Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arviointi ja vaikuttavuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arviointi ja vaikuttavuus"— Esityksen transkriptio:

1 Arviointi ja vaikuttavuus
Juha Koivisto ja Hanne Savolainen Innotuutorikoulutus

2 Päivän ohjelma 9:00-9:10 Päivän sisältö
9:10-9:50 Kehitettävän asian arviointi osana kehittämisprosessia 9:50-10:30 Innokylän Verstas kehittämisen ja arvioinnin työkaluna 10:30-10:40 Biopaussi 10:40-11:40 Oman arviointisuunnitelman laatiminen: Arvioinnin tavoitteet, arviointikysymykset ja arviointikriteerit 11:40–12:30 Lounas 12:30- 13:30 Oman arviointisuunnitelman laatiminen: Tiedonkeruun/arvioinnin menetelmät 13:30–13:50 Kahvitauko 13:50-14:20 Oman arviointisuunnitelman laatiminen: Arviointi ennen-aikana-jälkeen 14:20-14:40 Oman arviointisuunnitelman laatiminen: Johtopäätösten tekeminen 14:40-15:00 Päivän arviointi ja lopetus

3 Päivän tavoitteet Palauttaa mieliin yleisiä periaatteita käytäntöjen ja toimintamallien arvioinnista Antaa työkaluja oman kehittämistyön arviointiin Tehdä Innokylän Verstas työkaluna tutuksi Saada oma arviointisuunnitelma alulle ja omaa kehittämistyötä verstaalle jäsennetyksi

4 Näin pääset alkuun Innokylän verkkopalvelussa
Innokylän verkkopalvelussa voi vierailla ja sen sisältöjä voi hakea ja kommentoida rekisteröitymättä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen kuitenkin kannattaa, sillä rekisteröityneenä käyttäjänä pääset hyödyntämään verkkopalvelun toimintoja kokonaisuudessaan. Rekisteröityneenä käyttäjänä voit esimerkiksi lisätä sosiaali- ja terveysalan tapahtumia Innokylän tapahtumakalenteriin ja luoda hankkeellesi omat hankesivut Innokylän hankepankkiin. Omiin kehittämissisältöihin pääsee kun on kirjautunut sisään palveluun verkkopalvelun oikeasta yläkulmasta. Oman nimen alla näkyy linkki Oma työskentely. Kaikki omat kehittämissisällöt listautuvat linkin takaa avautuvalta sivulta.

5

6 Verstas Verstasta hyödynnetään ratkaisun kehittämisen, kokeilun ja arvioinnin ympäristönä. Kirjataan kehitettävää ratkaisua koskevat perustiedot. Kirjataan tarpeet sekä tavoitteet koskien ratkaisun toteutustapaa/tavoiteltavia tuloksia Jäsennetään kehitettävän ratkaisun osatekijöitä Suunnitellaan ratkaisun kokeilu/toteutussuunnitelma ja seuranta- ja arviointisuunnitelma (tavoitteet, kriteerit, indikaattorit jne.) sekä kirjataan seurannan ja arvioinnin tulokset

7 Tutustutaan Verstaaseen – case Semppi

8 Toimintamallit Innokylässä
Toimintamalli on yleistetty, tiivistetty ja selkeä kuvaus kehitetystä ja käyttöönotetusta ratkaisusta. Toimintamalli määrittelee käytännön käyttötarkoituksen, keskeisen idean, osatekijät ja prosessin. Toimintamalli on väline kehittämistyön tulosten tehokkaaseen levittämiseen, markkinointiin ja viestintään. Voit luoda verstaalla tehdystä kehittämistyöstä toimintamallin muiden käytettäväksi tai voit hyödyntää muiden kehittämiä toimintamalleja oman ratkaisusi pohjana.

9 Tehtävä 1: Arvioinnin tavoitteet, arviointikysymykset ja arviointikriteerit
Muodostakaa kolmen hengen ryhmät Kerro lyhyesti, muutamalla lauseella, oma kehittämisprojektisi Kirjatkaa omat arvioinnin tavoitteenne paperille Vaihtakaa papereita myötäpäivään Pohtikaa paperilla olevien tavoitteiden pohjalta arviointikysymyksiä ja kirjatkaa omat ehdotuksenne paperille Vaihtakaa jälleen papereita myötäpäivään Pohtikaa tavoitteiden ja kysymysten avulla soveltuvia arviointikriteereitä ja –mittareita Lopuksi keskustelkaa ryhmässä ja käydään vielä yhteinen keskustelu aiheesta

10 Tehtävä 2: Kriitikon silmälasit päähän!
Lukekaa kehitetty käytäntö rauhassa läpi. Keskustelkaa sen jälkeen 3-4 hengen ryhmissä kehitetystä käytännöstä arvioinnin näkökulmasta. Alla muutamia apukysymyksiä keskustelun tueksi: Mitä on arvioitu? Miten tietoa on kerätty ja saatu? Mitä on kysytty? Mihin on tietoa peilattu? Miten hankittu aineistoa on analysoitu? Millaisia arviointimenetelmiä on käytetty? Onko arvioinnissa kuultu kaikkia keskeisiä toimijoita? Olisiko arvioinnissa vielä pitänyt jotain huomioida? Miten arvioinnin tuloksia on hyödynnetty?

11 Tehtävä 3: Menetelmätieto kiertoon!
Mitä menetelmiä olet käyttänyt? Mitkä olet todennut toimiviksi? Aluksi osallistujat pohtivat aihetta itsekseen; tämän jälkeen osallistujat jaetaan pareiksi ja sen jälkeen parit yhdistyvät 4-hengen ryhmäksi. Lopuksi kaikki osallistuvat yhteiseen keskusteluun (lumipallo-menetelmä). Jokaisessa ryhmän kokovaiheessa keskustellaan viisi (5) minuuttia. Loppukeskustelun aikana kootaan fläpille ryhmästä nousseita menetelmiä, niin saadaan ryhmän menetelmäosaaminen kirjattua ylös.

12 Menetelmän valinnasta
Kun valitset menetelmää, pohdi: Tarve: Onko menetelmä käyttötarkoitukseesi sopiva? Saatko sen avulla kerättyä tietoa, joka vastaa arviointikysymyksiisi? Saatko sen avulla kehitettyä toimintaasi? Soveltuvuus: Soveltuuko menetelmä organisaatiosi toimintatapoihin? Miten luulet toimijoiden tai asiakkaiden suhtautuvan menetelmään? Onko se heille sopiva? Osaaminen: Vaatiiko menetelmä tarkempaa perehtymistä? Kuinka paljon aikaa menetelmän omaksumiseen ja käyttöön tarvitaan/on kätettävissä? Tutustu ja valitse omaan kehittämistyöhösi sopivin menetelmä!

13 Menetelmävinkkejä Innokylästä
Ideointi ja suunnittelu: suunnittelu Yhteiskehittäminen ja osallistaminen: loyda/menetelma/yhteiskehittaminen-ja-osallistaminen Tiedon kerääminen ja hyödyntäminen: keraaminen-ja-hyodyntaminen Arviointi:

14 Tehtävä 4: Nykytilanne Nappaa itsellesi pari.
Kuvaile parillesi nykytilanne – mikä on tilanne ennen kehittämäsi käytännön toimeenpanoa? KOTITEHTÄVÄ: Kun olet kuvaillut parillesi lyhyesti nykytilanteen, niin sen on helppo kuvata myös Verstaalle. Kirjaa siis nykytilanne Innokylän Verstaalle, niin pystyt tekemään seurantaa ja vertailua sen osalta, miten arvioitavat asiat muuttuvat uuden ratkaisun myötä.

15 Arvioinnin johtopäätökset
Millaiset asiat arvioinnin johtopäätöksissä ovat keskeisiä?

16 Päivän arviointi ja lopetus: Miten meni?
Mikä fiilis? Päästiinkö tavoitteisiin? Palauttaa mieliin yleisiä periaatteita käytäntöjen ja toimintamallien arvioinnista Antaa työkaluja oman kehittämistyön arviointiin Tehdä Innokylän Verstas työkaluna tutuksi Saada oma arviointisuunnitelma alulle ja omaa kehittämistyötä verstaalle jäsennetyksi

17 Ongelmia tai kysymyksiä Innokylän käytössä?
Ota yhteyttä: Tekniset ongelmat: Sisällölliset ongelmat: p


Lataa ppt "Arviointi ja vaikuttavuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google