Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaikki yhden puolesta ja yksi kaikkien puolesta!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaikki yhden puolesta ja yksi kaikkien puolesta!"— Esityksen transkriptio:

1 Kaikki yhden puolesta ja yksi kaikkien puolesta!
tiimijakso Kaikki yhden puolesta ja yksi kaikkien puolesta!

2 Mikä on tiimijakso? Tiimijakso on oppiainerajoja ylittävää, yhteisöllistä opiskelua. Lukujärjestys vaihtelee viikoittain. Mukana olevat kurssit ovat pakollisia (ENA1, GE1, KE1, PS1, ÄI2) Opiskelijat opiskelevat viiden hengen tiimeissä. Kaikilla on oma kotiluokka, jossa on 25 opiskelijaa. Oppiaineilla on viikoittaiset teoriatunnit. Opittua hyödynnetään oppiainerajat ylittävissä tehtävissä. Jakson aikana käy vierailijoita ja käydään vierailuilla. Esim. GLOVR-hankkeen myötä opiskelijat pääsevät rakentamaan VR-tekniikalla globaaleihin teemoihin liittyvää materiaalia.

3 MIKSI TIIMIJAKSO? Opetussuunnitelma edellyttää (esim. arviointi, TO-kurssit) Perinteisten kurssien sisällöt jäävät helposti irrallisiksi. Ilmiöpohjaisuuden avulla huomio kiinnitetään tietojen ja taitojen hyödyntämiseen monipuolisesti yli oppiainerajojen. 1. opintovuoden aikana opitaan opiskelun taitoja – tiimioppimisen kautta oppii keskustelun ja jakamisen merkityksen oppimisessa Kasvetaan tiimin jäsenenä ja opitaan näin tulevan työelämän taitoja.

4 Tiimijakson hyötyjä: Yhteisölliset oppimisen tavat kehittyvät
Vuorovaikutustaidot paranevat Opitaan yhdistämään eri aineissa opittua yhteisissä tehtävissä Opitaan hakemaan ja jakamaan tietoa tehokkaasti ja tavoitteellisesti Käytetään monipuolisia opetus- ja arviointitapoja Oppimisen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen Kokonaisvaltainen päivä ja kiireetön ilmapiiri

5 Tiimijakson opettajat ovat
suunnitelleet jaksoa jo keväästä alkaen saaneet ja saavat edelleen koulutusta ja ohjausta tietoisia tiimijakson haasteista opiskelijoiden tukena koko jakson ajan innostuneita!

6 TIIMIJAKSON AiKATAULU
2.10. – Alkaa starttileirillä , jolloin painopisteinä ovat tutustuminen, ilmapiirin luominen tiimiopiskeluun kannustavaksi ja tavoitteiden avaaminen.  Edetään päivärytmissä eikä 75 minuutin jaksoissa. Jokaisella viikolla on oma teemansa: oppimisviikko, tieteellinen tieto vs. arkitieto -viikko, osista kokonaisuuksiksi -viikko, katastrofiviikko, hyvinvointiviikko jne. Päättöviikolla opiskelu jatkuu tiimijakson oman lukujärjestyksen mukaisesti. Lopussa järjestetään vielä yhteinen juhla!

7 MUUTA Oppikirjat ovat osittain samat kuin perinteisillä kursseille. Keräämme materiaalimaksun 25 euroa erilaisiin tiimijakson tarpeisiin(kirjamaksut kuitenkin vähenevät samalla summalla). Läksyjä on, mutta teemme yhteistyötä, jottei määrä kasva liian suureksi. Jokainen kurssi arvioidaan erikseen. Osa arvioinnista perustuu kirjallisiin tehtäviin, jotka noudattavat kurssin sisältöjä (esim. esseet, työselostukset); osa arvioinnista perustuu yhteisiin tehtäviin. Tarkat arvioinnin perusteet esitellään jakson alussa.  Pitkät poissaolot ovat tiimityöskentelyssä hankalia. Mahdolliset pakolliset poissaolot korvataan päättöviikolla ja uusintapäivänä tehtävillä töillä.  Ryhmät eivät vastaa Wilmassa tällä hetkellä näkyviä ryhmiä, vaan tiimijakson opettajat muodostavat ryhmät.

8 Ota yhteyttä Wilmassa Puhelinnumerot ovat koulun sivuilla klassikka.onedu.fi Englanti: Hanna Sutinen Kemia: Kristiina Martikainen Maantiede: Riikka Salminen Psykologia: Sanna Turunen Äidinkieli: Henna Hämynen ja Inka Kokkonen


Lataa ppt "Kaikki yhden puolesta ja yksi kaikkien puolesta!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google