Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arviointi ja monipuoliset oppimismenetelmät. Peruskoulu  Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arviointi ja monipuoliset oppimismenetelmät. Peruskoulu  Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä."— Esityksen transkriptio:

1 Arviointi ja monipuoliset oppimismenetelmät

2

3 Peruskoulu  Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. (POPS2014)  Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. Arvioinnilla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Se luo perustaa opetuksen eriyttämiselle ja auttaa oppilaiden mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. (POPS2014)  Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. (POPS2014)

4 Lukio  Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikohtaiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat ruotsin kielen yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta annetaan opiskelijan edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa tavoitteissa, kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa toimia kohdekielisissä ympäristöissä. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen.

5  Iso koe vs pienempi koe  Suulliset kokeet  Eurooppalainen kielisalkku  Oppilaiden itsenäiset tuotokset  Ainekirjoitukset apuvälineiden kanssa  Erilliset kielioppikokeet

6  Läksypassi: Kurssin aikana tarkistetaan läksyt kuusi kertaa satunnaisesti. Jos kuudesta kerrasta sinulla on läksyt tehtynä 1-2 kertaa, se laskee arvosanaa. 3-4 kertaa pitää arvosanan samana. 5-6 kertaa läksyt tehtynä nostaa arvosanaa. Se kuinka paljon, on tietysti kaikkien itse päätettävissä.  Koe oppikirjan kanssa/lunttilappukoe

7 Sanaston harjoitteluun  Vaatesanaston harjoittelua. Kaksi oppilasta, joilla molemmilla on 1-2 pukijaa. Opettaja/ oppilas luettelee vaatteita ja pukijat pukevat ne "mallin" päälle. Muilla on aina hauskaa.  Värikortit. Jokaisella oppilaalla on oma nippunsa. Aluksi harjoitellaan siten, että opettaja sanoo värejä ja samalla nostaa omasta nipustaan värin esiin. Taitojen karttuessa kisaillaan, kuka pöytäryhmässä on nopein. Parit voivat kysellä myös toisiltaan. Seinillä olevien värilappujen avulla voidaan kääntyillä ja harrastaa luokassa taukoliikuntaa.  Erilaiset toiminnalliset pelit. Tässä "lyödään vetoa", pystyykö joku seisomaan yhdellä jalalla 30 sekuntia silmät kiinni jne.  Vanhat perhekuvat toimivat hienosti perheenjäsen-sanaston harjoittelussa.

8 Mobiilin mahdollisuudet  QR-koodiradat -Skannaa seiniin kiinnitetyt koodit puhelimella -Tuotoksen äänitys  Osallistavat sovellukset -Kahoot, Socrative -Kaikkien ääni kuuluviin, pelillisyys  Sanaston harjoittelu -Flashcards: Quizlet -Käsitekartat: Popplet


Lataa ppt "Arviointi ja monipuoliset oppimismenetelmät. Peruskoulu  Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google