Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIKKO HORILA, ARI MYLLYVIITA, JANI KIVIHARJU ITK 2012 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukena 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIKKO HORILA, ARI MYLLYVIITA, JANI KIVIHARJU ITK 2012 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukena 1."— Esityksen transkriptio:

1 MIKKO HORILA, ARI MYLLYVIITA, JANI KIVIHARJU ITK 2012 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukena 1

2 "Eilispäivän kouluissa toissapäivän opettajat valmistavat keskiaikaisin menetelmin oppilaita ylihuomisen ongelmiin." - tuntematon - 2 Näinkö?

3 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Vastuu tietoyhteiskuntataidoista  Opettajankoulutuksella on kasvava vastuu tietoyhteiskuntataitojen opettamisesta.  Opettajien TVT-taidot ovat koko valtakunnan tasolla hajanaisia. Ikävää, mutta pakko myöntää.  Uusien, vastavalmistuneiden opettajien on ehdottoman tärkeää olla TVT/media-opettajia. Jos uudet opettajat ovat heti koulutuksen tarpeessa, on peli menetetty!  Liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat linjanneet, että laite- ja koulutuskuluihin tarvitaan 397 miljoonaa euroa, jotta asia saadaan kuntoon! (Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä suunnitelma joulukuulta 2010) 3

4 4

5 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Harjoittelukoulut – samanlaisia mutta erilaisia  Yhdistävänä tekijänä yhteinen perustehtävä  13 yksikköä, 13 erilaista toimijaa  Harjoittelukouluista löytyy esikoulu. alakoulu, yläkoulu ja lukio – kaikki asteet ovat edustettuina.  Laaja maantieteellinen kattavuus ja mukana on myös ruotsinkielinen yksikkö. 5

6 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Harjoittelukoulujen erityispiirteitä 6

7 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Miksi hankemaailmaan? 7  Hankkeet mahdollistavat kokeilu- ja tutkimustoimintaa, johon muuten on suhteellisen vähän resursseja  Hankkeet yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä  Hankkeet mahdollistavat uuden teknologian kokeilemisen ja opetuksen kehittämisen

8 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Harjoittelukoulut hankemaailmassa  Keväällä 2010 olimme ensimmäistä kertaa kelpoisia hakemaan AVI:en ja OPH:n hankerahoitusta – ensimmäiset hakemukset jätettiin keväällä 2010  Ensimmäisessä vaiheessa läpi meni iTEC, Muuttuva oppimaisema sekä Koulu 3.0 – kaikissa yhteisenä verkostona oli ja on eNorssi  Kevään 2010 ja 2012 välissä hankekartta on laajentunut merkittävästi – nyt hankkeita on meneillään kymmenkunta ja ne jakautuvat kymmeniin osahankkeisiin  Lähtökohtana on se, että hankkeissa tuotettu materiaali saatetaan laajaan levikkiin halukkaiden hyödynnettäväksi! 8

9 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 eNorssin hankekartta 9

10 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Verkostona toimimisen haasteet ja mahdollisuudet  Verkostojen rakentaminen vaatii työtä. Lopputuloksena on kuitenkin voimakas verkosto. 1+1=3  Sopivien toimijoiden etsiminen ja löytäminen – samat ihmiset vaarassa kuormittua liiaksi.  Ei päällekkäisiä, ei kilpailevia vaan rinnakkaisia, toisiaan tukevia verkostoja ja toimintoja! 10

11 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Case Koulu 3.0  Hankkeen kautta opettajia eri harjoittelukouluista resursoitiin sosiaalisen median kokeiluihin.  Prosessia varten hankittiin 13 siirrettävää minikannettava/kannettava- videokamera -yhdistelmää säilytys/siirtolaukkuineen luokkiin, joissa toteutettiin mm. Youtube ja/tai podcast-projekteja. Järjestelyllä varmistettiin hankeluokkien riittävä tekninen varustus.  Hankinnoissa pitäydyttiin matalan kynnyksen edullisissa peruslaitteissa. Muu tekniikka ja ohjelmistot hankittiin harjoittelukoulujen omalla resursoinnilla, jotta laite- ja ohjelmistohankintojen määrä minimoitiin. Laiteyhdistelmä hankittiin jokaiseen normaalikouluun käytettäväksi hankkeen ajan ja niitä kierrätettiin yksiköiden sisällä hankkeen aikana. 11

12 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Case Koulu 3.0 Tavoitteita:  Etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen perusopetuksessa.  Selvittää miten mm. wikit, blogit ja tubet palvelevat ja tuovat lisäarvoa perusopetukseen.  Selvittää sosiaalisen median välineiden tarkoituksenmukaista yhteiskäyttöä yhteisöllisesti eri opetustilanteissa  Selvittää sosiaalisen median hyödynnettävyyttä kodin- ja koulun välisessä yhteistyössä.  Selvittää sosiaalisen median hyödynnettävyyttä opetusharjoittelun ohjauksessa sekä opettajaopiskelijoiden jaksosuunnittelun välineenä. 12

13 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Case Koulu 3.1 Tavoitteita:  Keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja yhteisöllisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen perusopetuksessa.  Koulu 3.1 -hanke syventää aiemmin toteutettujen hankkeiden tavoitteita, niitä  mediakasvatus ja yhteisöllisen median hyödyntäminen saa selkeän huomion opetuksen kehittämisessä  toteutetaan aiemmassa hankkeessa ulkopuolelle jääneet koulukohtaiset hankkeet  jatketaan pedagogista kehitystyötä  syvennetään tutkimuksellista otetta ja hankkeen dokumentointia 13

14 Norssit koulujen tukena 14 ”Opettajat auttavat ratkomaan ongelmia, joita meillä ei olisi ilman heitä." - tuntematon -

15 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Mitä eNorssi tarjoaa juuri sinulle? 15 25.6.2014

16 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Harjoittelukoulujen yhteinen TVT-strategia ”eNorssi koordinoi harjoittelukoulujen yhteisen TVT- strategiapohjan laadintaa. Prosessi toteutetaan Wiki- pohjaisena aiempien hyvin kokemusten innoittamana. Prosessi etenee pääosin verkossa tapahtuvana yhteistyöskentelynä”  Seuraa prosessin etenemistä: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ http://enorssi-tvt.wikispaces.com/ 16

17 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukenaITK’12 Mitä eNorssi tarjoaa juuri sinulle?  ajankohtaista tietoa harjoittelukoulujen yhteisistä hankkeista http://www.enorssi.fi/hankkeet, http://www.norssiope.fi http://www.enorssi.fi/hankkeet http://www.norssiope.fi  kuvagallerian opetuskäyttöön, eNorssin kuvakirjasto http://www.enorssi.fi/opetusmateriaalit/ kuvakirjasto http://www.enorssi.fi/opetusmateriaalit/ kuvakirjasto  ohjaajan työvälineitä, ohjaajakoulutuspalvelut http://www.norssi.fi/ohjaajantyokalupakk i/ http://www.norssi.fi/ohjaajakoulutuspalv elut/ http://www.norssi.fi/ohjaajantyokalupakk i/ http://www.norssi.fi/ohjaajakoulutuspalv elut/  asiantuntijapalveluita, eNorssin asiantuntijarekisteri http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu- ja-kehittamistoiminta/asiantuntijat http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu- ja-kehittamistoiminta/asiantuntijat  OPS-tietoutta, harjoittelukoulujen opetussuunnitelmat verkossa http://www.enorssi.fi/opetus/opetussuun nitelmat-1 http://www.enorssi.fi/opetus/opetussuun nitelmat-1  tietoa harjoittelukoulujen julkaisuista, eNorssin julkaisupankki http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu- ja-kehittamistoiminta/julkaisut http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu- ja-kehittamistoiminta/julkaisut  ajankohtaista tietoa harjoittelukouluista, eNorssi-uutiset (RSS) http://www.enorssi.fi/uutiset/RSS http://www.enorssi.fi/uutiset/RSS  opetusmateriaaleja http://www.enorssi.fi/opetusmateriaalit http://www.enorssi.fi/opetusmateriaalit  yhteystietoja, eNorssi-verkosto http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto 17

18 JATKETAAN TEEMASEMINAARISSA! 14.00 – 15.15 SALISSA 21 TERVETULOA KUULEMAAN, KESKUSTELEMAAN JA JAKAMAAN! Opettajilta opettajille – yhdessä! - mitä norssit voivat tarjota juuri sinulle?


Lataa ppt "MIKKO HORILA, ARI MYLLYVIITA, JANI KIVIHARJU ITK 2012 Norssit jakamassa ja kehittämässä - eNorssi koulujen tukena 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google