-Vanninen, projektipäällikkö/Laurea

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pirkko Rimpilä-Vanninen, projektipäällikkö/Laurea"— Esityksen transkriptio:

1 Pirkko Rimpilä-Vanninen, projektipäällikkö/Laurea
Opiskelevan nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen -seminaari NOPS hanke Pirkko Rimpilä-Vanninen, projektipäällikkö/Laurea

2 NOPS –hanke Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa Pirkko Rimpilä-Vanninen Projektipäällikkö /Laurea Pirkko Rimpilä-Vanninen 2011 Projektipäällikkö, Laurea

3 Hankkeen tavoitteet Luoda toimintamalli, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijat kytketään osaksi ammattiopiston terveyttä edistävää työtä Edistää nuoren päihteettömyyttä, liikunnallisuutta sekä terveellisiä nukkumis- ja ravitsemustottumuksia siten, että ne vahvistavat nuoren työ- ja toimintakykyä. Edistää nuoren tietoisuutta terveyttä edistävästä työympäristöstä ja -yhteisöstä sekä vahvistaa turvallisen ja terveellisen työn tekemisen osaamista jo opiskeluaikana

4 Hankkeen keskeiset toimijat
Laurea ammattikorkeakoulu, Hyvinkää. Päätoteuttaja. HYRIA Koulutus Oy Hyria Karankatu 3-5, Hyvinkää Hyria Uudenmaankatu, 249 Hyvinkää Hyria Uudenmaankadun asuntola 249, Hyvinkää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, KEUDA Keuda Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä Lukkarinpolku, Mäntsälä Saarenkartano Hyvinkään kaupunki, opiskeluterveydenhuolto Järvenpään kaupunki, opiskeluterveydenhuolto Mäntsälän kunta, opiskeluterveydenhuolto Nurmijärven kunta, opiskeluterveydenhuolto Nurmijärven fysioterapia Oy

5 Hankkeen keskeiset toimijat mukana käytännön toteutuksessa
Projektipäällikkö Johtoryhmå NOPS –tiimi Laurea NOPS –ydintiimi Laureassa Projektipäällikkö, lehtori, tutkimusasiantuntija NOPS -opetiimi NOPS - korkeakou-lusihteerit TE -tiimi TE -tiimi TE -tiimi TE -tiimi TE -tiimi Keuda Järvenpää Keuda Nurmijärvi Keuda Mäntsälä Hyria Karankatu Hyria Uudenmaankatu Laurea ammattikorkeakoulu

6 Hankkeessa työskentelyn periaatteet
Yhteistyökumppaneiden normaali arkeen sitoen Laurean opiskelijat ja lehtorit vastaavat toiminnasta, yhteistyötä kumppaneiden kanssa Toimintatutkimuksellinen työote Vaikuttavuuden arvioiminen NOPS –organisaation toiminta Kuva: Ora M. & Pakarinen A./Laurea, 2010

7 Hankkeen kohderyhmä Syksyllä 2010 ammattiopistoissa aloittaneet opiskelijat pilotteina (n= ) Audiovisuaalinen viestintä Autoala Hotelli-, ravintola- ja cateringala Puuala Vaatetusala Puutarhatalous Hyria Uudenmaankadun asuntola Ammattiopistojen kaikki opiskelijat Laurean terveys- ja sosiaalialan opiskelijat, ½ vuosittain 8-11 ryhmää Kuva: Olavi Suomela 3/2010

8 Hankkeen työmenetelmät
Toiminta ammattiopiston opiskelijan kanssa Tutkimus Toimintamallit Pedagoginen malli Terveyttä edistävän toiminnan malli Yhteistyö-malli TE -mallit

9 NOPS 2010-2012 –hankkeen vaikuttavuus
Pirkko Rimpilä-Vanninen Lehtori, projektipäällikkö

10 Minkälaisia vaikutuksia tavoiteltiin ?
Ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto Toimintamalli, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijat kytketään osaksi ammattiopistojen terveyttä edistävää työtä Ammattiopiston opiskelija Terveysosaaminen, työterveys- ja turvallisuus-osaaminen Työ- ja toimintakyvyn edistyminen Terveyden edistäminen ammattiopistoissa Ammattiopiston nuorille soveltuvia menetelmiä Ammattikorkeakoulun opiskelija Terveyden edistämisen osaaminen TKI -toiminta 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

11 Mistä tiedetään, että on ollut vaikutusta/tulee olemaan vaikutusta ?
NOPS –hankkeen tapahtumien teoreettiset olettamukset vaikutuksen syntymekanismeista Tiedot, taidot –motivaatio –malli (IBM) Transteoreettinen muutosvaihemalli Terveyden edistämisen lähestymistavat Tutkimus NOPS –hankkeen tutkimus- ja kehittämisasetelma Terveyden edistämisen ja toimintamallin nykytila Terveystapahtumat, terveyskeskustelut, Tsemppis –määrät, sisällöt, menetelmä Toimintamalli: pedagoginen malli, yhteistyömalli, terveyttä edistävän toiminnan malli 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

12 Tutkimus- ja kehittämisasetelma, NOPS 2010-2012
Ammattiopisto opiskelijan työ- ja toimintakyvyn edistäjänä Nykytila ja tarpeet –selvitys Toimintaympäristö oppimisympäristönä -selvitys Toiminta ammattiopiston opiskelijan kanssa Terveystapahtumat, Terveyskeskustelu, Tsemppis Työ- ja toimintakykyä edistävä asiasisältö Toiminnan vaikuttavuus Terveystot-tumukset ja työkyky Terveys-osaaminen Työterveys- ja turvallisuus-osaaminen Terveyden edistämisen osaaminen Tarpeesta nykytilaan -prosessi Ammattiopiston opiskelijan työ- ja toimintakyky paranee

13 Tarpeesta tulokseen Nykytila ja tarve kevät 2010 ammattiopistoissa
Terveystietoa 1 ov Liikuntaa 1 ov Satunnaiset tapahtumapäivät Työturvallisuus ammattiaineissa Tulokset joulukuu 2011 Säännöllisiä terveystapahtumia Tsemppistoimintaa vapaasti valittavina opintoina Työterveyskeskusteluja Toimintamalli 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

14 Terveystottu-mukset, -valinnat, -muutostarve, innostuminen
Opiskelijan työ- ja toimintakyvyn edistämisen malli, taustalla transteoreettinen muutosvaihemalli Terveystottu-mukset, -valinnat, -muutostarve, innostuminen Terveys-tapah-tuma Muutostarve Muutoksen vaihe Voimavarat Muutosvalmius Terveyssuunitelma Terveys-keskustelu Menestymisen seuranta ja tuki Ryhmä, yksilö, Tsemppi SYKSY 2010 KEVÄT 2011 KEVÄT SYKSY 2011 Nuoren terveyskäyttäytymisen muutosprosessi hänen työ- ja toimintakykynsä edistämiseksi

15 Toiminta ammattiopiston opiskelijoiden kanssa
Terveystapahtumat -Luokkatapahtumat -Sali/aulatapahtumat -Välituntitoiminta Terveyskeskustelut -Työterveyskeskustelut -TANO -toiminta -Muut keskustelut -Kuntotestit Tsemppis -Yksilö- ,Työterveys- -Elämäni-, Tupakatta- ja LiikuntaTsemppikset sekä Asu terveesti asuntolassa, NOPS -opinnot

16 Toiminta ammattiopiston opiskelijoiden kanssa syksy 2010
Terveystapahtumat (n=47) Ravitsemus-, liikunta-, päihde- ja unitapahtumia (n=36) Asu terveesti asuntolassa –pilotti ( n= 10 tapahtumaa) Työterveys TOP –jaksolla puutarha-ala (n=1) Sininen kansio: Työterveysmuotokuvan keräämisen aloitus Terveyskeskustelu: TANO –toiminta/Videoavusteinen ergonomiaohjaus: (n=8) Kuntotestit (n=60) Tutkimus Terveystottumus- ja työkyky –alkukysely (8 eri ryhmää/n=118) Ammattiopiston opiskelijan terveysosaaminen – tutkimuksen aineistonkeruu

17 Toiminta ammattiopiston opiskelijoiden kanssa kevät 2011
Terveystapahtumat (n= 50) Mm. mielenterveys, päihteettömyys, tupakoimattomuus välituntitoimintaa Terveyskeskustelut (n=380) Kuntotestit (n=60) Terveydentilan mittaaminen ( n=120 ), henkilökohtaiset työterveyskeskustelut (n=100 ) Henkilökohtaiset ergonomiaohjaukset (n=100) TANO –toimintaa ryhmissä (n= 13) Videoavusteinen ergonomiaohjaus Pöly, melu ja tärinä puualalla Henkinen jaksaminen työssä ja opiskelussa Tapaturmat, melu, säteily autoalalla Ensiapuvalmius puualalla Tsemppi -toimintaa: YksilöTsemppis, ElämäniTsemppis 1 ov, LiikuntaTsemppis 1 ov, Tupakatta Tsemppis, TyöterveysTsemppis Asu terveesti asuntolassa 1 ov

18 Toiminta ammattiopiston opiskelijoiden kanssa syksy 2011
Terveystapahtumia (n=57) Työ ja ravitsemus ; työ ja päihteet ; työ ja mielenterveys ; Työturvallisuus (ensiapuvalmius), toimiva työyhteisö; arjen hallinta Liikunta ja työkyky, opiskelijan seksuaalisuuden edistäminen Tapaturmien ehkäiseminen Tsemppis –toimintaa Asu terveesti asuntolassa 1 ov NOPS –opinnot 1 ov (40h)/pakolliset opinnot LiikuntaTsemppis 1 ov (40h)/vapaasti valittavat TyöterveysTsemppis 1 ov (40h)/osana ammattiaineita Tutkimus Ammattiopiston opiskelijan terveysosaaminen

19 NOPS 2010-2012 –hankkeen tuottama toimintamalli
Terveyttä edistävän toiminnan malli Yhteistyömalli Pedagoginen malli 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

20 NOPS –hankkeessa oppiminen/pedagoginen malli Laureassa
Lukukausi Opintojakso 1. lukukausi HOITOTYÖN PERUSTEET 30 op Tutkiva ja kehittävä hoitotyö + Hoitotyön toimintaympäristö + Kansanterveys-työ 10 op/30 op 2. lukukausi HOITOTYÖN TOIMINNOT 30 op Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 op/ 10 op 4. lukukausi AVOTERVEYDENHOITO JA MIELENTERVEYSHOITOTYÖ 30 op Perhe-, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, kriisityö + Hoitotyö vastaanotoilla ja kodeissa 5 op/20 op 5. lukukausi HOITOTYÖN OSAAMISEN SYVENTÄMINEN 30 op/TERVEYDENHOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 30 op Terveyden ja turvallisuuden edistäminen 5/10 op 6. lukukausi HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 30 op Hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen 5 op/5op Opinnäytetyö 15 op/15 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 op

21 Ryhmäohjaus & -arviointi
NOPS –hankkeessa oppiminen/pedagoginen malli Laureassa. mallina 1. vuoden sosiaali- ja terveysalan opiskelijat Ryhmäohjaus & -arviointi LbD kahden opinto-jakson integraa-tiona Tiimityö kotiryhmissä Terveysalan opiskelijat ensimmäisen vuoden syksy Hoitotyön perusteet 30 op Tutkiva ja kehittävä hoitotyö 7 op/10 op Kansanterveys ja hoitotyö 6 op/10 op

22 Tutkimus: Terveysalan opiskelijoiden terveyden edistämisen osaaminen
Tutkimusongelma: Minkälaista terveyden edistämisen osaamista kehittyy Laurean terveysalan opiskelijoille hankkeen aikana ? Kohderyhmä: Terveysalan opiskelijat n=93, ikä v. (n=68), naisia (n=85) Aineistonkeruu Kevät 2011, syksy 2011/lokakuu Kyselylomake: Taustatiedot Terveyden edistämisen asiasisältö osaaminen (21 muuttujaa) Terveyden edistämisen toimintaympäristöosaaminen (17 mja) Terveyden edistämisen menetelmäosaaminen ( 18 mja) Terveyden edistämisen eettinen osaaminen ( 9 mja) Terveyden edistämisen kehittämisosaaminen ( 15 mja) 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

23 Terveyden edistämisen toimintaympäristö-osaaminen (n=93, määrinä)
Osaamisalue Erin-omai-sesti / hyvin Kohtalaisesti Vähän/ ei lainkaan Nuoren kohtaaminen ammattiopistossa 55 32 6 Opiskelijaryhmän kohtaaminen 54 33 Ammattiopiston käytänteiden tunteminen 19 35 39 Ammattiopiston opiskelijaryhmän toiminnan tuntemi-nen 16 42 Ammattiopiston opiskelukulttuurin tunteminen 15 36 41 Terveyttä tukevan opiskeluympäristön luominen 27 38 28 Ammattiopiston opiskelijan terveyttä edistävän kulttuurin vahvistaminen 34 23 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

24 Terveyden edistämisen menetelmäosaaminen (n=93, määrinä)
Osaamisalue Erinomaisesti/hyvin Kohtalai-sesti Vähän/ei lainkaan Voimavarojen vahvistaminen 40 32 20 Motivointi ja innostaminen itsestä huolehtimiseen 48 36 8 Terveyskäyttäytymisen muutoksen tukeminen 42 38 12 Terveystietoisuuden vahvistaminen 54 6 Terveysvalintoihin liittyvän päätöksenteon tukeminen 41 39 Nuoren ohjaaminen yksilönä 25 26 Opiskelijaryhmän ohjaaminen 51 33 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

25 Terveyden edistämisen kehittämisosaaminen (n=93, määrinä)
Erinomaisesti/hyvin Kohtalaisesti Vähän/ei lainkaan Terveyttä edistävän toiminnan suunnitteleminen 56 30 6 Terveyttä edistävien toimintojen toteuttaminen 54 8 Terveyttä edistävän toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen 39 36 16 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

26 Terveyden edistämisen eettinen osaaminen (n=93, määrinä)
Olen kehittynyt Täysin/ osittain samaa mieltä En osaa sanoa osittain eri mieltä Ihmisarvon kunnioittamisessa 57 23 9 Toimimaan korostaen nuoren oikeutta itsenäisiin valintoihin 52 31 8 Toimimaan nuoren tarpeista lähtien 59 Toimimaan ammattiopiston tarpeista lähtien 45 29 17 Osallistamaan nuoria aktiiviseen toimintaan tapahtumien aikana 27 11 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

27 Tutkimus: Ammattiopiston opiskelijan terveysosaaminen
Tutkimusongelmat: Minkälainen on ammattiopistojen opiskelijan terveysosaaminen erilaisten terveyden edistämisen interventioiden jälkeen ? Aineistonkeruu: Syksy 2010 uni-, liikunta-, ravitsemus- ja päihdetapahtumien alussa ja lopussa Kevät 2011 erilaisten terveystapahtumien lopussa Syksy 2011 erilaisten terveystapahtumien lopussa Kohderyhmä: Terveystapahtumiin osallistuneet ammattiopistojen yksiköiden opiskelijat 4/3/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

28 Työ ja työ- ja toimintakyky -voimavaroja vahvistavaa
Minkälaisiin teoreettisiin olettamuksiin vaikutuksen syntymekanismeista interventio perustui? Terveystapahtumien teoriaperusta ja tutkimusasetelma ASIASISÄLTÖ Työ ja työ- ja toimintakyky Terveys-tapahtuma -voimavaroja vahvistavaa Oppimiskäsitys, kokemuksel-linen, konstruktivismi Opiskelijan työ- ja toimintakyvyn muutos Nuoren terveys- osaaminen vahvistuu -tiedot, taidot, motivaatio TE –arvot Tarvepohja Kunnioittami-nen Voimavarat ”Ammattiopiston nuoren terveysosaaminen” –tutkimus(6.)

29 Lisätietoja Suuret kiitokset ! http://nops.laurea.fi
Pirkko Rimpilä-Vanninen, NOPS esittäytyy Tehoa terveyden edistämiseen valtakunnallisessa seminaarissa Helsingin Kampissa helmikuu 2012 Suuret kiitokset !


Lataa ppt "Pirkko Rimpilä-Vanninen, projektipäällikkö/Laurea"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google