Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAADUN HALLINTA T542203 RYM 14 OAMK/RAK/YSTAN 10.1.2017.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAADUN HALLINTA T542203 RYM 14 OAMK/RAK/YSTAN 10.1.2017."— Esityksen transkriptio:

1 LAADUN HALLINTA T542203 RYM 14 OAMK/RAK/YSTAN

2 LAADUN HALLINTA OPINTOJAKSON SISÄLTÖ
1. Laadun käsitteet ja laatuvaatimukset 2. Laadunvarmistusmenettelyt ja -suunnitelma 3. Rakennustyön laadunvarmistus Laatusuunnitelma Tehtäväsuunnitelma OAMK/RAK/YSTAN

3 LAADUN HALLINTA OPINTOJAKSON TAVOITTEET
Opiskelija ymmärtää laadun merkityksen rakentamisessa ja tuntee tärkeimmät laatukäsitteet. Opiskelija osaa määrittää rakentamisen laatuvaatimuksia, tehdä rakennustyömaan laatusuunnitelman ja valvoa rakentamisen prosessi- ja tuotelaatua laatutavoitteiden mukaisesti. Opiskelija tuntee laatujärjestelmien rakenteen ja toiminnan. OAMK/RAK/YSTAN

4 LAADUN HALLINTA Opintojakson laajuus 3 op = 81 tuntia opiskelijan tekemää työtä Lähiopetus: Tentti 3 h Luennot 27 h Harjoitustyö 9 h OAMK/RAK/YSTAN

5 LAADUN HALLINTA OAMK/RAK/YSTAN

6 LAATUAJATTELU LAATU = TUOTTEEN TAI PALVELUN PIIRTEET JA OMINAISUUDET JOILLA TUOTE TAI PALVELU TÄYTTÄÄ ASETETUT TAI OLETETUT TARPEET ( ISO 8402) LAATU= HYÖDYKKEEN SOVELTUVUUS KÄYTTÖÖN KÄYTTÄJÄN KANNALTA ( Juran) OAMK/RAK/YSTAN

7 LAADUN ELEMENTIT VALMISTUKSEN LAATU SUUNNITTELUN LAATU
ASIAKKAAN HAVAITSEMA SUHTEELLINEN LAATU OAMK/RAK/YSTAN

8 LAADUN ELEMENTIT VALMISTUKSEN LAATU SUUNNITTELUN LAATU
miten hyvin tuote täyttää sille suunnittelussa asetetut vaatimukset SUUNNITTELUN LAATU kuinka hyvin tuote on suunniteltu täyttämään asiakkaan vaatimukset ASIAKKAAN HAVAITSEMA SUHTEELLINEN LAATU asiakkaan saaman tuotteen suhde odotettuun OAMK/RAK/YSTAN

9 ORGANISAATION LAADUNTYOTTOKYKY
VALMISTUSKESKEINEN laaduntuottokyky pitää virheellisten tuotteiden määrän vähäisenä TUOTEKESKEISEN laaduntuottokyvyn avulla tuotetaan käyttö-, ulkonäkö- ja suorituskyvyltään hyviä tuotteita ARVOKESKEINEN laaduntuottokyky synnyttää kustannus-hyötysuhteeltaan hyviä tuotteita OAMK/RAK/YSTAN

10 ORGANISAATION LAADUNTUOTTOKYKY
KILPAILUKESKEINEN laaduntuottokyky tuottaa kilpailijoihin nähden hyvää laatua YMPÄRISTÖKESKEINEN laaduntuottokyky tuottaa kokonaisvaikutukseltaan myönteisiä tuotteita suhteessa ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan OAMK/RAK/YSTAN

11 LAATUJOHTAMINEN ASIAKASKESKEINEN laaduntuottokyky tuottaa asiakkaan tarpeet tyydyttäviä tuotteita Laatujohtamisen tavoite on parantaa johtamisen laatua Ajattelutapa OAMK/RAK/YSTAN

12 LAATUJOHTAMINEN LAATUJOHTAMINEN Ongelmien analysointi
ja kehittämiskohteiden selvitys Toiminta- ja ohjaus järjestelmät Henkilöstön kehittäminen ja henkilöstöjohtaminen Tuotannon kehittäminen OAMK/RAK/YSTAN

13 LAATUJOHTAMINEN Laatutekniikka
laatuun liittyvät työkalut joiden avulla laatuongelmat ja niiden syyt tunnistetaan laatuongelmien ratkaisuun liittyvät menettelytavat laadun ylläpitämisen menetelmät OAMK/RAK/YSTAN

14 LAATUJOHTAMINEN Laatu organisaation menestystekijänä
taloudellinen tulos toimintaprosessit Asiakkaan tarpeiden huomioiminen tarpeiden selvittäminen asiakaspalaute OAMK/RAK/YSTAN

15 LAATUJOHTAMINEN Sisäisen asiakkuuden ketju
seuraava tehtävän suorittaja on edellisen asiakas kerralla oikein Toimittaja- Asiakas-Vastaanotto T A A T A T A T A T A T V V V V V V OAMK/RAK/YSTAN

16 LAATUJOHTAMINEN Sisäisen asiakkuuden ketju Johdon panos
seuraava tehtävän suorittaja on edellisen asiakas kerralla oikein Johdon panos tavoitteet edellytysten luominen jatkuva kehittäminen päämääränä jatkuva parantaminen henkilöstön valmiuksien parantaminen OAMK/RAK/YSTAN

17 PROSESSIJOHTAMINEN YRITYS ASIAKKAAT TOIMITTAJAT YDINPROSESSI
OAMK/RAK/YSTAN

18 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessilla on aina asiakas
Prosessi on riippumaton organisaatiosta Prosessin suorituskykyä arvioidaan asiakkaan näkökulmasta OAMK/RAK/YSTAN

19 LAATUKULTTUURI Sääntö-orientoitunut numeeriset spesifikaatiot
sovellutusoppiminen, reagointi ohjaus ja valvonta painottaa tuotannon ohjausta ja valvontaa standardisoitu laatujärjestelmä OAMK/RAK/YSTAN

20 LAATUKULTTUURI Suhde-orientoitunut asiakkaan tyytyväisyys
sovellutusoppiminen, reagointi oman työn kehittäminen ryhmät. tiimit laatu organisaatiotasolla OAMK/RAK/YSTAN

21 LAATUKULTTUURI Innovatiivinen organisaatio ennakoimaton laatu
luova oppiminen halu oppia ja muuttaa laadun pehmeät arvot työntekijöiden autonomia OAMK/RAK/YSTAN

22 LAATUKULTTUURI Laatukokonaisuus syntyy laatujärjestelmän ja laatukulttuurin yhdistelmänä OAMK/RAK/YSTAN

23 LAATUJÄRJESTELMÄ Tapa mallintaa organisaation toiminta
Tapa määrittää tapahtumien kulku organisaatiossa Tapa määrittää vaatimukset tapahtumille toimittajille edellisille vaiheille informaatiolle tuloksille OAMK/RAK/YSTAN

24 LAATUJÄRJESTELMÄ Tapa ottaa yrityksen toimintaprosessit valvontaan ja ohjaukseen sekä määrittää vastuut Tapa saada toimintaprosesseista tieto vertailla tuloksi asetettuihin tavoitteisiin Tapa ottaa seurannan avulla ongelmat hallintaan Tapa suunnata tavoitteiden asettamista Tapa määritellä organisaation tiedonkulkua OAMK/RAK/YSTAN

25 LAATUJÄRJESTELMÄN TARKOITUS
JOHTO LAATU JÄRJESTELMÄ TYÖNTEKIJÄT TYÖMETELMÄT OAMK/RAK/YSTAN

26 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE
laatukäsikirja menettely- ja toimintaohjeet viiteaineisto OAMK/RAK/YSTAN

27 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE
KÄSIKIRJA TOIMINTAOHJEET VIITEAINEISTO OAMK/RAK/YSTAN

28 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE
LAATUKÄSIKIRJA LAADUN VISIO ASIAKKAILLE JA ORGANISAATIOLLE LAADUN MENESTYSELEMENTIT LAATUJÄRJESTELMÄN OSIEN YHHTEENSOPIVUUS OAMK/RAK/YSTAN

29 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE
LAATUKÄSIKIRJA VAKUUTTAA ASIAKKAAT LAAADUSTA SISÄINEN MARKKINOINTI SELKÄNOJA OAMK/RAK/YSTAN

30 LAATUJÄRJESTELMÄN RAKENNE
LAATUKÄSIKIRJAN RAKENNE laatupolitiikka laatujärjestelmän menettelyt vastuut, valtuudet ja keskinäiset suhteet laadun tuottaminen ja varmistus OAMK/RAK/YSTAN

31 LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
saavutetun tason säilyttäminen havaittujen ongelmien korjaaminen uusien mahdollisuuksien etsiminen ja hyödyntäminen Auditoinnit Demingin ympyrä OAMK/RAK/YSTAN

32 LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
Tarkasta Korjaa Toteuta Suunnittele OAMK/RAK/YSTAN

33 LAATUKUSTANNUS-ANALYYSI
Kustannukset laatutason saavuttamiseksi Huonon laadun aiheuttamat kustannukset OAMK/RAK/YSTAN

34 LAATUKUSTANNUS-ANALYYSI
Kustannukset laatutason saavuttamiseksi tarkastuskustannukset ehkäisevän toiminnan kustannukset OAMK/RAK/YSTAN

35 LAATUKUSTANNUS-ANALYYSI
Kustannukset laatutason saavuttamiseksi tarkastuskustannukset katselmukset, tarkastukset laadunvalvontakokeet, mallityöt ehkäisevän toiminnan kustannukset OAMK/RAK/YSTAN

36 LAATUKUSTANNUS-ANALYYSI
Kustannukset laatutason saavuttamiseksi tarkastuskustannukset katselmukset, tarkastukset laadunvalvontakokeet, mallityöt ehkäisevän toiminnan kustannukset laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito tuotannon ohjaus toimittajien arviointi työntekijöiden valmennus OAMK/RAK/YSTAN

37 LAATUKUSTANNUS-ANALYYSI
Huonon laadun aiheuttamat kustannukset sisäiset virhekustannukset ulkoiset virhekustannukset OAMK/RAK/YSTAN

38 LAATUKUSTANNUS-ANALYYSI
Huonon laadun aiheuttamat kustannukset sisäiset virhekustannukset tarkastuskustannukset, korjauskustannukset tuotannon häiriöt virheiden analysointi ulkoiset virhekustannukset takuukorjaukset reklamaatiot hinnan alennukset OAMK/RAK/YSTAN

39 LAATUKUSTANNUS-ANALYYSI
Huonon laadun ja virheiden ehkäiseminen ennakolta on tehokkain tapa pienentää laatukustannuksia, ja johtaa pysyvään tulokseen OAMK/RAK/YSTAN

40 LAATU RAKENTAMISESSA Rakentamisen tavoitteiden muodostuminen
asiakkaan asettamat suunnittelutavoitteet suunnittelun ohjaus suunnittelijoille asetettavat tavoitteet ja suunnittelun organisointi rakentamiselle asetettavat tavoitteet rakentamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen OAMK/RAK/YSTAN

41 RAKENTAMISEN LAADUN OSATEKIJÄT
tuotteen laatu rakennuksen laatu toiminnan laatu rakentamisprosessin laatu OAMK/RAK/YSTAN

42 RAKENTAMISEN LAADUN OSATEKIJÄT
RAKENNUKSEN LAATU KÄYTETTÄVYYS KOETTAVUUS OAMK/RAK/YSTAN

43 RAKENTAMISEN LAADUN OSATEKIJÄT
RAKENNUKSEN LAATU KÄYTETTÄVYYS TEKNISET OMINAISUUDET TOIMINNALLISET OMINAISUUDET KOETTAVUUS ORIENTOITAVUUS VIRIKKEELLISYYS RAKENNUKSEN JA YMPÄRISTÖN SUHDE OAMK/RAK/YSTAN

44 RAKENTAMISEN LAADUN OSATEKIJÄT
MATERIAALIN JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN JA JÄRJESTELMIEN LAATU TUOTELAATU VALMISTUSPROSESSIN LAATU OAMK/RAK/YSTAN

45 RAKENTAMISEN LAADUN OSATEKIJÄT
RAKENNUSPROSESSIN LAATU SUUNNITTELU RAKENNUTTAMINEN TUOTANTO OAMK/RAK/YSTAN

46 RAKENTAMISEN LAADUN OSATEKIJÄT
RAKEN-NUKSEN LAATU RAKENNUSPROSESSIN LAATU Materiaalien ja rakennus- tarvikkeiden valmistuksen laatu Materiaalien ja rakennustarvikkeiden laatu OAMK/RAK/YSTAN

47 RAKENNUKSEN LAATU KÄYTETTÄVYYS
TOIMINNALLISET JA TEKNISET OMINAISUUDET, JOTKA KOHDISTUVAT SISÄTILOIHIN JA ULKOALUEISIIN RAKENNUSOSAT JA MATERIAALIT TEKNISET JÄRJESTELMÄT VIIMEISTELY- JA VARUSTETASO OAMK/RAK/YSTAN

48 RAKENNUKSEN LAATU TOIMINNALLISET VAATIMUKSET
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUMINEN MUUNNELTAVUUS KÄYTÖN JA HUOLON HELPPOUS KORJAUKSEN JA LAAJENTAMISEN HELPPOUS ELINKAARIKUSTANNUKSET PÄÄOMANTUOTTOKYKY OAMK/RAK/YSTAN

49 RAKENNUKSEN LAATU TEKNISET VAATIMUKSET
TYÖN VIRHEETTÖMYYS JA VIIMEISTELY TEKNINEN TOIMIVUUS PITKÄAIKAISKESTÄVYYS TURVALLISUUS TERVEELLLISYYS ENERGIAN KULUTUS OAMK/RAK/YSTAN

50 RAKENNUKSEN LAATU KOETTAVUUS RAKENNETTU JA LUONNOYMPÄRISTÖ
ULKOTILAT JA LÄHIYMPÄRISTÖ SISÄTILAT JA NIIDEN LAATUTASO YKSITYISKOHDAT OAMK/RAK/YSTAN

51 RAKENNUKSEN LAATU LAATU PERUSTUU:
VAAATIMUKSET JOHDETAAN KÄYTTÄJÄN TARPEISTA,JA TOIMINNOISTA JA YMPÄRISTÖSTÄ VAATIMUKSET ESITETÄÄN TOIMIVUUSVAATIMUKSINA VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN TODENNETAAN VAIHEITTAIN JA KOKONAISUUDESSA OAMK/RAK/YSTAN

52 RAKENNUSPROSESSIN LAATU
RAKENNUTTAMISEN LAATU RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVIEN ONNISTUNUT SUORITTAMINEN SUUNNITTELUN LAATU SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN KUVAAMAN RAKENNUKSEN OMINAISUUDET KÄYTTÄJÄN ASETTAMIIN TAVOITTEISIIN JA ODOTUKSIIN VERRATTUINA OAMK/RAK/YSTAN

53 RAKENNUSPROSESSIN LAATU
SUUNNITELMIEN LAATU KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN JA VAATIMUSTEN TUNNISTETTAVUUS SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN LAATU ASIAKIRJOJEN SELKEYS JA YKSIKÄSITTEISYYS OAMK/RAK/YSTAN

54 RAKENNUSPROSESSIN LAATU
TUOTANNON LAATU RAKENNUKSEN VASTAAVUUS SUUNNITELMA- ASIAKIRJOISSA ESITETTYIHIN RATKAISUIHIN URAKOITSIJOIDEN TYÖ TOIMITTAJIEN LAATU MATERIAALI- JA TARVIKELAATU JÄRJESTELMIEN LAATU SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN LAATU OAMK/RAK/YSTAN

55 RAKENNUSPROSESSIN LAATU
RAKENNUSPROSESSIN LAADUN MUODOSTUMISEN KANNALTA ON OLEELLISTA PROSESSIN AIKAN SYNTYVÄN TIEDON VÄLITTYMINEN EI OSAPUOLTEN KESKEN RAJAPINNAT HEIKENTÄVÄT TIEDONKULKUA JA MUUTTAVAT TIEDON SISÄLTÖÄ OAMK/RAK/YSTAN

56 VIRHEET RAKENTAMISESSA
YLEISSUUNNITTELUN VIRHEET TOTEUTUKSEN VIRHEET KÄYTÖN JA HUOLON VIRHEET OAMK/RAK/YSTAN

57 VIRHEET RAKENTAMISESSA
YLEISSUUNNITTELUN VIRHEET ruma, epäkäytännöllinen jne… myyntiarvon lasku toiminnan kustannusten kasvu OAMK/RAK/YSTAN

58 VIRHEET RAKENTAMISESSA
TOTEUTUKSEN VIRHEET virheen poistaminen tai uudelleen tekeminen rakennuskustannukset kasvavat OAMK/RAK/YSTAN

59 VIRHEET RAKENTAMISESSA
KÄYTÖN JA HUOLON VIRHEET rakennuksen kunto heikkenee lisääntyneet käyttökulut lisääntyneet korjauskulut OAMK/RAK/YSTAN

60 LAATUVIRHEET sisäiset virhekustannukset 1-9 % rakennuskustannuksista
ulkoiset virhekustannukset 0,5- 3 % rakennuskustannuksista OAMK/RAK/YSTAN

61 LAATUVIRHEET Tyypillisimpiä virheitä asuntotuotannossa
Parvekeovien ja ikkunoiden asennusongelmat Halkeamat seinissä ja katoissa Vesikattojen vesivuodot Parkettien asennusvirheet Kylpyhuoneiden virheelliset kaadot Parvekkeiden pintarakenteiden viat ja lasituksen ongelmat Pihalla pintavesien väärät kaadot ja viemärien painumat ja tukokset Pihakansien vedeneristyksen ongelmat IV-laitteiden virheelliset säädöt Kiintokalusteiden kolhut Lämpövuodot Laatoitukset irtoamiset Muovimaton asennusvirheet Radon-ongelmat (Rakennuslehti ) OAMK/RAK/YSTAN

62 LAATUVIRHEET Rakennusvirheiden kymmenen kärki..
1. Parvekeovien ja ikkunoiden asennusongelmat, kuten virheelliset säädöt. 2. Halkeamat seinissä ja katoissa. 3. Vesikattojen vesivuodot. 4. Sisäpintojen virheet, erityisesti parkettien asennusvirheet ja kolhut. 5. Kylpyhuoneiden virheelliset kaadot ja laatoituksen saumauspuutteet. 6. Parvekkeiden pintarakenteiden puutteet ja lasitusongelmat. 7. Piha-alueet ja pihamuurien puutteet, kuten viemäreiden painumat ja tukokset. 8. Julkisivuelementtien puutteelliset saumaukset. 9. Pihakansien vedeneristyksessä olevat ongelmat. 10. IV-laitteiden virheelliset ja puutteelliset säädöt. Lähde: Rakennuslehti 2012 OAMK/RAK/YSTAN

63 LAATUVIRHEET Rakennusvirhepankki (RVP) FISE
edistää hyvää rakentamistapaa esimerkkitapausten kautta, joiden avulla: tunnistetaan rakennushankkeiden riskikohdat aikaisempaa helpommin ja laajemmin parannetaan suunnittelun ja tuotekehityksen tasoa mm. vähentämällä virheiden määrää autetaan virhe-esimerkkien avulla alan normien uudistustyössä ja normien tulkinnassa saadaan aineistoa täydennyskoulutukseen voidaan käyttää hyväksi rakennushankkeen tehtävien määrittelyssä, etenkin rajakohtien tapauksessa Virhepankkiin kerätään yleisimmät ja turvallisuuden kannalta riskialttiimmat rakennusvirheet. FISEllä on vuosittainen yhteistyösopimus YM:n kanssa rakennusvirhekorttien tuottamisesta. RVP:n korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten tekijöiden lisäksi FISE ja sen pätevyyslautakunnat. OAMK/RAK/YSTAN

64 LAATUVIRHEIDEN SYYT => RAKENNUTTAMISEN VIRHEET
PUUTTEELLINE JOHTAMINEN PUUTTEELLINEN KOORDINOINTI PUUTTEELLINEN VALVONTA => SUUNNITELMAMUUTOKSET JA LISÄTYÖT OAMK/RAK/YSTAN

65 LAATUVIRHEIDEN SYYT TUOTANTOVIRHEET MATERIAALITOIMITUKSET
TYÖNTEKIJÖISTÄ AIHEUTUVAT TYÖNJOHDOSTA AIHEUTUVAT KONEET JA LAITTEET MUUT ( työtapaturmat, onnettomuudet, varkaudet) OAMK/RAK/YSTAN

66 LAATUVIRHEIDEN SYYT Pesonen 1996: puutteellinen tiedonkulku 28-39 %
puutteellinen kokemus ja osaaminen % huolimattomuus % kiire 3-9-% muu syy % OAMK/RAK/YSTAN

67 TAKUUAJAN VIRHEET Takuukorjausten kustannukset pienentyneet laadun varmistustoimenpiteiden ja itselle luovutusmenettelyn kehittymisen myötä Suurimmilla rakennusliikkeillä keskim. 0,3% OAMK/RAK/YSTAN

68 TAKUUAJAN VIRHEET Pintarakenteet 1/ 3
Ovet, ikkunat, asennusvirheet 1/4 Runko- ja vesikattorakenteet, vesivuotoja Muutamia kalliita maa- ja pohjarakenteiden virheitä OAMK/RAK/YSTAN

69 TAKUUAJAN JÄLKEISET VIRHEET
Vähän tietoa Esiintyy n. 5 v. kuluttua valmistumisesta YSE, Asuntokauppalaki kosteusvauriot OAMK/RAK/YSTAN

70 LAATUVIRHEANALYYSI Laadun johtaminen: VIRANOMAINEN RAKENNUSHANKE
RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJA RAKENTAJA KÄYTTÄJÄ informaatiovirta informaatiovirta informaatiovirta informaatiovirta informaatiovirta RAKENNUSHANKE OAMK/RAK/YSTAN

71 RAKENNUSTYÖMAAN LAATUTOIMINNOT
LAADUNVARMISTUS VIRANOMAISVAATIMUKSET RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS OAMK/RAK/YSTAN

72 LAADUNVARMISTUS Rakennustyömaan laatunäkökulma on valmistuskeskeinen laatu Laatuvaatimusten täyttyminen varmistetaan laadunvarmistuksen avulla suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet laatuvaatimusten selvittäminen ja tiedottaminen laadun mittaaminen ja vertaaminen tavoitteisiin OAMK/RAK/YSTAN

73 LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistuksen tehtävät:
laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen ja ymmärtäminen laaduntarkastuksen suorittaminen laatuvirheiden korjaaminen ja syiden selvittäminen laatudokumentointi OAMK/RAK/YSTAN

74 LAADUNVARMISTUS Laadun tuottamisen edellytykset
rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus urakoitsija saa suunnitelmat oikea-aikaisesti suunnitelmat tarkistettu ja yhteen sovitettu rakennuttajan toimitukset OAMK/RAK/YSTAN

75 LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET RAKENNUSSELOSTUKSET
SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET TYÖSELOSTUKSET YLEISET LAATUVAATIMUKSET KOHDEKOHTAISET VAATIMUKSET OAMK/RAK/YSTAN

76 LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET SIJAINTI, MITAT, TOLERANSSIT
MATERIAALIT JA TARVIKKEET VISUAALINEN LAATU LIITOKSET, YKSITYISKOHDAT, RAKENTEET OAMK/RAK/YSTAN

77 LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET ASIAKIRJAVIITTAUKSET RYL 2000
RATU Rakentamisen laatu 20xx tuotestandardit työ- ja asennustapastandardit suunnitteluohjeet määräykset, ohjeet kaupalliset julkaisut OAMK/RAK/YSTAN

78 LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET YSE 1998
työ tehtävä rakennuksen tai sen tilan muuta laatutasoa vastaavana tavanomaisessa tuotannossa RYL 2000/ 2. luokka mallityöt OAMK/RAK/YSTAN

79 VIRANOMAISVAATIMUKSET
LAKI. ASETUS, RAKENTAMISMÄÄRÄYS HYVÄ RAKENNUSTAPA ( => RYL) VIRANOMAISVALVONTA TARKASTELEE LAATUA VAIN YLEISEN EDUN NÄKÖKULMASTA OAMK/RAK/YSTAN

80 VIRANOMAISVAATIMUKSET
Rakennustyön valvonta osapuolten vastuut laatu- ym. järjestelmät kelpoisuudet valvontatoimenpiteet OAMK/RAK/YSTAN

81 VIRANOMAISVAATIMUKSET
Viranomaiset edellyttää: aloituskokous tarvittaessa rakennustyön tarkastusasiakirja laadunvarmistusselvitys OAMK/RAK/YSTAN

82 VIRANOMAISVAATIMUKSET
Rakennustyön tarkastusasiakirja työn aloittamisedellytykset toteuttamisen edellytykset keskeisten työvaiheiden tarkastukset kosteuden hallinta suunnitelmien mukaisuus käyttö- ja huolto-ohjeet katselmukset OAMK/RAK/YSTAN

83 VIRANOMAISVAATIMUKSET
Laadunvarmistusselvitys aloituskokouksen perusteella rakennustyön riskit tarkastusasiakirja laadunvarmistustoimenpiteineen olemassa olevan rakennuksen kuntotutkimus vastuuhenkilöt työmaan laatusuunnitelma jne OAMK/RAK/YSTAN

84 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
Viranomaisvaatimukset Oman laatujärjestelmän kattavuus Rakennuttajan laatusuunnitelma projektisuunnitelma OAMK/RAK/YSTAN

85 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
YSE 98: rakennuttajan myötävaikuttamisvelvoite viranomaisluvat viranomaislupien maksut suunnitelma-aikataulu suunnitelma-asiakirjat rakennuttajan hankinnat OAMK/RAK/YSTAN

86 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
YSE 9 § Tilaajan laadunvarmistus 1. Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein hänelle kuuluvien 8 §:n mukaisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisen siten, että urakoitsijalla on niiden puolesta edellytykset täyttää suoritusvelvollisuutensa. OAMK/RAK/YSTAN

87 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
Työmaavalvonta urakoitsijan suorittaman työn sopimuksenmukaisuuden valvonta virheiden ja ongelmien ennaltaehkäisy eri osapuolten välinen yhteydenpito OAMK/RAK/YSTAN

88 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
Työmaavalvonta perehtyy asiakirjoihin toimii yhteistyössä ilmoittaa havainnoistaan antaa ohjeita, mutta ei johda työtä OAMK/RAK/YSTAN

89 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
Työmaavalvonta RAKENNUTTAJAN VALVONTA EI RAJOITA EIKÄ VÄHENNÄ URAKOITSIJAN VASTUUTA. OAMK/RAK/YSTAN

90 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
YSE 62 § Valvonnan vaikutus vastuuseen 1. Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. 2. Mikäli tilaaja ei kuitenkaan ole huomauttanut urakkasuorituksen vakavasta virheestä, joka on ollut niin ilmeinen, että tilaajan olisi tullut se kohtuuden mukaan havaita ja ilmoittaa siitä urakoitsijalle 61 § 5. momentissa sanotulla tavalla, tilaaja vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta osin virheen aiheuttamista lisäkustannuksista ja vahingoista. Vastuu ei kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai on seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymisestä tilaajalle on urakoitsijalla. OAMK/RAK/YSTAN

91 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
Työmaavalvonta yleistoimenpiteet ajallinen valvonta teknillinen ja laadunvalvonta taloudellinen valvonta dokumentointi muut valvontatoimenpiteet OAMK/RAK/YSTAN

92 RAKENNUTTAJAN LAADUNVARMISTUS
VALVONTASUUNNITELMA: Hanketiedot Valvonnan organisointi Valvonnan tehtävät, vastuut ja valtuudet Kokoukset ja katselmukset Dokumentointi, projektipalaverit ja raportointi Vastaanoton ja käyttöönoton valvonta Takuuajan valvonta Arkistointi OAMK/RAK/YSTAN

93 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
YSE: vaadittaessa esitettävä kirjallinen laadunvarmistussuunnitelma osa laatusuunnitelmaa urakoitsijan laadunvalvonta mittaukset tarkastukset katselmukset OAMK/RAK/YSTAN

94 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
YSE:10 § Urakoitsijan laadunvarmistus 1. Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. 2. Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin määrätty. 3. Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoitsijan käyttämien tärkeimpien aliurakoitsijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuksesta ennen näiden 7 § 3. momentin mukaista hyväksymistä. OAMK/RAK/YSTAN

95 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
15 §:Hyvän rakentamistavan noudattaminen Jos sopimusasiakirjoissa ei ole mainintaa rakennustyölle tai sen osalle asetettavista vaatimuksista, kuten laadun, määrän tai suoritustavan osalta, urakoitsijan on neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa noudatettava sopimusasiakirjojen samanlaisista tai rinnastuskelpoisista suorituksista antamia määräyksiä tai näiden puuttuessa vastaavanlaisissa rakennustöissä yleensä noudatettavaa menettelyä hyvän ja kunnollisen työntuloksen aikaansaamiseksi. OAMK/RAK/YSTAN

96 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Urakoitsijaa koskevat laatuvaatimukset löytyvät Rakennusselostus Suunnitelmapiirustus Työselostukset Yleiset laatuvaatimukset Hankekohtaiset laatuvaatimukset OAMK/RAK/YSTAN

97 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
YSE: itselle luovutus tiedottaminen virheistä tilaajalle tavaroiden ja rakennusosien tarkastus ennen asennusta käyttökokeet laatukokeet OAMK/RAK/YSTAN

98 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
YSE 11 § Urakoitsijan laadunvalvonta 1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 2. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 3. Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa valmis ja toiminnassa. OAMK/RAK/YSTAN

99 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
YSE 11 § Urakoitsijan laadunvalvonta 4. Urakoitsija kustantaa sellaiset rakennustavaroiden ja rakennusosien sekä työn laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen sopimus- asiakirjoissa mainittu, jotka rakentamista koskevien säännösten ja normien mukaan säännöllisesti on otettava tai jotka on katsottava tavanmukaisiksi. 5. Sopimuksen vastaiset rakennustavaransa urakoitsijan tulee viipymättä poistaa rakennustyömaalta. 6. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia suoritettavaksi muitakin kuin edellä tarkoitettuja kokeita sekä laitteistojen ja järjestelmien puolueettomia testejä. Urakoitsijalla on vastaava oikeus vaatia puolueettoman testin suorittamista, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituksen korjaamista virheellisenä. Näistä kokeista tai testeistä aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija, jos työn tulos ei ole ollut sopimuksen mukainen, muussa tapauksessa niistä vastaa tilaaja. . OAMK/RAK/YSTAN

100 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
TYÖMAA laadunvarmistuksen yleissuunnittelu laadunvarmistussuunnitelma laadunvarmistusmenettelyt työmaan laaduntuottokyvyn mittaus OAMK/RAK/YSTAN

101 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
TYÖMAA työmaan laaduntuottokyvyn edellytykset Suunnitelmat ajallaan Suunnitelmat virheettömiä Asetetut laatuvaatimukset esitetty selkeästi ja yksikäsitteisesti Urakoitsijalta edellytetyt laadunvarmistustoimenpiteet on määritetty selkeästi ja yksilöidysti Tilaajan toimitukset ajallaan OAMK/RAK/YSTAN

102 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Laatusuunnitelma yksittäisen työmaan laatujohtamisen käytännön työväline huomio hankkeen erityispiirteet varmistaa laatutavoitteiden täyttyminen sen osana laadunvarmistussuunnitelma OAMK/RAK/YSTAN

103 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Laatusuunnitelma asiakassuhteiden hoito suunnitelmakatselmukset ja suunnitelma- aikataulujen valvonta lisä- ja muutostyökäytännöt laadunvarmistuskäytännöt yhteistyökäytännöt OAMK/RAK/YSTAN

104 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Laatusuunnitelma POA potentiaalisten ongelmien analyysi ongelman määrittely ongelman syy ongelman todennäköisyys seuraukset, merkittävyys torjunta/ varautuminen OAMK/RAK/YSTAN

105 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Laatusuunnitelma POA tekniset ongelmat tuotannon ongelmat hankinnan ongelmat työturvallisuus- ja ympäristöongelmat OAMK/RAK/YSTAN

106 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Laatusuunnitelma POA pienentää ongelmien toteutumisen todennäköisyyttä tai seurausten merkitystä johtaa toimenpiteisiin OAMK/RAK/YSTAN

107 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Laadunvarmistussuunnitelma kuinka laatuvaatimus todetaan kuka vastaa kuinka tiedot dokumentoidaan torjuu ennalta virheitä OAMK/RAK/YSTAN

108 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Tehtäväsuunnitelma yksittäisestä tehtävästä aloitusedellytysten varmistaminen suorituksen varmistaminen häiriöttömyys edistyminen laatuvaatimukset OAMK/RAK/YSTAN

109 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Tehtäväsuunnitelman laadunvarmistus mikä on laatuominaisuus ja laatuvaatimus miten laatuvaatimusten täyttyminen todetaan miten menetellään poikkeamatilanteessa miten poikkeamat raportoidaan yleisimmät virheet ja niiden ehkäisy OAMK/RAK/YSTAN

110 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Laatupiiri / aloituspalaveri tehtäväsuunnitelman tulos välitetään tehtävän suorittajille aloitusedellytykset aikataulu- ja kustannustavoitteet laatuvaatimukset laadunvarmistustoimenpiteet työturvallisuus tarkoituksenmukainen toimintatapa OAMK/RAK/YSTAN

111 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Luovutusvaihe itselle luovutus toimintakokeet ja säädöt käytön opastus käyttö- ja huolto-ohjeet OAMK/RAK/YSTAN

112 URAKOITSIJAN LAAADUNVARMISTUS
Luovutusvaihe itselle luovutus luovutuksen esitarkastus virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys systemaattiset virheet / satunnaiset virheet korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen loppusiivous ja tilojen lukitseminen luovutus tilaajalle OAMK/RAK/YSTAN

113 OSAPUOLTEN LAAADUNVARMISTUS
Tutustu annettuun tapaukseen ja selvitä eri osapuolten vastuut ja velvollisuuksien suorittamiset rakentamisen laadun näkökulmasta. Viranomaiset Rakennuttaja Suunnittelijat Urakoitsijat käyttäjä Ei etsitä syyllisiä, vaan parempia menettelyitä! Toteutus kolmen hengen ryhmissä. Tuotos : kirjallinen lyhyehkö raportti: Mitä laadun johtamiseen ja laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä olisi pitänyt tehdä, jotta tätä onnettomuutta ei olisi tapahtunut Vastaa yhtä koetehtävää loppukokeessa ! iiOAMK/RAK/YSTAN

114 OSAPUOLTEN YHTEISTYÖ Katselmukset Työmaakokoukset Tarkastukset
OAMK/RAK/YSTAN

115 OSAPUOLTEN YHTEISTYÖ Katselmukset Suunnitelmakatselmus
suunnitelmien valmiusaste tietojen sijoittaminen mittamerkinnät materiaalien esittäminen määrätiedot työn toteutus rakennusselostus muutokset OAMK/RAK/YSTAN

116 RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle ja ylläpito- organisaatiolle asukkaille ja tilojen käyttäjille tarpeelliset tiedot OAMK/RAK/YSTAN

117 LAATUVIRHEANALYYSI TUTUSTU JAETTUUN RAPORTTIIN (ONNETTOMUUSTUTKINTA)
Selvittäkää ryhmässä: Viranomaisen laatuvastuu Rakennuttajan laatuvastuu Suunnittelijan laatuvastuu Rakentajan laatuvastuu Käyttäjän laatuvastuu INFORMAATIOVIRRAN MERKITYS KO. TAPAUKSESSA (tiedonkulun ”virheet”) Laatujohtamisessa ei etsitä syyllistä !!! OAMK/RAK/YSTAN

118 LAATUSUUNNITELMA Tilaaja edellyttää urakoitsijaa tekemään laatusuunnitelman YSE ei tunne laatusuunnitelmaa Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta kun tilaaja edellyttää laatusuunnitelmaa OAMK/RAK/YSTAN

119 LAATUSUUNNITELMA Laatusuunnitelmassa kuvataan ne menettelytavat joita aiotaan noudattaa keskeisissä kohteen toteutukseen liittyvissä toiminnoissa Hankkeen ajallinen hallinta Laadun varmistus Kustannusvalvonta Suunnitelmien valvonta Asiakassuhteiden hoito hankinnat OAMK/RAK/YSTAN

120 LAATUSUUNNITELMA Laatusuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti organisaation oman toiminnan tehostamiseen ja asioiden hoidon kitkattoman sujumisen varmistamiseen OAMK/RAK/YSTAN

121 LAATUSUUNNITELMA Työmaan laatusuunnitelma on HANKEKOHTAINEN asiakirja
Esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen ja työmaan eri osapuolten toimet joilla sopimuksen määrittelyt saavutetaan Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan OAMK/RAK/YSTAN

122 LAATUSUUNNITELMA ”Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa” (RT ) OAMK/RAK/YSTAN

123 LAATUSUUNNITELMA Laatusuunnitelmassa määritetään:
Tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet Riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaustehtävät Käytettävät menettelyt ja työskentelytavat Kosteuden hallinta Tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt Tiedonkulku ja kirjaukset Yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kesken Laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen (RT ) OAMK/RAK/YSTAN

124 LAATUSUUNNITELMA Laatusuunnitelman ylläpito Kaksivaiheisuus
Toimintatapojen yleiskuvaus Työn edistymisen mukaan tehtävä laadunvarmistussuunnitelma / tehtäväsuunnitelma OAMK/RAK/YSTAN

125 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
KOHDETTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT Hankkeen laajuus, urakkamuoto, hankkeen mahdolliset erityispiirteet Työmaaorganisaatio, vastuut OAMK/RAK/YSTAN

126 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Potentiaalisten ongelmien analyysi Hankekohtaiset mahdolliset ongelmat ja niiden seuraukset Konkreettiset toimenpiteet ongelmien ( riskien) torjuntaan ja niiden toimeenpano OAMK/RAK/YSTAN

127 POA OAMK/RAK/YSTAN

128 RISKIANALYYSI OAMK/RAK/YSTAN

129 RISKIANALYYSI OAMK/RAK/YSTAN

130 RISKIKUSTANNUS Riskikustannus = todennäköisyys x seurauskustannus
Riskin torjunnan kannattavuus: Torjuntakustannus < riskikustannus OAMK/RAK/YSTAN

131 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
ASIAKASSUHTEIDEN HOITO yhteydenpito ja tiedottaminen asiakaspalaute raportointi OAMK/RAK/YSTAN

132 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
SUUNNITELMIENNHALLINTA Suunnitelmakatselmukset Suunnitelmien vastaanotto, jakelu ja arkistointi Suunnitelmien tarkastaminen (sopimuksen mukaisuus ja toteutettavuus) Suunnitelma-aikataulun valvonta Lisä- ja muutostyökäytäntö Suunnitelmavirheiden käsittely OAMK/RAK/YSTAN

133 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
AIKATAULUHALLINTA Aikataulumuoto ja aikataulun valvontatekniikka Osakohdejako ja rakentamisjärjestys Ajalliset välitavoitteet Laadittavat aikataulut Poikkeamiin reagointi OAMK/RAK/YSTAN

134 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
KUSTANNUSHALLINTA Kustannusvalvonta ja raportointi Laskujen tarkastus Kustannuspoikkeamien käsittely OAMK/RAK/YSTAN

135 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
HANKINTAMENETTELYT Hankintasuunnitelman laadinta ja ylläpito Toimittajien arviointi ja valinta Sopimuskäytännöt Toimittajan tilaamat materiaalit ja tuotteet Toimitusten valvonta Toimitusten vastaanottomenettely Materiaalien tunnistaminen ja jäljittäminen Aliurakoitsijoiden ja toimittajien laadunvarmistus Virheellisen materiaalin käsittely OAMK/RAK/YSTAN

136 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Työmaan turvallisuusriskit ja niiden huomioon ottaminen turvallisuutta koskevissa erillissuunnitelmissa ( esim. aluesuunnitelmassa) Työmaalle laadittavat turvallisuutta koskevat erillissuunnitelmat Työsuojelun organisointi ja perehdyttämiskäytäntö Työmaan ympäristönäkökohdat ja lähiympäristön huomioon ottaminen Turvallisuuspoikkeamien sekä ”läheltä piti” tilanteiden käsittely OAMK/RAK/YSTAN

137 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
YHTEISTYÖMENETTELY Kokouskäytäntö Työmaakokoukset Urakoitsijakokoukset Työnjohtokokoukset Muut ohjauskokoukset Ajankohdat, osallistujat OAMK/RAK/YSTAN

138 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
TYÖNLAJIKOHTAISET LAADUNVARMISTUSMENETTELYT Työnlajikohtaiset laadunvarmistus-menettelyt matriisimuodossa Tehtäväsuunnitelmat Työvaiheen aloituspalaverit Työkohteiden vastaanotot Mallityöt, Laadun mittaukset, Testit, kokeet Osavastaanotot materiaalitodistukset OAMK/RAK/YSTAN

139 OAMK/RAK/YSTAN

140 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
TYÖNLAJIKOHTAISET LAADUNVARMISTUSMENETTELYT Laatutason säilyttäminen työvaiheen toteutuksen aikana Laatupoikkeamien käsittely tarkastusasiakirja OAMK/RAK/YSTAN

141 OAMK/RAK/YSTAN

142 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
VIIMEISTELY- JA LUOVUTUSVAIHE Luovutusvaiheen menettelytavat ja niiden ajoitus Viimeistelyaikataulun laadinta ja aikataulussa esitettävät asiat luovutusmateriaali OAMK/RAK/YSTAN

143 LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
LAATUSUUNNITELMIEN YLLÄPITO Muutosten ylläpito Toteutuneiden toimenpiteiden dokumentointi Laatusuunnitelman toteutumisen arviointi Työma-auditoinnit OAMK/RAK/YSTAN

144 LAATUSUUNNITELMA SIVU-URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA
Pääurakoitsijan on voitava ottaa huomioon sivu- urakoitsijoiden laatusuunnitelmat työmaan yhteensovittamisvelvollisuuden hoitamiseksi YSE:n mukaan sivu-urakoitsijalla ei ole velvollisuutta luovuttaa laatusuunnitelmaa pääurakoitsijalle, joten asia pitää hoitaa rakennuttajan kanssa urakkaneuvotteluissa tai työmaan aloituskokouksessa OAMK/RAK/YSTAN

145 T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU OAMK/RAK/YSTAN

146 TEHTÄVÄSUUNNITTELU PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET LAAJUUS
SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA, JOTTA KIIRE EI SOTKE LAATUA LAAJUUS KERRALLA KUNNOLLA, NIIN EI TULE KORJAUSKUSTANNUKSIA HALLITAAN KUSTANNUKSET, JATEHDÄÄN LAATUA AIKATAULUSSA OAMK/RAK/YSTAN

147 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON LAATUA:
AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN ASIAKKAAN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN SUJUVA YHTEISTYÖ ERI OSAPUOLIEN KESKEN HALLITUT HYVÄN RAKENNUSTAVAN MUKAINEN TOTETUTTAMINEN TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS =>> TUOTANNON JOHTAMINEN OAMK/RAK/YSTAN

148 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON SUUNNITTELU TAVOITE:
ON VARMISTAA HANKKEELLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN TUOTANNONSUUNNITTELU ON: JATKUVASTI TARKENTUVA JA JÄRJESTELMÄLLISESTI ETENEVÄ KETJU TUOTANNON VARMISTAMISEKSI OAMK/RAK/YSTAN

149 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN:
TAVOITTEET ASETETAAN TAVOITEARVIOSSA JA SOPIMUKSISSA TAVOITTEIDEN TOTETUMINEN VARMISTETAAN AIKATAULUN AVULLA AIKATAULUA VASTAAVA TOTEUTUS VARMISTETAAN OHJAUKSEN AVULLA LAATUVAATIMUKSET KIRJATAAN SOPIMUKSESSA VAATIMUKSET VÄLITETÄÄN TOTETUTTAJILLE VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN VARMISTETAAN OAMK/RAK/YSTAN

150 TEHTÄVÄSUUNNITTELU MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN
TAVOITTEET ASETETAAN SOPIMUKSESSA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VARMISTETAAAN PROJEKTIA JOHTAMALLA TOTEUTUS VARMISTETAAN TEHTÄVIÄ VALMISTELEMALLA JA POISTAMALLA NIIDEN TOTETUKSEN RAJOITTEITA OAMK/RAK/YSTAN

151 TEHTÄVÄSUUNNITTELU MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN > VARMISTEAAN ENNAKOLTA MAHDOLLISUUDET SUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN > TOTEUTETAAN SUUNNITELMIEN MUKAISELLA TUOTTAVUUDELLA OAMK/RAK/YSTAN

152 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON SUUNNITTELU
ETENEE YLEISSUUNNITELMISTA TEHTÄVIEN OHJAUKSEEN PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa > TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus >TYÖMAAN VIIMEISTELY JA LUOVUTUS luovutus asiakkaalle OAMK/RAK/YSTAN

153 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON SUUNNITTELU
PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa: aikataulusuunnittelu laadun suunnittelu kustannusohjaus ja –suunnittelu turvallisuus-, ympäristö ja aluesuunnittelu työmaan aikainen suunnittelun ohjaus hankintojen suunnittelu asiakastoiminnat ja -informaatio OAMK/RAK/YSTAN

154 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON SUUNNITTELU
TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus tehtäväsuunnitelma aloituspalaveri mestan vastaanotto malli + 1. mesta tarkastukset, mittaukset, testit osavastaanotot tehtävien lopetus OAMK/RAK/YSTAN

155 TEHTÄVÄSUUNNITTELU VASTAA TUOTANNON TARPEESEEN: TARVITTAVAT RESURSSIT
TUOTANTONOPEUS LAATUVAATIMUKSET HANKINTOJEN MÄÄRÄTIEDOT TALOUDELLISUUSLASKELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN KONE- JA KALUSTOTARVE SIIRROT, VARASTOINTI, JÄTTEET TYÖPISTEEN SUNNITTELU TYÖMENETELMÄ JA –TAPA TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖTURVALLISUUS OAMK/RAK/YSTAN

156 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TEHTÄVÄSUUNNITTELU ON SYSTEMAATTINEN TAPA TARKISTAA JA SUUNNITELLA YHDEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS OAMK/RAK/YSTAN

157 TEHTÄVÄSUUNNITTELU MANAGEMENT TYÖN SUUNNITTELU SOPIMUKSET
TEHTÄVÄN SUUNNITTELU SOPIMUKSET TEKEMISESTÄ SOPIMINEN ( aloituspalaveri) OAMK/RAK/YSTAN

158 TEHTÄVÄSUUNNITTELU LEADERSHIP TEHTÄVÄN OHJAUS MESTAN VASTAANOTTO
MALLIKATSELMUS + 1. MESTAN TARKASTUS TARKASTUKSET, MITTAUKSET, TESTIT LAADUNVALVONTA/ -OHJAUS TEHTÄVÄN VASTAANOTTO OAMK/RAK/YSTAN

159 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TEHTÄVÄSUUNNITTELU / VIIKKOSUUNNITTELU
Tehtäväsuunnittelun kokonaisuus VIIKKO-SUUNNITTELU AIKAJÄNNE 2 VIIKKOA OAMK/RAK/YSTAN

160 TEHTÄVÄSUUNNITTELU SUUNNITELLAAN:
YKSI TEHTÄVÄ ALUSTA LOPPUUN KOKONAISUUTENA AIKA, KUSTANNUKSET, LAATU, TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖ TAVOITTEET SOVITAAN TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA ENNEN TEHTÄVÄN ALOITUSTA OAMK/RAK/YSTAN

161 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN
AJALLISESTI KRIITTINEN KUSTANNUKSILTAAN MERKITTÄVÄ TEKIJÖILLE TAI TYÖNJOHDOLLE VIERAS TEKNISESTI ERITTÄIN VAATIVA TAKUUKORJAUSTEN ”TOP TEN”-LISTALLA OAMK/RAK/YSTAN

162 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN TYÖMAAN NÄKÖKULMASTA AIKATAULUTEHTÄVÄ TAI YHDISTELMÄ TIETYN TYÖRYHMÄN TEKEMÄ TYÖT AJALLISESTI JA TALOUDELLISESTI OHJATTAVISSA KOKONAISUUDEN KATTAVA TAHDISTETTU MUIHIN TÖIHIN JÄRKEVÄÄN KESTOON MITOITETTU OAMK/RAK/YSTAN

163 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TEHTÄVÄSUUNNITTELUSSA TARKENNETANN HANKKEEN SUUNNITELMAT TYÖN TOTEUTUKSEN VAATIMALLE TASOLLE SUUNNITELMAA HYÖDYNNETÄÄN ENNEN TYÖTÄ, TYÖN ALOITUSVAIHEESSA , TYÖN AIKANA JA TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA OAMK/RAK/YSTAN

164 TEHTÄVÄSUUNNITTELU 1. Tehtäväsuunnitelman sisältö: Kohdetiedot
Työn sisältö Aikataulu Kustannukset Laatuvaatimukset Potentiaalisten ongelmien analyysi Logistiikka Koneet, kalusto, työvälineet Työturvallisuus Laadunvarmistus OAMK/RAK/YSTAN

165 TEHTÄVÄSUUNNITTELU VAIHEISTUS ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA
ENNEN TYÖN ALOITUSTA TYÖN AIKANA TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA OAMK/RAK/YSTAN

166 TEHTÄVÄSUUNNITTELU VAIHEISTUS 1. ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA
SELVITETÄÄN TYÖLLE ASETETTAVAT LAATUVAATIMUKSET SELVITETÄÄN AJALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET SUUNNITELLAAAN KEINOT TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMISEKSI OAMK/RAK/YSTAN

167 TEHTÄVÄSUUNNITTELU VAIHEISTUS 2.ENNEN TYÖN ALOITUSTA
VARMISTETAAN TYÖN ALOITUSEDELLYTYKSET VARAUDUTAAN ONGELMIIN KÄYDÄÄN SUUNNITELMA LÄPI JA TARKENNETAAAN YHDESSÄ TYÖN TEKIJÖIDEN KANSSA OAMK/RAK/YSTAN

168 TEHTÄVÄSUUNNITTELU VAIHEISTUS 3. TYÖN AIKANA
SEURATAAN JA OHJATAAN KUSTANNUKSIA JA AIKATAULUA VARMISTETAAAN VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN MALLITÖILLÄ JA MUILLA LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEILLÄ TUNNISTETAAN ONGELMAT JA PUUTUTAAN NIIHIN OAMK/RAK/YSTAN

169 TEHTÄVÄSUUNNITTELU VAIHEISTUS 4. TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA
TARKISTETAAN KOKONAISUUS VARMISTETAAN SEURAAVAN TEHTÄVÄN VAATIMUKSET PALAUTETIETO, HYVÄN TOIMINTAVAN VAKIINNUTTAMINEN OAMK/RAK/YSTAN

170 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE
AIKATAULU JA KUSTANNUKSET TAVOITTEIDEN TARKISTAMINEN TARVITTAVAT RESURSSIT VÄLITAVOITTEET, MAKSUERÄT LAATU LAATUVAATIMUKSSET LAADUNVARMISTUS ONGELMIIN VARAUTUMINEN ALOITUSEDELLYTYKSET KOHTEEN LAATU JA VALMIUS OAMK/RAK/YSTAN

171 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE TURVALLISUUS
TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖ JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖNAIKAINEN OHJAUS OHJAUSTILANTEET SEURANNNAN JA OHJAUKSEN VÄLINEET OAMK/RAK/YSTAN

172 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TAVOITTEEN MERKITYS YHTEINEN TAVOITE ON TÄRKEÄ:
TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN KANNALTA EDISTÄÄ SITOUTUMISTA TOIMINTA KOETAAN JÄRKEVÄNÄ JA TÄRKEÄNÄ HELPOTTAA KOMMUNIKOINTIA JA RISTIRIITOJEN KÄSITTELYÄ RYHMÄLLÄ ON AINA KAKSI TAVOITETTA: TEHTÄVÄTAVOITE JA TUNNETAVOITE OAMK/RAK/YSTAN

173 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN
TYÖRYHMÄN KOKO, TYÖMUOTO YLEISAIKATAULU TAVOITEARVIO TYÖJÄRJESTELYT JA TYÖMENETELMÄT KALUSTOVALINNAT TAVOITE SUUNNITELLUT TYÖMENETLMÄT JA TYÖNJÄRJESTELYT HANKINTASUUNNITELMAT MATERIAALIVALINNAT OAMK/RAK/YSTAN

174 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKATAULUTAVOITTEET
TEHTÄVÄN AIKATAULUTAVOITE YLEISAIKATAULUSTA TUOTANTONOPEUTEEN VAIKUTETAAN MUUTTAMALLA: RESURSSEJA JA NIIDEN MÄÄRIÄ TEHTÄVIEN SISÄLTÖÄ JA TYÖNJÄRJESTELYÄ TAVOITTENA ON VARMISTAA SUUNNITELTU TUOTANTONOPEUS OIKEA-AIKAINEN ALOITUS JA VALMISTUMINEN AJALLISEN VALVONNAN ONNISTUMINEN OAMK/RAK/YSTAN

175 TEHTÄVÄSUUNNITELMA KUSTANNUSTAVOITTEET
KOOTAAN TEHTÄVÄN KUSTANNUSTAVOITE TAVOITEASRVIOSTA TARKISTETAAN TAVOITEARVION POHJANA OLLEET TIEDOT ESITETÄÄN: KUSTANNUSTAVOITE -> ALAURAKKA- JA TYÖKAUPPATARJOUKSET TYÖSAAVUTUSTAVOITE -> TYÖN TUOTTAVUUS PANOSHINNAT -> HANKINNAT OAMK/RAK/YSTAN

176 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA ENNEN TYÖVAIHETTA
LAATUVAATIMUSTEN SELVITTÄMINEN JA ONGELMIIN VARAUTUMINEN LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN OAMK/RAK/YSTAN

177 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN AIKANA
Mallityön tekeminen ja tarkistaminen oman työn tarkistaminen mittaukset ja kokeet ongelmien havaitseminen ongelmien ratkaisu OAMK/RAK/YSTAN

178 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN LOPETUS
KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTAANOTTO LUOVUTUS OAMK/RAK/YSTAN

179 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAATUVAATIMUKSET
MITTATARKKUUS- JA SIJAINTIVAATIMUKSET MATERIAALIVAATIMUKSET VISUAALISET VAATIMUKSET TYÖMENETELMIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET OAMK/RAK/YSTAN

180 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS
TEKNISET- LIITTYVÄT SUORAAN VALMIIN TUOTTEEN TAI RAKENNUSOSAN LAATUUN TOIMINNALLISET- LIITTYVÄT AIKATAULUIHIN, SOPIMUKSIIN, TUOTANNON OHJAUKSEEN, TURVALLISUUTEEN, TTYÖALUEEN KÄYTTÖÖN, YMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VAIKUTUKSEEN JA TALOUDELLISEN TULOKSEN VARMISTAMISEEN OAMK/RAK/YSTAN

181 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS
HANKINTA- LIITTYVÄT OIKEIDEN LÄHTÖTIETOJEN VARMISTAMISEEN , TUOTESUUNNITELMIEN SAANTIIN, TOIMITUKSEN SISÄLLÖN JA OIKEA-AIKAISUUDEN VARMISTAMISEEN OAMK/RAK/YSTAN

182 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS
MITÄ ONGELMIA ON AIKAISEMMIN ILMENNYT ? MITÄ ONGELMIA VOI TÄSSÄ KOHTEESSA ESIINTYÄ ? MITKÄ TEKIJÄT AIHEUTTAVAT ONGELMIA ? MITEN TODENNÄKÖISIÄ ONGELMAT OVAT ? OAMK/RAK/YSTAN

183 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS
MITEN POISTETAAN OGELMIA AIHEUTTAVAT SYYT ? MIKÄ ON SEURAUS ? MITEN SEURAUS TORJUTAAN / PIENENNETÄÄN ONGELMIEN SEURAUKSIA ? OAMK/RAK/YSTAN

184 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA
KOHDISTA TOIMINTA SYITÄ VASTAAN > VÄHENNÄT TODENNÄKÖISYYTTÄ SEURAUKSIA VASTAAN > VÄHENNÄT SEURAUSTEN MERKITYSTÄ OAMK/RAK/YSTAN

185 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA
ONGELMA  SEURAUS  HÄLYTIN  TODENNÄKÖISYYS  TORJUNTATOIMENPIDE OAMK/RAK/YSTAN

186 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA
ONGELMA: kalustetuki puuttuu  SEURAUS: puretaan ja lisätään  HÄLYTIN : ei havaittavissa TODENNÄKÖISYYS: sattuuhan sitä  TORJUNTATOIMENPIDE: tarkistus ennen tuplausta OAMK/RAK/YSTAN

187 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino
Toiminnalliset ongelmat - Tekniset ongelmat Hankinnan ongelmat OAMK/RAK/YSTAN

188 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSTILANTEET: ALOITUSPALAVERI
MALLITYÖT JA TARKASTUKSET ONGELMIEN RATKAISEMINEN OHJAUSPALAVERIT VALMIIN TYÖN LUOVUTUS OAMK/RAK/YSTAN

189 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSVÄLINEET: VINJETTIKUVAT
TARKISTUSLISTAT VINOVIIVA-AIKATAULUT KUSTANNUSKERTYMÄ OAMK/RAK/YSTAN

190 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI
TYÖNJOHTO JA TOTEUTTAJAT YHDESSÄ –työn rikastuttaminen TARKOITUKSENMUKAINEN TAPA TOIMIA ETUKÄTEEN PÄÄSTÄÄN PYSYVIIN PIENIIN PARANNUKSIIN RATKAISEMALLA ETEEN TULEVAT ONGELMAT, VIRHEET JA VAIKEUDET HYÖDYNNETÄÄN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN OAMK/RAK/YSTAN

191 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ASIOITA
TEHTÄVÄN LÄHTÖTIETOAINEISTO AIKATAULU JA TYÖJÄRJESTYS LIITTYVÄT TYÖT JA ONGELMAT TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LAATUVAATIMUKSET JA LAADUNVARMISTUS TYÖTURVALLISUUS ERITYISIÄ JA MUITA ASIOITA OAMK/RAK/YSTAN

192 ALOITUSEDELLYTYKSET:
TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ALOITUSEDELLYTYKSET: KOHDE, MATERIAALIT, SUUNNITELMAT… TEHTÄVÄN ALOITUS- PALAVERI TEHTÄVÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET JA TAVOITTEET MENETTELYT KUINKA TYÖ TEHDÄÄN JA LAATU VARMISTETAAN OAMK/RAK/YSTAN

193 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET
TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS KONEEET JA KALUSTO SUUNNITELMAT MATERIAALIT TYÖRYHMÄ OAMK/RAK/YSTAN

194 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET
TYÖKOHDE JA MATERIAALIT JA KALUSTO EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT OAMK/RAK/YSTAN

195 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TURVALLISUUS
HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET PUTOAMISSUOJAUS TELINE- JA NOSTURITARKASTUKSET OAMK/RAK/YSTAN

196 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET SUUNNITELMAT
TYÖN VAATIMAT ERIKOISLUVAT TEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT ALOITUSPALAVERI TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN/ TYÖN OPASTUS OAMK/RAK/YSTAN

197 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET OLOSUHTEET KOSTEUS
LÄMPÖ VALAISTUS OAMK/RAK/YSTAN

198 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖMAA JÄTEASTIAT
TARVITTAVA KALUSTO NOSTO- JA SIIRTOREITIT VARASTOINTI SOSIAALITILAT OAMK/RAK/YSTAN

199 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET
TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT OAMK/RAK/YSTAN

200 TEHTÄVÄSUUNNITTELU ALOITUSPALAVERIN ASIALISTA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
TYÖN LAAJUUS- ALKUTILA, SISÄLTÖ, LOPPUTILA AIKATAULU, VALITAVOITTEET JA LUOVUTUS LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN LAADUNVARMISTUSTOIMET- MALLITTYÖT, TARKISTUSLISTAT TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS TYÖKOHTEEN TARKISTAMINEN- VALMIUS JA VASTAANOTTO TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LIITTYVIEN TÖIDEN YHTEENSOVITTAMINEN, YHTEISTÖ ONGELMIIN VARAUTUMINEN (POA) OAMK/RAK/YSTAN

201 TEHTÄVÄSUUNNITTELU MESTAN VASTAANOTTO VARMISTETAAN ALOITUSEDELLYTYKSIÄ
KÄYDÄÄN LÄPI TYÖKOHTEITTAIN ARVIOIDAAN EDELLISTEN TYÖVAIHEIDEN TILANNE ARVIOIDAAN ALOITUSKOHTEEN OLOSUHTEET TARKISTETAAN SIISTEYS JA TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET TEHDÄÄN PÖYTÄKIRJA OAMK/RAK/YSTAN

202 TEHTÄVÄSUUNNITTELU MALLITYÖ
TOTEUTTAJAT, TYÖNJOHTO, SUUNNITTELIJAT, RAKENNUTTAJA PAINOPISTE LOPPUTUOTTEEN LAADUSSA VERTAILUKOHTA OMALLE TARKISTUKSELLE VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS ONGELMIEN RATKAISU- HENGESSÄ OAMK/RAK/YSTAN

203 TEHTÄVÄSUUNNITTELU OMA TARKASTUS TYÖNTEKIJÄT
TARKISTUSLISTAT, LAATURAPORTIT PAINOPISTE TOIMINNAN LAADUSSA JA VALMIIN RAKENTEEN LAADUSSA MALLITYÖ VERTAILUKOHTANA ONGELMIEN TUNNISTAMINEN JA RATKAISU OAMK/RAK/YSTAN

204 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA
BETONIPINTOJEN TASAISUUS JA SUORUUS RUNGON SIJAINTI JA MITTATARKISTUKSET BETONIN LAADUNTARKKAILU BETONIRAKENTEIDEN SUOJAETÄISYYSMITTAUKSET ERILAISET TARTUNTA- JA LIIMAUSKOKEET KOSTEUSMITTAUKSET ILMANVAIHDON MITTAUKSET MAALIKALVOJEN PAKSUUSMITTAUKSET LÄMPÖKUVAUKSET OAMK/RAK/YSTAN

205 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA
VARMISTETAAN YKSITYISKOHTAISTEN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN OAMK/RAK/YSTAN

206 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TARKISTUSLISTA ENNEN TYÖN ALOITUSTA: TYÖN AIKANA:
TYÖN JÄLKEEN: OAMK/RAK/YSTAN

207 TEHTÄVÄSUUNNITTELU OHJAUSPALAVERIT AIKATAULUONGELMAT
LIIAN ISO MATERIAALIHUKKA ILMENNEET TURVALLISUUSRISKIT VALMIIN TYÖN VAHINGOITTUMINEN TYÖN TOTEUTUKSEN VAIKEUS MATERIAALISIIRTOJEN VÄHENTÄMINEN OAMK/RAK/YSTAN

208 TEHTÄVÄSUUNNITTELU OHJAUSPALAVERIT
ONGELMAT JA VIRHEET KORJATAAN ENNNEN SEURAAVAAN MESTAAN SIIRTYMISTÄ ! OAMK/RAK/YSTAN

209 TEHTÄVÄSUUNNITTELU TEHTÄVÄN VALMISTUMINEN JA LUOVUTUS
OMA TARKASTUS  VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS SEURAAVAN TYÖVAIHEEN VAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN VALMIIN TYÖN SUOJAUS JA JÄLKIHOITO  LAADUN SÄILYMINEN KOHTEEN SIISTEYS OAMK/RAK/YSTAN

210 TEHTÄVÄSUUNNITTELU PALAUTEPALAVERI TEHTÄVÄN VALMISTUTTUA
TOTEUTUKSEN LÄPIKÄYNTI JA ARVIOINTI- MOLEMMINPUOLINEN POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN PALAUTE TÄSMENNETÄÄN TYÖOHJEITA, LUODAAN POHJAA TULEVALLE YHTEISTYÖLLE KEHITTYNEEN TOIMINTAVAN SIIRTO OAMK/RAK/YSTAN

211 KIRJALLISUUS RATU: Rakennustöiden laatu 2014, Rakennustieto 2014.
Kankainen J, Junnonen J-M: Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, Rakennustieto 2001. Urakoitsijan sopimusasiat, rakennustieto Lecklin O: Laatu yrityksen menestystekijänä, Talentum 2006 OAMK/RAK/YSTAN

212 OAMK/RAK/YSTAN


Lataa ppt "LAADUN HALLINTA T542203 RYM 14 OAMK/RAK/YSTAN 10.1.2017."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google