Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työeläkejärjestelmä kuvina

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työeläkejärjestelmä kuvina"— Esityksen transkriptio:

1 Työeläkejärjestelmä kuvina
Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta.

2 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto

3 Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. €
ELÄKETURVAKESKUS

4 Eläkevakuutuksesta Suomessa vuonna 2014
Kansaneläkkeen maksutulossa mukana vain eläkkeet (ei esimerkiksi asumis- ja vammaistukia). ELÄKETURVAKESKUS

5 Eläkkeensaajan perusturva
ELÄKETURVAKESKUS

6 Kokonaiseläke vuonna 2017 ELÄKETURVAKESKUS
Yksin asuva eläkkeensaaja, työeläkkeen oletetaan olevan 50 % palkasta. Kansaneläke ja takuueläke alkaa 65-vuotiaana, mutta mahdollista työeläkkeen 4,5 %:n lisäkarttumaa 63 ikävuodesta alkaen ei ole otettu huomioon. Nettoeläke tarkoittaa käteen jäävää kokonaiseläkettä tuloverojen jälkeen olettaen, ettei henkilöllä ole muita tuloja. ELÄKETURVAKESKUS

7 Maksetut työeläkkeet vuonna 2015
TyEL = Työntekijän eläkelaki MEL = Merimieseläkelaki YEL = Yrittäjän eläkelaki MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki VaEL = Valtion eläkelaki KuEL = Kunnallinen eläkelaki KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki ELÄKETURVAKESKUS

8 Työeläkejärjestelmän toimeenpano
Tilanne vuoden alussa. Muut julkiset toimijat: Ortodoksinen kirkko, Suomen Pankki, Ahvenanmaan maakuntahallitus. Keva hoitaa Kelan toimihenkilöeläkkeet. ELÄKETURVAKESKUS

9 Työeläkelakien valmistelu ja voimaantulo
ELÄKETURVAKESKUS

10 Eläkkeen määräytyminen

11 Eläkkeensaajan perusturva
ELÄKETURVAKESKUS

12 Kokonaiseläke vuonna 2017 ELÄKETURVAKESKUS
Yksin asuva eläkkeensaaja, työeläkkeen oletetaan olevan 50 % palkasta. Kansaneläke ja takuueläke alkaa 65-vuotiaana, mutta mahdollista työeläkkeen 4,5 %:n lisäkarttumaa 63 ikävuodesta alkaen ei ole otettu huomioon. Nettoeläke tarkoittaa käteen jäävää kokonaiseläkettä tuloverojen jälkeen olettaen, ettei henkilöllä ole muita tuloja. ELÄKETURVAKESKUS

13 Kokonaiseläke vuonna 2017, asumistuki mukana
Yksin asuva eläkkeensaaja, työeläkkeen oletetaan olevan 50 % palkasta. Kansaneläke ja takuueläke alkaa 65-vuotiaana, mutta mahdollista työeläkkeen 4,5 %:n lisäkarttumaa 63 ikävuodesta alkaen ei ole otettu huomioon. Nettoeläke tarkoittaa käteen jäävää kokonaiseläkettä tuloverojen jälkeen olettaen, ettei henkilöllä ole muita tuloja. ELÄKETURVAKESKUS

14 Eläkettä karttuu ansioista - Eläkkeen karttuminen vuodesta 2017 alkaen
Karttuminen alkaa työntekijöillä 17 vuoden ja yrittäjillä 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Palkansaajan työeläkemaksua ei vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta vuodesta 2017 alkaen. Eläkettä karttui  : 1,5 prosenttia alle 53-vuotiaana, 1,9 prosenttia 53−62-vuotiaana ja 4,5 prosenttia 63−67-vuotiaana. ELÄKETURVAKESKUS

15 Vanhuuseläkeikä nousee ikäluokittain
Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen työntekijän alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan eliniän muutokseen ja ikä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vuodelle, jona työntekijä täyttää 62 vuotta. ELÄKETURVAKESKUS

16 Työeläke-etuuksien ikärajat
ELÄKETURVAKESKUS

17 Indeksitarkistukset turvaavat eläketason
Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia. ELÄKETURVAKESKUS

18 Eläketaso

19 Keskimääräinen kokonaiseläke 31.12.2015
Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys- tai maatalouden erityiseläkettä saavat. Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet. SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait. Kokonaiseläke on bruttoeläke. ELÄKETURVAKESKUS Tilasto Suomen eläkkeensaajista

20 Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2015
Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys-, tai maatalouden erityiseläkettä saavat. Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet. Kokonaiseläke sisältää työ-, kansan-, takuu- ja SOLITA-eläkkeen osuudet. SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait. Kokonaiseläke on bruttoeläke. ELÄKETURVAKESKUS Tilasto Suomen eläkkeensaajista

21 Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000–2015
Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä saavat . Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet. Kokonaiseläke sisältää työ-, kansan- ja SOLITA-eläkkeen osuudet. Vuodesta 2008 alkaen kansaneläke ei enää sisällä eläkkeensaajan asumis- ja hoitotuen osuutta. Vuodesta 2011 lähtien kansaneläke sisältää takuueläkkeen osuuden. SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturma-vakuutuslait. Kokonaiseläke on bruttoeläke. Keskiansio perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tietoon ammatissa toimivien keskimääräisistä palkka- ja yrittäjätuloista. ELÄKETURVAKESKUS

22 Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2015–2080
Arvio omaeläkkeensaajien keskimääräisen kokonaiseläkkeen kehityksestä vuodesta 2015 vuoteen 2080 perustuu vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista Eläketurvakeskuksessa laadittuihin arvioihin. Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys- tai maatalouden erityiseläkettä saavat . Kokonaiseläke sisältää henkilön oman eläkkeen ja perhe-eläkkeen osuudet. Kokonaiseläke sisältää työ-, kansan- ja takuu- ja SOLITA-eläkkeen osuudet. SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait. Keskiansio perustuu työeläkejärjestelmän ansaintarekisterin tietoihin vakuutettujen työtuloista ja vakuutettujen lukumääristä. Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista – Hallituksen esitykseen perustuvat arviot ELÄKETURVAKESKUS

23 Eläkemenot

24 Työ- ja Kelan eläkemeno vuonna 2015
Osa-aikaeläkkeet 0,13 mrd. €, maatalouden erityiseläkkeet 0,08 mrd. €. Koko työ- ja Kelan eläkemeno 27,8 mrd. € sisältää Kelan maksamat takuueläkkeet (162milj. €), rintamalisät ja lapsikorotukset (31 milj. €). ELÄKETURVAKESKUS

25 Lakisääteinen kokonaiseläkemeno vuosina 2010–2015, milj. euroa
Kokonaiseläkemeno sisältää eri eläkejärjestelmien maksamat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- (2010–2014) , perhe-, osa-aika- ja maatalouden erityiseläkkeet. Kelan eläkemeno sisältää kansaneläkkeiden lisäksi takuueläkkeet (vuodesta 2011 alkaen), rintamalisät ja lapsikorotukset. SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait ELÄKETURVAKESKUS

26 Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2000–2080
Arvio perustuu vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista Eläketurvakeskuksessa laadittuihin arvioihin. Kelan eläkemeno sisältää kansaneläkkeet ja takuueläkkeet. SOLITA = sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait. VEKL: Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta. Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista – Hallituksen esitykseen perustuvat arviot ELÄKETURVAKESKUS

27 TyEL:n meno- ja maksuprosentti suhteessa palkkasummaan vuosina 1962–2080
Yksityisen sektorin palkansaajien eläkemenojen ja -maksujen toteutunut ja arvioitu kehitys suhteutettuna vastaavaan palkkasummaan. Ennuste perustuu raporttiin Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista – Hallituksen esitykseen perustuvat arviot ELÄKETURVAKESKUS

28 Työeläkevakuutetut

29 Työeläkejärjestelmän piiriin 31.12.2015 kuuluneet 18–68-vuotiaat
Kuvion luvut kertovat työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneiden vuotiaiden tilanteen poikkileikkaushetkellä Suomen työeläkevakuutetut ELÄKETURVAKESKUS

30 Työeläkevakuutetut eläkelain mukaan 31.12.2015
Luvut kuvaavat työ- tai yrittäjäsuhteessa olleita. Henkilö voi olla saman aikaisesti vakuutettu useamman eri työeläkelain mukaan. Yhteensä luvussa (2,3milj.) henkilö on vain kertaalleen. Muut julkiset: KiEL, KELA, OrtKL, SP, Ahvenanmaan maakuntahallitus. KuEL sisältää KuEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, omaishoitajaa, perhehoitajaa yms. VaEL sisältää VaEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, konsulttia yms. TyEL = Työntekijän eläkelaki MEL = Merimieseläkelaki YEL = Yrittäjän eläkelaki MYEL = Maatalousyrittäjän eläkelaki VaEL = Valtion eläkelaki KuEL = Kunnallinen eläkelaki KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki OrtKL = Laki ortodoksisesta kirkosta SP = Suomen Pankin eläkesääntö KELA = Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö ELÄKETURVAKESKUS Suomen työeläkevakuutetut

31 Eläkkeensaajat

32 Kaikki eläkkeensaajat 31.12.2015
Osa-aikaeläke , maatalouden erityiseläke (luopumiseläke ja luopumistuki) , lapseneläke Lukuihin sisältyvät kaikki työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saaneet. Suomessa asuvia eläkkeensaajia oli ja ulkomailla asuvia ELÄKETURVAKESKUS Tilasto Suomen eläkkeensaajista

33 Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan vuosina 1995–2015
Kuvion luvut sisältävät Suomessa asuvat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- (1995–2014) ja maatalouden erityiseläkettä saavat. Leikattujen kansaneläkkeiden maksaminen päättyi Tällöin n eläkkeensaajaa, jotka ennen olivat saaneet sekä työ- että kansaeläkettä, siirtyi pelkkää työeläkettä saaviin. Tilasto Suomen eläkkeensaajista ELÄKETURVAKESKUS

34 Koko väestö ja eläkkeensaajat 31.12.2015
Eläkkeensaajat: Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika-, maatalouden erityis- tai perhe-eläkettä saavat. Väestö: Kelan vakuutettu väestö Tilasto Suomen eläkkeensaajista ELÄKETURVAKESKUS

35 Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairaus-pääryhmän mukaan vuosina 2006–2015
Luvut sisältävät Suomessa asuvat työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneet. Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet (vuosina 2004–2010). Varsinainen työkyvyttömyyseläke: Toistaiseksi myönnetty eläke ja kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke). Molemmat voidaan myöntää myös osaeläkkeen suuruisena työeläkejärjestelmässä. Tilasto Suomen eläkkeensaajista ELÄKETURVAKESKUS

36 Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä

37 Työeläkkeelle vuosina 2000–2016 siirtyneet eläkelajin mukaan
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei katsota varsinaisesti eläkkeelle siirtyneiksi, koska eläkkeen saaminen edellyttää työntekoa. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet sisältää vain suoraan ko. eläkkeelle siirtyneet tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet. Suomen työeläkkeensaajat ELÄKETURVAKESKUS

38 Työeläkejärjestelmästä vuosina 2000–2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairaus-pääryhmän mukaan Kuvion luvut koskevat työeläkkeelle siirtyneitä. Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet (vuosina 2000–2006). Varsinainen työkyvyttömyyseläke: Toistaiseksi myönnetty eläke ja kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke). Molemmat voidaan myöntää myös osaeläkkeen suuruisena. ELÄKETURVAKESKUS Suomen työeläkkeensaajat

39 Työeläkkeelle vuosina 2000–2016 siirtyneet ikäryhmittäin ja siirtyneiden keskiarvoikä
Kuvion lukuihin sisältyvät työeläkejärjestelmästä vanhuus- (suoraan ko. eläkkeelle siirtyneet tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet), työkyvyttömyys-, työttömyys- (vuosina 2000–2011) ja maatalouden erityiseläkkeelle siirtyneet. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät sisälly kuvion lukuihin. Suomen työeläkkeensaajat ELÄKETURVAKESKUS

40 Työeläkkeelle vuonna 2016 siirtyneet 50–68-vuotiaat
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä ELÄKETURVAKESKUS

41 Työeläkkeellesiirtymisikä vuosina 2000–2016
Kuvion lukuihin sisältyvät työeläkejärjestelmästä vanhuus- (suoraan ko. eläkkeelle siirtyneet tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet), työkyvyttömyys-, työttömyys- (vuosina 2000–2011) ja maatalouden erityiseläkkeelle siirtyneet. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät sisälly kuvion lukuihin. Mediaani-ikä on aineiston keskimmäinen havainto, ts. puolet eläkkeelle siirtyneistä on sitä nuorempia ja puolet vanhempia. Keskiarvoikä on eläkkeelle siirtyneiden ikien aritmeettinen keskiarvo. Eläkkeellesiirtymisiän odote eli odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä on perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle kehitetty mittari, joka soveltuu paremmin eläkkeelle siirtymisen iässä tapahtuvien muutosten seurantaan. Eläkkeellesiirtymisiän odote on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, jos ikäluokittaiset eläkealkavuudet ja kuolevuudet säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote on ikärakenteesta riippumaton. Kuviossa odote on laskettu 25-vuotiaalle ja se kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää. ELÄKETURVAKESKUS Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä

42 Työeläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2016
Eläkkeellesiirtymisiän odote eli odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä on perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle kehitetty mittari, joka soveltuu paremmin eläkkeelle siirtymisen iässä tapahtuvien muutosten seurantaan. Eläkkeellesiirtymisiän odote on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, jos ikäluokittaiset eläkealkavuudet ja kuolevuudet säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote on ikärakenteesta riippumaton. Odote on laskettu sekä 25- että 50-vuotiaalle. 25-vuotiaan odote kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää. 50-vuotiaan odote on laskettu 50 vuotta täyttäneistä vakuutetuista. ELÄKETURVAKESKUS Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä

43 Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050: toteuma, tavoite ja ennuste
Työeläkeindikaattorit ELÄKETURVAKESKUS

44 Työeläkekuntoutus Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja parantaa näin työn tekemisen mahdollisuutta silloin, kun henkilö ei terveydentilansa vuoksi pysty jatkamaan entisessä työssä. Työeläkekuntoutus on yksilöllistä. Se voi olla työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua tai työhönvalmennusta, ammattiin johtavaa koulutusta tai elinkeinotoiminnan tukea. Kuntoutuksen ajalta maksetaan toimeentulokorvausta. Työelämästä tulevalle työntekijälle tai yrittäjälle maksetaan kuntoutusrahaa ja eläketaustaiselle kuntoutuskorotusta. Työeläkekuntoutus

45 Työeläkekuntoutujat ja ikä vuosina 2000–2015
Vuonna 2015 kuntoutujien keski-ikä oli 47 vuotta, naisilla 47 vuotta ja miehillä 46 vuotta. Kuntoutujista 53 % oli naisia. Työeläkekuntoutus ELÄKETURVAKESKUS

46 Työeläkekuntoutuksen kustannukset vuosina 2000–2015
ELÄKETURVAKESKUS

47 Tilanne kuntoutuksen jälkeen vuosina 2006–2015
Kuntoutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat kuntoutusajan toimeentulo-korvauksesta (kuntoutusavustus, kuntoutusraha/-korotus) ja kuntoutuspalvelu-kuluista. Vuonna 2015 keskimääräinen toimeentulokorvaus oli €/kk. Työeläkekuntoutus ELÄKETURVAKESKUS

48 Tilanne kuntoutuksen jälkeen vuosina 2006–2015
Kuviossa on tarkasteltu viimeisen kymmenen vuoden aikana päättyneiden kuntoutuksien välitöntä tulosta eli mihin kuntoutus johti. Tulokset perustuvat työeläkelaitoksilta saatuihin tietoihin, ei Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Kuntoutuksen välitön tulos: Palasi työhön: Henkilö palasi kuntoutuksella pyrittyyn työhön tai palasi aikaisempaan työhönsä. Jatkaa opiskelua, jäi työttömäksi: Kuntoutus itsessään onnistui, mutta henkilö jatkaa opiskelua tai jäi työttömäksi. Muu: Kuntoutus keskeytyi, syytä ei tiedetä, henkilö on siirtynyt tapaturma- tai liikennevakuutuksen piiriin yms. Osatyökyvyttömyyseläke: Henkilö saa osatyökyvyttömyyseläkettä. Täysi työkyvyttömyyseläke: Henkilö saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä. ELÄKETURVAKESKUS Työeläkekuntoutus

49 Vuonna 2011 kuntoutuksensa päättäneiden työssä pysyvyys
Kuviossa on tarkasteltu kuntoutuksen välitöntä tulosta sen mukaan tuliko henkilö kuntoutukseen työelämästä vaiko eläkkeeltä. Tulokset perustuvat työeläkelaitoksilta saatuihin tietoihin, ei Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Kuntoutustausta Työelämästä: Henkilö tuli kuntoutukseen työstä tai oli työttömänä. Eläkkeeltä: Henkilö saa omaa eläkettä lähinnä työkyvyttömyyseläkettä (osa/täysi kuntoutustuki). Perhe-eläkettä ei luokittelussa otettu huomioon. Kuntoutuksen välitön tulos: Palasi työhön: Henkilö palasi kuntoutuksella pyrittyyn työhön tai palasi aikaisempaan työhönsä. Jatkaa opiskelua, jäi työttömäksi: Kuntoutus itsessään onnistui, mutta henkilö jatkaa opiskelua tai jäi työttömäksi. Muu: Kuntoutus keskeytyi, syytä ei tiedetä, henkilö on siirtynyt tapaturma- tai liikennevakuutuksen piiriin yms. Osatyökyvyttömyyseläke: Henkilö saa osatyökyvyttömyyseläkettä. Täysi työkyvyttömyyseläke: Henkilö saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä. ELÄKETURVAKESKUS Työeläkekuntoutus

50 Työeläkkeiden rahoitus

51 Eläkkeiden lakikohtainen rahoitus
Valtion varoista kustannetaan myös alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta karttuvat VEKL-etuudet ja niihin liittyvät hoitokulut. VEKL-etuudet olivat yhteensä noin 2,6 miljoona euroa vuonna 2015. ELÄKETURVAKESKUS

52 Työeläkejärjestelmän rahavirrat vuonna 2015
Lähde: Eläketurvakeskus, työeläkelaitokset ja TELA Lakisääteinen työeläketurva rahoitetaan Suomessa pääasiassa työnantajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien sekä työntekijöiden maksamilla työeläkemaksuilla sekä kertyneillä eläkevaroilla ja niille saaduilla tuotoilla. Osa eläkkeistä kustannetaan valtion maksuosuuksilla ja Työttömyysvakuutusrahaston työeläkejärjestelmään maksamilla suorituksilla. ELÄKETURVAKESKUS

53 Työeläkemaksuprosentit vuonna 2017
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkemaksuprosentit. Keva:n maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksuosat. Kirkon maksun lisäksi eläkerahastomaksu, joka on 4 % kirkollisverosta vuonna 2017. Yrittäjille ja maatalousyrittäjille vahvistetut maksuprosentit ovat sidoksissa keskimääräiseen TyEL-maksuun. Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta. Aloittavan yrittäjän YEL-maksualennus on 22 prosenttia. ELÄKETURVAKESKUS

54 Keskimääräinen TEL-/TyEL-maksu vuosina 1962–2017
Vuosina 1962–1992 vain työnantajat maksoivat työeläkemaksua. Maksutaso oli aluksi matala, mutta se alkoi nousta 1970-luvulla. Vuodesta 1993 alkaen maksuun tuli myös palkansaajan osuus ja samalla sovittiin, että maksun korotukset jakautuvat puoliksi työnantajille ja työntekijöille. Vuosina vuotta täyttäneiden työntekijöiden maksuprosentti oli korkeampi kuin sitä nuoremmilla. Vuonna 2017 tehtiin ns. kilpailukykysopimuksen perusteella 0,2 prosenttiyksikön siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun. ELÄKETURVAKESKUS

55 Työeläkevarat ja työeläkevarojen suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2009–2015
Lähteet: Bruttokansantuote: Tilastokeskus Eläkevarat: Työeläkevakuuttajat TELA ELÄKETURVAKESKUS

56 Työeläkelaitosten sijoitustoiminta

57 Työeläkesijoitusten tuotot käyvin arvoin vuosina 1998–2015
Käypäarvoinen tuotto on laskettu lisäämällä tuloslaskelman mukaiseen sijoitus-toiminnasta aiheutuneilla kuluilla vähennettyyn euromääräiseen tuottoon arvostus-erojen muutos vuoden aikana. Tuottoprosentti saadaan jakamalla euromääräinen tuotto markkina-arvoisen sijoitusomaisuuden euromäärällä. Jakajana käytetty sijoitusomaisuuden markkina-arvo voidaan laskea tarkasti ottamalla laskentamenettelyssä huomioon se aika, jonka pääoma on ollut sidottuna ko. omaisuuslajiin. ELÄKETURVAKESKUS Lähde: TELA

58 Työeläkesijoitukset omaisuuslajeittain vuosina 2008–2015
Lähde: TELA ELÄKETURVAKESKUS

59 Työeläkesijoitukset alueittain vuosina 2008–2015
Lähde: TELA ELÄKETURVAKESKUS


Lataa ppt "Työeläkejärjestelmä kuvina"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google