Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Havaintomotoriset taidot pelinluvun perustana

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Havaintomotoriset taidot pelinluvun perustana"— Esityksen transkriptio:

1 Havaintomotoriset taidot pelinluvun perustana
Vierumäki Sami Kalaja

2 Urheilun tärkeät kognitiiviset taidot
Tärkeitä kognitiivisia taitoja Ennakointi Päätöksen teko Ongelman ratkaisu Muisti Mallien tunnistaminen Tarkkaavaisuus Keskittyminen Vierumäki Sami Kalaja

3 Informaation prosessoinnin malli
ÄRSYKE HAVAINTO PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTA SUORITUS PALAUTEJÄRJESTELMÄ Vierumäki Sami Kalaja

4 Pelaaja vastaanottaa informaatiota useista eri lähteistä
Näköaisti Kuuloaisti Tuntoaisti Tasapainoaisti Lihas- ja jänneaisti Sensorinen integraatio Vierumäki Sami Kalaja

5 Näköaisti Kaksi näköaistia: tarkka näkö & liike- ja sijaintinäkö (eri aivojen osat) Näkö on usein ensisijainen tiedon lähde Näkö dominoi myös muita aisteja (esim junan lähteminen viereiseltä raiteelta) Vierumäki Sami Kalaja

6 Kuuloaisti Usein yllättävän merkityksellinen
Kuulon merkitys korostuu paikannusta vaativissa tehtävissä – kyky paikantaa äänen suunta on tärkeä Horisontaalinen ja vertikaalinen paikantaminen Kuuloa hyödynnetään suoritusten ajoittamisessa ja palautteen saamisessa ”Ääni rikkoo ennakoinnin” Vierumäki Sami Kalaja

7 Tuntoaisti Tuntoaistin avulla kontrolloidaan liikkeitä
Tietoa mm. paineesta, lämpötilasta, muodoista, teksteistä värinästä Vierumäki Sami Kalaja

8 Tasapainoaisti Sisäkorvan tasapainoelin aistii kehon liikkeitä ja asentoa Kaarikäytävät ja karvareseptorit Tasapainoon vaikuttavat myös näkö- ja tuntoaistit Vierumäki Sami Kalaja

9 Proprioseptiikka ja kinestiikka
Proprioseptiikka antaa tietoa kehon jäsenten asennoista (esim kuinka monta sormea koukussa selän takana) Vierumäki Sami Kalaja

10 Kinestetiikka Kinestetiikka liittyy kehon osien liikkeisiin, mihin suuntaan ja millä nopeudella kehon osat liikkuvat Vierumäki Sami Kalaja

11 Sensorinen integraatio
Eri aistien tuottamat aistimukset jäsentyvät yhdeksi tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi Tehokas taitovalmennus herkistää eri aisteja mm joidenkin aistien poissulkemisen avulla (esim silmät kiinni tekeminen) Vierumäki Sami Kalaja

12 Liikkeiden kontrollointi
Nopeat liikkeet perustuvat ennakkosuunnitteluun – niitä ei ehditä korjaamaan suorituksen aikana, esim lyönnit Hitaat liikkeet voidaan korjata suorituksen aikana, aistien avulla hankittuun informaatioon perustuen Ihminen kykenee tekemään enintään kolme korjausta sekunnissa! Vierumäki Sami Kalaja

13 Motorisen systeemin malli
Vierumäki Sami Kalaja

14 Informaation prosessointi
Vierumäki Sami Kalaja

15 Rinnakkaiset ja sarjamaiset prosessit
Informaation vastaanottaminen aisteilla tapahtuu rinnakkaisesti Liikkeen tuottaminen on sarjamainen prosessi Vierumäki Sami Kalaja

16 Liikkeet tuotetaan sarjassa
Vierumäki Sami Kalaja

17 Enintään kolme liikevastetta sekunnissa
Vierumäki Sami Kalaja

18 Muisti Sensorinen puskurimuisti Työmuisti Pitkäkestoinen muisti
Kesto alle 1 sek (250 msek) Informaation käsittely rinnan ”kirjaimellinen” Työmuisti 1-60 sek Abstraktimpi muoto Kapasiteetti tapahtumaa Pitkäkestoinen muisti Kesto rajaton Hyvin abstrakti Kapasiteetti rajaton Liikemuisti aivojen tiedostamattomalla alueella Vierumäki Sami Kalaja

19 Informaation niputtaminen
Ekspertti pystyy sisällyttämään yhteen muistiyksikköön noviisia enemmän informaatiota Pelinluvussa on pitkälti kyse tästä informaation niputtamisesta Vierumäki Sami Kalaja

20 Keinoja nopeuttaa informaation prosessointiaikaa
Ekspertit oppivat niputtamaan informaatiota, kun noviisit tarkastelevat ympäristön jokaista yksityiskohtaa erikseen Vasteen valinnalla on suurin merkitys reaktioaikaan Relevanttien vihjeiden löytäminen (sulkapallon pelaajan kyynärpään putoaminen) Vierumäki Sami Kalaja

21 Tarkkavaisuuden kohde vaikuttaa liikkeen sujuvuuteen
Ulkoinen kohde: liikkeiden säätely automaatiotasolla; refleksiomainen, sujuva ja tarkka Sisäinen kohde: liikesäätely kiertää tietoisen aivokuoren kautta; hidas, kömpelö ja epätarkka ”paralysis by analysis” Vierumäki Sami Kalaja

22 Informaation prosessoinnin nopeuttaminen
Ärsykkeen tunnistaminen Vasteen valinta Vasteen ohjelmointi Vierumäki Sami Kalaja

23 Kiitos mielenkiinnosta
Vierumäki Sami Kalaja


Lataa ppt "Havaintomotoriset taidot pelinluvun perustana"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google