Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

13.3.2014Jukka Ollila | Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohjan ensimmäinen vuosi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "13.3.2014Jukka Ollila | Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohjan ensimmäinen vuosi."— Esityksen transkriptio:

1 13.3.2014Jukka Ollila | Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohjan ensimmäinen vuosi

2 2. •Yritystalossa 21 toimijaa – yritykset ja julkinen hallinto • Noin 100 henkilöä töissä •Vuodenvaihteen jälkeen haastateltiin 19 organisaation johtohenkilöt •Tavoitteena saada kuva, miten toimijat olivat ensimmäisen toimintavuoden kokeneet ja mitä odotuksia oli jatkon osalta

3 3. Haastattelun tulokset: 1. Mitä odotuksia organisaatiolla oli siirtyessään BusinessLohjaan? Kaikki haastatellut korostivat odotuksina yhteistyötä/verkostoitumista ja sen kehittämistä talon eri toimijoiden kesken. Odotuksena oli ollut myös, että muuton myötä organisaation tavoitettavuus paranee. On helpompi ottaa yhteyttä, kun toimitaan samassa talossa. Kaikki ilmaisivat myös halunsa yhteistyöhön riippumatta siitä millä sektorilla toimivat. Lisäksi odotuksena oli ollut, että talon tilat täyttyvät toimijoista. Tätä korostivat erityisesti yrittäjät. 2. Mitkä asiat ovat vastanneet odotuksia? Talo toimii maamerkkinä, joka helpottaa asiakkaiden ohjautumista. Tiloihin ollaan pääosin tyytyväisiä. Yhteistyö eri toimijoiden kesken parantunut. Tämä erityisesti julkisen sektorin toimijoiden osalta. Osalla myös imago kohentunut asiakkaiden silmissä muuton myötä. 3. Missä asioissa on tullut pettymyksiä? Erityisesti yritykset korostivat sisääntuloteiden (Nummentie ja Suurlohjan katu) opastusmerkkien tärkeyttä. Nyt vaikeuksia opastaa asiakkaita yritystaloon. Myös tiedon kulku talon yhteisistä tilaisuuksista, tapahtumista jne. ei kulje. Alakertaan (- 2 kerros) odotettiin enemmän yrityksiä ja sama koskee myös Nummentien puoleista talon osaa. Tyhjät tilat eivät ole hyvä viesti ulkopuolelle. Myös tiedottaminen uusista yrityksistä tai entisten poislähtemisestä on ontunut. Myös pysäköinti kaikkinensa koettiin ongelmallisena – talon edessä paikkoja liian vähän ja talon takana pysäköintipaikkojen merkintä epäselvää.

4 4. 4. Yhteistyö organisaatioiden ja/tai henkilöiden kesken Yleensä yhteistyö on tapahtunut joko yhteisten asiakkaiden tai muun yhteisen asian puitteissa. Muu yhteistyö on satunnaista eikä organisaatiossa ole sen kehittämiseen nimettyä henkilöä. Muiden organisaatioiden henkilöiden tuntemus liittyy myös paljolti yhteisiin asiakkuuksiin. Yleisesti todettiin, että talon henkilöstö ei tunne toisiaan ja osin ei tunneta myöskään kaikkien talon toimijoiden toimintaa. 5. Yritystalon www-sivut Kaikki kokivat talon www-sivujen tärkeyden. Sivujen tulee kohdistua ensisijaisesti yrittäjille ja esittäytyä ”palvelut edellä”. Viestin tulee olla, että yritystalo tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun yrittäjälle. Lisäksi osa yrittäjistä toivoo, että sivut toimisivat myös myyntikanava tuotteille ja palveluille. 6. Toiveita ja suunnitelmia jatkon osalta Yhteistyöhön ollaan valmiita panostamaan omaa aikaa. Tavoitteena tulee olla yhteisen Businesslohjalaisuuden esiin kaivaminen ja sen kehittäminen. Yhteystyön kehittämiseen nimetty yhteistyöryhmä koordinaattorina Jukka Ollila ja organisaatioiden nimeäminä jäseninä Pasi Hotti, OfficePlus, Leea Kavonius Travento, Anne von Bell, Lohjan Yrittäjät ry, Jussi Taipale Mainostoimisto Graft Communication, Evita Malm, Lohjan kaupunki, Satu Danielsson, Luksia, Tuula Ruoste, Uudenmaan te-toimisto ja Heikki Ruuskanen, Laurea. Tämän ryhmän tehtävänä rakentaa vuosisuunnitelma yhteistyön kehittämiseksi. Lähiajan toimenpiteinä aamupuurokäytännön jatkaminen, www-sivujen päivitys ja talon sisäisen viestinnän rakentaminen.


Lataa ppt "13.3.2014Jukka Ollila | Novago Yrityskehitys Oy Yritystalo BusinessLohjan ensimmäinen vuosi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google