Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TE1 Terveyden perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TE1 Terveyden perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 TE1 Terveyden perusteet
Eeva-Maria Hurtig

2 TERVEYSTIETOA LUKIOSSA
Pakollinen kurssi: TE1 Terveyden perusteet Syventävät kurssit: TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys TE3 Terveyttä tutkimassa Soveltava kurssi: TE4 Terveystiedon kertauskurssi C:\Users\Eeva\Desktop\Sähköinen ylioppilaskoe ja oppiminen OP2015.pdf

3 KURSSIN SISÄLTÖ 1) Terveyden edistäminen terveys, terveysosaaminen
2) Arjen terveysosaaminen uni ja lepo, liikunta, ravinto, painonhallinta, itsehoito ja hätäensiapu 3) Riippuvuus ja päihteet riippuvuus, tupakkatuotteet, alkoholi, huumeet 4) Tartuntataudit ja kansantaudit tartuntataudit, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, syöpätaudit, allergia ja astma, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt

4 KURSSIN SUORITUSTAPA Osallistuminen oppituntien tehtäviin, keskusteluihin sekä pari- ja ryhmätöihin Määrättyjen harjoitusten ja kotitehtävien tekeminen Kurssikokeen läpäiseminen HUOM! Mahdollisen poissaoloselvityksen antaminen (pyydetty lupa tai muu luotettava selvitys) on kurssiarvosanan saannin edellytyksenä.

5 POISSAOLOT Lupa poissaoloon on kysyttävä ennakkoon.
→ jos joudut olemaan pois, sovi tehtävistä etukäteen Selvittämättömät poissaolot katsotaan luvattomiksi poissaoloiksi ja johtavat kurssin keskeytymiseen Mikäli opiskelija pakottavasta syystä on poissa kokeeseen valmistelevilta tunneilta, voi hän tulla kokeeseen vain, jos hän on pyytänyt siihen luvan ennakkoon

6 KURSSIN TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA:
tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä teorioita, malleja ja ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä ja terveysnäkökulmasta syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

7 LISÄKSI TAVOITTEENA Omien mielipiteiden ja ajatusten esilletuomiseen rohkaistuminen!

8 KURSSIN ARVIOINTI Kurssi arvioidaan numerolla.
Arviointi annetaan kurssikokeen ja opiskelussa osoitetun jatkuvan näytön perusteella. Kurssin arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet.

9 Hyvä esseevastaus… Kuvaa kysyttyä asiaa kattavasti.
Esittää eri näkökulmia kysyttyyn asiaan (esim. yksilö-yhteisö- yhteiskunta-globaali, puolesta-vastaan, ennen-nyt, psyykkinen-fyysinen- sosiaalinen…) Esittelee tarvittaessa syy-seuraussuhteita (esim. sairauden syyt- seuraukset-hoito-ehkäisy: yksilötasolla sekä yhteiskunnan tasolla). Tarkastelee mikä on kysytyn asian merkitys (esim. terveysongelman laajuus, yleisyys, merkitys yksilölle, merkitys yhteiskunnalle). Tulkitsee ja arvioi esitettyä tietoa (pohtii kriittisesti esim. hoidon vaikuttavuutta, käytettyjen yhteiskunnallisten keinojen tuloksellisuutta tms.)


Lataa ppt "TE1 Terveyden perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google