Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työstressistä johtuvien riskien hallinta EDUCACONSULTissa M&J Consulting Pardubice, Czech Republic

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työstressistä johtuvien riskien hallinta EDUCACONSULTissa M&J Consulting Pardubice, Czech Republic"— Esityksen transkriptio:

1 Työstressistä johtuvien riskien hallinta EDUCACONSULTissa M&J Consulting Pardubice, Czech Republic mjc@mjc.cz

2 EDUCACONSULT •Perustettu 1994: johtajat Hannah and Paul, 3 hallinnon työntekijää, 1 kirjanpitäjä, 50 ulkopuolista kouluttajaa •4 naista, 2 miestä, iältään 23-55 •Kouluttajat: naisia ja miehiä •Hannahilla, Paulilla ja yhdellä hallinnon työntekijällä y1iopistotutkinto, kaikilla kouluttajilla korkeakoulututkinto •Ensimmäinen iso asiakas päätti yhteistyön 1998 •Koulutusalat: henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö, johtaminen, markkinointi, myynti, viestintä, arviointi ja psykologia

3 Stressitekijät ja niiden vaikutukset •Vain yksi suuri asiakas kerrallaan (merkittävä stressitekijä) •Lisääntynyt työmäärä, pitkät työajat, työpaineet, päänsäryt, huonotuulisuus, unen puute •Kouluttajat eivät ole täysin riippuvaisia yrityksestä ja siksi eivät ole täysin lojaaleja •Jatkuvat muutokset asiakkaant toivomuksissa •Kirjanpitäjä: meluisa työpiste, monet muutokset lainsäädännössä, uusi työpaikka •Kirjanpitäjä jätti yrityksen 2001 – ulkoistaminen •Yrityksen johto: kontrolli, projektien vauhdittaminen

4 Mitkä olivat yrityksen johdon vahvuuksia ja heikkouksia, mitkä työn?

5 Ehdota vaihtoehtoisia tapoja vähentää kirjanpitäjänä työskentelevän Clairen stressiä?

6 Onko pk-yrityksissä enemmän vai vähemmän stressiä kuin suurissa yrityksissä?

7 Riskien arviointi ja toimeenpano (1) •Riskien hallinta = riskien arviointi + riskien vähentäminen •Ulkopuolisen asiantuntijan apu auttaa käsittelemään ongelmia •Henkilökohtaiset haastattelut – 5 parasta ja pahinta puolta työssä •Stressin hälytysmerkkien tunnistaminen •Poissaolotilastojen tutkiminen •Johtamiskriisi •Sosiaalisten kontaktien puuttuminen työajan ulkopuolella, ei vapaa-aika tai virkistäytymistoimia, joita yritys tuksisi

8 Riskien arviointi ja toimeenpano (2) •Suurinta osaa henkilöstöä koskevat havainnot stressitekijöistä: pitkäaikainen henkinen paine, pitkät työajat, liian paljon vastuuta asemaan nähden, liika kontrolli, huono organisointi, vähäinen sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus, virheiden tekemisen pelko, työn menettämisen pelko, avainasiakkaiden vähäinen määrä, eri näkemyksen ongelmien ratkaisemisesta

9 Riskien arviointi – tunnista sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä stressitekijöitä valitsemallesi henkilöstöryh- mälle.

10 Miten vähentäisit stressiä?

11 Mikä on riskien arviointitutkimuksen tavoite?

12 Stressin ehkäisemisen menetelmät (1) •Yksilöllinen “seuranta” stressin käsittelyssä – johto ja henkilöstö – keskustelut asiantuntijan kanssa ja henkilöstökokouksissa •Tarvittavien työvaiheiden tunnistaminen –Yrityksessä (strategia, paikaiset toimenpiteet) –Työntekijät ja johto (henkilökohtainen kehittyminen ja muutokset) •Terveystarkastukset – työntekijät ja johto •Workshopit – johtajat, työntekijät, avainkouluttajat, asiantuntijat

13 Stressin ehkäisemisen menetelmät (2) •Työpajojen tavoite – johdon kriisien käsittely •3 keskeistä päätöstä: –Myynti ja organisaation johtaminen erotettu toisistaan - Paul (myynti ja yrityksen johtaminen), Hannah (organisaatioon liittyvät asiat) –Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 •Kaikkien yrityksen prosessien kuvaaminen, toimenkuvat (johtajat, työntekijät, kouluttajat) •Kouluttajien määrän vähentäminen, Hannahin nimittäminen kouluttajaksi –Uusi palkitsemisjärjestelmä (yrityksen suorituskyky ja työntekijöiden kehittyminen), työn arviointi •Palaute asiantuntijoilta vuosittain

14 Mitä positiivista ja negatiivista liittyy työpajojen järjestämiseen?

15 Miksi ISO 9001 –mukainen laatujärjestelmä rakennettiin?

16 Miten toimenkuvien laatiminen helpottaa arkipäivän toimintaa?

17 Riskien hallinnan ja toimeenpanon arviointi (1) •Palaute työntekijöiltä –Tunne siitä, että johto on kiinnostunut heidän tekemästään työstä ja ongelmista –Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä sai hyvän vastaanoton •Palaute johtajilta –Paljon uutta tietoa ja aloitteita työn organisoinnin kehittämiseksi, yrityksen kehittämiseksi, prosessien yksinkertaistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi

18 Riskien hallinnan ja toimeenpanon arviointi (2) •Tarve riskien hallinnan edelleen kehittämiselle – uusi projekti koulutusorganisaation johtamiseen sisälteäen stressin hallinnan politikan stressin vähentämiseksi •Työkuorman vähentäminen – kouluttajat ovat enemmän mukana koulutuksen suunnittelussa, kouluttaja taloudellisen tuloksen tekijänä •Myynnin positiiviset tulokset •Riskien hallintajärjestelmän arviointi vuosittain

19 Miten arvioisit sovellettavaa riskien hallintajärjestelmää?

20 Mitä etua on johdolle ja työntekijöille henkilöstön palkitsemisjärjestelmästä, joka perustuu yrityksen tulokseen ja työntekijöiden kehittymiseen?

21 Mitä etua tai haittaa on siitä, että koulutusorganisaatio tekee yhteistyötä yrityksen johtamisessa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa?


Lataa ppt "Työstressistä johtuvien riskien hallinta EDUCACONSULTissa M&J Consulting Pardubice, Czech Republic"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google