Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Lapin Turvapalvelut Oy tarjoaa turvallisuuteen liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Lapin Turvapalvelut Oy tarjoaa turvallisuuteen liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluita."— Esityksen transkriptio:

1 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Lapin Turvapalvelut Oy tarjoaa turvallisuuteen liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluita muun muassa seuraavissa erityiskysymyksissä: -Venäjän yrityskulttuuri ja siihen liittyvä turvallisuusVenäjän yrityskulttuuri ja siihen liittyvä turvallisuus -Rikollisuus VenäjälläRikollisuus Venäjällä -Venäjän ja Suomen rikoslainsäädäntöVenäjän ja Suomen rikoslainsäädäntö -Sopimusoikeus VenäjälläSopimusoikeus Venäjällä -Korruptio Venäjällä ja vertailu SuomeenKorruptio Venäjällä ja vertailu Suomeen -Turvallisuusviranomaiset ja niiden toiminta VenäjälläTurvallisuusviranomaiset ja niiden toiminta Venäjällä -Tietoturvallisuus VenäjälläTietoturvallisuus Venäjällä -Työskentely vartioimisliikkeen kanssa VenäjälläTyöskentely vartioimisliikkeen kanssa Venäjällä -Yksityinen turvallisuustoiminta SuomessaYksityinen turvallisuustoiminta Suomessa -Liiketoimintakumppanin valinta ja taustojen tarkistaminen VenäjälläLiiketoimintakumppanin valinta ja taustojen tarkistaminen Venäjällä -Palo- ja pelastustoiminnan käytännöt VenäjälläPalo- ja pelastustoiminnan käytännöt Venäjällä -Pelastussuunnitelman laatiminen Suomessa ja VenäjälläPelastussuunnitelman laatiminen Suomessa ja Venäjällä -Rikosturvasuunnitelman laatiminen Suomessa ja VenäjälläRikosturvasuunnitelman laatiminen Suomessa ja Venäjällä -Tietoturvasuunnitelman laatiminen Suomessa ja VenäjälläTietoturvasuunnitelman laatiminen Suomessa ja Venäjällä -Matkustusturvallisuusohjeistuksen laatiminenMatkustusturvallisuusohjeistuksen laatiminen -Asumisen turvallisuuskysymykset VenäjälläAsumisen turvallisuuskysymykset Venäjällä -Henkilö- ja toimitilaturvallisuusHenkilö- ja toimitilaturvallisuus -Vientitoiminnan riskit, riskien analysointi ja Venäjä riskiympäristönäVientitoiminnan riskit, riskien analysointi ja Venäjä riskiympäristönä -Julkaisutoiminta sekä teemakatsaukset Venäjän turvallisuudestaJulkaisutoiminta sekä teemakatsaukset Venäjän turvallisuudesta

2 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Venäjän yrityskulttuuri ja siihen liittyvä turvallisuus -Tutustuminen ja yhteydenpitotavat -Tapakulttuuri -Neuvottelukäytännöt -Sosiaaliset tilanteet -Lahjat ja pukeutumiskoodit -Kielitaito ja tulkin käyttö -Alkoholi

3 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Rikollisuus Venäjällä -Venäjän ja Suomen rikoslainsäädäntö -Rikoksen määritelmä -Rikostilastot ja vakavan sekä järjestäytyneen rikollisuuden esiintyvyys -Mitä on mafia ja onko sitä? -Suomalaisten kokema rikollisuus sekä joitakin keissejä -Rikollisuuden vaihtelu alueittain -Keskeiset rikostorjuntatoimenpiteet -Viranomaiset rikostorjunnassa

4 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Venäjän ja Suomen rikoslainsäädäntö -Venäjän ja Suomen oikeusvertailua -Venäjän rikoskoodeksi ja hallinnollisten rikkomusten koodeksi -Rikostutkintaprosessi Venäjällä -Keskeiset esitutkintaviranomaiset -Kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö -Tuomioistuinkäytännöt ja rikosseuraamukset Venäjällä -Mihin yrittäjän pitää varautua?

5 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Sopimusoikeus Venäjällä -Sopimuskulttuuri Venäjällä ja sopimuksen pitävyys -Kirjallisen sopimuksen rakenne -Ulkomaankauppasopimuksen laatiminen -Käytettävissä olevat sopimuspohjat -Tärkeät sopimusehdot ja sopimuksen riitauttamisen keinot -Asiantuntijatahot sopimusta solmittaessa -Missä voi mennä pieleen?

6 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Korruptio Venäjällä ja vertailu Suomeen -Korruption määritelmä -Milloin lahja muuttuu lahjonnaksi? -Korruption esiintyvyyden vertailua Suomi/Venäjä -Pahimmin korruptoituneet toimialat -Valtiojohdon politiikka ja toimenpiteet korruptiontorjunnassa -Korruption esiintyvyys Murmanskin alueella -Ulkomaisen yrittäjän keinovalikoima korruptiotilanteessa Venäjällä

7 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Turvallisuusviranomaiset ja niiden toiminta Venäjällä -Mikä on turvallisuuspalvelu, tiedustelupalvelu ja lainvalvontaviranomainen Venäjällä? - Viranomaiskulttuuri Venäjällä -Turvallisuusviranomaisten tehtävät -Turvallisuusviranomaisten harjoittama ja ulkomaalaisvalvonta Venäjällä -Yleisimmät tilanteet joissa törmää viranomaistoimintaan

8 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Tietoturvallisuus Venäjällä -Tietoturvallisuuden määritelmä -Salainen ja julkinen tieto Venäjällä -Tietoturvallisuuspolitiikka ja tietoturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö -Tietoturvallisuuskäytäntöjen vertailua Suomi/Venäjä -Tiedon suojaaminen ja yleisimmät tietoturvallisuusuhat -Yritysvakoilu ja kilpailijan tiedustelu erityiskysymyksinä

9 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Työskentely vartioimisliikkeen kanssa Venäjällä -Vartioimisliiketoiminnan kehitys Venäjällä -Yksityiset vartioimisliikkeet, miliisihallinnon ulkoiset vartioimisliikkeet sekä yrityksen oma turvallisuuspalvelu -Viranomaisvalvonta ja lisenssit vartioimisliiketoiminnassa -Vartioimisliikkeiden tarjoamat palvelut -Yksittäisistä toimeksiannoista pitkäaikaiseen kumppanuuteen -Vartioimisliikkeen sopimuskäytäntöjä ja mallisopimukset -Käytettävissä oleva verkosto

10 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Yksityinen turvallisuusliiketoiminta Suomessa -Turvallisuusliiketoiminnan kehitys Suomessa -Ohjaava lainsäädäntö -Viranomaisten suorittama valvonta -Yksityisen turvallisuustoiminnan oikeudet ja velvollisuudet -Toimeksiannot ja sopimukset -Tarjottavat palvelut sekä kansainvälinen yhteistyö

11 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Liiketoimintakumppanin valinta ja taustojen tarkistaminen Venäjällä -Vartioimisliiketoiminnan kehitys Venäjällä -Yksityiset vartioimisliikkeet, miliisihallinnon ulkoiset vartioimisliikkeet sekä yrityksen oma turvallisuuspalvelu -Vartioimisliikkeiden tarjoamat palvelut -Yksittäisistä toimeksiannoista pitkäaikaiseen kumppanuuteen -Vartioimisliikkeen sopimuskäytäntöjä ja mallisopimukset -Käytettävissä oleva verkosto

12 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Palo- ja pelastustoiminnan käytännöt Venäjällä -Tulipalojen riskit -Paloturvallisuusnormisto sekä valvova viranomainen -Paloturvallisuuslaitteistot ja lisensioidun yrityksen palvelut -Alueelliset ja valtakunnalliset pelastusviranomaiset -Suuronnettomuusriskit ja niihin varautuminen yrityksessä

13 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Pelastussuunnitelman laatiminen Suomessa ja Venäjällä -Kenen tehtäviin kuuluu? -Ohjaava lainsäädäntö -Eroavaisuudet Suomen ja Venäjän välillä -Suunnitelman runko ja suunnitteluprosessi -Asiantuntijapalvelut suunnitelman laatimisessa -Henkilökunnan sitouttaminen suunnitelmaan -Pelastuskoulutus ja -harjoitukset -Suunnitelman hyväksyminen ja ajoittainen tarkistaminen

14 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Rikosturvasuunnitelman laatiminen Suomessa ja Venäjällä -Kenen tehtäviin kuuluu ja miksi suunnitelma laaditaan? -Suunnitelman runko ja suunnitteluprosessi -Asiantuntijapalvelut suunnitelman laatimisessa -Henkilökunnan sitouttaminen suunnitelmaan -Rikosturvallisuuskoulutus ja -harjoitukset -Suunnitelman hyväksyminen ja ajoittainen tarkistaminen

15 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Tietoturvallisuussuunnitelman laatiminen Suomessa ja Venäjällä -Kenen tehtäviin kuuluu? -Keskeiset tietoriskit Suomessa ja Venäjällä -Suunnitelman runko ja suunnitteluprosessi -Asiantuntijapalvelut suunnitelman laatimisessa -Henkilökunnan sitouttaminen suunnitelmaan -Tietoturvakoulutus ja -harjoitukset -Suunnitelman hyväksyminen ja ajoittainen tarkistaminen

16 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Matkustusturvallisuusohjeistuksen laatiminen -Kenen tehtäviin kuuluu? -Matkustamisen riskit ja liikkumisen rajoitukset Venäjällä -Ohjeistuksen kohderyhmä, runko ja laatimisprosessi -Asiantuntijapalvelut ohjeistuksen laatimisessa -Henkilökunnan sitouttaminen ohjeistukseen -Ohjeistuksen edellyttämä tiedottaminen, koulutus ja harjoitukset -Ohjeistuksen hyväksyminen ja ajoittainen tarkistaminen

17 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Asumisen turvallisuus Venäjällä -Turvallisen asumisen keskeiset tekijät -Hotelliasuminen  asunnon vuokraaminen -Rekisteröityminen ja oleskelusäännökset -Turvallisuusohjeistus sekä toiminta poikkeavissa tilanteissa -Tiedon hankinta asumiseen ja oleskeluun vaikuttavista seikoista

18 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Henkilö- ja toimitilaturvallisuus Venäjällä -Uhkaavan henkilön kohtaaminen -Koulutus ja varautuminen uhkatilanteisiin -Oman käyttäytymisen merkitys -Hätävarjelu-, turvallisuusvaruste- ym. säännökset Venäjällä -Toimitilojen oikea valinta ja suojaaminen -Turvalliset työtilat -Käytettävissä olevat asiantuntijapalvelut Venäjällä

19 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Vientitoiminnan riskit ja Venäjä riskiympäristönä -Riskit, riskien kartoittaminen, analysointi ja hallinta -Vientitoiminnan eri vaihtoehdot ja niihin sisältyvät riskit -Laaja toimintaympäristöanalyysi riskityökaluna Venäjällä -Vakuutustoiminta -Yritysvaltaukset ja yrityskaappaukset erityiskysymyksinä

20 LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Julkaisutoiminta sekä teemakatsaukset Venäjän turvallisuudesta -Raportit ja katsaukset lähialueen rikollisuudesta, viranomaistoiminnasta ja sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta -Koulutusmateriaalin tuottaminen


Lataa ppt "LAPIN TURVAPALVELUT Oy:n KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Lapin Turvapalvelut Oy tarjoaa turvallisuuteen liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluita."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google