Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KT34 Makroteoria I Juha Tervala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KT34 Makroteoria I Juha Tervala"— Esityksen transkriptio:

1 KT34 Makroteoria I Juha Tervala
Kappale 11: Kansainväliset pääomaliikkeet ja makrotaloudellinen tasapaino KT34 Makroteoria I Juha Tervala

2 Avoin talous Edeltävä IS-TR-malli ei ottanut huomioon kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita Mundell-Fleming-malli IS-LM/TR-malli pienelle avotaloudelle Ei siis kuvaa euroaluetta tai Yhdysvaltoja Hyödykemarkkinoiden avoimuus Kauppa muiden maiden kanssa Yksi mittari: tuonnin ja viennin BKT-osuuksien keskiarvo Rahoitusmarkkinoiden avoimuus Rahoitusinstrumenttien kv. kauppa Mittareita: maan bruttosaamiset muilta mailta ja maan bruttovelat muille maille (varantoja)

3 Table 11.1: Measures of Openness and Economic Size

4 Figure 11.2 (a) Kv. pääomaliikkeiden rajoitukset, indeksin nouseminen tarkoittaa rajoitusten vähenemistä © Oxford University Press, All rights reserved. Sources: Chinn and Ito (2008); IMF

5 Kansainväliset bruttovelat ja -saamiset ovat kasvaneet huomattavasti lähde: Obsteld (2012)

6 Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden tasapaino
Figure 11.1 Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden tasapaino Jos koti- ja ulkomaan korot eivät ole samat, pääomaa virtaa toiseen maahan niin kauan kunnes korot ovat samat Korko i > i*, pääomaa virtaa maahan i*= kv. tuotto IFM = International Financial Market EQ i* i < i*, pääomaa virtaa pois Tuotanto

7 Valuuttakurssijärjestelmät
Kelluva valuuttakurssi: nimellinen valuuttakurssi saa vapaasti määräytyä markkinoilla ja sen arvo vaihtelee taloustilanteen mukaan Kiinteä valuuttakurssi: keskuspankki määrittelee valuuttakurssin ja tarpeen vaatiessa myy tai ostaa kotimaan valuuttaa pitääkseen valuuttakurssin tavoitellulla tasolla Näiden välissä on ohjattu kellunta (managed floating): Keskuspankilla ei ole julkilausuttua valuuttakurssitavoitetta, mutta pyrkii estämään valuuttakurssin suuria muutoksia Valuuttakursseja on myös näiden välissä

8 Valuuttakurssi Kiinan keskuspankki ostaa dollareita määrän S1-D1, myymällä omaa valuuttaa Juan/dollari Dollareiden tarjonta Kiinan valuuttakurssitavoite Tasapaino Dollareiden kysyntä Dollaria Dollareiden kysyntä D1 Dollareiden tarjonta S1

9 Valuuttakurssi Jos Kiina pitää oman valuutan aliarvostettuna suhteessa dollariin, dollari on yliarvostettu Mitä aliarvostetumpi Kiinan juan on sitä enemmän dollareita Kiina ansaitsee viennistä ja vähemmän se käyttää dollareita tuonnin ostamiseen Aliarvostetun valuutan ylläpitäminen vaatii keskuspankilta dollareiden ostamista (ja juanien myymistä) Siksi Kiinalla on maailman suurin valuuttareservi Aliarvostetun valuutan takia Kiinalla ja monilla muilla mailla kehittyvillä talouksilla ja öljyntuottajilla on ollut huomattavia pääomia sijoitettavaksi ulkomaille (ml. Yhdysvallat) Epäsymmetria: Liian vahvaa valuutta ei voi ylläpitää aina, koska se vaatii ulkomaan valuutan myymistä (jotka saattavat loppuvat) ja kotimaan valuutan ostamista

10 Kiinan ulkomaiset valuuttareservit (miljardia US$)
Source: IMF

11 Kiinteä valuuttakurssi ja rahamarkkinat
Figure 11.3 Kiinteä valuuttakurssi ja rahamarkkinat KP kohtaa (i) rahan kotimaisen kysyntäkäyrän ja (ii) ulkomaan koron → sen pitää valita piste A. 1) Jos i>I*, rahaa virtaa maahan, kunnes i=i* 2) Jos i<i*, rahaa virtaa pois, kunnes i=i* i A i* Maalla ei ole mahdollisuutta harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa → ei TR-käyrää; IS ja IFM määräävät tasapainon Korko B i D=k(i)Y M/P

12 Aiemmin: kysyntäshokki ilman pääomien liikkeitä (suljettu talous)
Figure 11.5 (b) Aiemmin: kysyntäshokki ilman pääomien liikkeitä (suljettu talous) Positiivinen kysyntäshokki: IS-käyrä oikealle i TR C i A i* Korko Uusi TP: piste C, Y<Y‘‘, i > i* IS‘ IS Y Y‘‘ Tuotanto

13 Kysyntäshokki avoimessa taloudessa, kun valuuttakurssi on kiinteä
Figure 11.5 (a) Kysyntäshokki avoimessa taloudessa, kun valuuttakurssi on kiinteä i IS-käyrä oikealle → tuotanto kasvaa, mutta korko pysyy samana A B i* IFM Korko IS‘ IS Y Y‘ Tuotanto

14 Figure 11.6 (a) Kv. rahoitusmarkkinoiden shokki (koron nousu) kiinteiden valuuttakurssien tapauksessa i Pisteessä A, i<I* ja pääomaa virtaa maasta → KP joutuu ostamaan omaa valuuttaa ja rahamäärä supistuu, kunnes ollaan pisteessä B (Y↓!). (katso myös kuva 11.3.) B IFM‘ i*‘ IFM A i* Korko IS Y Y‘ Tuotanto

15 USA:n rahapolitiikka Yhdysvallat on maailman johtava talous ja monet maat kiinnittävät valuutan arvon dollariin Maailmassa on 66 maata (pl. USA), joissa dollari on laillinen maksuvälinen tai jotka kiinnittävät oman valuutan arvon dollariin tai aktiivisesti ohjaavat oman valuutan arvoa suhteessa dollariin (The Economist ) “Dollariblokin” yhteenlaskettu BKT oli noin 9000 miljardia 2010 (USA:n n ), eli noin 14 % maailman BKT:stä Tämä tarkoittaa sitä, että maat altistuvat Yhdysvaltojen rahapolitiikalle Markkinakorkojen nouseminen talouskriisin alkuvaiheessa supisti monien maiden tuotantoa (viennin laskemisen ohella) Fedin ekspansiivinen rahapolitiikka lisää dollariblokin tuotantoa → talouskriisin aikana huolia sen vaikutuksista muihin maihin Yhdysvaltojen korot vaikuttavat huomattavasti maailmantalouteen

16 Kiinteän valuuttakurssin muuttaminen
Kiinteä valuuttakurssi tarkoittaa mallissa kiinteää valuuttakurssin tasoa, jota KP voi muuttaa Revalvaatio tarkoittaa valuutan ulkoisen arvon nostamista (S↑) Devalvaatio tarkoittaa valuutan ulkoisen arvon heikentämistä (S↓) Reaalinen valuuttakurssi 𝜎= 𝑆𝑃 𝑃 ∗ muuttuu nimellisen valuuttakurssin muuttuessa, koska hinnat oletetaan kiinteiksi

17 Devalvaatio Oletetaan, että KP devalvoi valuutan
Nimellisen valuuttakurssin devalvoiminen devalvoi reaalista valuuttakurssia Maan kilpailukyky paranee, koska maan hyödykkeet tulevat halvemmiksi suhteessa ulkomaisiin → vienti kasvaa ja tuonti vähenee → vaihtotase paranee Nimellinen devalvaatio siirtää IS-käyrää oikealle 𝑌=𝐶 𝜔 + , 𝑌−𝑇 + +𝐼 𝑞 + , 𝑟 − + 𝐺 +𝑃𝐶𝐴( 𝑌 − , 𝑌 ∗ + , 𝜎 − )

18 Devalvaatio: muutos hyödykkeiden kysynnässä
Figure 11.7 (a) Devalvaatio: muutos hyödykkeiden kysynnässä Devalvaatio lisää kotimaisten hyödykkeiden kysyntää: IS-käyrä siirtyy oikealle ja tuotanto kasvaa Y → Y‘. IS´ A B Korko i* IFM IS Y Y‘ Tuotanto

19 Devalvaatio: muutos rahan kysynnässä
Figure 11.7 (b) Devalvaatio: muutos rahan kysynnässä Tuotannon kasvaminen lisää rahan kysyntää: D-käyrä siirtyy oikealle. KP täytyy lisätä rahamäärää, jotta korko = kv. korko. Eli pitää siirtyä pisteeseen B. i A B i* Korko D M/P M/P‘ Rahamäärä

20 Devalvaatio: Rahan kysynnän muutos
Figure 11.7 (c) Devalvaatio: Rahan kysynnän muutos Piste C: vakioinen rahamäärä johtaisi korkoon i > i* ja pääomaa virtaisi maahan. C i A B KP:n täytyy estää vahvistuminen interventiolla ja rahamäärä kasvaa. i* Korko D M/P M/P‘ Rahamäärä

21 Talous kiinteiden valuuttakurssientapauksessa
Itsenäistä rahapolitiikka ei ole mahdollista harjoittaa, koska korko määräytyy ulkomailla Rahapolitiikan määrää valuuttakurssi Kysyntäshokin vaikuttavat täydellä teholla tuotantoon Finanssipolitiikka on hyvin tehokasta Viennin muutokset aiheuttavat suuria tuotannon vaihteluita Kv. koron vaihtelut vaikuttavat kotimaiseen tuotantoon Devalvaatio (revalvaatio) lisää (laskee) tuotantoa

22 Tuotanto ja korko kelluvien valuuttakurssin tapauksessa
Seuraavaksi analysoidaan kelluvien valuuttakurssien tapausta Kolme keskeistä ominaisuutta: KP harjoittaa itsenäistä rahapolitiikkaa: nyt KP seuraa Taylorin sääntöä KP antaa valuuttakurssin määräytyä markkinoilla vapaasti Hinnat ovat jäykkiä, joten nimellisen valuuttakurssin muutokset vaikuttavat reaaliseen valuuttakurssiin → nimellisen valuuttakurssin muutokset vaikuttavat kilpailukykyyn ja IS-käyrään 𝑌=𝐶 𝜔 + , 𝑌−𝑇 + +𝐼 𝑞 + , 𝑟 − + 𝐺 +𝑃𝐶𝐴( 𝑌 − , 𝑌 ∗ + , 𝜎 − )

23 Ekspansiivinen rahapolitiikkashokki: TR-käyrä ↓
Figure 11.8 (a) Ekspansiivinen rahapolitiikkashokki: TR-käyrä ↓ Piste C: i < i*: Pääomaa virtaa ulos → valuutta devalvoituu → kilpailukyky paranee → kysyntää siirtyy kotimaisiin hyödykkeisiin → nettovienti ja tuotanto kasvavat, eli IS-käyrä siirtyy oikealle ja piste B on EQ TR TR‘ Korko IS A B i* IFM i IS‘ C Y Y‘ Tuotanto

24 Ekspansiivinen rahapolitiikka kelluvien valuuttakurssin tapauksessa
KP laski korkoa → TR-käyrä alaspäin Piste C: i<i* → kotimaista pääomaa virtaa ulkomaille paremman tuoton perässä → valuuttamarkkinoilla myydään kotimaan valuuttaa ja ostetaan ulkomaan valuuttaa → kotimaan valuutta devalvoituu (heikkenee) Devalvoituminen laskee kotimaisten hyödykkeiden suhteellista hintaa → koti- ja ulkomaista kysyntää siirtyy kotimaisiin tavaroihin → vienti kasvaa ja tuonti laskee → nettovienti ja kotimaisten hyödykkeiden kysyntä kasvavat Reaalinen devalvoituminen siirtää IS-käyrää oikealle, siten että se kohtaa TR- ja IFM-käyrät → piste C on tasapaino Rahapolitiikka vaikuttaa valuuttakurssin kautta!

25 Rahapolitiikka kelluvien kurssin tapauksessa
Rahapolitiikka vaikuttaa tuotantoon vaikuttamalla kokonaiskysynnän komponentteihin: suljetettu talous: i ↓ → I ↑ → Y ↑ avoin talous : TR-shokki = TR-käyrä ↓ → S ↓ → σ ↓ → NX ↑ → Y ↑ Ekspansiivinen rahapolitiikka (pienessä taloudessa) ei lisää maailman kysyntää, se vain siirtää kysyntää ulkomaisista hyödykkeistä kotimaisiin Siksi kotimaisen työllisyyden ja tuotannon lisääntyminen tapahtuu muiden maiden kustannuksella (beggar-thy-neighbour) Esimerkki: Ruotsi (jolla on suuri vaihtotaseen ylijäämä) on viime vuosina harjoittanut ekspansiivista rahapolitiikka ja siten ajanut valuuttakurssia alas: eli maa pyrki irti taantumasta muiden maiden kustannuksella!

26 Ekspansiivinen rahapolitiikka kelluvien valuuttakurssin tapauksessa
KP siis siirsi TR-käyrää alaspäin, mutta korko on sama kuin aiemmin Rahapolitiikan aiheuttama devalvaatio stimuloi taloutta, mutta korko määräytyy maailmalla (i=i*) Korkeampi tuotanto siirtää rahan kysyntää oikealle KP:n täytyy lisätä rahan tarjontaa

27 Rahapolitiikka ja rahan kysyntä
Figure 11.8 (b) Rahapolitiikka ja rahan kysyntä i Tuotannon kasvaminen lisää rahan kysyntää: D-käyrä siirtyy oikealle. D=k(i)Y D´=k(i)Y‘ A B i* Y‘ > Y M/P M/P‘ Reaalinen rahamäärä

28 Kysyntäshokit kelluvien valuuttakurssien tapauksessa
Figure 11.9 (a) Kysyntäshokit kelluvien valuuttakurssien tapauksessa Positiivinen kysyntäshokki: IS-käyrä oikealle. Piste B: i > i* → pääomaa virtaa maahan ja valuutta vahvistuu. i IS‘ TR B i A C i* IFM Revalvoituminen → kilpailukyky heikkenee ja IS-käyrä siirtyy vasemmalle, pisteeseen, jossa IS, TR ja IFM leikkaavat IS Y

29 Kysyntäshokit ja kelluva valuuttakurssi
Opetus: kysyntäshokit eivät vaikuta tuotantoon, jos valuuttakurssi kelluu! Vähän epärealistinen tulos; kelluva valuuttakurssi ainakin tasapainottaa taloutta Pienessä avoimessa taloudessa, täydellisten pääoman liikkeiden vallitessa, finanssipolitiikka ei vaikuta kokonaistuotantoon Syrjäytyminen (crowding out): suljetussa taloudessa: finanssipolitiikka syrjäyttää osin investointeja, koron nousemisen takia avoimessa taloudessa: finanssipolitiikka syrjäyttää nettovientiä, valuuttakurssin vahvistumisen takia

30 Kansainvälisen koron nousu & kelluva valuuttakurssi
Figure 11.06 Kansainvälisen koron nousu & kelluva valuuttakurssi i* ↑ (i*‘) → i < i*‘ → pääoma virtaa pois → valuuttakurssi heikkenee → kysyntää siirtyy kotimaisiin hyödykkeisiin ja IS-käyrä siirtyy oikealle i TR IS´ C i*‘ i* A IS Pisteessä A: i=i* Y Y‘ Tuotanto

31 Mundell-Fleming-malli: tiivistelmä
Table 11.3 Mundell-Fleming-malli: tiivistelmä Kiinteä valuutta Kelluva valuutta Positiivinen kysyntäshokki Positiivinen Ei vaikutusta Ekspansiivinen rahapolitiikka Ulkomaan koron nousu Laskee Kasvaa Vaikutus tuotantoon Eksogeeninen rahapolitiikkainstrumentti Valuuttakurssi Korko (tai rahamäärä) Endogeneeninen rahapolitiikkainstrumentti kiiinteä valuutta Kelluva valuutta

32 Mahdoton kolmikko (Impossible Trinity)
Maalla ei voi olla (i) vapaita pääoman liikkeitä, (ii) itsenäistä rahapolitiikkaa ja (iii) kiinteää kurssia samanaikaisesti Maan täytyy valita näistä kaksi (oma sijainti) ja luopua kolmannesta (joka on vastakkaisella puolella kolmiota). Vapaat pääomat liik. Itsenäinen raha-politiikka Kiinteä valuutta-kurssi (USA, Euroalue) Hong Kong See pp “Option 1” is allowing free capital flows and maintaining independent monetary policy, but giving up a fixed exchange rate. An example of a country that chooses this option is the United States. “Option 2” is allowing free capital flows keeping a fixed exchange rate, but giving up independent monetary policy. A country that chooses this option is Hong Kong. “Option 3” is keeping monetary policy independent, yet fixing the exchange rate. Doing this requires limiting capital flows. An example of a country that practices this option is China. Kiina ?

33 Kiinteä valuuttakurssi
Sitoo rahapolitiikkaa ja estää liiallista rahamäärän kasvua ja nopeaa inflaatiota (TR-shokit) Alistaa maan koti- ja ulkomaisille kysyntäshokeille (IS-shokit) Alistaa maan ulkomaisille korkoshokeille (IFM-shokit) Vähentää valuuttakurssiin liittyvää epävarmuutta ja volatiliteettiä, tehden kansainväliset transaktiot helpommiksi Toimii hyvin, kunnes valuuttakurssi on liian vahva ja maat ovat ongelmissa vaihtotaseen vajeiden kanssa ja ongelmat kärjistyvät kunnolla Suomi 1990-luvun alussa, monet Aasian maat 1990-luvun lopulla Argentiina 2000-luvun alussa, euroalueen ongelmamaat nyt

34 Kelluva valuuttakurssi
Antaa rahapolitiikalle mahdollisuuden toteuttaa muita tavoitteita (kun valuuttakurssin ylläpitäminen), kuten matalaa ja vakaata inflaatiota ja tuotannon stabiloiminen! Lieventää hyödykemarkkinashokkien vaikutuksia (IS-käyrä siirtyy endogeenisesti) Alistaa maan kansainvälisille koron muutoksille Kelluva valuuttakurssi on tyypillinen maille, joissa on vakaa taloudellinen ja poliittinen ympäristö, ja joissa keskuspankki saa mahdollisimman riippumattomasti tavoitella hintavakautta

35 Suomen syvä lama 1990-luvun alussa
Saksa on ollut Euroopan rahapoliittinen ankkuri ja Suomella oli 1980-luvulla halu kiinteään NIMELLISEEN valuuttakurssiin Rahapolitiikka ei ollut riippumattoman keskuspankin käsissä Hallinnollinen korkojärjestelmä: Eduskunnan pankkivaltuusto päätti peruskorosta ja Suomen Pankki toteutti muuten rahapolitiikkaa ”Kun pääomaliikkeiden rajoitukset purettiin 1980-luvulla … kesken nopean nousukauden, ulkomailta vyöryvä luotonanto alkoi kasvaa holtittomasti” ”Korkotaso pidettiin silti matalana ja markka vahvana poliittisin päätöksin” ”Kun rahaa oli yllin kyllin tarjolla, osakkeiden ja kiinteistöjen hinnat paisuivat ja palkat nousivat” HS

36 Ylikuumeneminen 1980-luvun lopulla ja romahdus
”Talouden nousu kasvatti verotuloja, ja eduskunta vastasi paisuttamalla budjettia, mikä entisestään kuumensi talouden ylikuumenemista” ”Kauppatase oli … kääntynyt reilusti alijäämäiseksi. Kustannusten nousu vei viennin kilpailukyvyn, ja velalla vaurastuneet kansalaiset ostivat tuontitavaraa” HS Romahdus: Vuonna 1990 kv. taantuma ja Neuvostokaupan ”romahdus” toivat talouden ongelmat esiin Saksojen yhdistyminen nosti reaalikorkoja Euroopassa Suomen reaalinen valuuttakurssi oli vahvistunut voimakkaasti 1980-luvun lopulla Devalvaatio-odotukset nostivat kotimaista korkoa

37 Suomen viennin kasvu Devalvaatio vauhditti vientiä
Vahvan markan aikana vienti kasvaa hitaasti Neuvostokaupan lasku ja kv. taantuma laskevat vientiä

38 Figure 11.5 (a) 90-luvun lama: kv. taantuma & Neuvostokaupan väheneminen 90-luvun alussa i Kv. taantuma ja neuvostokaupan laskeminen: IS-käyrä vasemmalle → Suomen tuotanto laskee B A i* IFM IS IS‘ Y(92) Y(90) Tuotanto

39 Neuvostokauppa ei romahtanut 90-luvun alussa, vaan laski vuosikymmenen ajan. Lähde: Gorodnichenko ym. (2012)

40 90-luvun lama: korkojen nouseminen Euroopassa
Figure 11.6 (a) 90-luvun lama: korkojen nouseminen Euroopassa i Korkojen nouseminen Euroopassa laski tuotantoa Suomessa B IFM‘ i*‘ IFM A i* IS Y(92) Y(90) Tuotanto

41 Suomen reaalinen efektiivinen valuuttakurssi: Ei vakaata markkaa 1980-luvulla!
Voimakas revalvaatio 1980-luvun lopulla Reaalinen valuuttakurssi palaa järjelliselle tasolle 93

42 90-luvun lama: Suomen valuutan revalvoituminen
Figure 11.7 (a) 90-luvun lama: Suomen valuutan revalvoituminen Revalvaatio vähensi suomalaisten hyödykkeiden kysyntää: IS-käyrä siirtyy vasemmalle ja NX ja tuotanto laskevat. Halvan rahan aika 1980-lopulla hautasi tämän ongelman. IS IFM B A i* IS´ Y(91) Y(86) Tuotanto

43 (1) Markan reaalinen revalvaatio 1980-luvun lopulla sai vaihtotaseen sukeltamaan: (2) reaalinen devalvaatio 90-luvun alussa käänsi vaihtotaseen ylijäämäiseksi

44 Maiden väliset korkoerot
Mallissa valuuttakurssikiinnitys on ollut täysin uskottava On kaksi syytä miksi i saattaa erota i*:stä: Maariski: Riski, että maan lainaajanottajat ovat kyvyttömiä maksaan lainoja takaisin, johtuen taloudellisista tai poliittisista ongelmista Lainaajat vaativat korkeampaa korkoa kompensoimaan tätä riskiä Odotetut valuuttakurssimuutokset: Lainanottajien täytyy maksaa korkeampaa korkoa kompensoimaan odotettua valuuttakurssin heikkenemistä Jos korko on Suomessa 10 % ja Saksassa 5 %, niin Suomen markan odotetaan heikkenevän 5 % vuodessa suhteessa Saksan markkaan 1990-luvun alussa Suomi oli vakavissa ongelmissa: devalvaatio-odotukset olivat isot ja maariski nousemassa → Suomen korko nousi Saksan/Euroopan korkoja isommaksi

45 87-92: Korkea inflaatio ja devalvaatio-odotukset nostivat koron Suomessa Saksaa suuremmaksi
Vuoden 92 devalvaation takia korko laskee paljon 93 ja lähelle Saksan tasoa

46 Reaalikorko nousi 1990-luvun alussa taivaisiin
Reaalikorko nousi 1990-luvun alussa taivaisiin! Lähde: World Bank (2013) Kymmenen prosentin reaalikorko tarkoittaisi 2 % inflaatiolla 12 % nimelliskorkoa. Jos nimelliskorko olisi nyt 12 %, monet suomalaiset kotitaloudet ja yritykset olisivat pulassa!

47 90-luvun lama: Devalvaatio-odotukset & korkean koron aika
Figure 11.7 (a) 90-luvun lama: Devalvaatio-odotukset & korkean koron aika Suomen reaalikorko nousi devalvaatio-odotusten (ja maariskin) takia: i*→ i(fin). Tämä laski Suomen tuotantoa. Korkea korko oli mukana tuhomassa Suomen taloutta. B IS i(fin) IFM A i* Tuotanto Y(92) Y(90)

48 BKT laski voimakkaasti ja pitkään 90-luvun alussa
Vuosia kestänyt BKT:n lasku

49 Laaja-alainen ja voimakas tuotannon supistuminen toi jättityöttömyyden 90-luvulla

50 Suomen lama 1990-luvulla ”Suomen lamassa oli kysymys ennenkaikkea kotimaisen kysynnän romahduksesta luvun alussa keskustelua hallitsi kuitenkin käsitys vakavan ulkoisen häiriön aiheuttamasta kriisistä. Tämä häiriö oli luonnollisesti Neuvostoliiton romahdus valtiona ja samanaikainen Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan nopea alasajo. [Neuvostokaupan] vientishokki oli välittömiltä vaikutuksiltaan vähäinen – noin 2 prosenttia bkt:sta – ja lisäksi ohimenevä. Onkin siksi tyydytyksellä pantava merkille, että tässä tilaisuudessa kukaan ei olekaan enää esittänyt Neuvostokaupan romahdusta keskeisenä lamaselityksenä.” Kiander 1999

51 1990-luvu lama vs. 2000-luvun lama: viennin muutos, % vuodessa
Suomen vienti romahti 2009 paljon enemmän kuin 1991, mutta silti Suomessa ei ole jättityöttömyyttä (vaikka BKT laski voimakkaasti 2009). Joten 90-luvun laman syy ei voi olla Neuvostokaupan ”romahdus” tai viennin ongelmat

52 Vientishokin vaikutus BKT:hen
Vientishokin kysyntävaikutusta bruttokansantuotteeseen voidaan arvioida kaavalla: (”Viennin BKT-osuus”)*(Viennin %-muutos)*kerroin Finanssipolitiikan kerroin on monien empiiristen tutkimus noin 1, nyt oletetaan, että vientishokeilla on saman kerroinvaikutus 1991: (0,23)*(-0,08)*1= -0,018 Vientishokki aiheutti parin prosentin BKT:n laskun Suomen BKT laski 1990-luvun lamassa noin 10 %

53 Vientishokin vaikutus BKT:hen
Vientishokin kysyntävaikutusta bruttokansantuotteeseen voidaan arvioida kaavalla: (”Viennin BKT-osuus”)*(Viennin %-muutos)*kerroin 2009: (0,45)*(-0,21)*1= -0,095 Suomen BKT laski ,5 % Vientishokki lienee ainoa syy Suomen vuoden 2009 taantumaan

54 Rahapolitiikan rooli 1990-luvulla
Empiria: 100 korkopisteen muutos ohjauskorossa vaikuttaa tuotantoon yleensä 0,5-1 % Bluedorn and Bowler (2011): vaikutus on jopa 1,7 % 90-luvulla ei ollut samankaltaista ohjauskorkoa, joten oletetaan, että reaalikoron muutoksella on sama vaikutus tuotantoon 89-91/92 reaalikorko nousi hieman yli 7 %-yksikköä, joten reaalikorkoshokin vaikutus olisi (vähintään) 4-7 % lasku tuotannossa -0,5 x 7,2 = -3,6 -0,75 x 7,2 = -5,4 -1 x 7,2 = -7,2 -1,7 x7,2 = -12,2

55 Suomen lama 1990-luvulla ”Lama oli niin syvä kuin se oli sen vuoksi, että kotimainen kysyntä – sekä yksityiset että julkiset investoinnit ja kulutus – putosi rajusti noin kolmen vuoden ajan. Yksityiset investoinnit supistuivat noin puoleen huipputasostaan (!) ja yksityinen kulutus aleni noin 10 prosenttia.” Yksityisen kysynnän romahduksen taustalla oli korkea reaalikorko. Vuodesta 1989 vuoteen 1992 jatkunut korkeiden reaalikorkojen kausi oli tuhoisa.... Korkea korko rajoitti velkaisten likviditeettiä, johti omaisuusarvojen laskuun, heikensi vakuusarvoja ja kaikkien luottokelpoisuutta sekä vähensi myös velattomien talousyksiköiden halukkuutta kuluttaa tai investoida. Tilanne muuttui joka suhteessa, kun korot saatiin alas vuonna 1993 markan kellutuksen myötä.” Kiander (1999)

56 Entä jos Suomi olisi antanut valuuttakurssin kellua 1990?
Figure 11.9 (a) Entä jos Suomi olisi antanut valuuttakurssin kellua 1990? Negatiiviset kysyntäshokit: IS-käyrä vasemmalle: Piste B: i < i* → pääomaa olisi virrannut pois Suomesta ja markka olisi devalvoitunut huomattavasti. i IS TR/LM C A i* IFM Devalvoituminen → kilpailukyky olisi palautunut ja IS-käyrä olisi siirtynyt oikealle, pisteeseen, jossa IS. TR ja IFM leikkaavat i B IS‘ Y

57 Suomen 1990-luvun lama ”Lama oli valtavan traumaattinen kokemus. Teimme kaikki ajateltavissa olevat virheet” (HS ) Sixten Korkman, VM kansantalousosaston ylijohtaja vuosilta Malli: valuuttakurssin kelluttaminen olisi johtanut viennin nousuun ja tämä olisi tasapainottanut talouden ”Jos markan olisi annettu heiketä, tilanne olisi ehkä korjaantunut automaattisesti.” ”Vahvasta markasta pidettiin kiinni ja valuuttavirtoja yritettiin lopulta kääntää nostamalla korot vuosikymmenen vaihteessa tähtitieteellisiin lukemiin” ”Korkeat korot lamaannuttivat talouden nopeasti ja syöksivät … asuntojen hinnat syöksyyn vuonna 1990” HS

58 Suomen 1990-luvun lama Rahoitusmarkkinoiden paine lopulta pakotti devalvaatioon Devalvaatiot palauttivat Suomen kansainvälisen hintakilpailukyvyn → vienti alkoi vetää Devalvaatiot poistivat odotukset valuuttakurssimuutoksesta → korko laski → kotimainen kysyntä elpyi 1+2 = devalvaatiot pelastivat Suomen talouden ”Koko kansantaloudelle devalvaatio oli lopulta eduksi” ”Se selittää, miksi Suomi selvisi laman jälkeen niin hyvin. Suomella oli mahdollisuus nopeaan kilpailukyvyn parantamiseen … Jo 1992 vienti lähti nousuun” HS

59 Aiemmin: devalvoituminen palautti kilpailukyvyn 92-93 ja korko laski järjelliselle tasolle 93-94
Talous palasi kasvuun kun korot laskivat ja kilpailukyky palautui

60 90-luvun lama ja pankkikriisi
1990-luvun pankkikriisi on paljolti seurausta korkeasta reaalikorosta ja talouden surkeasta tilasta ”Yritysten vaikeudet, kiinteistökuplan puhkeaminen ja tyhmät sijoitukset suistivat pankit valtion syliin” HS Pankkikriisi ei yleensä ole taantuman/laman syy vaan seuraus, joka syventää taantumaa/lamaa ”Jälkeenpäin on helppo sanoa, että pankkikriisin hoito epäonnistui.” Pehkonen (1999) Pankkikriisin hoidon epäonnistuminen syvensi lamaa

61 Suomi ei koskaan toipunut 1990-luvun lamasta
Suomi ei koskaan toipunut 1990-luvun lamasta! (Kuvan lähde Papell & Prodan 2011)

62 Suomen 1990-luvun lama Edellinen kuva kertoo hyvin, että Suomi ei koskaan toipunut 1990-luvun lamasta: pitkän ajan talouskasvu palasi aiemmalle tasolle, mutta BKT jäi pysyvästi matalammalle kasvu-uralle! Opetus 1: älkää uskoko ihmisiä, jotka väittävät Suomen lamassa tapahtuneet “luovaa tuhoa”, joka oli jotenkin hyväksi taloudelle Opetus 2: Talouskriisit voivat madaltaa potentiaalista BKT:tä pysyvästi

63 Talouspolitiikka ja vahva markka
Miksi vahva/vakaa markka? Vakaan markan puolustamisesta oli tullut 1980-luvun lopulla elämää suurempi asia ”On välttämätöntä, että uuden hallituksen muodostamisesta kiinnostuneet poliittiset voimat ilmoittavat jo nyt etukäteen noudattavansa päättäväisesti vahvan markan politiikkaa” Pääministeri Kalevi Sorsa 1986

64 Talouspolitiikka ja vahva markka
”Kysyntä Suomessa on pakotettava alas, tarpeen vaatiessa se on tehtävä luomalla Suomeen keinotekoinen taantuma … taantuman on jopa oltava melko syvä” Rolf Kullberg, Suomen Pankin pääjohtaja 1989 1990-luvulla: Suomen Pankin ja Esko Ahon hallituksen päätöksellä vahvan markan politiikka jatkui Hallitusohjelma 1991: ”ongelmat ovat rakenteellisia, ei suhdanneluonteisia” ”Devalvoiminen merkitsisi uuden, kilpailijamaita korkeamman inflaation hyväksymistä ja inflaatio-odotusten vahvistamista” Sirkka Hämäläinen, SP:n pääjohtaja Kullbergin jälkeen, vuonna 1990

65 Devalvaatiot Suomen Pankki 1991 kävi epätoivoista taistelua markan ulkoisen arvon puolustamiseksi Korkoja nostettiin valuuttapaon estämiseksi Aiemmin: Epäsymmetria: Liian vahvaa valuutta ei voi ylläpitää kauaa, koska se vaatii ulkomaan valuutan myymistä (jotka loppuvat) ja kotimaan valuutan ostamista Syksyllä 1991 pakkodevalvaatio (noin 12-14%) Suomen Pankki halusi jopa kelluttaa markkaan hetken, mutta Ahon hallitus ei suostunut tähän Hallituksen ja SP:n halu jatkaa kiinteän markan politiikkaa jatkui Syksyllä 1992 lopulta markan kelluttaminen (nimellinen devalvoituminen noin 30-40%) Myös monet Euroopan heikot maat kokivat saman syksyllä 92

66 Talouspolitiikka ja vahva markka
”Jälkikäteen on arvioida, että kiinteästä valuuttakurssipolitiikasta pidettiin Suomessa liian kauan kiinni.” ”Tiukka pyrkimys torjua devalvaatio sai aikaan kolme vuotta kestäneen korkokuurin, joka velkainen talous ei kestänyt.” ”Seurauksena oli investointien ja kulutuksen romahdus, työttömyys, konkurssit ja kasvavat luottotappiot.” ”Kun lopputuloksena oli kuitenkin kiinteästä kurssista luopuminen ja pakkodevalvaatio, oli korkeiden korkojen aika tarpeettoman pitkä. Sillä ei saavutettu mitään, koska markka kuitenkin lopulta devalvoitui.” Kiander 2001

67 Rahoituskriisin jälkimainingit Lähde: Reinhart ja Rogoff (2009)
Rahoituskriiseillä on pitkällisiä vaikutuksia Tuotanto ja työllisyys laskevat voimakkaasti Työttömyys nousee 7 %-yksikköä noin 4-5 vuodessa Tuotanto laskee (huipulta pohjalle) 9 % kahdessa vuodessa Vaikutus on kuitenkin paljon pienempi WWII:n jälkeisissä länsimaiden kriiseissä Iso ero: työttömyys lisääntyy paljon pidempään kuin tuotanto laskee Julkinen velka nousee reaalisesti 86 % Suurin syy on verotulojen laskeminen syvän ja pitkän taantuman seurauksena

68 Reinhart ja Rogoff käyttivät kirjassa dataa, joka loppuu vuoteen 2008
Oregon Office of Economic Analysis päivitti kirjan kuvioita USA:n datalla, joka ulottuu syyskuuhun 2012 Syyskuuhun 2012 mennessä USA:n talous oli alkanut toipua Esityksessä käytetään päivettyjä kuvioita Lisäksi se loi muutaman ylimääräisen kuvan

69 Suomen 90-luvun talouskriisi on – työttömyydellä mitattuna –länsimaiden syvin modernina aikana (ennen nykykriisiä)!

70 Suomen 90-luvun talouskriisi oli – BKT:llä mitattuna – länsimaiden syvin modernina aikana, ennen nykykriisiä!

71 Suomen valtionvelan kasvu lamassa oli todella suurta!

72 USA:n tilanne marraskuulta 2013
Suomen 90-luvun talouskriisi oli – työttömyydellä mitattuna – aikana länsimaiden syvin!


Lataa ppt "KT34 Makroteoria I Juha Tervala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google