Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riski = todennäköisyys x riskien laajuus tai vakavuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riski = todennäköisyys x riskien laajuus tai vakavuus"— Esityksen transkriptio:

1 Riski = todennäköisyys x riskien laajuus tai vakavuus
RISKIENHALLINTA Riski = todennäköisyys x riskien laajuus tai vakavuus

2 Vahinkoriskit (vakuutettavissa) Liikeriskit (otettava / hallittava)
RISKIEN MÄÄRITTELY Vahinkoriskit (vakuutettavissa) Liikeriskit (otettava / hallittava) Henkilöriskit Taloudelliset riskit Omaisuusriskit Tekniset riskit Vastuuriskit Sosiaaliset riskit Keskeytysriskit Poliittiset riskit Verkosto- ja riippuvuusriskit Kuljetusriskit Tietoriskit Yhteiskunnalliset riskit Turvallisuusriskit

3 RISKIENHALLINNAN LÄHTÖKOHDAT

4 RISKIENHALLINNAN KESKEISET KEINOT

5 RISKIENHALLINNAN ORGANISOINTI
Riskien tunnistaminen Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) Riskien arviointi ja priorisointi Riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu Riskienhallinnan toteutus Riskien seuranta ja korjaavat toimenpiteet

6 Konsulttiyrityksen liike-, projekti- ja sopimusriskit
Liikeriskien avainsanoja Henkilöstö -avainhenkilöt Palvelut -alihankinta Asiakkaat -markkinointi Talous - rahoitus, budjetti Johtaminen - organisaatio - sopimukset Investoinnit Kilpailijat - suhdanteet Julkinen valta - sidosryhmät Projektiriskien avainsanoja Ympäristö Sopimukset ja vastuut Tavoitteet ja tehtävät Projektiorganisaatio Teknologia Aikataulut Projektin ohjaus Talous Sopimusriskien avainsanoja Sopimusehdot Tehtävänmäärittely Toimitusaika Maksuehdot Vastuut ja vakuutus Suunnitteluvirheet Viivästyminen Reklamaatiot

7 Sisäiset ja ulkoiset riskit
Sisäiset riskit Ulkoiset riskit Teknologiariskit Ympäristöriskit Aikatauluriskit Luontoriskit Rahoitusriskit Julkisuusriskit Sopimusriskit Lainsäädäntöriskit Markkinariskit

8 Sopimus- ja vastuuriskit
Riski tai ongelma Lähtötietojen luotettavuus Tehtävän epätarkka määrittely Epäedulliset sopimusehdot Riittämätön vastuuvakuutus Ylimitoitetut vastuut Suunnitteluvirheet Reklamaatiot Riskin syitä Puutteelliset lähtötiedot Puutteelliset tarjouspyynnöt Asiakaskohtaiset hankintaehdot Kustannuspaineet, saatavuus Asiakkaan vaatimukset, sopimus Kiire, tarkastusten laiminlyönnit Asiakkaan vaatimustaso

9 Vahinkoriskit Henkilöriskien avainsanoja Terveys Työyhteisö Osaaminen
- johtaminen - palkkaus Osaaminen - ammattiosaaminen - erityisosaaminen - koulutus Työsuhteet - vaihtuvuus Omaisuusriskien avainsanoja Toimitilat Keskeneräiset työt Laitteistot Ohjelmistot Keskeytysriskien avainsanoja Tietoliikenne Asiakasriippuvuus Alihankintaverkosto Suhdanteet Tietoriskien avainsanoja Tietomurto Yrityssalaisuus Tietoliikenne Varmuuskopiot Työympäristöriskien avainsanoja Turvallisuus Kuormittavuus Tapaturmat

10

11

12


Lataa ppt "Riski = todennäköisyys x riskien laajuus tai vakavuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google