Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Muististrategioita Auttavat säilyttämään mielessä tai palauttamaan mieleen uutta informaatiota.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Muististrategioita Auttavat säilyttämään mielessä tai palauttamaan mieleen uutta informaatiota."— Esityksen transkriptio:

1 Muististrategioita Auttavat säilyttämään mielessä tai palauttamaan mieleen uutta informaatiota

2 Muististrategioita A Yhteyksien luominen •ryhmittely ▫materiaalin luokittelu mielekkäisiin yksiköihin ja ryhmiin joko mielessä tai kirjoittamalla ▫luokittelun perusteita useita tilanteesta ja tarkoituksesta riippuen esim. sanaluokka, synonyymit, vastakohdat, aihepiiri, muu yhteys ▫ryhmien merkitseminen, akronyymit (sana, joka on alkuperäiskirjainlyhenne esim.Abloy), värien käyttö ryhmän mukaan esim. alleviivauksissa

3 Muististrategioita •assosiointi/elaborointi ▫uuden tiedon liittäminen vanhaan tietoon, aikaisempiin oppimiskokemuksiin ▫mielekkäiden yhteyksien luominen •uusien sanojen liittäminen tekstiyhteyteen ▫sanan tai asian liittäminen järkevään lauseeseen, keskusteluun tai kertomukseen ▫muistuttaa paljon edellistä kohtaa

4 Muististrategioita B Mielikuvien ja äänteiden hyödyntäminen •Mielikuvien käyttö ▫uuden tiedon liittäminen muistiin mielekkäällä mielikuvien käytöllä, joko muistissa, mielessä tai piirroksella/kuvalla ▫mielikuva voi olla kohteen kuva, muistikuva kirjaimista, sana sijoitettuna johonkin paikkaan jne. ▫abstraktit sanat voidaan assosioida symbolein •Semanttiset kartat ▫sanojen järjestäminen kuvaksi/kartaksi (mind map)

5 Muististrategioita •Avainsanojen käyttö ▫uuden sanan muistaminen kuulo- ja näkölinkillä ▫vaiheet:  a. uudelle sanalle etsitään omasta äidinkielestä tai toisesta vieraasta kielestä samalta kuulostava sana  b. tuotetaan mielekäs mielikuva uuden ja samalta kuulostavan sanan välille

6 Muististrategioita •Äänteiden käyttö muistin tukena ▫uuden kielen informaation muistaminen sen äänen perusteella ▫ääniperäinen assosiaatio uuden ja tutun materiaalin välillä  (esim. familiar – family) ▫voi sisältää eri tekniikoita, esim. riimit (goat, coat, boat, float, moat)

7 Muististrategioita C Perusteellinen kertaus •Systemaattinen kontekstiin sovitettu kertaus •kertaaminen huolellisesti jaetuin aikavälein, aluksi tiheämmin ja myöhemmin harvemmin •tavoitteena ylioppiminen

8 Muististrategioita D Toiminnan hyväksikäyttö •Fyysisen toiminnan tai tuntemuksen hyväksikäyttö ▫uuden ilmaisun näytteleminen tai liikkeeseen/asentoon liittäminen ▫uusi ilmaisu voidaan liittää myös aistimukseen ▫sopii kinesteettisille oppijoille

9 Muististrategioita •Mekaanisten tekniikoiden käyttö ▫luovien, mutta konkreettisten ka samalla käsin kosketeltavien tekniikoiden käyttö ▫esim. sanojen kirjoittaminen lapulle ja niiden siirtäminen paikasta toiseen sen jälkeen kun ne on opittu ▫sopii kinesteettisille oppijoille


Lataa ppt "Muististrategioita Auttavat säilyttämään mielessä tai palauttamaan mieleen uutta informaatiota."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google