Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen1 Kokemuksia yleisötilaisuuksien turvallisuuden tarkastamisesta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen1 Kokemuksia yleisötilaisuuksien turvallisuuden tarkastamisesta."— Esityksen transkriptio:

1 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen1 Kokemuksia yleisötilaisuuksien turvallisuuden tarkastamisesta Pohjois-Suomen alueellisessa projektissa Yleisötilaisuuksien turvallisuus, 24.5.2010 Helsinki

2 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen2 Projektin kuvaus  Oulun lääninhallitus toteutti yhteistyössä kuntien tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisten kanssa kesä- syyskuussa 2009  Ei aiempaa projektia  Projektin suunnittelu ja tarkastuslomakkeen laatiminen haasteellista, yhteistyö lääninhallituksen pelastus- ja poliisiosaston sekä Kuluttajaviraston kanssa

3 Projektin kuvaus  Tavoitteena selvittää ja parantaa yleisötilaisuuksien turvallisuuden tasoa sekä lisätä tilaisuuksien järjestäjien tietämystä lainsäädännön velvoitteista  Pyrittiin tehostamaan: –Eri viranomaisten yhteistyötä mm. yhteistarkastukset –Yleisötilaisuuksien vastuutahon asianmukaista riskinarvioinnin tekemistä ja riskien hallinnan viemistä käytäntöön –Turvallisuusasiakirjan ja mahdollisten erillisten turvallisuussuunnitelmien laatimista –Yleisötilaisuuksien turvallisuuden ja valvonnan ongelmakohtien kartoittamista ja kehittämiskohteiden löytämistä valvontaa varten. 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen3

4 Projektiin osallistuminen  Kuusi valvontayksikköä (60 %), tarkastettuja kohteita oli 14 (vuonna 2008 ilmoitettiin yhteensä 127 erilaista yleisötilaisuutta, vuosi 2009 laskematta)  Tarkastuksiin kului keskimäärin 1 työpäivä/kohde, vrt. valvontakriteeristön suositus. 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen4

5 Tarkastetut kohteet  Hyvin erilaisia laadultaan ja laajuudeltaan  Tuoteturvallisuusvalvontaa hoitavat viranhaltijat saivat tiedot tilaisuuksista eri kanavia pitkin  Kahden valvontayksikön alueella tehtiin yhteistarkastuksia muiden viranomaisten kanssa.  Kaksi valvontayksikköä keskusteli muutoin tarkastettavien yleisötilaisuuksien järjestelyistä ja turvallisuudesta muiden viranomaisten kanssa  Yhden valvontayksikön alueella yhteistarkastukseen osallistui myös SPR ja Palveluoperaatio Saapas. 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen5

6 Turvallisuusasiakirja tai vastaava  Turvallisuutta koskeva asiakirja/suunnitelma oli laadittu kaikkiin tarkastettuihin tilaisuuksiin, yksittäisissä toiminnoissa puutteita  Muita tarkastettavia asiakokonaisuuksia –Toiminnan kuvaus, vastuuhenkilöt –Riskinarviointi ja riskien hallinta –Toiminta, osallistujat ja osallistujaryhmät –Ohjaajat ja järjestäjät, osallistujien opastaminen –Rakennukset ja rakenteet –Turvallisuusvälineet ja henkilösuojaimet –Muut välineet ja varusteet 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen6

7 Turvallisuusasiakirja tai vastaava –Toiminnoissa mahdollisesti käytettävät eläimet –Toimintaohje tulen käsittelyyn, asiakasturvallisuus –Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten –Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen –Muut huomiot 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen7

8 Toimenpiteet  Kaikissa tarkastuksissa annettiin toimenpiteitä; kirjallinen kehotus kahdeksassa tilaisuudessa, neuvontaa ja ohjausta suullisesti 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen8

9 Tulosten arviointia  Selkeästi esille, että yhteistyötä tarvitaan eri viranomaisten kesken; mm. samansisältöiset asiat, suunnitelmat, yhteistyön hyöty sekä viranomaisten että toimijoiden kannalta –Yhteistyötä jo ennen tapahtumaa (palaverit) ja tarkastuksista sopiminen riittävän ajoissa –Tehtyä yhteistyötä kuvattiin tehokkaaksi ja toimivaksi –Kehittämistä täytyy jatkaa edelleen 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen9

10 Tulosten arviointia  Toimijoiden tietämättömyys KuTuL:n mukaisista asioista tuli esille –Huolellisuusvelvollisuus –Ilmoitusvelvollisuus  Yleisesti tuoteturvallisuusvalvonnan asioita yleisötilaisuuksien valvonnassa voitaisiin selkeyttää valvojienkin kannalta (valtakunnallinen projekti) 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen10

11 Tulosten arviointi  Eniten puutteita –Onnettomuuksien seurantaan liittyvät asiat (onnettomuuskirjanpito, onnettomuuksien syyn tutkinta ja KuTuL:n 4 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus vaaraa aiheutuvista tilanteista) –Riskien arviointi ja hallinta –Osallistujien opastaminen ja ohjeistus –Yksittäisten toimintojen erilliset turvallisuussuunnitelmat ja ohjeistukset –Osallistujiin ja toimintaan liittyvät vaatimukset ja rajoitukset. 24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen11


Lataa ppt "24.5.2010Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lääninelintarviketarkastaja Raisa Romppanen1 Kokemuksia yleisötilaisuuksien turvallisuuden tarkastamisesta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google