Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pardian jäsentutkimus 2013: Työssäjaksaminen koetuksella jatkuvassa muutoksessa 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pardian jäsentutkimus 2013: Työssäjaksaminen koetuksella jatkuvassa muutoksessa 1."— Esityksen transkriptio:

1 Pardian jäsentutkimus 2013: Työssäjaksaminen koetuksella jatkuvassa muutoksessa 1

2 • EU:n teettämän Eurofound 2012 -tutkimuksen mukaan suomalaisessa työelämässä on tehty viime vuosina enemmän organisaatiomuutoksia kuin missään muualla Euroopassa. • Viime vuosien kotimaisten työolobarometrien mukaan aktiivisin sektori muutosten toteuttamisessa on valtionhallinto. • Pardian jäsentutkimus 2013 kertoo työntekijöiden jaksamisesta tässä myllerryksessä. Työelämä myllerryksessä 222.10.2013

3 • Viimeisen 2 vuoden aikana muutostahti on pysynyt yhtä kovana kuin edellisessä Jäsentutkimuksessa • Organisaatiomuutoksia oli 84 prosentissa vastaajien työpaikoista, yleisin muutos (49 %) oli yksiköiden yhdistäminen toisiinsa • Henkilöstön määrä on vähentynyt 65 %:ssa työpaikoista, pysynyt ennallaan 21 %:ssa ja lisääntynyt 14 %:ssa • Työn muutos: työtehtävät ovat lisääntyneet ja työ-tehtävien alue laajentunut, kertoo 74 % vastaajista sekä uuden tiedon omaksumisvaatimukset kasvaneet, kertoo 77 % vastaajista • 79 % ilmoittaa työtahdin ja kiireen ja 71 % työstressin lisääntyneen viimeisen kahden vuoden aikana Työelämä myllerryksessä 322.10.2013

4 4

5 5

6 • 50 vuotta täyttäneiden keskimääräinen suunniteltu eläkkeelle jäämisikä on noussut 63,0 vuodesta 63,5 vuoteen jäsentutkimuksissa 2011 ja 2013. • Eläköitymisikä, miehet 63,1 vuotta, naiset 63,7 vuotta, ammatti- ja asiantuntijatehtävissä 63,6 vuotta, työnjohto- ja esimiestehtävissä 62,5 vuotta. • Epävarmuus, kiire ja kasaantuvat työt koettelevat jaksamista, mutta eivät heijastu eläkeikään. • Sen sijaan henkinen uupuminen, työn teon mielekkyy- den väheneminen ja pelko siitä, ettei pysy enää työ- elämän kehityksen vauhdissa, lyhentää selvästi työssä jatkamisaikaa. Suunniteltu eläkkeelle jäämisikä nousee 622.10.2013

7 7

8 • Jaksamista auttavien asioiden painoarvot ovat säilyneet hyvin samanlaisina tutkimuksissa 2011 ja 2013. • Joustavampia työaikojen kehittämistä erittäin tai melko tärkeinä pitävien osuus on kuitenkin noussut 4 prosenttiyksikköä ja työtehtävien muuttamista tai keventämistä pitävien osuus 3 prosenttiyksikköä. • Muutokset ovat sangen suuria näin lyhyellä aikavälillä.  Jos epävarmuus ja kiire eivät ole helposti vähennet- tävissä, on tärkeää, että työntekijää tuetaan jaksamaan omien työtehtävien jokapäiväisessä hoidossa. Työssä jaksamista auttaa 22.10.20138

9 • Jäsentutkimuksen aineisto kerättiin syys-lokakuun vaihteessa 2013. Kyselyn otos oli 10 % Pardian jäsenistöstä. • Edelliset kyselyt tehtiin vuosina 1998, 2002, 2006, 2009 ja 2011. • Kyselyyn vastasi 52 % lomakkeen saaneista eli 2277 vastaajaa. • Vastaajista oli 68 % naisia ja 32 % miehiä. • 68 % oli valtion palveluksessa ja 32 % työskenteli yksityissektorilla. Pardian jäsentutkimus 2013 22.10.20139


Lataa ppt "Pardian jäsentutkimus 2013: Työssäjaksaminen koetuksella jatkuvassa muutoksessa 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google