Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Tiivistelmä (sivu 1/3) Telma-lehden lukeminen  Vastaajista 5 prosenttia on lukenut Telma-lehden uusimman numeron kokonaan ja noin neljännes (26 %) on.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Tiivistelmä (sivu 1/3) Telma-lehden lukeminen  Vastaajista 5 prosenttia on lukenut Telma-lehden uusimman numeron kokonaan ja noin neljännes (26 %) on."— Esityksen transkriptio:

1 1 Tiivistelmä (sivu 1/3) Telma-lehden lukeminen  Vastaajista 5 prosenttia on lukenut Telma-lehden uusimman numeron kokonaan ja noin neljännes (26 %) on lukenut lehdestä suurimman osan. Noin joka kuudes vastaaja (18 %) on lukenut lehdestä noin puolet ja noin joka kahdeksas (12 %) vähemmän kuin puolet. Vastaajista kolmannes (33 %) kertoi ainoastaan selailleensa lehden ja 6 prosenttia ei ole lukenut lehteä lainkaan.  Vastaajista 38 prosenttia lukee lehden yleensä kerran, 37 prosenttia kaksi kertaa, 16 prosenttia kolme kertaa ja 7 prosenttia neljä kertaa tai useammin.  Keskimäärin Telma-lehden lukemiseen käytettään 24 minuuttia.  Vastaajista noin puolet (48 %) kertoi samaa Telma-lehden numeroa lukevan hänen lisäkseen myös muita henkilöitä.  Noin kaksi vastaajaa kolmesta (64 %) säilyttää Telman myös myöhempää käyttöä varten. Telma-lehden juttujen lukeminen  Tarkimmin tutkituista jutuista luettiin seuraavat; Ajankohtaiset uutiset (69 %:a luki ainakin silmäillen), Turvallisuus on parasta bisnestä  (65 %:a luki ainakin silmäillen), Pääkirjoitus (63 %), Turvallisuus on korvien välissä (61 %) ja Johtamista Hjalliksen mukaan (61 %).  Parhaimpina juttuina vastaajat pitivät juttuja; Johtamista Hjalliksen malliin (23 %), Turvallisuus on parasta bisnestä (14 %) sekä Turvallisuus on korvien välissä (12 %). Arviot Telma-lehden uusimmasta numerosta (Keskiarvo 1-5: 1=Erittäin huono…5=Erittäin hyvä)  Myönteisimmin vastaajat arvioivat Telma-lehden uusimman numeron kuvien laatua (keskiarvo: 4.3.). Heikoimmat arviot lehti sai puolestaan sisällön hyödyllisyydestä (ka: 3.5) sekä juttujen viihdyttävyydestä (ka: 3.5).  Julkaisun kokonaisarvosanaksi annettiin 3.9.

2 2 Tiivistelmä (sivu 2/3) Telma-lehden aihealueet  Kiinnostavimpina tutkituista aihealueista vastaajat pitivät aihealueita henkilökohtainen ja työhyvinvointii/oman elämän hallinta (61 %) sekä työsuojelu (57 %). Telman auttamien työssä  Yli puolet vastaajista (55 %) kertoi löytävänsä Telman kautta hyödyllistä tutkimustietoa ja tietolähteitä. Vastaajista 46 prosentin mukaan lehdestä saa käytännön esimerkkejä omaan työhön/työyhteisön työhön ja 38 prosenttia kertoi saavansa jakaa ajankohtaista tietoa työpaikallaan. Muut säännöllisesti seuratut lehdet  Muista alan lehdistä TyöTerveysTurvallisuus –lehteä lukee säännöllisesti 71 prosenttia ja työmarkkinajärjestöjen lehtiä 51 prosenttia. Vastaajista 9 prosenttia ei seuraa Telman lisäksi säännöllisesti muita alan lehtiä. Telma suhteessa Työyhteisöviesti- ja Tiedon Silta –lehtiin  Noin kolmannes vastaajista (30 %) luki säännöllisesti molempia Telmaa edeltäneitä lehtiä, noin viidennes (22 %) luki lehdistä vain Työyhteisöviestiä ja 8 prosenttia luki ainoastaan Tiedon Silta –lehteä.  Vastaajista puolet (50 %) arvioi Telman palvelevan häntä työssään paremmin kuin Telmaa edeltäneet lehdet, edeltäneitä lehtiä huonommin Telma palvelee puolestaan 5 prosenttia vastanneista. Telman tasapuolisuus  Vastaajista 87 prosenttia arvioi Telman tuovan esiin tasapuolisesti kaikkien työyhteisössä vaikuttavien mielipiteet ja osallisuuden työyhteisön rakentamiseen. Vastanneista 4 prosentin mukaan Telma painottaa liikaa työnantajan roolia ja prosentin mukaan lehti painottaa liikaa työntekijän roolia.

3 3 Tiivistelmä (sivu 3/3) Sopiva ilmestymistiheys Telma-lehdelle  Vastaajista kolme neljästä (75 %) arvioi lehden parhaaksi ilmestymistiheydeksi nykyistä neljää kertaa vuodessa. Noin joka kuudes vastaaja (18 %) haluaisi lehden ilmestyvän 5-6 kertaa vuodessa ja 2 prosenttia toivoi lehden ilmestyvän useammin kuin 5 kertaa vuodessa. Vastanneista 3 prosenttia oli sitä mieltä, että lehden nykyistä ilmestymistiheyttä tulisi harventaa. Mielipide Telma-lehden sivumäärästä  Vastaajista yhdeksän kymmenestä (90 %) arvioi Telman sivumäärän sopivaksi ja 7 prosentin mukaan lehdessä on liikaa sivuja. Telma-lehden nettisivut  Vastaajista 4 prosenttia on käynyt useasti Telman nettisivuilla ja 18 prosenttia on käynyt sivuilla vain kerran.  Nettisivuilla vierailleista 69 prosenttia on tutustunut verkon näköislehteen ja 41 prosenttia on tutustunut tiedotteisiin. Vastaajista 13 prosenttia on käyttänyt nettisivujen linkkejä ja hakutoimintoja ja 5 prosenttia on tutustunut lehden toimituksen tietoihin.  Arvioitaessa Telma-lehden nettisivuja tutkitut väittämät saivat seuraavat arvosanat (arvosana-asteikko 1-5: 1=täysin eri mieltä…5=täysin samaa mieltä);  Nettisivujen ulkoasu on nykyaikainen (ka. 3.5)  Nettisivut toimivat joustavasti (ka. 3.5)  Löydän nettisivuilta tarvitsemani helposti (ka. 3.5)  Nettisivuilla on minulle hyödyllisiä palveluita (ka. 3.4)  Nettisivuilla pitäisi olla mahdollisuus keskusteluun ja mielipiteenvaihtoon (ka. 3.1)  Luen lehden mieluummin verkossa kuin painettuna (ka. 2.3)

4 4 Telma-lehden lukijoiden määrä

5 5 Telma-lehden säilyttäminen Säilytättekö Telman myöhempää käyttöä varten?

6 6 Telma-lehden paras juttu Mikä on mielestänne tämän Telma-lehden paras juttu?


Lataa ppt "1 Tiivistelmä (sivu 1/3) Telma-lehden lukeminen  Vastaajista 5 prosenttia on lukenut Telma-lehden uusimman numeron kokonaan ja noin neljännes (26 %) on."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google