Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innokylän arviointimittari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innokylän arviointimittari"— Esityksen transkriptio:

1 Innokylän arviointimittari

2 Tausta Gradu: kerätään suun terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä
Mutta: millaisia käytänteitä ylipäätään kannattaa levittää?  Terveyden edistämisen teoriat ja mallit  Kriteerit: 16 kriteeriä, pisteytys 0-2, suunnittelu, toteutus, arviointi, ”kehittämistä vaativa käytäntö”, ”lupaava käytäntö”, ”hyvä käytäntö” Kriteerien testaus ja muokkaus kerätyllä aineistolla Tulos: puutteita suunnittelussa ja arvioinnissa, vahvuuksia yhteistyössä Vain neljäsosa kerätyistä ”hyviä käytäntöjä” Kriteerien julkaisu vertaisarvioidussa lehdessä Mittarin tarkoituksena on auttaa käytännön toimijoita suunnittelussa ja arvioinnissa. Mittarin pisteytys ohjaa kohti systemaattisempaa toteutusta.

3 Terveyden edistämisen mittarista Innokylän kehittämistyön arviointi- ja ohjausvälineeksi
Tarpeet Tavoitteet Osallisuus Arviointi Toteutus Kehitetty toimintatapa Edellytykset

4 7 kriteeriä, liikennevalomalli
Pisteet 1. Tarpeet Tarpeita ei ole tarkasteltu tai ne ovat liian yleisiä. 1 Tarpeita on tarkasteltu vain suppeasti tai ne ovat yksipuolisia. 2 Tarpeita on tarkasteltu laajasti ja niistä ilmenee selvästi miksi kehittämistä tehdään. Pisteet 2. Tavoitteet Tavoitteita ei ole määritelty tai tavoitteet eivät ole yhdistettävissä tarpeisiin. 1 Tavoitteet on yhdistettävissä tarpeisiin. Tavoitteet ovat yleisiä eikä niitä voi kaikilta osin arvioida. 2 Tavoitteet on yhdistettävissä tarpeisiin. Tavoitteet ovat selkeitä, niistä ilmenee mitä tuloksia halutaan saavuttaa ja niiden saavuttamista voi arvioida Pisteet 3. Kehitetty toimintatapa Kehitetty toimintatapa ja tarpeet eivät liity toisiinsa. 1 Kehitetty toimintatapa ja tarpeet liittyvät vain osittain toisiinsa. 2 Kehitetty toimintatapa ja tarpeet liittyvät selkeästi toisiinsa.

5 7 kriteeriä, liikennevalomalli
Pisteet 4. Edellytykset Toimintatavan toteuttamisen edellytyksiä (aika, henkilökunta, raha, osaaminen) ei ole huomioitu. 1 Toimintatavan toteuttamisen edellytyksiä ei ole huomioitu riittävän monipuolisesti 2 Toimintatavan toteuttamisen edellytykset on huomioitu monipuolisesti. Pisteet 5. Osallisuus Asiakkaat/loppukäyttäjät ja muut keskeiset toimijat eivät ole osallistuneet kehittämiseen. 1 Asiakkaat/loppukäyttäjät ja muut keskeiset toimijat ovat osallistuneet kehittämiseen satunnaisesti tai jossain määrin. 2 Asiakkaat/loppukäyttäjät ja muut keskeiset toimijat ovat osallistuneet kehittämiseen sen eri vaiheissa. Pisteet 6. Toteutus Toimintatapaa ei ole vielä kokeiltu käytännössä tai toimintatavan kokeilussa ei ole onnistuttu. 1 Toimintatapaa on kokeiltu käytännössä, mutta siinä on ollut haasteita 2 Toimintatapa on kokeiltu suunnitelman mukaan ja/tai toimintatapa on vakiinnutettu osaksi arkipäivän toimintaa. Pisteet 7. Arviointi Asetettujen tavoitteiden saavuttamista ei ole arvioitu. 1 Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu, mutta tavoitteita ei ole vielä saavutettu tai ne on saavutettu vain osittain.  2 Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu ja ne on pääosin tai kokonaan saavutettu.

6 Esimerkki, liikuntapäivä
Liian yleinen ja yksipuolinen tarve! Tarpeet: koululaiset liikkuvat liian vähän Tavoitteet: lisätä koululaisten liikuntaa Kehitetty toimintatapa/ratkaisu: liikuntapäivä Edellytykset: aika, välineet, henkilökunta jne Osallisuus: osallistuivatko oppilaat, opettajat, sponsorit, vanhemmat..? Toteutus: liikuntapäivä järjestettiin ja järjestetään syksyllä uudelleen Arviointi: koululaiset liikkuivat päivän aikana, kaikilla oli hyvä mieli Tavoite yhdistettävissä tarpeeseen, mutta ei arvioitavissa Liikuntapäivä liittyy tarpeeseen, mutta ei yksinään auta tavoitteeseen pääsyssä Liikunnanopettaja suunnitteli ja ohjasi päivän, oppilaat vain tekivät työtä käskettyä Edellytykset kunnossa: päivä voidaan järjestää Päivä järjestettiin suunnitelman mukaisesti ja vakiinnutettiin lukuvuosittain järjestettäväksi Tavoitteiden arviointi unohtui kokonaan

7 Miten eteenpäin? Pilotointi: testaaminen käyttäjillä  ymmärrettävyys, sovellettavuus Kehittämistyön koulutukset (RAY?), arviointi-Innopajat Innovaatiokatsaukset, Innopalkinto Palikaksi Innokylän verkkopalveluun verstaan yhteyteen Vertaisarviointi Itsearviointi Ohjaa kehittämistyötä Seuloo massaa Tuo esille kehittämiskohteita ja vahvuuksia


Lataa ppt "Innokylän arviointimittari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google