Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPETUSMINISTERIÖN VALTIONAVUSTUKSET Avustukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPETUSMINISTERIÖN VALTIONAVUSTUKSET Avustukset"— Esityksen transkriptio:

1 OPETUSMINISTERIÖN VALTIONAVUSTUKSET www.minedu.fi Avustukset
Mikko Cortés Téllez puh. (09)

2

3 Hakemuksen polku Toiminnan suunnittelu Talouden suunnittelu
Hakemuksen ja liitteiden tekeminen

4 Hakemuslomake (lomake 1) +
Yleisavustus: Erityisavustus: - toimintasuunnitelma - projektisuunnitelma - talousarvio (menot/tulot) - talousarvio (menot ja tulot) - hallituksen jäsenet - muut haetut tai jo saadut avustukset - jäsenmäärä - toimintakertomus -tuloslaskelma - tase - tilintarkastuskertomus HUOM: MÄÄRÄAIKA!

5 HAKEMUKSEN KÄSITTELY:
- Harkitaan toiminnan tai hankkeen tärkeyttä ja ajankohtaisuutta - Arvioidaan toimintaa määrärahan käyttötarkoituksen kannalta (= erittäin hyväkin toiminta voi jäädä ilman tukea, jos se ei ole määrärahan käyttötarkoituksen mukaista) - Verrataan muihin hakemuksiin

6 PÄÄTÖS, MYÖNTEINEN TAI KIELTEINEN
Hakemukset ratkaistaan aina Esittelijä/ratkaisija Kirjallinen päätös, jossa: - käyttöehdot - kohdistaminen - selvityspäivämäärä - oikaisuohjeet - mahdollisia muita ohjeita

7 Avustuksen käyttäminen (toiminta):
Avustus on käytettävä siihen toimintaan, johon se on myönnetty, mutta jos suunnitelmat muuttuvat, niin: Avustuksen käyttötarkoituksen muuttaminen (kirjallisesti!) Avustuksen käyttöajan ja selvitysajan jatkaminen (kirjallisesti!)

8 SELVITYS - Tehtävä määräaikaan mennessä
- Avustuksen tai sen osan mahdollinen palauttaminen - Talousarvion ja selvityksen toteutuman vastattava toisiaan (Huom: käyttötarkoituksen mahdollinen muuttuminen)

9 SELVITYS (LOMAKE 2) Yleisavustus: - Toimintakertomus
- Tilinpäätöstiedot, eli tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus Erityisavustus: - Selostus projektin toteutumisesta - Yhteenveto projektin menoista ja tuloista

10 "Hyvän hakemuksen" eräitä tunnusmerkkejä
Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen - Mikä on toiminnan tavoite? - Mitä tehdään? - Kuka tekee (työnjako)? - Missä tekee? - Milloin tekee (aikataulu)? - Mitä tuloksia odotetaan? - Jos tuotteita syntyy, myydäänkö niitä, vai annetaanko? Realistinen talousarvio - suhteessa toiminnan laatuun ja laajuuteen - perustuu laskelmiin - myös tulopuoli on näkyvissä Hakija osallistuu toimintaan itse (omarahoitus, vapaaehtoistyö) Suunnitelmassa ja talousarviossa kerrotaan selkeästi, mitä ollaan tekemässä!

11 Eräitä avustamisen kriteereitä:
Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus Hakijan taloudellinen asema Hallintokulujen suhteellinen osuus hakijan kuluista Hakijan valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta saamat muut avustukset Avustuksella tuettavan toiminnan tai projektin ajankohtaisuus Hakijan omatoimisuus Avustuksen saamisen tarve

12 Valtionavustuslaki (688/2001)
10§ Valtionavustuksen saajan selvittämisvelvollisuus 13§ Valtionavustuksen käyttö 14§ Valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuus 16§ Tarkastusoikeus 20§ Valtionavustuksen palauttaminen 21§ Velvollisuus va:n takaisinperintään


Lataa ppt "OPETUSMINISTERIÖN VALTIONAVUSTUKSET Avustukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google