Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ei-kielelliset oppimisvaikeudet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ei-kielelliset oppimisvaikeudet"— Esityksen transkriptio:

1 Ei-kielelliset oppimisvaikeudet
varhaislapsuudessa lapsella on psykomotorisen koordinaation, kosketustunnon ja havaintotoimintojen vaikeuksia kouluiässä vaikeuksia erityisesti matematiikassa, muodostaa käsitteitä, ratkaista ongelmia, luoda toimintastrategioita, ymmärtää palautetta ja syy-seuraus-suhteita sekä käsitellä uutta tai monimutkaista tietoa usein liittyy myös sosiaalisen havaitsemisen vaikeuksia, jolloin ilmeiden, eleiden ja sosiaalisten tilanteiden havaitseminen ja arvioiminen ja niissä tarkoituksenmukaisesti toimiminen on vaikeaa (vrt. Aspergerin sdr)

2 Hahmotusvaikeudet Voi esiintyä kaikkien aistien alueella (kuulo, näkö, tunto,haju, maku) Puhuttaessa hahmotusvaikeuksista tarkoitetaan usein näköön perustuvaa, visuospatiaalista, hahmotusvaikeutta, mikä ilmenee esim.törmäilynä, vaikeuksina piirtää tai rakentaa mallin mukaan tai erotella tarkasti suuntia Hahmotusvaikeudet liittyvät usein motoriisiin vaikeuksiin ja dyspraksiaan

3 Hahmotusvaikeudet jatkuu...
Hahmottamisessa ongelma voi olla asian tunnistamisessa (Mikä-reitti), jossa erikseen aivot käsittelevät kulmia , asentoja, muotoon, ja väriin liittyviä ominaisuuksia ja/tai avaruudellisessa hahmottamisessa (Missä-reitti), jossa hahmotetaan syvyyteen ja suuntaan liittyviä ominaisuuksia Usein mukana on myös laajempien kokonaisuuksien hahmottamisen vaikeuksia

4 Motoriset erityisvaikeudet Dyspraksia
Ilmenee kömpelyytenä ja vaikeutena oppia motorisia taitoja (ei CP-vammaa) Karkea- ja/tai hienomotoriikan tarkka säätely on vaikeaa Dyspraksiaa voi olla myös ilman huomattavaa karkeamotoriikan ongelmia vaikeaa oppia motoristen taitojen ohjelmia ja yleistää niitä tilanteesta toiseen Vaikeaa käyttää hyväksi ympäristön havaintovihjeitä esim. tilannenopeuksia oman motoriikan ohjaamisessa (esim. pyörällä ajaessa)

5 vaikeaa analysoida tehtävän osatoimintoja
kielellisten ohjeiden mukaan toimiminen vaikeaa, erityisesti motoristen sarjojen tuottaminen ja/tai yksittäisten liikkeiden Vaikeaa valmistautua uuteen motoriseen toimintaan esim. pallon kiinniottaminen

6 Hahmottamisen ja motoriikan erityisvaikeuksista kärsivän lapsen tukeminen
Korosta kirjoituksen alkua ja loppua Merkitse lukusuunta nuolella ja käytä esim. viivotinta oikealla rivillä pysymisessä sovita vihkon rivien koko ja kirjainmallien koko lapsen taitoihin harjoituta silmien liikkeitä visualisoi tilaan liityviä käsitteitä (esim. nenä ikkunaan päin, varpaat siniselle viivalle jne.) jaa ohjeet osiin Visualisoi harjoituksen vaiheet kuvin

7 Hahmotus- ja motoristen vaikeuksien tukeminen
merkitse pelikentän rajat selvillä viivoilla tms. Käytä pehmeitä, isoja ja helposti käsiteltäviä sekä hitaita palloja turvallisuuden takia sekä antaaksesi lapselle enemmän aikaa reagoida peleissä Käytä kielellisiä ohjeita, visuaalista mallia ja kinesteettistä ohjausta auttaaksesi lasta löytämään oikea motorinen ohjelma Jos lapsi on yliherkkä kuuloärsykkeille yritä vähentää melua tai salli lapsen välttää tällaisia tilanteita

8 Uusien tilanteiden hallinta
ei-kielellisistä vaikeuksista kärsivät lapset ahdistuvat helposti uusissa tilanteissa, joissa heillä ei ole valmista käyttäytymismallia Ahdistusta vähentää:: kuvallinen päiväjärjestys, osittain myös tilannekohtainen luokassa tilan strukturointi kotona oma työskentelypaikka, jota ei käytetä muuhun hitaan prosessoinnin takia täytyy panostaa työn ja tarkkaavuuden organisointikeinoihin

9 Ei-kielelliset oppimisvaikeudet ja työskentelyn organisointi
tietokoneen avulla esim. tiedostojen teko ja tietojen tallennus - etsiminen koodasjärjestelmä (esim. numerot ja sanat, riimit - ei niinkään värit) opiskelussa tärkeää auttaa lasta löytämään olennaiset asiat ja estää häntä juuttumasta yksityiskohtiin ajan hallinnan harjoittelu (ajan arviointi, ajastimien käyttö)

10 Ei-kielelliset oppimisvaikeudet ja oppimistyyli
kuulon kautta useimmat muistavat parhaiten vaihe vaiheelta eteneminen käytä loogisia selityksiä oppivat lukemaan fonemaattisesti sääntöjen hyvä muistaminen eivät ole tehokkaita oppimaan oman kokemuksen kautta tai ongelmanratkaisun kautta ilman ohjausta oppivat osista kokonaisuuteen opetuksessa tarvitsevat yhteenvetoja ja tärkeiden asioiden esiintuomista

11 Ei-kielelliset oppimisvaikeudet
Oili Sauna-aho Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL


Lataa ppt "Ei-kielelliset oppimisvaikeudet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google