Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen palveluarkkitehtuurityö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen palveluarkkitehtuurityö"— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen palveluarkkitehtuurityö
Marjukka Ala-Harja VM JulkICT

2 Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
Valtiovarainministeriö asettaa Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman ja sille poikkihallinnollisen ohjausryhmän. Työn etenemisestä raportoidaan säännöllisesti ICT 2015 –seurantaryhmälle ja talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. JulkICT

3 Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin sisältyvät 1/2
Kansallinen palveluväylä, joka toteutetaan Viron X-road ratkaisuun perustuen avoimilla rajapinnoilla ja avoimella ohjelmakoodilla, ja jonka käyttöön julkinen hallinto velvoitetaan ja jota tuetaan suunniteltavan siirtymäaikataulun puitteissa Kansallinen sähköinen tunnistusmalli, jossa valtio takaa kansalaisen sähköisen identiteetin ja jossa tunnistusvälineitä voidaan tuottaa markkinaehtoisesti Kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan JulkICT

4 Kansallinen palveluväylä
JulkICT

5 Kansallinen tunnistusratkaisu –hanke - suunnitelmat
VM asettaa hankkeen ja sille ohjaus- sekä työryhmän, toimikausi Hankkeen tehtävänä on: Tarkentaa hankesuunnitelma kansallisen tunnistusratkaisun toteuttamiseksi Tarkentaa kansallisen tunnistamisratkaisun toteutusmalli: selvittää ja kuvata ratkaisumallissa yksityiskohtaisesti liiketoiminta-, hallinta- ja tekniset toimintamallit sähköisen tunnistamisen, roolien, valtuuksien ja valtuutusten hallinnan sekä sähköisen allekirjoituksen osalta Selvittää ratkaisumallin vaatimien lainsäädäntömuutosten tarve ja käynnistää tarvittaessa lainsäädäntömuutosten vaatimat työryhmät Toteuttaa Kansallinen tunnistusratkaisu sekä rooli- ja valtuutuspalvelu Hankkeen tulee tuottaa alustava ratkaisukuvaus mennessä, jonka jälkeen sähköisten tunnistuspalveluiden tuottajien kanssa tehdään aiesopimus kansalliseen tunnistusratkaisuun liittymisestä.

6 Rooli- ja valtuus-palvelu
Tunnistusportaali Sähköisen palvelun tuottaja saa yhdellä sopimuksella kaikki tunnistusvälineet ja niiden käyttäjäkunnan. Käyttäjä Tekee sopimuksen yhden tai useamman tunnistuspalvelutarjoajan kanssa. KV-yhteydet (EU STORK) Palvelut verkossa sähköinen palvelu Tunnistuspalvelu Tunnistuspalvelut sähköinen palvelu Tunnistus-portaali Tunnistusportaali luo luottamusverkoston, yksi sopimus, SSO kaikkien portaaliin liitettyjen palveluiden välillä (ts. kaikkien tunnistuspalveluiden välillä) Tunnistuspalvelu sähköinen palvelu Tunnistuspalvelu sähköinen palvelu Tunnistuspalvelu sähköinen palvelu Tunnistuspalvelu Rooli- ja valtuus-palvelu Tunnistuspalvelu

7 uudet: NFC, biometria jne.
4. Tunnistusportaali tarkastaa varmenteen sulkulistalta varmenteen voimassaolon 1. Käyttäjä haluaa käyttää palvelua, johon tarvitaan vahva sähköinen tunnistaminen KV-yhteydet (EU STORK) perusmalli ? mobiili kortti Tunnistusvälineet uudet: NFC, biometria jne. 2. Valtion varmenne-palvelu Tunnistusportaali tuo näkyviin palvelussa käytettävissä olevat tunnistuspalvelut (palvelun vaatimaturvataso voi rajoittaa näitä). Tunnistus-portaali Tunnistusportaali luo luottamusverkoston, yksi sopimus, SSO kaikkien portaaliin liitettyjen palveluiden välillä (ts. kaikkien tunnistuspalveluiden välillä) sähköinen palvelu Yks. tunn. palvelu Valtion juuri-varmenne 3. Henkilö kirjautuu palveluun käyttämällään tunnistusvälineellä Yks. tunn. palvelu sähköinen palvelu Yks. tunn. palvelu 5. Tunnistusportaalin rajapinnasta tunnistussanoma palauttaa palvelulle ne tiedot, jotka käyttäjä on hyväksynyt välitettäväksi palvelulle tai joita palvelu saa käyttää (VTJ tai varmennepalvelua tarjoavan organisaation tuottama rekisteri) varmenne Mikä palvelu tarkastaa sulkulistan? Portaalin pitäisi tarkastaa sulkulista, ei pidä päästää läpi jos sulkulistalla Tunnistusvälineen liikkeellelaskija voi veloittaa tunnistusvälineen käytöstä kansalaista. 6. Käyttäjä siirtyy tunnistettuna palveluun ja palvelulle välitetään ne tiedot, jotka käyttäjä on hyväksynyt välitettäväksi

8 Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin sisältyvät 2/2
Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat ja tietosuojan takaamiseksi kansalaisten osalta omien julkisen hallinnon rekisteritietojen katselu ja tiedon välityksen hallintapalvelu Ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien kokonaisuuksien jatkuvan ylläpidon ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit JulkICT

9 Kansalaisen palveluympäristö
Kansallisen Suomi.fi-portaalin ja kansalaisen asiointitilin uusi ilmentymä ei enää vain keskitetysti ylläpidettävä palvelujen esittelypalvelu, vaan dynaamisesti julkishallinnon palvelutietoja ja sähköisiä palveluja (tulossa oleva palvelutietovarannon beta-versio) henkilökohtaisia rekisteritietoja ja viranomaisviestejä tilannekohtaisia tarpeita yhdistelevä ja kansalaisille personoidusti palveluja tarjoava palvelu Tarjolle jää myös tunnistautumattoman kansalaisen julkisten palvelujen esittelynäkymä

10 Kansalaisen palveluympäristö -> työpöytä – näkymä omiin tietoihin ja palveluihin
Kansalaisen tunnistauduttua ja annettua suostumuksensa hänen omia tausta-, elämäntilanne- palvelu- ja asiakirjatietojaan tuodaan dynaamisesti esiin hallinnon rekistereistä ja tietokannoista ”Minun veroni, eläkkeeni, koulutukseni, terveyteni…” Tarjoaa proaktiivisesti käyttäjälle personoituja palveluja, tietovirtoja, viranomaisviestejä ja herätteitä Tarjoaa kansalaiselle turvallisen viestintäkanavan viranomaisten suuntaan ja viranomaiselle mahdollisuuden lähestyä kansalaista (asiointitili 2.0:” Lapsesi on tullut oppivelvollisuusikään, tässä palveluvaihtoehdot ja oheispalvelut, hae/ilmoittaudu tästä.”) Tarjoaa mahdollisuuden omien rekisteritietojen hallintaan

11 Rekisterit VTJ, KTJ, Vero, OPH, ETK, SoTe…
TAVOITETILA! Esimerkkejä käyttötapauksista: palveluhaku (ptv) + rekisteritietopalvelu + henkilökohtaisia tiedoksiantoja, ilmoituksia, herätteitä, suosituksia… ”Veroehdotuksesi muutokset ilmoitettava kolmen päivän sisällä. Siirry tästä sähköiseen veroilmoitukseen.” ”Lapsesi oppivelvollisuus alkaa ensi syksynä. Katso koulun tiedot ja sijainti.” ”Laboratoriokokeesi tulosten johdosta kutsumme sinut vastaanotolle. Varaa aika tästä.” ”Päätös hakemukseesi on saapunut. Lataa päätös." ”Olet aloittamassa kokopäiväisen opiskelun X:ssä. Löydät tilanteeseesi liityyvät palvelut Opiskelijan palveluoppaasta.” ”Kotikuntasi kaavoituksesta on käynnissä sähköinen kuuleminen – osallistu tästä” Omat tiedot VTJ OPH Vero ETK Muokkaa tietoja Lähetä palaute ”Asuinalueesi asuntojen hintatiedot löytyvät nyt ympäristöministeriön verkkopalvelusta! ”Tässä rekisteritiedoistasi automaattisesti koottu CV-pohja. Lisää vain oma esittely, kuva ja yhteystiedot!” Rekisterit VTJ, KTJ, Vero, OPH, ETK, SoTe…

12 Huom! Hahmotelma, ei käyttöliittymäkuva!
Älykäs ja ennustava haku Iteratiivinen kehittäminen Kansalaisneuvonnan verkkokeskustelu Haku aihealueiden mukaan Kansalaisneuvonnan kysymys-vastaus tietokanta ja haku Kirjautumista edellyttävät palvelut ja omien tietojen tarkastelu perusrekistereistä Suomi.fi

13 Yrityksen palveluympäristö
Yritys-Suomi.fi–verkkopalvelun yhteyteen rakenteilla oleva yritysten työpöytä, Oma-Yritys-Suomi –palvelu, joka kokoaa tunnistautuneelle käyttäjälle yritystä koskevat julkishallinnon palvelut ja tieto-aineistot yrityksen edustajan asiointi- ja tietotarpeiden mukaan. Asiointitili, asiakkaan ja viranomaisen välinen viestinvälityskanava, jollainen kehitetään vuosien aikana kansallisena ratkaisuna myös yritysten käyttöön. Rooli- ja valtuutuspalvelu, jonka avulla varmistetaan yrityspalveluissa mm. se, onko asioivalla henkilöllä oikeus asioida yrityksen tai yhteisön puolesta. Asiakaspalvelutehtävissä toimivan virkailijan rakenteilla oleva Oma-Yritys-Suomi-työpöytä, joka uudistaa palveluprosessit ja kokoaa yhteen asiakaspalvelutyössä tarvittavan oikean ja ajankohtaisen tiedon, välineet ja työkalut. Yrityksen palveluympäristön osia on jo olemassa ja kokoavan palvelun joitakin elementtejä toteutetaan osana Sähköisen asioinnin ja demokra-tian vauhdittamisohjelman (SADE-ohjelman) toteutusta. Täydentävien elementtien suunnittelu käynnistetään vuoden 2014 alussa. JulkICT

14 Hallinnon yhteentoimivuuspalvelut (Virkamiehen näkymä)
Julkisen hallinnon palvelutietovaranto –hankkeessa luodaan julkisen hallinnon palvelujen kuvailutiedot sisältävän tietovarannon beta-versio, joka valmistuu loppukeväästä Tarkoituksena on jakaa julkisen hallinnon palvelujen vakiomuotoiset kuvailutiedot avoimen rajapinnan kautta maksutta käytettäväksi eri palveluissa. Avoimen datan portaali on osa avoimen tiedon ohjelmaa. Projektissa toteutetaan keväällä 2014 valmistuva avoimen datan palvelu, johon julkisen hallinnon tietovarannot kuvaillaan keskitetysti ja varmistetaan kyseisten tietovarantojen mahdollisimman helppo tunnistaminen, tekninen saatavuus, saavutettavuus ja käyttöönotto. JulkICT

15 Hallinnon yhteentoimivuuspalvelut (Virkamiehen näkymä)
Yhteentoimivuusportaali ja siitä tuotettava uusi versio kokoaa julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa ja mahdollistaa tiedon jakamisen ja uudelleenkäytön. Yhteentoimivuusportaali on keskeinen työkalu julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kehittämisessä. Julkisen hallinnon yhteinen metatietopalvelu, jonka kautta julkisen hallinnon tietojärjestelmien tuottajat ja kehittäjät sekä tietojärjestelmät saavat käyttöönsä yhteiset sanastot, ontologiat ja muut tarpeelliset luokitukset. Metatietopalvelu edistää tietojen tehokkaampaa hyödyntämistä, avointa ja sujuvaa saatavuutta, löytymistä ja säilymistä, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojärjestelmäsuunnittelun tehokkuutta. Julkisen hallinnon yhteinen asiakastietovaranto, jonka rakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan. Kussakin palvelutilanteessa erikseen määritellyillä julkisen hallinnon toimijoilla olisi rajattu pääsy asiakastietovarannossa oleviin asiakkaan palvelutietoihin palvelutarpeen mukaan joko asiakkaiden itsensä antamien tai lainsäädännöllä määriteltyjen oikeuksien mukaisesti. JulkICT

16 Julkisen hallinnon yhteentoimivuuspalvelut - rakenteilla
Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus Palvelujen käyttäjät Viranomaiset Kansalaiset Yritykset Yhteisöt Tutkijat EU:n käyttäjä . . . Palvelujen käyttökohteet Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen Tiedon analysointi, tulkinta j a laadunhallinta Tiedon jalostus, yhdistely ja harmonisointi Sovellusten kehittäminen Uuden liiketoiminnan innovointi Julkishallinnon KA:n kehittäminen Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuu-den edistäminen Julkishallinnon toiminnan yhdenmukainen ja tietoturvallinen kehittäminen . . . ”Yhteentoimivuus- palvelut” Palvelutietovaranto Julkisten palvelujen kuvailutietorekisteri Kansallinen avoimen datan portaali Julkishallinnon avoimen tiedon hakemisto Yhteentoimivuus.fi Yhteentoimivuuden noudattamisen sekä edistämisen suunnittelu-, tuki- ja ohjemateriaalin julkaisualusta ”Yhteentoimivuuspalvelut” kattaa alkuvaiheessa kolme tietopalvelukokonaisuutta Palvelutietojen metatiedot (julkishallinnon tuottamien palvelujen metatiedot pääosin JHS 183-mukaisesti) Avoimen datan metatiedot (julkishallinnon tarjoaman avoimen datan metatiedot datakatalogina) Yhteentoimivuuden edistämisen materiaalit sekä niiden metatiedot (materiaalit ovat käytännössä word-, excel jne. –dokumentteja (”yhteentoimivuuden komponentteja”)) Palvelukokonaisuus toteutetaan yhtenäisellä teknisellä alustalla CKAN -tiedonhallintajärjestelmä (open source) Metatietojen tallennuspalvelut Metatietojen hakemistopalvelut (katalogit) Metatietojen automaattinen sisäänluku (harvestointi) DRUPAL -sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmä (open source): Käyttöliittymäpalvelut Palvelukokonaisuuden käyttäjinä ovat Pääosin suomalaiset yritykset, viranomaiset, kansalaiset jne. Mutta joiltain osain myös EU:n kansalaiset, viranomaiset jne. osa avoimen datan metatiedoista harvestoidaan EU:n avoimen datan portaaliin (puplicdata.eu) osa yhteentoimivuuden komponenteista on mahdollista julkaista EU:n yhteentoimivusportaalissa (joinup.eu) Materiaali + Metatieto Metatieto Metatieto Tiedon tuottajat Julkisten palvelujen tuottajat/ järjestäjät Avoimen datan tarjoajat Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistäjät Kunnat Valtion virastot Välillinen hallinto Julkis-hallinto Alueelliset toimijat KA:n toteuttajat Juhta

17 Kansallinen palveluarkkitehtuuri (hankevaihe)
Projekti- taso Ohjelma- Hanke- Johtaminen Palvelukanavat Sähköinen identiteetti Palveluväylä Arkkitehtuurin suunnittelu Komponenttien ja toimintamallien suunnittelu Komponenttien ja toimintamallien toteuttaminen Käyttöönotto/väylän käyttöön siirtyminen Tietoturva ja varautuminen Hallinnan organisointi Lainsäädäntö Ketterät hankinnat Henkilön tunnistus Rooli- ja valtuutuspalvelu Tavoitettavuustiedon hallintapalvelu Kansalaisen näkymä Yrityksen näkymä Viranomaisen näkymä Toimeenpanon hallinta Ohry Tuki

18 Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
Kokonaisuus toteutetaan valtiovarainministeriön ohjauksessa viipymättä ja kustannustehokkaasti Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen sekä tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat huomioiden. Kansalaisten omien tietojen katselu- ja hallinnointipalvelun mahdollistamiseksi kansallisten perustietovarantojen tiedot liitetään heti ensi vaiheessa palveluväylään. JulkICT

19 Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
Kehitettävä kokonaisuus on osa tietoyhteiskunnan välttämätöntä infrastruktuuria ja siten keskitetysti rahoitettu. Palveluiden ylläpidon keskitetty rahoitus voidaan osoittaa tiedonhallinnan kehittämisestä vastaavalle virastolle. Kehittämisvaiheen investointimenoiksi on laskettu 120 milj. JulkICT

20 Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
Valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle mennessä ehdotus Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpanovastuiden organisoinnista Väestörekisterikeskukseen perustettavaan, valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivaan, operatiiviseen yksikköön. Valtiovarainministeriön ohjaustehtäviin ja toimeenpanosta vastaavan viraston käyttöön kiinnitetään alkuvaiheessa 15 henkilötyövuoden suuruinen työpanos. JulkICT

21 Palveluarkkitehtuurityön päälinjat
Valmistellaan valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä ainakin LVM:n, MMM:n, OKM:n sekä TEM:n kanssa ehdotus toimialat ylittävien kansalliseen tiedonhallintaan sekä ICT:n ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien toimeenpanotason tehtävien ja palvelujen sekä niiden rahoituksen, ohjauksen ja hoitamisen organisoinnista valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivaan yhteen toimivaltaiseen viranomaiseen. Ehdotus tuodaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätettäväksi viimeistään toukokuussa 2014, jolloin päätös viraston perustamisesta voidaan tehdä osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. JulkICT

22 Selkeät tietohallinnon rakenteet - tietovirasto
JulkICT

23 Tietoviraston tehtäviä
Viraston ydinvastuualueena olisivat toimialat ylittävien kansalliseen tiedonhallintaan sekä ICT:n ja tiedon hyödyntämiseen liittyvät virastotason toimeenpanovastuut valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon ohjauksessa. Keskeiset vastuualueet ovat seuraavat: Kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäminen, omistajuus ja valvonta Kansallisen ICT-strategian ja tietopoliittisten tavoitteiden toimeenpano valtiovarainministeriön ohjauksessa Kansallisen yhteentoimivuuden edellyttämien standardien ja spesifikaatioiden laatiminen Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, ylläpito, hallinnon ohjeistaminen ja toimeenpanon ohjaus/valvonta JulkICT

24 Tietoviraston tehtäviä
Yhteisten sähköisten palvelujen (esim. omat rekisteritiedot -palvelu, sähköinen tunnistaminen, asiointitili, Suomi.fi) omistajuus ja kehittäjävastuu Yhteisten toimialariippumattomien palvelujen omistajuus ja tilaaminen TORI-palvelukeskukselta ja mahdollisesti muilta palvelukeskuksilta (kuntien osalta) Valtion ICT-hankesalkun operatiivinen hallinta ja hankkeiden tekninen ja toiminnallinen arviointi Julkisen tiedon tehokkaan tuotannon ja hyödynnettävyyden varmistaminen Julkisen hallinnon kannalta olennainen tietoturvan tilannekuva ja valvonta TUVE:n operatiivinen ohjaus ja valvonta Tietojohtamiseen liittyvä yleinen osaamisen kehittäminen ja koulutusten koordinointi ICT-kehittämisen ja yhteisten palvelujen käyttöönoton tuki Projektipäällikköpalvelut (esim. ketterät menetelmät) ICT-hankintojen tuki ja nopeuttaminen, esikaupalliset hankinnat, JulkICT lab Kuntien kehittämiskeskus kuntien yhteisten palvelujen osalta tarkemmin suunniteltavin osin Merkittävien sektorit ylittävien ICT-kehittämishankkeiden vetovastuu JulkICT


Lataa ppt "Kansallinen palveluarkkitehtuurityö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google