Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattiopiston nuoren terveyden edistäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattiopiston nuoren terveyden edistäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattiopiston nuoren terveyden edistäminen
NOPS – hankkeen alueseminaari Sairaanhoitajaopiskelijat Leena Lindström ja Tiina Vähäsarja NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

2 Ammattiopiston opiskelijan terveystottumukset ja työkyky: tutkimustuloksia
”Ammattiopiston opiskelijan terveystottumukset ja työkyky” –tutkimus yksi NOPS –hankkeen tutkimuksista Tutkimuksen kohdejoukkona Hyrian ja Keudan elokuussa 2010 aloittaneet NOPS -pilottiryhmän opiskelijat (n=148) Kyselytutkimus tehtiin hankkeen alussa syyskuussa 2010 ja seurantakysely tehdään vuonna 2012 Tarkoituksena saada NOPS –hankkeen aikainen alku- ja loppukuvaus nuoren terveystottumuksista ja työkyvystä NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

3 Kyselylomakkeen aihealueet
Terveys ja työkyky Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Tupakointi ja nuuskaaminen Alkoholi Huumeet Suhtautuminen päihteiden käyttöön Perhe ja ihmissuhteet Taustatiedot NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

4 Kyselyyn vastanneet n=118 (n=148) Molempia sukupuolia yhtä paljon
NOPS –hankkeen pilottiryhmät vastaajina Keudasta 72 opiskelijaa Hyriasta 46 opiskelijaa Molempia sukupuolia yhtä paljon Keudan opiskelijoista 46 % tyttöjä, 54 % poikia Hyrian opiskelijoista 56,5 % tyttöjä, 43,5 % poikia 64 % vastaajista 16-vuotiaita 90 % asuu kotona vanhempiensa luona NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

5 Terveys ja työkyky Suurin osa vastaajista (85 %) arvioi terveytensä tulevan ammatin ruumiillisten ja henkisten vaatimusten kannalta erittäin hyväksi tai melko hyväksi, ruumiillisten vaatimusten osalta terveytensä arvioi melko huonoksi 0,8 %, henkisten vaatimusten osalta terveytensä arvioi melko tai erittäin huonoksi 5 % 62 % kokee fyysisen terveydentilansa hyväksi tai erinomaiseksi, 34 % keskinkertaiseksi ja 4 % jonkin verran tai erittäin huonoksi 74 % kokee psyykkisen hyvinvointinsa hyväksi tai erinomaiseksi, 16 % keskinkertaiseksi ja 10 % jonkin verran tai erittäin huonoksi NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

6 20 % kärsii päänsärystä noin kerran viikossa, 8,5 % lähes joka päivä
Tytöistä 64 % ja pojista 88 % vastaa kokevansa masennusta harvoin tai ei koskaan Tytöistä 19 % kertoo kokevansa masennusta noin kerran viikossa tai lähes joka päivä, vastaava luku poikien kohdalla on 5 % Fyysisistä oireista eniten nousivat esille päänsärky ja niska- ja hartiakivut, muita fyysisiä oireita nuorilla oli erittäin vähän 20 % kärsii päänsärystä noin kerran viikossa, 8,5 % lähes joka päivä 22 % kärsii niska- tai hartiakivuista noin kerran viikossa, 9 % lähes joka päivä NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

7 Ravitsemus 60% syö aamupalan päivittäin tai lähes päivittäin
80% syö lounaan ja päivällisen 10 % syö makeisia tai hampurilaisia useammin kuin kaksi kertaa viikossa 50 % ei käytä energiajuomia, 46 % käyttää 1-2 tlk/plo vuorokaudessa, 1,5 % 3-5/vrk ja 2,5 % yli 10 tlk/plo vuorokaudessa 38 % juo sokeroituja virvoitusjuomia 3-5 kertaa viikossa NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

8 Liikunta Liikuntaa, jossa hengästyy ja hikoilee, harrastaa viikon aikana: O,5-1 h 29 % 2-3 h 26 % 4-6 h 23 % 7 h tai enemmän 11 % Ei yhtään 11 % Tytöt harrastavat enemmän hyötyliikuntaa Pojat harrastavat enemmän vapaa-ajan liikuntaa Pojista 35 % kulki koulumatkat moottoriajoneuvolla NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

9 Uni ja lepo 66 % nuorista nukkuu 7-8 tuntia yössä opiskelupäivinä
73 % nukkuu vapaapäivinä 9 tuntia tai enemmän 45 % menee nukkumaan opiskelupäivinä noin klo 22-23 35 % menee nukkumaan opiskelupäivinä klo tai myöhemmin 62 % tuntee itsensä väsyneeksi päiväsaikaan lähes aina tai useasti 50 % on tietokoneen ääressä koulupäivän jälkeen 1-2 tuntia 30 % on tietokoneen ääressä 3-5 tuntia päivittäin NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

10 Tupakointi ja nuuskaaminen
45 % vastaajista ei tällä hetkellä tupakoi 16 % haluaa lopettaa tai harkitsee tupakoinnin lopettamista 65 opiskelijaa tupakoi tällä hetkellä, heistä 38 opiskelijaa tupakoi 1-2 kertaa päivässä 37 opiskelijaa ilmoittaa tupakoivansa oppilaitoksen piha-alueella joka päivä 6 % kaikista vastaajista on kokeillut nuuskaa kerran, 10 % nuuskaa silloin tällöin ja 2,5 % päivittäin NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

11 Alkoholi 18 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin
36 % käyttää alkoholia 1-2 kertaa kuukaudessa 11 % käyttää alkoholia tosi humalaan asti kerran viikossa tai useammin 31 % käyttää alkoholia tosi humalaan asti 1-2 kertaa kuukaudessa 62 % ei halua tällä hetkellä vähentää alkoholin käyttöään Luvuissa ovat mukana myös ne vastaajat, jotka eivät käytä alkoholia lainkaan NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

12 Huumeet 7 % vastaajista on kokeillut tai käyttänyt yhden kerran kannabista, 6 % käyttänyt 2-4 kertaa ja 10 % viisi kertaa tai useammin 6,8 % tytöistä ja 13,6 % pojista on käyttänyt kannabista viisi kertaa tai useammin Muutama % kokeillut muita huumeita Huumeiden käyttöä koskevassa kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat: en koskaan, kerran, 2-4 kertaa ja 5 kertaa tai useammin NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

13 Suhtautuminen päihteiden käyttöön
74 % hyväksyy tupakoinnin silloin tällöin, 46 % hyväksyy 10 tai enemmän savuketta/vrk polttamisen 71 % hyväksyy parin alkoholiannoksen juomisen muutaman kerran viikossa 44 % hyväksyy humalajuomisen kerran viikossa Lähes 35 % vastaajista hyväksyy kannabiksen käytön silloin tällöin 34,5 % hyväksyy kannabiksen käyttämisen silloin tällöin, 14,5 % hyväksyy kannabiksen käyttämisen säännöllisesti 20 % ei osaa sanoa, onko päivittäinen runsas tupakointi kerran viikossa hyväksyttävää vai ei 20 % ei osaa sanoa, onko humala kerran viikossa hyväksyttävää NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

14 Noin 70 % ilmoitti, että heillä on kaksi tai useampia läheisiä ystäviä
Perhe ja ihmissuhteet Noin 60 % vastaajista pystyy keskustelemaan vanhempien tai muun huoltajan kanssa omista asioistaan usein tai melko usein Noin 70 % ilmoitti, että heillä on kaksi tai useampia läheisiä ystäviä Lähes 80 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tällä hetkellä henkilökohtaisiin ihmissuhteisiinsa Tytöt olivat tyytymättömämpiä henkilökohtaisiin ihmissuhteisiinsa kuin pojat NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea

15 Yhteenveto 62 % kokee fyysisen terveytensä hyväksi tai erinomaiseksi , 74 % psyykkisen terveytensä hyväksi tai erinomaiseksi 50 % käyttää energiajuomia 55 % tupakoi 75 % käyttää alkoholia 30 % käyttää alkoholia tosi humalaan 2-3 krt kuukaudessa 44% hyväksyy humalajuomisen kerran viikossa 62 % tuntee itsensä väsyneeksi päiväsaikaan lähes aina tai useasti 30 % on tietokoneen ääressä 3-5 tuntia päivittäin NOPS, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa , Laurea


Lataa ppt "Ammattiopiston nuoren terveyden edistäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google