Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjeita tunnin pitäjälle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjeita tunnin pitäjälle"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjeita tunnin pitäjälle
Esittele itsesi ja kerro, että Asianajajaliitto on päättänyt osana Suomen 100-vuotisjuhlaa lahjoittaa 100 oikeuskasvatustuntia yläkouluille ja lukioille. Kerro, että seuraavan 45 minuutin aikana on tarkoitus tehdä katsaus Suomen oikeusjärjestelmään ja sen jälkeen keskustella fiksusta nettikäyttäytymisestä.

2 Suomen oikeusjärjestelmä

3 Lait ja asetukset Eduskunta säätää lait Kansalaisten vaikuttaminen
Ennen esitystä lakia on valmisteltu ministeriöissä ja siitä on pyydetty lausuntoja eri tahoilta Kansalaisten vaikuttaminen Äänestäminen Kansalaisaloitteet Lait netissä: finlex.fi Kysymys: Miksi lakeja tarvitaan? Oikeusjärjestelmän perustana ovat lait ja asetukset, jotka määrittävät yhteiskunnassa noudatettavat säännöt Pääosa lakiehdotuksista tulee eduskunnalle hallituksen esityksinä. Ennen esitystä lakia on valmisteltu ministeriössä. Eduskunta joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen tai muuttaa sitä. Päätökset syntyvät yksinkertaisella enemmistöllä, eli laki hyväksytään, jos yli puolet äänestäneistä kansanedustajista kannattaa sitä. Kansalaiset voivat vaikuttaa lainsäädäntöön paitsi äänestämällä vaaleissa, myös tekemällä eduskunnalle kansalaisaloitteita ja hankkimalla niille tarvittavan määrän kannattajia. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Aloitteet tehdään kansalaisaloite.fi-sivulla. Ajantasainen lainsäädäntö on verkossa oikeusministeriön Finlex-tietopankissa. Miksi lakeja tarvitaan? Esimerkkivastaus: Lait ja asetukset säätelevät yhteiskuntaa; ne ovat yhteiskunnan yhteisiä sääntöjä siitä, miten viranomaisten, yritysten ja kansalaisten tulisi toimia ja mitä rikkomuksista seuraa.

4 Vastuu lain noudattamisesta 1/2
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana Tätä nuoremmatkin ovat vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta 15-vuotiasta henkilöä voidaan syyttää ja hänet voidaan tuomita rikoksesta Kaikki ovat velvollisia noudattamaan lakia

5 Vastuu lain noudattamisesta 2/2
Rikosrekisterissä säilyy tieto kaikista rikoksista, joista on tuomittu muuta kuin sakkoa Tiedot säilyvät vähintään 5 vuotta Voivat myös myöhemmin vaikeuttaa esim. opiskelu- tai työpaikan saamista

6 Tuomioistuimet Hallinto-oikeus Lisäksi erityistuomio-istuimia:
Käräjäoikeus Hovioikeus Korkein oikeus Hallinto-oikeus Lisäksi erityistuomio-istuimia: Markkinaoikeus Työtuomioistuin Vakuutusoikeus Valtakunnanoikeus Lakia sovelletaan tuomioistuimissa Käräjäoikeuksia on 27 kpl. Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Käräjäoikeuden ratkaisusta voidaan valittaa hovioikeuteen. Kaikissa riita- ja hakemusasioissa ja joissakin rikosasioissa valituksiin tarvitaan hovioikeuden myöntämä jatkokäsittelylupa. Hovioikeuden ratkaisuun taas voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus antaa valitusluvan. Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla. Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia, mm. veroasioita, kunnallisasioita, rakennus- ja ympäristöasioita, sosiaali- ja terveydenhuoltoasioita sekä oleskelulupa-asioita. Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Erityistuomioistuimet ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus. Korkein hallinto-oikeus

7 Rikos ja rangaistus Poliisi − esitutkinta Syyttäjä − syyteharkinta
Tuomioistuinkäsittely Kuka tahansa voi tehdä rikosilmoituksen. Jos poliisi epäilee rikoksen tapahtuneen, se aloittaa esitutkinnan. Esitutkinnan hoitaa tapahtumapaikan poliisi. Poliisin tehtävänä on ilmoittaa esitutkinnassa olevasta rikosasiasta syyttäjälle, joka puolestaan ratkaisee, viedäänkö asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuin määrää rikoksesta tuomitulle lain mukaisen seuraamuksen, esimerkiksi sakkoja tai vankeusrangaistuksen.

8 Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa 1/2
Rikosasiat Liikenteen vaarantaminen, rattijuopumus, pahoinpitely, varkaus, petos, huumerikokset jne. Seuraamuksia esim: Sakko Vankeus (ehdollinen tai ehdoton) Yhdyskuntapalvelu Nuorisorangaistus Vahingonkorvaus, velvollisuus maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja Käsittelystä: Asiat ratkaisee joko tuomari yksin tai isommissa rikosasioissa yhdessä maallikkojäseninä toimivien lautamiesten kanssa. Käsittely voidaan tehdä joko istunnossa tai kansliamenettelyssä, jossa päätös tehdään asiakirjojen perusteella. Oikeudessa kuullaan myös todistajia ja mahdollisia asiantuntijoita. Oikeus voi antaa ratkaisun heti suullisesti tai myöhemmin kirjallisesti. Rikosasiassa osallisia ovat syyttäjän lisäksi syytetty ja uhri eli asianomistaja. Oikeus ryhtyy käsittelemään rikosjuttua, kun syyttäjä on tehnyt haastehakemuksen oikeuteen. Seuraamuksista: Nuorisorangaistus: vuotiaille, 4 kk–1 vuoden pituinen seuraamus, johon sisältyy valvontaa, sosiaalista toimintaa ja työelämään perehtymistä. Vahingonkorvausvastuu ja oikeudenkäyntikuluvastuu nousevat helposti tuhansiin euroihin.

9 Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa 2/2
Riita-asiat Esim. velan maksu, kauppa, sopimuksen tulkinta tai perintöasia Hakemusasiat Esim. avioerot ja lapsen huoltoa koskevat asiat Sovittelun merkitys kasvaa Ratkaisu: Kumpi asiassa oli oikeassa Maksuvelvoite (esim. vahingonkorvaus) Riita-asiassa osallisia ovat kantaja ja vastaaja. Osapuolten kannalta on usein parempi sovitella riitaa, jolloin on mahdollista päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään kompromissiratkaisuun. Myös rikosasioita voidaan sovitella.

10 Oikeudenhoidon ammatteja
Tuomari Käräjä-sihteeri Syyttäjä Julkinen oikeus-avustaja Yritysjuristi Asianajaja Ulosotto-mies Virkamies Lain-valmistelija Oikeudenhoidossa on paljon erilaisia työmahdollisuuksia. Tutkija Poliisi Notaari

11 Asianajaja avustajana
Yksityisiä asianajopalveluja saa asianajotoimistoista Asianajaja on Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies Velvollisuus noudattaa hyvää asianajajatapaa Asianajajia on Suomessa 2 100 Miten asianajajaksi? Oikeustieteellinen loppututkinto 4 vuoden työkokemus lakimiestehtävissä Asianajajatutkinto Kaikkia lakimiehiä on Suomessa noin , eli asianajajia on heistä noin 10 prosenttia. Asianajajien toimintaa valvoo valvontalautakunta.

12 Fiksu nettikäyttäytyminen

13 Esimerkki 1: toisen tunnusten käyttö
Eeva kirjautuu Facebookiin Suvin tunnuksilla. Eeva kirjoittaa Suvin nimissä tekstejä, joissa pilkataan Ilonaa. Lisäksi Eeva julkaisee Suvista saunaillassa otettuja kuvia, joista osassa Suvi on ilman vaatteita. Kysymyksiä: Mitä mieltä olet Eevan käytöksestä? Oikein vai väärin? Miksi? Mitä Suvin kannattaa tehdä?

14 Esimerkki 1 (jatkuu) Kyseessä saattaa olla rikos:
Tietomurto Viestintäsalaisuuden loukkaus Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Kunnianloukkaus (sekä Suvia että Ilonaa kohtaan) Mitä Suvin kannattaa tehdä: Ottaa yhteyttä vanhempiin ja opettajaan. Ottaa yhteyttä poliisiin. Vaihtaa salasana ja poistaa luvattomasti julkaistu materiaali. Tietomurto: Joka käyttää hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään.

15 Esimerkki 2: Uhkaus Juha julkaisee Instagramissa kuvan, jossa ilmoitetaan että kouluun ollaan tekemässä pommi-iskua ja erityisesti Mika on vaarassa. Kysymyksiä: Onko kyseessä vitsi? Mikä/mitkä rikokset saattavat tulla kyseeseen? Miten kannattaa toimia, kun huomaa kuvan?

16 Esimerkki 2 (jatkuu) Ehkä kyseessä on vitsi, ehkä ei. Ulkopuolinen ei voi tietää Poliisi ottaa kaikki uhkaukset vakavasti! Muista, että tällainen vitsailu voi loukata useita ihmisiä Mahdollisia rikoksia: Laiton uhkaus Perätön vaarailmoitus Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu Mitä tehdä: Ota yhteyttä vanhempiin ja opettajaan. Ota yhteyttä poliisiin. Perätön vaarailmoitus: Joka tekee mm. pommista tai suuronnettomuudesta perättömän ilmoituksen, joka on omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua. Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu: murha, tappo, surma tai törkeä pahoinpitely: Joka pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tms. joka sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman rikoksen tekemisestä TAI palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista rikoksen tekemiseen taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen. Max. 4 v. vankeutta. Mikäli rikoksen toteutumisen vaara vähäinen muista kuin satunnaisista syistä TAI henkilö vapaaehtoisesti luopuu valmistelusta -> ei rikosta.

17 Nettijulkaisijan muistilista
Mieti, millaisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Kerran julkaistun kuvan tai tekstin leviämistä on hyvin vaikea estää. Kerran julkaistua ei saa välttämättä koskaan netistä pois. Sinulla on (rikosoikeudellinen) vastuu julkaisemastasi materiaalista. Muista kunnioittaa muita! Mieti, miltä ikävä kommentti tuntuisi, jos joku kommentoisi niin sinua.

18 Lopuksi Harkitse tarkkaan, mitä julkaiset netissä (kuvat, videot, kirjoitukset) Älä koskaan anna muille salasanojasi! Ne ovat henkilökohtaisia.

19 www. asianajajaliitto. fi www. advokatforbundet
youtube.com/asianajajat


Lataa ppt "Ohjeita tunnin pitäjälle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google