Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TU KERTAUSTA ja vanhoja tenttikysymyksiä 1. välikoetta varten

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TU KERTAUSTA ja vanhoja tenttikysymyksiä 1. välikoetta varten"— Esityksen transkriptio:

1 TU-91.1001 KERTAUSTA ja vanhoja tenttikysymyksiä 1. välikoetta varten
Tenttialue: luentojen 1-5 kalvot + vastaavat luvut e-kirjasta Taloustieteen käsitteitä Kysyntä-tarjonta-analyysi Kuluttajan valintateoria Tuotannontekijämarkkinat Yrityksen käyttäytyminen eri kilpailutilanteissa

2 KYSYNTÄKÄYRÄ, D* P Kysyntäkäyrä kuvaa kuluttajien maksuhalukkuutta eli sitä, kuinka monta kappaletta tuotetta ollaan valmiita ostamaan tietyllä hinnalla. D Q *Vastaavasti voimme määritellä tarjontakäyrän.

3 Kysyntä vs. kysytty määrä Kysynnän muutos
KYSYNTÄKÄYRÄ, D* P D Q1 P1 Kysyntä vs. kysytty määrä D’’ D’ Kysynnän muutos Q *Vastaavasti voimme määritellä tarjontakäyrän.

4 Economic Love Story: Demand meets Supply
On olemassa vain yksi hinta, jolla Kysytty määrä = tarjottu määrä P E* = markkinatasapaino S Economic Love Story: Demand meets Supply . E* P* D Q Q*

5 MARKKINATASAPAINON MUUTTUMINEN
Mikä saa markkinatasapainon muuttumaan? Muutos kysynnässä tai muutos tarjonnassa Kysyntä muuttuu, jos kuluttajien tulot muuttuvat preferenssit muuttuvat substituutti- tai komplementtihyödykkeen hinnat muuttuvat hintaodotukset muuttuvat potentiaalisten asiakkaiden määrä muuttuu

6 Mikä saa markkinatasapainon muuttumaan? jatkoa
Tarjonta muuttuu, jos tuotannontekijähinnat muuttuvat teknologia muuttuu hintaodotuksissa tapahtuu muutos muiden tuotteiden hinnat muuttuvat myyjien määrä muuttuu jokin muu ulkoinen tekijä muuttuu

7 Keskeisimmät joustot > 0 normaaleille hyödykkeille
Kysynnän hintajousto: Kysynnän tulojousto: > 0 normaaleille hyödykkeille < 0 inferiorisille hyödykkeille Ristijousto: > 0 substituuteille < 0 komplementeille Hinnan nousu laskee aina kysyttyä määrää. Mutta kuinka paljon?

8 Esimerkkikysymyksiä 1. Alla olevan Kauppalehdessä julkaistun uutisen inspiroimana vastaa seuraavalla sivulla oleviin kysymyksiin. PTT: Ruoan hinta laskee tänä vuonna Leena Laakso Ruoan hinta laskee tänä vuonna kilpailun kiristymisen vuoksi, sanoo Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT). EU:n sisämarkkinakilpailu on laskenut erityisesti tuontituotteiden hintoja, mikä puolestaan on alentanut kotimaisten tuotteiden hintoja. … Maitotuotteiden hintojen nousu katkeaa tänä vuonna, ensi vuonnakin odotetaan laskua. Maitotuotteita, erityisesti juustoja, ostetaan paljon, mutta Venäjän pakotteiden aiheuttama markkinahäiriö lisää halpojen tuontituotteiden tarjontaa. Kuluttajat ostavat nyt kalliiden tuotteiden sijaan halvempia. Kuluttajahintojen laskusta huolimatta sianlihan kulutus on vähentynyt jopa huomattavasti. Sianlihan tuontitarve kuitenkin kasvaa, koska kotimainen tuotannon supistuu. Siipikarjanliha kasvattaa edelleen osuuttaan lihamarkkinoista. Venäjän viennin loppuminen koettelee Elintarviketeollisuuden tuotanto supistuu sekä tänä että ensi vuonna. Myös liikevaihto laskee.

9 ”Elintarviketeollisuuden ahdinkoa lisäävät ostovoiman heikko kehitys kotimaassa, kiristyvä kilpailu Euroopan sisämarkkinoilla sekä Venäjän elintarvikkeille asettamat tuontikiellot”, PTT sanoo tiedotteessaan. ”Elintarviketeollisuuden on yhä vaikeampi löytää kannattavia vientimarkkinoita ja vientihinnat ovat aiempia vuosia matalammat. Kotimaan markkinoille sen sijaan virtaa edullisia tuontituotteita, etenkin liha- ja maitotuotteita, jotka lisäävät hintakilpailua ja pitävät hintakehityksen olemattomana.” b) Oletetaan kotimaisen juuston kysyntäkäyrän olevan funktio sen omasta hinnasta pJ, tuotteen R hinnasta pR ja kuluttajan tuloista Y seuraavasti QJ = 3 - 2pJ + 1pR + 3Y. Mitä voidaan sanoa tuotteiden J ja R välisestä suhteesta? Onko juusto normaali hyödyke? Miksi? a) Venäjän pakotteiden seurauksena Suomeen tuodaan mm. halpoja juustoja. Artikkelin mukaan myös suomalaisten juustojen hinnan odotetaan laskevan vielä ensi vuonna. Mallinna kysyntä-tarjonta-analyysiä käyttäen (piirrä analyysisi tueksi sopiva kaavio), miksi näin voi käydä. Selosta myös mitkä tekijät vaikuttavat hinnan laskupaineisiin.  

10 Viitteellinen mallivastaus kysymykseen 1.
Suomalaisten juustojen markkinat a) Venäjän pakotteiden takia mm. juustojen viennin loppuminen Venäjälle lisää kotimaistenkin juustojen tarjontaa Suomessa. Halvat tuontijuustot kotimaisten juustojen substituutteina houkuttelevat kuluttajia ostamaan myös niitä: suomalaisten juustojen kysyntä laskee. Kysyntää laskee myös heikko tulokehitys. Muutokset sekä tarjonnassa ja kysynnässä laskevat kotimaisten juustojen hintaa. S0 S1 p0 p1 D0 D1 Tarkastellaan funktion QJ = 3 - 2pJ + 1pR + 3Y muuttujien etumerkkejä. Y:n etumerkki on positiivinen eli juusto normaali hyödyke = kun tulot nousevat kysyntä kasvaa. Tuotteen R etumerkki on positiivinen ja siis R:n hinnan lasku vähentää juuston kysyntää eli kyseessä substituuttihyödyke.

11 2. Mitkä seuraavista väittämistä ovat tosia (T) ja mitkä epätosia (E):
___ Kysynnän lain mukaan tarjonta aina sopeutuu kysyntään. ___ Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen ei kannata mainostaa. ___ Monopoli tuottaa aina täydellistä kilpailua tehottomammin. ___ Tuotantomahdollisuuksien käyrällä siirtymä pisteestä B pisteeseen A on Pareto-parannus ___ Kysynnän ollessa joustavaa, hinnan lasku lisää myyntituloja (TR) ___ Jos minimipalkka säädetään matalammaksi kuin mark- kinatasapainopalkka niin seurauksena on työttömyyttä. C B A

12 Vastaus kysymykseen 2. E Kysynnän laki sanoo, että sitä suurempi on kysytty määrä, mitä matalampi hinta ja päinvastoin. T Täydellisessä kilpailussa homogeeniset tuotteet ja kuluttajalla täydellinen informaatio. E Luonnollinen monopoli (AC pitkään laskeva) tuottaa tehokkaammin kuin kilpailu. T Pareto-parannus on siirtymä tuotantomahdolli- suuksien käyrän sisäpuolelta käyrälle. T Kysynnän ollessa joustavaa, hinnan lasku lisää kysyttyä määrää suhteellisesti enemmän, aiheuttaen myyntitulojen kasvun E Jos minimipalkka alle markkinatasapainon, niin markkinat pitävät huolen siitä, että syntyy tasapaino.

13 YRITYKSEN KÄYTTÄYTYMINEN: MARKKINATASAPAINO ERI KILPAILUMUODOISSA
Yritys maksimoi aina voittonsa tai minimoi tappionsa, kun MR = MC. Täydellisen kilpailun yritys kohtaa täysin joustavan kysyntäkäyrän: p = D = MR = AC:n minimi Monopolistisessa kilpailussa yrityksellä jonkin verran markkinavaltaa ja siksi kysyntäkäyrä laskeva. Mono- polistisessa kilpailussa p = AC(qp), mutta ei AC:n minimi. Monopolin kysyntä = koko markkinakysyntä, D siis laskeva. Monopolissa p voi olla > AC(qp) myös pitkällä aikavälillä (riippuu monopoliaseman vahvuudesta).

14 Yrityksen tasapainotila eri kilpailumuodoissa
MC . AC MC AC pe . Pe= AC, mutta > AC min pe D=AR=MR=p D MR Q Q Monopolistinen kilpailu Täydellinen kilpailu MC AC Pm . Yritys maksimoi aina voittonsa/min tappionsa, kun MR = MC Ylisuuri voitto mahdollinen MR D=AR Qe Monopoli

15 Pohditaanpa! Miksi täydellisen kilpailun yritys kohtaa täysin joustavan kysyntäkäyrän? Miksi sille MR = MC on sama kuin p = MC? Miksi monopolin ja monopolistisessa kilpailutilanteessa olevan yrityksen rajatulokäyrä MR on laskeva? Miksi täydellisessä kilpailussa pitkän aikavälin tasapainossa p = AC:n minimi mutta monopolistisessa kilpailussa ei?

16 Eli kun jokainen tuote myydään hinnalla p on rajatulokin p.
Pohditaanpa! Miksi täydellisen kilpailun yritys kohtaa täysin joustavan kysyntäkäyrän? Yritykset myyvät homogeenista tuotetta täysin informoiduille kuluttajille: tuotteet kuluttajille täydellisiä substituutteja Yksi yritys täyttää vain marginaalisen osan koko markkinoiden kysynnästä Jos p korkeampi kuin markkinahinta, menettää yritys kaikki asiakkaansa. Jos matalampi, menettää yritys tuloja, sillä markkinahinnallakin saisi kaiken myydyksi! Miksi sille MR = MC on sama kuin p = MC? Koska p = MR 𝑇𝑅=𝑝𝑞 𝑀𝑅= 𝜕𝑇𝑅 𝜕𝑞 =𝑝 Eli kun jokainen tuote myydään hinnalla p on rajatulokin p.

17 Pohditaanpa! Miksi monopolin ja monopolistisessa kilpailutilanteessa olevan yrityksen rajatulokäyrä MR on laskeva? Yritys kohtaa laskevan kysyntäkäyrän koska myydäkseen suurempia määriä yrityksen on laskettava hintaa! Näin ollen myös rajatulokäyrän on oltava laskeva (jokainen myyty lisäyksikkö tuottaa vähemmän tuloa yritykselle).

18 Pohditaanpa! Miksi täydellisessä kilpailussa pitkän aikavälin tasapainossa p = AC:n minimi, mutta monopolistisessa kilpailussa ei? P1 > AC eli syntyy ylisuuria voittoja: uusia yrityksiä tulee markkinoille ja hinta laskee. MC AC p1 D1=AR1=MR1=p1 Tasapaino kun D sivuaa AC:tä, mikä tapahtuu AC:n minimissä. p D=AR=MR=p p0 D0=AR0=MR0=p0 Q Täydellinen kilpailu P0 < AC eli syntyy tappioita: yrityksiä poistuu markkinoilta ja hinta nousee.

19 Pohditaanpa! Miksi täydellisessä kilpailussa pitkän aikavälin tasapainossa p = AC:n minimi mutta monopolistisessa kilpailussa ei? Hinta AC:n yläpuolella eli syntyy ylisuuria voittoja: yrityksiä tulee markkinoille tarjoamaan substituutteja ja yksittäisen yrityksen kohtaama kysyntä laskee. . MC AC Hinta kattaa kustannukset: ei tarvetta poistua markkinoilta eikä toisaalta kannustimia uusille yrityksillä tulla markkinoille. Koska kysyntäkäyrä on laskeva, sivuaa se AC:ta muualla kuin minimissä! D1 D D0 Monopolistinen kilpailu Q Hinta ei riitä kattamaan kustannuksia: yrityksiä poistuu markkinoilta ja yksittäisen yrityksen kohtaama kysyntä kasvaa.

20 Ollila: Kännykän- ja verkontekijät vähenevät
TUKHOLMA. Sekä matkapuhelimien että matkapuhelinverkkojen valmistajia katoaa markkinoilta, uskoo Nokian pääjohtaja Jorma Ollila. "Uskon, että (matkapuhelimia valmistava) teollisuus tulee käymään läpi suunnattoman muutoksen. Tässä teollisuudessa on yhä liian monta toimijaa", Ollila sanoi Svenska Dagbladetin haastattelussa perjantaina. Ollilan mukaan uudet matkapuhelimet ovat niin monimutkaisia laitteita, että tutkimukseen ja kehittelyyn on pantava yhä enemmän rahaa. "Tämä tarkoittaa, että valmistajien kiinteät kulut kasvavat. Se johtaa aivan ilmeisesti toimijoiden vähenemiseen." 3. Viitaten ohessa olevaan Ollilan antamaan lausuntoon (julkaistu Helsingin Sanomissa ) pohdi kännyköiden- ja verkonvalmistajien kustannusten rakennetta ja kustannuskäyrien muotoa: piirrä alla olevaan koordinaatistoon tällä teollisuuden alalla toimivan yrityksen tyypilliset, kuvitteelliset kiinteät kustannukset, keskimääräiset kustannukset ja rajakustannukset. Anna perustelut päätelmillesi.

21 Vastaus kysymykseen 3. Cost FC AC MC Q
Tällä toimialalla erittäin korkeat kiinteät kustannukset (FC) ja siis keskimääräiset kiinteät kustannukset (AFC) laskevat jyrkästi. Rajakustannuksista (MC) ei ole tarkkaa tietoa, mutta koska Ollila ennakoi yritysten vähenevän, rajakustannukset eivät ainakaan nouse jyrkästi kovin nopeasti. Niinpä AC- käyrän voidaan olettaa laskevan pitkään (luonnollinen oligopoli?) Cost FC AC MC Q

22 4. Diagrammissa a) on esitetty erään tuotteen markkinakysyntä ja -tarjonta täydellisen kilpailun vallitessa. Tyypillisen yrityksen kustannuskäyrät näillä markkinoilla on esitetty diagrammissa b). Toimiala Yritys

23 Kuvioiden perusteella vastaa seuraaviin kysymyksiin. (Huom
Kuvioiden perusteella vastaa seuraaviin kysymyksiin. (Huom. kaikki vastaukset ovat kokonaislukuja.) i) Millä hinnalla maksimoituu tyypillisen yrityksen voitot? ii) Minkä määrän tuottaa tyypillinen yritys tällä hinnalla? iii) Mitkä ovat yrityksen kokonaistulot (total revenue) tällä hinnalla ja määrällä? iv) Entä kokonaiskustannukset tällä hinnalla ja määrällä? v) Mikä on yrityksen ylisuuri voitto (economic profit) tällä hinnalla? vi) Mikä on pitkän tähtäimen hinta näillä markkinoilla? vii) Mikä on yrityksen ylisuuri voitto pitkällä tähtäimellä?

24 Toimiala Yritys E* D = MR Täydellinen kilpailu: E* = markkinatasapaino, yritys kohtaa täysin joustavan kysyntäkäyrän D. Voitto max, kun MR = MC. = ylisuuri voitto

25 Vastaus kysymykseen 4. Voiton maksimoiva hinta P = 250
Tuotettu määrä hinnalla P = 250 on Q = 30 TR = P x Q = 7500 TC = AC(Q=30) x Q = 120 x 30 = 3600 Lyhyen tähtäimen ylisuuret voitot = P – AC(Q=30) x Q = 130 x 30 = 3900 vi. & vii. Ylisuuret voitot houkuttelevat alalle uusia yrittäjiä, kunnes voitot häviävät. Hinnaksi muodostuu 100 ja ylisuuret voitot = 0 pitkällä tähtäimellä.

26 5. Alla olevassa kuviossa monopolistisessa kilpailutilanteessa toimiva toimiala on pitkän aikavälin tasapainossaan. i) Merkitse kuvioon yrityksen myymän tuotteen hinta ja määrä, sekä ylisuuri voitto. ii) Jos toimialan tuottaman hyödykkeen kysyntä kasvaa siten, että kunkin toimialan yrittäjän kysyntä kasvaa, mitä tapahtuu lyhyellä aikavälillä tuotteen hinnalle, tuotannon määrälle ja voitoille? Piirrä muutokset myös kaavioon. p* & Q* ylisuurivoitto = 0 ii) Hinta, määrä ja voitot kasvavat, kunnes pitkällä aikavälillä kilpailu substituuteilla hävittää ylisuuret voitot. MC P** P* D’ MR’ Q* Q**

27 6. Alla on esitetty osa erään kuluttajan indifferenssi-käyrästöstä
6. Alla on esitetty osa erään kuluttajan indifferenssi-käyrästöstä. Hänen optimaalinen kulutuskorinsa on nyt indifferenssikäyrällä I0. Mitkä tapahtumat nostaisivat kuluttajan optimivalinnan indifferenssikäyrälle I1? V: Kuluttajan tulojen kasvu siirtäisi budjettisuoraa ylös oikealla ja mahdollistaisi kulutuskorin indifferenssikäyrällä I1. Hyödykkeen Y tai X (tai molempien) hinnan lasku myös mahdollistaisi hyödykekorit I1:llä.

28 7. Julkisen sektorin puuttuminen markkinoiden toimintaan vääristää usein markkinoita. Havainnollista diagrammin avulla, miten verotus saattaa saada aikaiseksi niin kutsutun tehokkuustappion. Miksi tehokkuustappio syntyy? Verotus muuttaa markkinatasapainoa Kuluttajat saavat vähemmän hyödykettä/palvelua korkeammalla hinnalla Tuottajat allokoivat resursseja tehottomaan toimintaan

29 Verorasituksen kohtaanto riippuu kysynnän ja tarjonnan joustoista.
7. Myyntiveron vaikutus kuluttajan ylijäämään: syntyy hyvinvointitappio eli tehokkuustappio Miksi tarjonta siirtyy vasemmalle ja ylös myyntiveron johdosta? Alue A tulee kuluttajien taakaksi. A p S1 D Alue B tulee tuotta- jien maksettavaksi. B S0 Alue C on hyvin- vointitappio. C E0* Verorasituksen kohtaanto riippuu kysynnän ja tarjonnan joustoista. Q

30 Ja vielä kerran: kysyntä-tarjonta-analyysi
8. Kysyntä-tarjonta-analyysiä käyttäen osoita miten viimeaikaiset tapahtumat ovat nostaneet kaakaon hintaa. LAUANTAINA Sota nosti kaakaon hinnan ennätyskorkealle Norsunluurannikon lokakuun sato uhkaa jäädä korjaamatta Maailman suurimman kaakaontuottajan Norsunluurannikon uusi sato on juuri valmistunut ja Euroopassa odotetaan sen saapumista jalostajille. Norsunluurannikolla kapinallisten ja armeijan väliset taistelut uhkaavat kuitenkin kaakaon tuloa maailmanmarkkinoille.

31 Suklaan tärkeää raaka-ainetta uhkaava pula on jo nostanut suklaatuotteiden hintoja, ja lisää korotuksia on tulossa. Epävarmuus, taistelujen jatkuminen, spekulointi ja paniikkiostokset veivät kaakaon hinnan perjantaina korkeammalle tasolle kuin kertaakaan 17 vuoteen. Kaakaotonnin hinta ylitti Lontoon futuuripörssissä punnan eli euron. Korotus on 15 prosenttia siitä, missä hinnat olivat ennen syyskuun 19. päivää, jolloin taistelut alkoivat. Kapinallisten ja armeijan taistelujen pelätään laajenevan alueille, joilla viljelmät sijaitsevat. Sotivat osapuolet voivat jumittaa kaakaon laivauksen, mutta taistelut karkottavat myös maahan houkutellun vierastyövoiman. Työvoimapula alkaa jo tuntua, kun lähinnä naapurista Burkina Fasosta tulleet työntekijät pakenevat etnisiä vihamielisyyksiä. Norsunluurannikko tuottaa runsaat miljoona tonnia kaakaota vuodessa, 40 prosenttia maailman kaakaosta. Viime vuoden marraskuussa maa vei tonnia kaakaota, nyt viennin uskotaan jäävän huomattavasti pienemmäksi. …

32 Orastava työvoima-pula on jo supistanut tuotantoa.
8. Kaakaon hinnan nousu: Entä jos kaakaon laivaus jumittuu? ? S1 Epävarmuus, spekulointi ja paniikkiostokset ovat lisänneet kaakaon kysyntää. Orastava työvoima-pula on jo supistanut tuotantoa. S0 p1 p0 D1 D0


Lataa ppt "TU KERTAUSTA ja vanhoja tenttikysymyksiä 1. välikoetta varten"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google