Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opettajan sähköinen aineisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opettajan sähköinen aineisto"— Esityksen transkriptio:

1 Opettajan sähköinen aineisto
Kansalainen ja talous Opettajan sähköinen aineisto

2 Esimerkkejä sähköisestä aineistosta
Johdanto-osuus (YH2) Miten luen tilastoja? Miten luen diagrammeja? Ydinsisältö (YH2) Tuntitehtävä (YH1 ja YH2) Oppikirjan tehtävien vastaukset (YH2 pääluku III, kappale 9, tehtävät 1–3) Kansalainen ja talous

3 Johdanto: Miten luen tilastoja?
1. Selvitä oppikirjan avulla käsitteet ja niiden sisältö: Kauppatase Palvelutase Vaihtotase Rahoitustase Maksutase Kansalainen ja talous

4 Johdanto: Miten luen tilastoja?
2. Selvitä oppikirjan avulla, mikä merkitys esimerkiksi kauppataseen ylijäämällä tai rahoitustaseen alijäämällä on Suomen kansantaloudelle.

5 Johdanto: Miten luen tilastoja?
3. Vertaile vuosia 2000, 2004 ja 2008. Mitä merkittäviä eroja löydät? Mikä merkitys kauppataseen ylijäämän supistumisella on? Mitä seurauksia mahdollisella vaihtotaseen alijäämällä voi olla? Mistä syistä voi johtua suorien sijoitusten ja arvopaperisijoitusten suuri heilahtelu?

6 Johdanto: Miten luen diagrammeja?
1. Kiinnitä huomiota taulukossa aikaväliin (1990–2009) mitattavaan asiaan sen muutokseen (bruttokansantuote ja sen muutos prosenttiyksikköinä edellisestä vuodesta). 2. Palauta mieleesi, mitä tarkoittavat käsitteet bruttokansantuote ja euroalue.

7 Johdanto: Miten luen diagrammeja?
3. Voit lukea, miten BKT on kehittynyt Suomessa ja euroalueella. Milloin BKT on Suomessa kasvanut voimakkaasti, milloin kasvanut hitaasti, milloin supistunut? 4. Mitä BKT:n epätasainen kasvu kertoo talouden kehityksestä? Mitä BKT:n nopeasta kasvusta seuraa, entä sen supistumisesta?

8 Johdanto: Miten luen diagrammeja?
5. Vertaile kehitystä Suomessa ja euroalueella. Mitä eroja huomaat? 6. Väite: Suhdannevaihtelut ovat Suomessa voimakkaampia kuin euroalueella keskimäärin. Tukeeko vai kumoaako Suomen ja euroalueen vertailu väitettä?

9 Ydinsisältö 3: Budjettirajoite Esimerkki Kansalainen ja talous, kappale 4
Kansalainen tekee kuluttajana koko ajan VALINTOJA, koska kaikkea ei ole mahdollista saada. Valinnan pakkoa kutsutaan BUDJETTIRAJOITTEEKSI. B-piste on mahdollista saavuttaa velanotolla. A-pisteessä tuloja jää säästöön. Kansalainen ja talous

10 Tuntitehtävä 1 Esimerkki Kansalainen ja yhteiskunta
Mitä Suomen eduskunta tekee? säätää lait hyväksyy valtion budjetin valvoo hallituksen toimintaa osallistuu Euroopan unionin päätöksentekoon toimii eduskuntatalossa. Kansalainen ja talous

11 Miten eduskunnassa toimitaan?
Kansanedustajat (200) valitaan 4 vuodeksi kerrallaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Mitä välittömyys, suhteellisuus ja salaisuus tarkoittavat? Edustajat istuvat salissa eduskuntaryhmittäin: oikeistopuolueet puhemiehestä katsoen oikealla, keskusta välissä ja vasemmistopuolueet vasemmalla. Mistä tapa on peräisin? Miten eduskunnassa toimitaan? Eduskunnan istuntosalissa pidetään täysistunnot. Kansalainen ja talous

12 Miten eduskunnassa toimitaan?
Kuka istuu tässä? Eduskunnan puhemies. Miten puhemies valitaan? Kansanedustajat valitsevat keskuudestaan puhemiehen ja 2 varapuhemiestä. Mitä puhemies tekee? Johtaa täysistuntoa ja muuta eduskuntatyötä. Mikä asema protokollassa puhemiehellä on? Valtakunnan protokollassa heti presidenttien jälkeen.

13 Miten eduskunnassa toimitaan?
Eduskunnan istunnoissa on mukana myös muuta väkeä. Ketkä istuvat tässä? Ministerit , he seuraavat täysistuntoja ja ovat mukana kyselytunneilla. Ketkä täällä? Yleisö pääsee seuraamaan istuntoja. Entä täällä? Virkamiesaition paikat on varattu esimerkiksi tietojärjestelmän hoitajille ja tulkille.

14 Suuren valiokunnan kokous
Ennen kuin eduskunta päättää asioista, ne on valmisteltava jossakin valiokunnassa. Kansanedustajat tekevät pääosan työstään valiokunnissa. Suuri valiokunta käsittelee EU- asioita ja osallistuu lakien valmisteluun. Muita valiokuntia: Ulkoasiainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Sivistysvaliokunta Tulevaisuusvaliokunta Lisää tietoja eduskunnan internet-sivuilta: Kansalainen ja talous

15 Tuntitehtävä 2 Esimerkki Kansalainen ja talous, kappale 1
Harkitseva kuluttaja Katso alla olevasta linkistä löytyvä video ja vastaa kysymyksiin. Mitä ympäristömerkki kertoo kuluttajalle? Mitä tuotteelta vaaditaan, jotta se saa ympäristömerkin? Millä kriteereillä jokin kauppa voi saada ympäristömerkin? Kansalainen ja talous

16 Tehtävien vastaukset Kansalainen ja talous, pääluku III
Kappale 9, tehtävät s. 82 1) Miten kysyntäinflaatio syntyy? Kysyntäinflaatiossa kuluttajat haluavat ostaa hyödykkeitä enemmän kuin niitä on tarjolla. Näin käy usein nopean talouskasvun aikana, jolloin kuluttajien tulot nousevat tavanomaista nopeammin. 2) Mitä deflaatio on ja miten se vaikuttaa kulutuskysyntään? Deflaatio tarkoittaa hintatason laskua. Sen haitallisuus johtuu siitä, että hintojen laskun ajatellaan jatkuvan. Kuluttaja ei ostakaan heti vaan odottaa, kunnes hinta on hänen mielestään laskenut tarpeeksi. Jos suurin osa kuluttajista ja yrityksistä toimii näin, kokonaiskysyntä heikkenee ja kulutus ja investoinnit vähenevät. Heikkenevästä kysynnästä tulee itseään voimistava kierre. 3) Selvitä, miten työllisyysaste lasketaan. Työllisyysaste saadaan laskemalla työllisten osuus työikäisestä (15–64-vuotiaat) väestöstä. Kansalainen ja talous


Lataa ppt "Opettajan sähköinen aineisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google