Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

3 Reaktiotyyppejä ja -mekanismeja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "3 Reaktiotyyppejä ja -mekanismeja"— Esityksen transkriptio:

1 3 Reaktiotyyppejä ja -mekanismeja
Protoninsiirtoreaktiot Hapetus-pelkistys –reaktiot Substituutioreaktiot Additio- ja eliminaatioreaktiot Kondensaatioreaktiot Hydrolyysireaktiot

2

3

4

5

6

7 3.1 Mitä sidoksille tapahtuu kemiallisessa reaktiossa?
Kemiallisissa reaktioissa atomit törmäilevät toisiinsa saaden atomit ja sidoselektronit järjestäytymään uudelleen Reaktiomekanismi kuvaa kyseisten ilmiöiden tapahtumista ja järjestystä Orgaanisten yhdisteiden reaktiot ovat pääasiassa funktionaalisten ryhmien reaktioita

8 - sidoselektroniparit
- vapaat elektroniparit - sp3-hybridisoituminen

9 - hybridisaatio

10 3.2 Missä reaktio tapahtuu?
Ionit vetävät toisiaan puoleensa muodostaen ionisidoksia Molekyylien reagoidessa keskenään syntyy kovalenttisia sidoksia Orgaanisen yhdisteen reaktioherkkäkohta on sen funktionaalinen ryhmä

11 Funktionaalisia ryhmiä
Kemian 1 –kurssilla tutustuimme suureen osaan orgaanisten yhdisteiden funktionaalisista ryhmistä Uusina halogeeniyhdisteet, nitriilit sekä nitroyhdisteet

12 Funktionaaliset ryhmät löytyvät kirjan takaa sisäkannesta

13 Reaktiot tapahtuvat yhdisteiden elektroniherkissä kohdissa:
Elektronirikas kohta hyökkää toisen molekyylin elektroniköyhää kohtaa vastaan Elektroniköyhässä kohdassa katkeaa sidos Vapaat elektroniparit ovat elektronirikkaita kohtia Poolisten yhdisteiden positiivisesti osittaisvarautuneet kohdat ovat puolestaan elektroniköyhiä kohtia

14 3.3 Protoninsiirtoreaktiot
Happo voi luovuttaa protonin Emäs voi vastaanottaa protonin Protoninsiirtoreaktiossa protoni eli vety-ydin 𝐻 + siirtyy hapolta emäkselle

15

16 Happamassa vesiliuoksessa happo on luovuttanut vedelle protonin, jolloin on syntynyt oksoniumioneja 𝐻 3 𝑂 + Emäksinen vesiliuos syntyy emäksen ottaessa vedeltä vastaan protonin, jolloin veteen muodostuu hydroksidi-ioneja 𝑂 𝐻 − Neutraloitumisreaktiossa happo ja emäs reagoivat keskenään muodostaen suolaa ja vettä

17 Neutraloitumisreaktiossa
Syntyvät suolat liukenevat veteen Muodostuu ioni-dipoli –sidoksia Syntyvät suolat ovat haihtumattomia

18

19 Reaktiomekanismien piirtäminen
Elektronien liikettä kuvataan kaarinuolilla Molekyyli tai ioni, josta elektronit lähtevät, hyökkää kohti positiivista varausta tai osittaisvarausta

20

21 Typerät kuvavirheet! Mitä ammoniakki tekee kuvissa?

22 Yhteenveto Protoninsiirtoreaktioissa happo luovuttaa emäkselle protonin Elektroniparin liikettä kuvaamaan on reaktiomekanismissa kaarinuolet Kaarinuolet kertovat minne uusi sidos muodostuu ja mistä entinen katkeaa näyttäen elektronien kulkusuunnan

23

24 3.4 Substituutio- eli korvausreaktio
Molekyylissä yksittäinen atomi tai ryhmä korvautuu toisella atomilla tai atomiryhmällä Tällöin kyseessä on substituutioreaktio Vaihtuva ryhmä voi olla jopa kokonainen funktionaalinen ryhmä

25

26 Useimmiten korvautuva atomi on vetyatomi
Hiilirungossa oleva halogeeniatomi voi myös korvautua esimerkiksi hapen tai typen sisältämällä funktionaalisella ryhmällä Amiinin tai ammoniakin reaktiot alkyylihalogenidien kanssa ovat toiselta nimeltään alkylointireaktioita

27

28 Ammoniakista trimetyyliamiiniksi

29

30 Alkylointireaktiossa tuloksena voi olla tuotteiden seos, jossa primääriset, sekundääriset ja tertiääriset amiinit voivat reagoida halogeeniyhdisteiden kanssa Syy on typpiatomin vapaa elektronipari

31 Jos käytettävissä on ylimäärin kloorimetaania, voidaan saada tuotteena kvaternääristä ammoniumsuolaa, joka ei voi jatkaa reaktiota johtuen siitä, että typellä ei ole enää vapaita elektronipareja eikä vety voi enää lohjeta

32

33

34

35

36

37


Lataa ppt "3 Reaktiotyyppejä ja -mekanismeja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google