Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osa-aikatyö Suomessa – Tiivistelmä selvityksen löydöksistä Best Western Premier Katajanokka 14.4.2014 12.3.2014Luottamuksellinen1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osa-aikatyö Suomessa – Tiivistelmä selvityksen löydöksistä Best Western Premier Katajanokka 14.4.2014 12.3.2014Luottamuksellinen1."— Esityksen transkriptio:

1 Osa-aikatyö Suomessa – Tiivistelmä selvityksen löydöksistä Best Western Premier Katajanokka 14.4.2014 12.3.2014Luottamuksellinen1

2 Tutkimuksen taustaa  Aula Research Oy toteutti Palvelualojen ammattiliitto PAMin toimeksiannosta kyselytutkimuksen osa-aikatyöstä Suomessa  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kansanedustajien ja poliittisten taustavaikuttajien suhtautumista osa-aikatyön käyttöön ja osa-aikatyöhön liittyvän työlainsäädännön kehittämiseen  Tässä esityksessä tuloksia käydään läpi vastaajaryhmittäin seuraavasti:  Kaikki vastaajat (n=61)  Kansanedustajat (n=54)  Poliittiset taustavaikuttajat (n=7)  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (n=8)  Sosiaali- ja terveysvaliokunta (n=5)  Otos kerättiin 25.2.-7.3.2014 sähköpostitse ja puhelinhaastatteluin. Tutkimukseen osallistui 61 poliittista vaikuttajaa, jolloin vastausprosentiksi muodostui 27 % 12.3.2014Luottamuksellinen2

3 Vastaajien taustatietoja Vastaajaryhmät 12.3.2014Luottamuksellinen3

4 Tutkimuksen keskeisimmät löydökset  Suhtautuminen työlainsäädännön kiristämiseen osa-aikatyön teettämisen osalta jakaa mielipiteitä voimakkaasti oikeisto-vasemmisto –akselilla ja suhtautuminen kysymyksiin oli poikkeuksellisen polarisoitunut – ”Vasemmalla” nähdään, että osa-aikatyön käyttöön liittyy työntekijöiden oikeuksien polkemista • Työlainsäädännön kiristykset osa-aikatyön teettämisen osalta saavat kannatusta, koska nykylainsäädännön ei nähdä riittävästi turvaavan osa-aikaistentyöntekijöiden asemaa työmarkkinoilla – ”Oikealla” suositaan kannusteita työnantajille lainsäädännöllisten velvoitteiden sijaan • Varauksellinen suhtautuminen työlainsäädännön kiristämiseen ja työnantajia koskeviin uusiin velvoitteisiin johtuu pääosin siitä, että tiukemman lainsäädännön uskotaan jäykistävän työmarkkinoita ja lisäävän työttömyyttä – Kaikissa ryhmissä korostetaan, että on tärkeää säilyttää työntekijöiden omasta toiveesta tapahtuvan osa-aikatyön mahdollisuus  Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että nykyinen työlainsäädäntö on onnistunut turvaamaan osa-aikaisten työntekijöiden aseman vain kohtalaisesti (41 %) tai heikosti (36 %)  48 % vastaajista näkee, että työlainsäädäntöä on tarpeen kiristää osa-aikatyön teettämisen osalta. 43 % vastaajista ei näe tälle tarvetta, näistä monet turvautuisivat mieluummin kevyempiin ohjauskeinoihin  Hieman yli puolet vastaajista (59%) on valmiita muuttamaan lakia niin, että tilanteessa, jossa osa-aikainen työntekijä on työskennellyt säännöllisesti työsopimuksen työaikaa enemmän, pidempi työaika vakiintuisi työsopimuksen ehdoksi työntekijän niin halutessa  Työnantajien velvoittaminen suunnittelemaan työvuorot niin, että työtä teetettäisiin ensisijaisesti kokoaikaisin työsuhtein, saa pääosin varovaisen myönteisen vastaanoton (41 % kannattaa, 33 % tietyin varauksin) 12.3.2014Luottamuksellinen4

5 Suhtautuminen nykyiseen työlainsäädäntöön Kaikki vastaajat (n=61) 12.3.2014Luottamuksellinen5

6 Suhtautuminen nykyiseen työlainsäädäntöön Puolueittain 12.3.2014Luottamuksellinen6

7 Suhtautuminen työlainsäädännön kiristämiseen Kaikki vastaajat (n=61) 12.3.2014Luottamuksellinen7 Argumentit puolesta: ”Nykylainsäädäntö ei ole lisännyt kokopäivätyötä osa-aikaisille vaikka näin piti.” ”Kokoaikatyö on lähtökohta kyllä, se tuo vakautta ihmiselle.” Neutraali suhtautuminen: ”Osa-aikatyöt ovat yleistyneet monilla aloilla. Toisaalta pitää olla varovainen, ettei kiristyksissä hankaloiteta lopulta kaikkien asemaa.” Argumentit vastaan: ”Lainsäädäntö ei saa liiaksi sitoa työmarkkinoita. Meillä on jo nyt kv-vertailtuna tiukasti säännellyt työmarkkinat. Ihmisille pitäisi antaa myös tilaa valita.” ”Jos näin tehtäisiin, paljon työtä jäisi tekemättä”

8 Suhtautuminen työlainsäädännön kiristämiseen Puolueittain 12.3.2014Luottamuksellinen8

9 Työn teettäminen kokoaikaisin työsuhtein Kaikki vastaajat (n=61) 12.3.2014Luottamuksellinen9 Argumentit puolesta: ”Totta kai. Suurimpana ongelmana tällä hetkellä on mielestäni nollatyösopimukset. Työntekijöiden on tällaisissa tilanteissa mahdotonta suunnitella elämäänsä, kun ei ole tietoa seuraavan päivän töistä, joskus ei edes saman päivän. Tämä on sekä ajankäytöllisesti että toimeentulon kannalta vakava ongelma.” Tietyin varauksin: ”Ainakin pitäisi kannustaa työnantajia suunnittelemaan työvuorot niin, mutta esimerkiksi kaupan alalla ruuhkat ei aina ole tasaisia, niin suunnitteleminen ei ole ihan helppoa. Mutta nykyistä paremmin pitäisi suunnitella ainakin.” Argumentit vastaan: ”Työelämä kaipaa nyt kokonaisvaltaista modernisaatiota ja lainsäädäntö ei saa olla siinä esteenä. Lainsäädäntö on liian kahlitseva, sillä se väkisinkin luokittelee työntekijät ja työnantajat samanlaisiksi. Pitäisi ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet ja toimialat.”

10 Osa-aikatyön käytön perusteleminen Kaikki vastaajat (N=61) 12.3.2014Luottamuksellinen10 Argumentit puolesta: ”Kyllä työnantajan pitäisi pystyä se osa-aikatyön teettäminen perustelemaan.” Neutraali suhtautuminen: ”Ehkä tässä voi olla pieni tarkistelun paikka.” Argumentit vastaan: ”Työehtosopimus on sitä varten, että voidaan esimerkiksi perustella osa-aikatyön käyttöä, ei lainsäädäntö.”

11 Pidemmän työajan vakiintuminen työsopimuksen ehdoksi Kaikki vastaajat (N=61) 12.3.2014Luottamuksellinen11 ”Lakia tulisi muuttaa niin, että tilanteessa, jossa osa- aikainen työntekijä on työskennellyt säännöllisesti työsopimuksen työaikaa enemmän, pidempi työaika vakiintuisi työsopimuksen ehdoksi työntekijän niin halutessa." Argumentit puolesta: ”Tässä kyllä poljetaan jo liikaa työntekijöiden oikeuksia. Kyllähän se ylityötä on jos se on jatkuvaa.” Neutraali suhtautuminen: ”Ihmisarvoa ei toki pidä unohtaa. Lähtökohta on että työnantaja ja työntekijä sopivat joustavasti työsuhteen ehdoista keskenään. Lainsäädännöllä pitää asioihin puuttua siinä tilanteessa jossa yhteisiä sopimuksia rikotaan.” Argumentit vastaan: ”Sopimuksenhan voi aina neuvotella uudestaan.”

12 Työvuoron jatkaminen kuluvan työpäivän aikana Kaikki vastaajat (N=61) 12.3.2014Luottamuksellinen12 Väliteksti: Työaikalain mukaan työntekijä voi antaa suostumuksensa lisätyön tekemiseen ja suostumus sitoo työntekijää koko työsuhteen ajan. Suostumukseen nojaten työnantaja voi velvoittaa työntekijää jatkamaan työvuoroaan ilmoittamalla siitä vaikka kuluvan työvuoron aikana. Argumentit puolesta: ”Mennäänkö tässä sopimusvapauden puolelle? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Kuinka paljon voidaan lainsäädännöllä puuttua työmarkkinoiden toimintaan?” Neutraali suhtautuminen: ”Työsopimusta tehdessä tulisi paikalla olla myös esimerkiksi yrityksen luottamusmies, joka selventää tulokkaalle, millaiseen paperiin hän on laittamassa nimeään ja mitä se jatkossa tulisi tarkoittamaan.” Argumentit vastaan: ”Osa-aikatyö on hyvä työmuoto silloin, kun se lähtee työntekijän toiveesta. Mutta pääasiassa työtä pitäisi teettää kokoaikaisin työsuhtein.”

13 Kiitos! 12.3.2014Luottamuksellinen13


Lataa ppt "Osa-aikatyö Suomessa – Tiivistelmä selvityksen löydöksistä Best Western Premier Katajanokka 14.4.2014 12.3.2014Luottamuksellinen1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google