Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

INSPIRE-direktiivin suhde PSI-direktiiviin Tampere 2.10.2007 Tuire Taina, maa- ja metsätalousministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "INSPIRE-direktiivin suhde PSI-direktiiviin Tampere 2.10.2007 Tuire Taina, maa- ja metsätalousministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 INSPIRE-direktiivin suhde PSI-direktiiviin Tampere 2.10.2007 Tuire Taina, maa- ja metsätalousministeriö

2 2 INSPIRE-direktiivin tausta -Kehitys digitaalisten (paikka)tietovaran- tojen hyödyntämisessä -Viranomaisten yhteistyön ja tietojen yhteiskäytön tehostaminen -erityisesti ympäristöä koskevassa päätöksenteossa -EU:n raportointiprosessien korvaaminen osin tietopalveluilla -Direktiivin rakenne -metatieto, tekninen yhteentoimivuus, verkkopalvelut, yhteiskäyttö ja koordinointi

3 3 INSPIRE-direktiivin valmistelu Direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta –valmistelu käynnistyi 2001 ja ratkaisu saavutettiin 2006 Suomen pj-kaudella –voimaan 15.5.2007 –toimeenpanon edellyttämät kansallisen lainsäädännön muutokset 15.5.2009 –toimeenpanosääntöjen valmistelu EU:ssa käynnistynyt ja INSPIRE-komitea perustettu MMM asetti toimeenpanoa valmistelevan työryhmän helmikuussa 2007

4 4 EU:n säädöksiä (paikka)tiedoista INSPIRE –viranomaisten välinen paikkatietojen yhteiskäyttö –kansalaisten pääsy verkkopalveluihin PSI –julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (”täydentää INSPIREä”) Ympäristötietodirektiivi (4/2003) –ympäristötiedon julkinen saatavuus

5 5 Tietoluovutusten ulottuvuuksia Tieto: luovutuksen kohde Tiedontuottaja, luovuttaja tai saaja Tiedon käyttötarkoitus ja tavoite paikkatietoviranomainenyhteiskäyttö, virkatehtävät ympäristötietoyritysuudelleenkäyttö, kaupallinen hyöty asiakirjakansalainentiedonsaanti, demokratia

6 6 Tietojen julkisuus kansallisessa lainsäädännössä Julkisuuslaki (621/1999) –lähtökohtana tietojen julkisuus –salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta toiselle viranomaiselle säädettävä –hyvä tiedonhallintatapa (yhteensopivuuden varmistaminen ym. tekniset vaatimukset) Lisäksi henkilötietolaki ja esim. tilastolaki Miten vaikuttaa verkkopalveluiden ja yhteiskäytön järjestämiseen?

7 7 Muut käytön ehdot ja rajoitukset Maksuperustelaki (150/1992) –lain nojalla lukuisia maksuasetuksia –käytännössä perustietovarantojen hinnoittelu epäyhtenäistä Tekijänoikeuslaki (404/1961) Maksut otettava ensisijaisesti huomioon yhteiskäyttöä järjestettäessä Tulisiko ottaa kantaa myös verkkopalve- luiden maksujen osalta (14 art.)?

8 8 Johtopäätöksiä INSPIREn ja PSIn yhteiset nimittäjät –metatietopalvelut – läpinäkyvyys –kohtuullinen tuotto maksuperusteena –Standardilisenssit ja sähköiset palvelut Mahdollisia tulkintaongelmia? –viranomaisen käsite: PA vs. PSB ja tutkimuslaitosten rooli –asiakirjan vs. paikkatietoaineiston saatavuus Keskityttävä yhteisiin nimittäjiin!

9 9 Käynnissä kysely viranomaisille 1.Kansalliset paikkatietoaineistot 2.Tietojen julkisuus 3.Metatietojen tuottaminen 4.Rajapintapalveluiden tuottaminen 5.Katselu-, kopiointi- ja muunnospalvelut 6.Maksut viranomaisten välillä 7.Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyt 8.Direktiivin toimeenpanon haasteet


Lataa ppt "INSPIRE-direktiivin suhde PSI-direktiiviin Tampere 2.10.2007 Tuire Taina, maa- ja metsätalousministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google