Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pienin askelin – snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa – jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila 11.1.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pienin askelin – snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa – jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila 11.1.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Pienin askelin – snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa – jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila

2 Työssä tarvitaan monenlaista osaamista
Tavoitteena hyvinvoiva lapsi varhaiskas-vatuksessa Perustehtävä Lasten hoito, kasvatus ja opetus Kasvatuskumppanuus AMMATILLINEN OSAAMINEN -ammatilliset tiedot ja osaaminen -kokemus -henkilökohtaiset ominaisuudet Oman työn kehittäminen Toimintatapojen ja työ- prosessien parantaminen KEHITTÄMIS- OSAAMINEN -analyysi- ja reflektio-osaaminen -oman työn tutkiminen -kehittämistyökalujen käytön osaaminen

3 Pienten askelten toimintatavan hyötyjä työn kehittämisessä
Edetään askel kerrallaan, suurikin kokonaismuutos tehdään pienin askelin Kehittämistyö ihmisen kokoiseksi: parannukset näkyvät arjen työssä nopeasti, melko pienellä vaivalla ja ne toteutetaan yhdessä osana arkityötä Tuo onnistumisen kokemuksia  lisää työhyvinvointia, kokemus omaan työhön vaikuttamisesta Virheet huomataan pian ja niistä opitaan nopeasti yhdellä askeleella ei voi mennä kovin kauas metsään Systemaattinen, toistettavissa oleva toimintatapa Toimintatapa ohjaa yhteisen työn tutkimiseen, työn perusteiden pohtimiseen ja reflektointiin Samalla syntyy dokumentti (työkaluina olevia lomakkeita käyttämällä)

4 Kehittämiskohteen määrittely
Lähdetään liikkeelle oman toiminnan arvioinnista Arviointitiedon lähteitä esimerkiksi: vasun toteutumisen arviointi itsearviointi erilaisia laatukriteereitä käyttäen asiakastyytyväisyyskyselyt lasten mielipiteiden ja tarpeiden selvittäminen jne………….. vähintään itsearviointikeskustelu Katse lapseen –toiminnassa kehittämiskohteen määrittelyn lähtökohtana on oman toiminnan arviointi suhteessa Hyve4-mallin osa-alueisiin, tiedonsiirtoon ja yhteistyöhön neuvolan kanssa jne.

5 Kehittämiskohteen täsmentäminen

6 Nykytilan analyysin ja kuvaamisen tärkeys
Jotta voidaan määritellä kehittämistavoitteita ja suunnata niitä kohti, täytyy tietää, miten asiat nyt ovat ja hahmottaa, mitä olisi järkevä muuttaa Mutu- tai näppituntumasta faktaan! Etsitään mittaamis- ja arviointitapoja, joilla mitataan ensin nykytilaa ja tehdään samat mittaukset uudelleen kehittämistoimien jälkeen

7 Kehittämiskohteesta kehittämisaskeliin

8 Yksi kehittämisaskel 4. 1. 3. 2.

9 ja sitten…. toteuttakaa suunnitelmanne !
Snadit stepit –lomake 1/5 Funtsaa - Suunnittele Tehkää yksityiskohtainen suunnitelma yhdestä kehittämisaskeleesta. Mitä aiotte kokeilla? Mikä on nykytila muutoksen kohteena olevan asian suhteen? Mitä tavoittelette? Miten muutos toteutetaan? Kehittämisaskel, kokeiltava muutos Kokeiltavan asian lähtötilan ja tavoitetilan kuvaukset laadullisesti ja määrällisesti (kuvatkaa konkreettisia asioita, käyttäkää mittareita) Muutoksen toteutussuunnitelma (mitä tehdään, kuka tekee, milloin tekee ja milloin tulokset arvioidaan) Milloin arvioimme suunnitelmamme toteutumista ja sitten…. toteuttakaa suunnitelmanne !

10 Snadit stepit –lomake 2/5
Veivaa - tee: Kuvatkaa suunnittelemanne toteutus Toteutuiko suunnitelmanne, niin kuin olitte ajatelleet? Teittekö kaiken niin kuin suunnittelitte? Mitä tapahtui? Kuvatkaa myös mahdollisia vaikeuksia, ongelmia ja odottamattomiakin vaikutuksia. Miten suunnitelmanne toteutui Haasteet ja odottamattomat vaikutukset

11 Snadit stepit –lomake 3/5
Tsekkaa - arvioi: Kuvatkaa tulokset / muutokset mittareita käyttäen. Verratkaa tuloksia lähtötilanteeseen ja tavoitetilaanne. Tehkää yhteenveto. Saavutitteko tavoitetilan? Mikä onnistui ja mikä mahdollisesti ei onnistunut? Mitä opitte? Oliko muutos parannus? Yhteenveto toteutuneista muutoksista

12 ja sitten…. suunnitelkaa seuraava askel !
Snadit stepit –lomake 4/5 Duunaa - tee parannuksia ja aloita seuraavan askeleen suunnittelu: Mitä johtopäätöksiä teette? Mitä muutoksia toimintaan pitää vielä tehdä tekemästänne kokeilusta saadun tiedon perusteella? Mitä kokeilette seuraavaksi? Johtopäätöksemme Mitä kokeilemme seuraavaksi ja sitten…. suunnitelkaa seuraava askel ! ja niin edelleen….

13 Pienten askelten logiikka

14 ERO nykytilan ja tavoitetilan välillä
Nykytilasta tavoitetilaan Kehittämisaskeleet F V T D F V T D F V T D F V T D F V T D Mitä haluamme saavuttaa? Tavoitetilan kuvaus ERO nykytilan ja tavoitetilan välillä Missä olemme nyt? Nykytilan analyysi ja kuvaus

15 Ei ne suuret suunnitelmat, vaan pienetkin parannukset…


Lataa ppt "Pienin askelin – snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa – jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila 11.1.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google