Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jukka Vehviläinen, DiaLoog Tieto nuorten palveluiden tukena Nuorten elinolot -seminaari 2.11.2011 Forssa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jukka Vehviläinen, DiaLoog Tieto nuorten palveluiden tukena Nuorten elinolot -seminaari 2.11.2011 Forssa."— Esityksen transkriptio:

1 Jukka Vehviläinen, DiaLoog Tieto nuorten palveluiden tukena Nuorten elinolot -seminaari 2.11.2011 Forssa

2 Tietojärjestelmän kehittäminen nuorten palveluiden tueksi  Sosiaalikehitys Oy:n hallinnoiman Rajanylittäjät-hankkeen (ESR-hanke 2011-13) yhtenä osatavoitteena on tieto- ja tilastojärjestelmien kehittäminen nuorten palveluiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi.  Tieto- ja tilastojärjestelmien kehittämistyön tavoitteena on nuorten elinoloja koskevan tiedon koordinoinnin ja hyödyntämisen mallintaminen.  Tieto- ja tilastojärjestelmien kehittäminen tukee osaltaan monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen työtä sekä myös muita uuden nuorisolain tavoitteita (mm. etsivä työ).  DiaLoogin tekemä kartoitustyö (esim. valtakunnallisten tilastot ja indikaattorit)  Toimialoittain ja kunnittain/alueittain jäsentyvien verkostojen hyödyntäminen informantteina (verkkohaastattelut, vierailut, keskustelut)  Kehittämispäivät ja työryhmätyö Sosiaalikehityksen seminaareissa  Kehittämistyötä tehdään syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana.  Lisätietoja tästä kehittämishankkeesta saa DiaLoogista (jukka.vehvilainen@dialoog.fi, puh: 040-542 7009)

3 Nuorten elinoloja koskevan seurantatiedon koordinointi ja hyödyntäminen  Valtakunnallisen ja paikallisen tason haasteet  - kokonaiskuva ja koordinoitu tuottaminen  - tietotarpeiden selvittäminen  - yhteistyön organisointi  - rahoitus  - laaja kuuleminen ja konsensus  - indikaattoreiden valinta, ”muuttuvat” ja ”vakiintuneet”  - lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-15 tiedonkeruun raamittajana

4 Seurantatiedon teemoja  Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen ja henkilöseuranta  Nuorten subjektiivinen hyvinvointi ja palvelutarpeet  Kehittävä arviointi ja seuranta  Taloudellisen ja määrällisen arvioinnin mallit  Seurantatiedon hyödyllisyyden ja vaikuttavuuden seuranta (”tieto palveluna”)

5 Tiedon laatupolitiikka – eli tiedon organisoinnin haasteet  Kohdistaminen  - tietotarpeiden määrittely  - tiedonkäyttäjien ja –tuottajien kuuleminen  Toteuttaminen  - tiedonkeruun organisointi  Tulkinta  - tiedon ja ”totuuden” erilaiset määrittelyt  - seurantatiedon demokraattinen ja avoin käsittely

6 Tietotarpeiden jäsennys  Millaista tietoa tarvitaan?  Miksi tietoa tarvitaan?  Tarvitaan SEURANTAINDIKAATTOREITA, jotka…  Havainnoivat, kuvaavat ja hälyttävät  Käynnistävät keskustelua ja lisäselvityksiä  Ennakoivat tulevaa  Auttavat ennaltaehkäisyssä ja kehittämisessä  Ohjaavat  Tarvitaan TAVOITTEITA ja TOIMENPITEITÄ, jotta…  Osataan valita mielekkäät indikaattorit  Tiedolla olisi merkitystä

7 Indikaattoreiden yhteys nuorten palveluiden kehittämiseen  Esimerkkinä vaikka kouluterveyskyselyn havainto:  ” Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista” (osuus hälyttävässä nousussa)  Mikä voisi olla havainnon hyödyllisyys?  Seuraa osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan kirjatun ”päihteettömän kasvuympäristön” nykytilaa  Antaa tietoa peruskoulun terveyskasvatuksen tueksi  Johtaa miettimään ilmiön syitä ja taustoja (ennaltaehkäisy)  Herättää keskustelua vaikutuksista (ennakointi)  Otetaan esille nuorten kanssa käytävissä keskusteluissa  Indikaattorin hyödyllisyys syntyy siitä, että se tukee hyvin monen tavoitteen ja tarpeen seurantaa ja kehittämistä  ”TIETO KERTOO MEILLE SITÄ ENEMMÄN, MITÄ ENEMMÄN SE KERTOO SIITÄ MITÄ HALUAMME TIETÄÄ”

8 Oikeuksien ja velvollisuuksien ristiriidat henkilöseurannassa  Nuorisolain velvoitteet  Oikeus saada opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot (oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön yhtenäistäminen)  Tietosuojalain rajoitteet  Viranomaisella velvollisuus tarjota palvelua, mutta nuorella oikeus olla ottamatta sitä vastaan  Nuori tiedon kohteena: sijainnin ja ”olotilan” jatkuva valvonta  Nuori tiedon lähteenä: oikeuksien toteutumisen ja palveluiden laadun valvonta  Seurannan moraalinen paradoksi: ”sijainnin ja olotilan tietäminen (orwellmaisuus) on välttämätön ehto oikeuksien toteutumiselle”?


Lataa ppt "Jukka Vehviläinen, DiaLoog Tieto nuorten palveluiden tukena Nuorten elinolot -seminaari 2.11.2011 Forssa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google