Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ICF-luokitus Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen standardeissa Riikka Peltonen Pääsuunnittelija.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ICF-luokitus Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen standardeissa Riikka Peltonen Pääsuunnittelija."— Esityksen transkriptio:

1 ICF-luokitus Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen standardeissa Riikka Peltonen Pääsuunnittelija

2 ICF Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen standardeissa Kuntoutuksen palveluntuottaja toteuttaa Kelan järjestämää kuntoutusta ICF-luokituksen viitekehyksessä Ei koodausta Standardeissa käytetty terminologia ei ole vielä ICF-kielen mukaista Tavoitteena on ollut kirjoittaa standardit, jotka mahdollistavat ja ohjaavat kuntouttajia tekemään työtään ICF- viitekehyksessä (huomioimaan kuntoutujan lääketieteellisen terveydentilan lisäksi yksilö- ja ympäristötekijät ja näiden kaikkien elementtien vuorovaikutuksen)  Monialainen tuki kuntoutumiseen  Ruumiin ja kehon toiminnoista suorituksiin ja osallistumiseen

3 Tavoitteet terapiassa Yksilöterapian tavoitteena on vuorovaikutuksessa ja kokonaistilannetta laaja-alaisesti tarkastellen auttaa kuntoutujaa ja omaista löytämään omat voimavaransa ja kykynsä sekä vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntoutujan kanssa opetellaan sellaisia taitoja ja tehdään harjoitteita, joita hyödyntäen ja soveltaen kuntoutuja voi itse tai lähiverkoston tuella vaikuttaa omaan toimintakykyynsä. Kuntoutuja saa valmiuksia ja rohkeutta osallistua elinympäristössään ja yhteiskunnassa mahdollisimman täysipainoisesti. Hän saa keinoja ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi. Lisäksi kuntoutuja saa innostusta toimia oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi.

4 Terapiastandardi Terapian alkuvaiheessa terapeutti tekee verkostokäynnin kuntoutujan arjen ympäristöön haastattelee, tekee arvioinnit ja mittaukset ottaen huomioon toimintakyvyn eri osa-alueet sekä ympäristö- ja yksilötekijät  vuorovaikutuksessa kokonaistilanteesta, vahvuuksista ja rajoitteista yhteinen käsitys

5 Terapian alkuvaiheessa terapeutti… asettaa yhteistyössä kuntoutujan kanssa kuntoutujalle merkitykselliset ja konkreettisesti arjesta nousevat tavoitteet, jotka tukevat kuntoutujan osallisuutta ja osallistumista sopii kuntoutujan kanssa hyvän kuntoutuskäytännön mukaisten sopivien ja vaikuttavien kuntoutusmenetelmien käytöstä ja tarjoaa kuntoutujalle erilaisia vaihtoehtoja, joista kuntoutuja valitsee itselleen mielekkäät ja hänen kuntoutumistaan motivoivat menetelmät.  Terapiasuunnitelma (sis. mm. verkostotyön tarpeen)

6 Terapian toteutus Terapeutti ottaa huomioon kuntoutujan vahvuudet ja toimintarajoitteet, elämäntilanteen, arjen rutiinit sekä sosiaaliset verkostot toteuttaa terapian arjen ympäristössä tai arkea vastaavissa tilanteissa ja ympäristöissä, jotka varmistavat kuntoutujan uusien asioiden sisäistämistä ja arkeen siirtämistä sekä osallistumista tukee kuntoutujan omaisia ja läheisiä sekä kuntoutujan luvalla muuta lähiverkostoa osallistumaan terapiaan kuntoutusprosessin kaikissa vaiheissa, jotta he saavat tietoja ja taitoja kuntoutujan ohjaamiseen ja arjen ympäristön mukauttamiseen.

7 Terapian toteutus …jatkuu Terapeutti arvioi kuntoutujan ja mahdollisuuksien mukaan omaisen tai läheisen kanssa yhteistyössä terapian tuloksellisuutta, käytettyjen menetelmien tarkoituksenmukaisuutta, tavoitteiden saavuttamista  päivittää terapiasuunnitelmaa huolehtii kuntoutuksen aikana tarpeellisista yhteistyökäynneistä, verkostokäynneistä ja verkostotyöstä ja varmistaa tiedonvälittämisen. päätösvaiheessa arvioi terapian tuloksellisuutta samoilla menetelmillä ja mittareilla kuin alkuvaiheessa.

8 Terapiassa mahdollista kotikäynnit −kuntoutujan arjen ympäristössä mm. kotona, päiväkodissa koulussa palvelutalossa ohjauskäynnit −lasten- ja nuorten vanhemmille yhteistyökäynnit −käynti, jossa kuntoutujan eri terapeutit ovat läsnä liikunta- ja harrastuskokeilut −osallistumisen ja kuntoutumista tukeva toiminnan mahdollistaminen kuntoutuspäiväkirja välitehtävät

9 Terapiassa mahdollista…jatkuu Verkostokäynti tarpeellinen tutustuminen kuntoutujan arkiympäristöön tai osallistuminen laitosmuotoisen kuntoutuksen palveluntuottajan toteuttamaan verkostoneuvotteluun tai kotikäyntiin terveydenhuollossa tehtävän lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman laatiminen päivähoidossa tehtävän erityistä tukea tarvisevan lapsen kuntoutussuunnitelman tai päivähoidossa tai koulussa tehtävän henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatiminen. sosiaali- tai terveydenhuollon järjestämään vaativan apuvälineen käytönopetukseen ja sovitukseen osallistuminen silloin, kun se toteutetaan kuntoutujan arkiympäristössä

10 Moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelulinjat Lasten- ja nuorten: Aistivammojen palvelulinja Kuulovammaisten, Kuulonäkövammaisten ja Näkövammaisten palvelu Yleis- ja neurologinen palvelulinja Tules-reuma palvelulinja Aikuisten Aistivammojen palvelulinja Kuulovammaisten, Kuulonäkövammaisten ja Näkövammaisten palvelu Neurologinen palvelulinja Tules-reuma palvelulinja Yleispalvelulinja


Lataa ppt "ICF-luokitus Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen standardeissa Riikka Peltonen Pääsuunnittelija."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google