Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opettajan sähköinen aineisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opettajan sähköinen aineisto"— Esityksen transkriptio:

1 Opettajan sähköinen aineisto
Kansalainen Opettajan sähköinen aineisto

2 Näytteitä Kansalainen ja yhteiskunta -kurssin sähköisestä aineistosta
Ydinsisältö 1: Media yhteiskunnassa Ydinsisältö 2: Media Suomessa Ydinsisältö 3: Muuttuva media Tuntitehtävä 1: Mittaa median käyttösi! Tuntitehtävä 2: Sosiaalinen media Ydinsisältö 4: Mitä eduskunta tekee? Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan? Kansalainen ja yhteiskunta

3 Ydinsisältö 1: Media yhteiskunnassa
Mediaan eli joukkoviestimiin kuuluvat kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, radio, televisio, elokuva ja tietoverkot. Median tehtävä demokratiassa: media tarkkailee poliitikkojen toimintaa ja demokratian toteutumista. Ihmiset kuluttavat suuren osan vapaa-ajastaan median parissa, jopa 7–8 tuntia päivässä. Kansalainen ja yhteiskunta

4 Ydinsisältö 2: Media Suomessa
Suomessa ilmestyy runsaasti sanoma- ja aikakauslehtiä suhteessa väkilukuun. Nykyään viestinten omistus on keskittynyt mediakonserneille (esim. Alma Media). Sähköinen media on ollut Suomessa valtion hallussa muita maita enemmän. YLE (per. 1926) on valtion omistuksessa ja rahoittaa toimintansa tv-lupamaksulla. Kansalainen ja yhteiskunta

5 Ydinsisältö 3: Muuttuva media
Mediatekniikka on kehittynyt nopeasti viime vuosikymmeninä. Internet yleistyi 1990-luvulla ja lisäsi median kulutusta entisestään. Digitaalinen uusmedia luo uusia viestimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia: esim. vertaisverkot ja sosiaalinen media. Kansalainen ja yhteiskunta

6 Tuntitehtävä 1: Mittaa median käyttösi!
Seuraa vuorokauden ajan omia mediatottumuksiasi. A) Kirjaa taulukkoon eri viestimiin käyttämäsi aika. B) Vertaa tulostasi suomalaisten keskimääräiseen median käyttöön. C) Verratkaa koko ryhmän tulosta kaikkien suomalaisten tuloksiin. Kansalainen ja yhteiskunta

7 Tuntitehtävä 1: Mittaa median käyttösi!
Seuraamiseen käytetty aika minuutteina televisio radio internet sanomalehdet äänitteet kirjat aikakauslehdet video (dvd) ilmais- ja noutolehdet Kansalainen ja yhteiskunta

8 Suomalaisten eri viestimien päivittäiseen seuraamiseen käyttämä aika minuutteina (2007)
Tiedot on kerätty puhelinhaastatteluna, jonka otos on yli 10-vuotiasta suomalaista. Viestimien seuraamiseen käytettiin päivässä yhteensä 7 tuntia 41 minuuttia. Kansalainen ja yhteiskunta

9 Tuntitehtävä 2: Sosiaalinen media
Internetissä käytetty aika on lisääntynyt 2000-luvulla huimasti. Erityisesti sosiaalinen media on laajentunut. Sitä käyttävät yksityisten ihmisten lisäksi myös yritykset ja järjestöt. Mitkä kuvan sosiaalisen median palveluista tunnet? Mitä muita tiedät? Mitä niistä itse käytät? Miten sosiaalinen media voi vaikuttaa myös poliittisesti? Miksi esimerkiksi Kiinassa valtio pyrkii rajoittamaan koko internetin ja myös sosiaalisen median käyttöä? Kansalainen ja yhteiskunta

10 Ydinsisältö 4: Mitä Suomen eduskunta tekee?
säätää lait hyväksyy valtion budjetin valvoo hallituksen toimintaa osallistuu Euroopan unionin päätöksentekoon. Kansalainen ja yhteiskunta

11 Ydinsisältö 4: Mitä Suomen eduskunta tekee?
Ennen kuin eduskunta päättää asioista, ne on valmisteltava jossakin valiokunnassa. Kansanedustajat tekevät pääosan työstään valiokunnissa. Suuri valiokunta (kuvassa) käsittelee EU-asioita ja osallistuu lakien valmisteluun. Muita valiokuntia: ulkoasiainvaliokunta valtiovarainvaliokunta sivistysvaliokunta tulevaisuusvaliokunta. Lisää tietoja eduskunnan internet-sivuilta: index.htx Kansalainen ja yhteiskunta

12 Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan?
Kansanedustajat (200) valitaan 4 vuodeksi kerrallaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Mitä välittömyys, suhteellisuus ja salaisuus tarkoittavat? Edustajat istuvat salissa eduskuntaryhmittäin: oikeistopuolueet puhemiehestä katsoen oikealla, keskusta välissä ja vasemmistopuolueet vasemmalla. Mistä tapa on peräisin? Täysistunnot pidetään eduskunnan istuntosalissa. Kansalainen ja yhteiskunta

13 Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan?
Kuka istuu tässä? Eduskunnan puhemies. Miten puhemies valitaan? Kansanedustajat valitsevat keskuudestaan puhemiehen ja 2 varapuhemiestä. Mitä puhemies tekee? Johtaa täysistuntoa ja muuta eduskuntatyötä. Mikä asema protokollassa puhemiehellä on? Valtakunnan protokollassa heti presidenttien jälkeen. Kansalainen ja yhteiskunta

14 Tuntitehtävä 3: Miten eduskunnassa toimitaan?
Eduskunnan istunnoissa on mukana myös muuta väkeä. Ketkä istuvat tässä? Ministerit seuraavat täysistuntoja ja ovat mukana kyselytunneilla. Ketkä täällä? Yleisö pääsee seuraamaan istuntoja. Entä täällä? Virkamiesaition paikat on varattu esimerkiksi tietojärjestelmän hoitajille ja tulkille. Kansalainen ja yhteiskunta

15 Ydinsisältö 1: Tarpeet ja valinnat ohjaavat taloutta
Näyte Kansalainen ja talous -kurssin sähköisestä aineistosta pääluvusta I Talouden maailma Ydinsisältö 1: Tarpeet ja valinnat ohjaavat taloutta Ydinsisältö 2 : Mikro- vai makrotalous? Ydinsisältö 3 : Kansantalouden sektorit Ydinsisältö 4: Niukkuus asettaa rajat Tuntitehtävä 1: Harkitseva kuluttaja Tuntitehtävä 2: Tuotesijoittelu ja tarpeet Tuntitehtävä 3: Talouden kiertokulku Oppikirjan tehtävien vastaukset Kansalainen ja talous

16 Ydinsisältö 1: Tarpeet ja valinnat ohjaavat taloutta
Ihmisillä on tarpeita, joita tyydytetään erilaisten tuotteiden ja palveluiden avulla. Mitä perustarpeita ihmisillä on? ravinto lämpö: vaatteet ja asuminen Kun perustarpeet on täytetty, useimmat ihmiset haluavat kuluttaa koko ajan lisää. Mitkä tekijät ohjaavat kuluttajaa valinnoissaan? käytettävissä olevat tulot ihmisen arvot ja arvostukset Markkinointi luo koko ajan uusia tarpeita. Kansalainen ja talous

17 Ydinsisältö 2: Mikro- vai makrotalous?
Esimerkki 1: Nuori kansalainen on jäänyt työttömäksi ja pohtii, luopuuko hän ulkomaanmatkasta vai uuden tietokoneen ostosta. Kummasta on kysymys? Mikrotalouteen liittyvästä valinnasta. Esimerkki 2: Yrityksen toimitusjohtaja pohtii, pitäisikö yrityksen avata uusi myymälä lähistön kauppakeskukseen ja palkata paikkakunnan nuoria töihin. Kummasta on kysymys? Esimerkki 3: Poliitikot väittelevät eduskuntavaalikampanjoissaan eri keinoista vähentää nuorten työttömyyttä. Kummasta on kysymys? Poliitikot pohtivat nuorisotyöttömyyttä makrotalouden näkökulmasta. Kansalainen ja talous

18 Ydinsisältö 3: Kansantalouden sektorit
Kotitaloudet Julkinen sektori Rahoituslaitokset KANSANTALOUS Yritykset Ulkomaat Kansantalouden eri sektorit ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Kansalainen ja talous

19 Ydinsisältö 4: Niukkuus asettaa rajat
Väritetyllä alueella tuotanto ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla, johtuen esimerkiksi työttömyydestä. A-pisteen saavuttaminen edellyttää talouden kasvua  polkupyörien tai leivän tuotantoa voidaan lisätä toista vähentämättä. Kansalainen ja talous

20 Tuntitehtävä 1: Harkitseva kuluttaja
Katso seuraava video ja vastaa alla oleviin kysymyksiin: 1. Mitä ympäristömerkki kertoo kuluttajalle? 2. Mitä vaatimuksia sen saamiseksi on? 3. Millä kriteereillä jokin kauppa voi saada ympäristömerkin? 4. Mitkä muut merkit tai tunnukset kertovat kuluttajalle tuotteesta, sen alkuperästä tai valmistuksesta? Kansalainen ja talous

21 Tuntitehtävä 2: Tuotesijoittelu ja tarpeet
Lue oheisen linkin juttu tuotesijoittelusta: 1. Missä televisio-ohjelmissa tai elokuvissa olet nähnyt tuotesijoittelua? 2. Mitä hyvää ja huonoa tuotesijoittelussa on? Kansalainen ja talous

22 Tuntitehtävä 3: Talouden kiertokulku
1. Lue oppikirjan sivut 14–16 ja selvitä, mikä on a) kotitalouden b) yritysten c) rahoituslaitosten d) julkisyhteisöjen e) ulkomaiden tehtävä taloudessa. 2. Selvitä esimerkkien avulla, miten kansantalouden eri sektorit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kansalainen ja talous

23 Tehtävien vastaukset: I Talouden maailma Luku 1, s. 18
1) Osallistut talouselämään ostamalla tavaroita ja käyttämällä palveluja. a ) Listaa esimerkiksi kuukauden aikana ostamiasi tavaroita. b) Alleviivaa listasta tavara, josta tiedät varmasti, että se on valmistettu Suomessa. Huomaa, että vaikka lopputuote olisikin koottu Suomessa, komponentit ja raaka-aineet voivat olla ulkomailta. Myöskään se, että yritys on suomalainen, ei kerro sitä, missä tuote on tehty. c) Listaa myös käyttämäsi palvelut. Alleviivaa laatimastasi listasta julkiset palvelut. Huomaa rajan hämärtyminen: jos kunta ostaa palveluja yksityiseltä yritykseltä, kunta on tilaajana julkinen organisaatio, mutta palvelun tuottava yritys yksityinen. 2) Taloustieteessä puhutaan mikro- ja makrotaloudesta. Mitä ne ovat? Mikrotalous on näkökulma, jossa kiinnitetään huomiota kansantalouden osiin, esimerkiksi hinnanmuodostukseen. Makrotaloudessa kiinnitetään huomiota koko kansantalouteen. Kansalainen ja talous

24 Tehtävien vastaukset: I Talouden maailma Luku 1, s. 18
3) Kansantalous on kiertokulkua. Selvitä, mistä sektoreista tämä kiertokulku koostuu. Kansantalouden sektorit ovat kotitaloudet, yritykset, rahoituslaitokset (tunnetuin pankit), julkinen sektori (keskeisimmät valtio ja kunnat) ja ulkomaat. 4) Vaikka elämme vauraassa maassa, kansantaloudessa puhutaan niukkuuden ongelmasta ja rajallisista tuotantomahdollisuuksista. Miksi? Yksi talouden peruskäsitteistä on niukkuus: Taloudellisia tarpeita on yleensä enemmän kuin mahdollisuuksia niiden tyydyttämiseen, joten tarpeet on pakko asettaa tärkeysjärjestykseen. Tavaroiden tuotantoon tarvittavia koneita ja työntekijöitä on vain rajallisesti, samoin rahaa tavaroiden ostamiseen. Käytännön taloudenpidossa joudumme jatkuvasti miettimään, kuinka rahat riittävät tarpeidemme täyttämiseen. Kansalainen ja talous


Lataa ppt "Opettajan sähköinen aineisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google