Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansantalouden tilinpito

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansantalouden tilinpito"— Esityksen transkriptio:

1 Kansantalouden tilinpito

2 Bruttokansantuote ja kansantulo:
Vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelusten yhteenlaskettu arvo kansantaloudessa Ilmoitetaan yleensä dollareina Koko BKT ilmaisee kokonaistuotantoa ja kansantalouden kokoa Myös BKT / asukas => Elintaso Engl. GNP (Gross National Product), ja GDP (Gross Domestic Product; ei sisällä vientiä ja tuontia) Nykyisin GNP korvattu myös termillä GNI (Gross National Income) => BKTL, Bruttokansantulo GNP per Capita (BKT / as.) Kansantulo taas kertoo, paljonko tuotannontekijäkorvauksia (palkat, pääomatulot, jne.) kansantaloudessa on vuoden aikana maksettu

3 Miten BKT lasketaan? Arvonlisämenetelmä:
Jokaisen yrityksen tuottama arvonlisä lasketaan yhteen. Eli kaikkien lopputuotteiden arvosta vähennetään raaka-aineet ja käytetyt puolivalmisteet. Eli malmi $500 => teräs $2000 => Auto $15000 => Tuotettu $ arvonlisä, eikä $17 500!!! Näin mitään ei lasketa moneen kertaan Arvo määräytyy markkinahinnan mukaan (aineelliset hyödykkeet, maksulliset palvelut) tai tuotantokustannusten mukaan (monet julkiset palvelut) Elintasolaskelmissa voidaan käyttää myös sektorikohtaista ensitulon (primary income) käsitettä => Ilmaisee esim. yksityisen ja julkisen sektorin osuuden kansantulosta

4 Suomen BKT: Bruttokansantuote on kasvanut vuodessa keskimäärin n. 3 %, mikä on eurooppalaisittain hyvä saavutus Nykyinen BKT:n arvo n. 140 mrd euroa, BKT / asukas n dollaria. (v. 2003) Mitä haasteita Suomi joutuu voittamaan, jotta talouskasvu säilyy vahvana? (kirja s. 56 – 59)

5 Mitä BKT kertoo ja mitä ei?
Ensinnäkin BKT-luku on vain nimellisarvo. Esim. valuuttakurssimuutokset vaikuttavat siihen paljonkin Reaalinen BKT ilmoittaa elintason kasvun kun inflaatio on otettu huomioon. Suomen reaalinen BKT on kuusinkertaistunut sota-ajan jälkeen BKT voidaan myös suhteuttaa yleiseen hintatasoon, jolloin saadaan todellinen ostovoima ja taloudellinen elintaso selville

6 BKT eroja maailmalla Suurimmat BKT:t / asukas n dollaria vuodessa, pienimmät n. 200. Maailman keskiarvo n dollaria vuodessa BKT ei mittaa kotona tehtyä työtä, jolloin suuri osa kehitysmaiden talouden toiminnasta jää pois laskuista Kehitysapu on valtioiden välistä tulonsiirtoa, tavoite 0,7% BKT:sta, toteutunut Suomessa n. 0,3% Usein kehitysavulla kauppapoliittiset ketunhännät kainalossa!

7 BKT – mihin se käytetään?
BKT:n voidaan ajatella koostuvan kulutuksesta ja investoinneista Investoinnit = uusintainvestoinnit + uusinvestoinnit Yritykset säästävät investointeja varten => BKT – poistot = Nettokansantuote Taloudesta kertovat paljon seuraavat luvut: - Ulkomaankaupan osuus BKT:sta - Investointien osuus BKT:sta - Kulutuksen osuus BKT:sta - Varustelumenojen osuus BKT:sta, Jne…

8 kansantulo ja kansanmeno
Kansantulo, eli palkat + sos.turvamaksut + pääomatulot + muut tulot = BKT Kansantalouden käytettävissä olevat tulot = Kansantulo +/- palkat ulkomailta/ulkomaille Kansanmeno = Kansantulo käytetään kulutukseen ja investointeihin, eli raha ”menee jonnekin”

9 Huoltotase On kysynnän ja tarjonnan tase Tarjonta = Vuonti + BKT
Kysyntä = Vienti + Kulutus + Investoinnit + Varastojen muutos + tilastovirheet Kulutus voidaan lisäksi jakaa yksityiseen ja julkiseen

10 Onko BKT hyvä mittari? Kuvaa vain taloutta – entä ihmisoikeudet, ympäristö ja muutenkin erilainen hyvinvointi? Kehitetty esim. HDI –indeksi, (Human development index) kuvaamaan koulutuksen, terveydenhuollon yms. tasoa Tulos saattaa muuttaa valtion rankkausta maailmalla verrattuna BKT:een! Myös esim. ”Vihreä BKT”, joka ottaa huomioon luonnonvarojen kulumisen ja saastumisen vaikutukset Toiset ovat sitä mieltä, että rahalla saa kaikkea!


Lataa ppt "Kansantalouden tilinpito"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google