Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TALOUSHALLINNON ROOLI YRITYSTOIMINNASSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TALOUSHALLINNON ROOLI YRITYSTOIMINNASSA"— Esityksen transkriptio:

1 TALOUSHALLINNON ROOLI YRITYSTOIMINNASSA

2 Taloushallinnon rooli yritystoiminnassa
YRITYSTOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ ON omistajiensa hyvinvoinnin lisääminen kasvattamalla heidän yritykseen sijoittamaansa varallisuutta Tämän vuoksi yritystoiminnassa taloudelliset tavoitteet ovat keskeisiä Tärkeimpiä niistä ovat KANNATTAVUUS MAKSUKYKYISYYS PÄÄOMARAKENNE Muut tavoitteet ja toiminnot ovat keinoja taloudellisten päämäärien saavuttamiseksi

3 Taloushallinnon rooli yritystoiminnassa
Tuotannon-tekijät Suoritteet TUOTANTO Tuotannon-tekijä-markkinat Suorite-markkinat KASSASTA MAKSUJA KASSAAN MAKSUJA KASSA Kannattavuus Maksukyky Pääomarakenne Pääomanpalautus Voitonjako Pääomansijoitus Rahoitus-markkinat

4 Mitä toimintoja / tehtäviä taloushallintoon kuuluu?
Laskutus Kirjanpito Reskontranhoito (osto- ja myyntireskontra) Tilinpäätöksen laatiminen (myös välitilinpäätösten laatiminen) Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus) Tilintarkastus Palkanlaskenta ja palkkahallinto Budjetointi (talousennusteet – tavoitteiden asettaminen) Kustannuslaskenta (tuotekohtainen, asiakaskohtainen jne..) Hinnoittelu Investointien suunnittelu Rahoitus jne

5 Taloushallinnon rooli
TALOUSHALLINTO kerää ja koostaa tiedot eri toiminnoista JOHTO hyödyntää sille tuotettua tietoa Ostot, valmistus, varasto, myynti

6 Yleinen ja johdon laskentatoimi
Ominaisuus Yleinen laskentatoimi Johdon laskentatoimi Raporttien käyttötarkoitus Yleinen, kaikkia sidosryhmiä palveleva Johdon, jopa yksittäisen johtajan tarpeisiin Yksityiskohtaisuus Yleiskuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Laskennan kohde juridinen yritys tai konserni Yleisiä ja yksityiskohtaisia. Laskennan kohde yritys, sen osa, tulosyksikkö, suorite tms. Säätely Lait säätelevät sisältöä, muotoa ja ajoitusta Ei ulkoisesti säädelty. Yrityksen omat säännökset ja johdon tiedon tarve Raportointitiheys Tilinpäätökset vuosittain, julkisesti noteeratuilla myös osavuosikatsaukset. Esim. kuukausi-, viikko-, tai päiväkohtaisesti. Tarpeen mukaan. Tarkasteluajanjakso Menneisyys, joskin myös tulevaisuuden odotukset merkityksellisiä. Menneisyys ja tulevaisuus Raportointiyksikkö Rahamääräinen Sekä rahamääräinen että ei-rahamääräinen Informaation laatu tai valvonta Luotettavuutta valvotaan mm. tilintarkastuksen avulla. Laiminlyönneistä rangaistus. Tarkoituksenmukaisuuskysymys. Yrityksen sisäinen valvonta.

7 Taloushallinto eri sidosryhmien kannalta
Miettikää ryhmissä, mitä odotuksia tai tarpeita eri sidosryhmillä on taloushallinnolle? Yrityksen omistajat / sijoittajat Yrityksen johto Henkilökunta Rahoittajat / luotonantajat Asiakkaat Tavarantoimittajat Julkinen sektori


Lataa ppt "TALOUSHALLINNON ROOLI YRITYSTOIMINNASSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google