Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laki muuttuu – miten se eroaa yhteispalvelulaista? Yhteispalvelupisteestä Asiointipisteeksi – seminaari 10.11.2014 Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laki muuttuu – miten se eroaa yhteispalvelulaista? Yhteispalvelupisteestä Asiointipisteeksi – seminaari 10.11.2014 Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki."— Esityksen transkriptio:

1 Laki muuttuu – miten se eroaa yhteispalvelulaista? Yhteispalvelupisteestä Asiointipisteeksi – seminaari 10.11.2014 Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

2 14.11.2011 Taustaa  Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta  Uusi laki julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta  Voimassa oleva laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta kumottaisiin  Muutoksia tehtäisiin lisäksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnasta annettuun lakiin (maakuntien liittojen yhteispalvelun edistämistehtävästä luopuminen), veronkantolakiin, verotililakiin, ajoneuvoverolakiin ja polttoainemaksuista annettuun lakiin 2

3 14.11.2011 Mikä ei muutu?  Tavoitteena myös jatkossa julkisen hallinnon palveluiden saatavuuden turvaaminen ja tehokkuus palveluiden tuottamisessa  Yhä edelleen kyse on viranomaisten välisestä yhteistyöstä palveluiden antamisessa  Toimivaltaa ns. substanssiasioissa ei siirretä  Yhteisessä asiakaspalvelussa ei voida hoitaa tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, ellei erikseen toisin säädetä  Vaikka tavoite ja perusideologia pysyvät, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi muuttuvat 3

4 14.11.2011 Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 1/5  Sopimusmallista säädösperusteiseen malliin  Tietyt viranomaiset mukana yhteisessä asiakaspalvelussa lakisääteisesti  Poliisi, Verohallinto, maistraatti, TE-toimisto, kunta  Viranomaisten tarjolla olevista palveluista säädetään  Lakisääteisyyden lisänä muiden viranomaisten sopimusperusteinen mahdollisuus liittyä yhteiseen asiakaspalveluun (mm. laajasti Kelan palvelut)  Palveluvalikoima laajenee ja yhdenmukaistuu 4

5 14.11.2011 Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 2/5  Palveluiden antamisen tavoista säädetään  Palveluneuvojan antamat palvelut ml. sähköisten palveluiden tuki  Asiointipisteessä on käytössä etäpalvelujärjestelmä, jolla palvelupisteessä asioivalle voidaan järjestää pääsy toimivaltaisen viranomaisen antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.  Toimivaltaisen viranomaisen edustaja voi toimia asiointipisteessä, hoitaa siellä toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä ja antaa asiakkaalle näitä tehtäviä koskevaa henkilökohtaista asiakaspalvelua.  Tietyissä asiointipisteessä voidaan ottaa lisäksi vastaan veronkantolaissa (609/2005) ja verotililaissa (604/2009) tarkoitettuja veroja, maksuja ja muita suorituksia  Palvelumalli monipuolistuu 5

6 14.11.2011 Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 3/5  Erikseen nimetyille kunnille säädettäisiin velvoite toimia asiointipisteen ylläpitäjinä (järjestämisvelvollisuus)  Kunnan hoidettava asiointipisteessä säädetyt em. valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävät  Kunnan luotava edellytykset sille, että em. valtion viranomaisten palveluita voidaan tarjota yhteisessä asiakaspalvelussa etäpalvelujärjestelmän avulla sekä siten, että näiden viranomaisen edustaja voi toimia asiointipisteessä, hoitaa siellä toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä ja antaa asiakkaalle näitä tehtäviä koskevaa henkilökohtaista asiantuntijapalvelua.  Kunnan tarjottava asiointipisteessä säädetyt kunnan omat asiakaspalvelut  Palvelut saavutettavissa yhdenvertaisesti ympäri maan 6

7 14.11.2011 Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 4/5  Kunnalle maksettavasta korvauksesta säädetään  Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta yhdessä asiointipisteessä.  Korvauksen perusteena ovat kunnalle asiointipisteen ylläpitämisestä ja asiakaspalvelusta valtion palveluiden osalta aiheutuvat laskennalliset kustannukset.  Kunnalle maksettava korvaus muodostuu perusosasta ja suoritteisiin perustuvasta korvauksesta.  Takaa yhdenmukaisen korvauskäytännön 7

8 14.11.2011 Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 5/5  Toiminnan tuesta, ohjauksesta ja valvonnasta säädetään  VM:lle julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun yleinen ohjaus  Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun neuvottelukunta VM:n tukena  Palveluiden ohjaus, seuranta ja valvonta kunkin toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä  Kunnan järjestämisvelvoitteen valvonta AVI:lla  Kukin toimivaltainen viranomainen vastaa toimialallaan palveluneuvojien perehdytyksestä ja koulutuksesta sekähuolehtii asiantuntijatuen saatavuudesta  Menettelytavat yhdenmukaiselle kehittämiselle ja toiminnalle 8


Lataa ppt "Laki muuttuu – miten se eroaa yhteispalvelulaista? Yhteispalvelupisteestä Asiointipisteeksi – seminaari 10.11.2014 Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google