Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi."— Esityksen transkriptio:

1 Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

2 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1.Nuorten työpajatoiminta 2.Etsivä nuorisotyö 3.Monialainen yhteistyö 2Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

3 1. Nuorten työpajat  Nuorten työpajoilla tuetaan nuoren elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä sekä tekemällä oppimista.  Työpajoilla nuori pääsee harjoittelemaan eri alojen työtehtäviä sekä opettelemaan työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia yhdessä muiden nuorten kanssa.  Pajalla nuorta ohjaa työ- ja yksilövalmentajat. Nuorten työpajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen taidoissaan, tietoa ja kokemusta työstä tai vahvistusta opiskelu- tai työelämävalmiuksiinsa. 3Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

4 1. Nuorten työpajat  Nuorten työpajatoiminta auttaa myös löytämään uuden vuorokausirytmin sekä suunnittelemaan omaa tulevaisuutta. Työpajat tukevat ja ohjaavat nuorta koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.  Kainuussa on 6 nuorten työpajatoiminnan hallinnoijaa ja Pohjois-Pohjanmaalla 19, joita Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimi avustaa vuosittain myönnettävällä harkinnanvaraisella valtionavustuksella  Pajoissa käy vuosittain n. 1 600 nuorta ja niissä työskentelee n. 120 ammattilaista. 4Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

5 2. Etsivä nuorisotyö  Etsivä nuorisotyöntekijä on erityisnuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja ohjata nuoria eteenpäin heidän tarvitsemiinsa palveluihin.  Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on auttaa alle 29- vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen tarvitsemiinsa palveluihin.  Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta, joka voi olla ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa tai muuten tarvitsee apua palveluihin pääsemiseksi. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. 5Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

6 2. Etsivä nuorisotyö  Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (72/2006). Viranomaisille on säädetty oikeus ilmoittaa nuoren yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle silloin kun viranomainen arvioi nuorella olevan tarvetta etsivän nuorisotyön tarjoamaan palveluun.  Kaikissa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on etsivän nuorisotyön palvelut  Yhteensä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on 49 etsivää nuorisotyöntekijää, joiden työtä tuetaan valtionavustuksella. 6Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

7 23.9.20167Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

8 Monialainen yhteistyö  Nuorisolain mukaisesti kunnissa on oltava monialainen eri viranomaisista koostuva nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia.  Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat myös koota yhteisen verkoston. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. Nuorisolaissa (7 a §) on asetettu verkostolle tehtävät, joilla parannetaan nuorille suunnattujen palvelujen keskinäistä toimivuutta ja vaikuttavuutta. 8Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

9 23.9.20169Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

10 Kohti onnistunutta nuorisotakuuta?  Esimerkkeinä hyvin toimivista palveluista voidaan mainita työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä erilaiset nuorten työllistymistä edistävät hankkeet, joissa nuoret saavat yksilöllisistä ohjausta ja tukea.  Näitä toimenpiteitä yhdistää se, että niiden vaikutukset ovat nuorten omaa motivaatiota, aktiivista toimijuutta ja yhteiskunnallista luottamusta lisääviä.  Nuorisotakuun onnistumista ei pitäisikään mitata pelkästään työttömyyslukujen kautta, vaan huomioiden nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden erilaiset ulottuvuudet. 10Lähde: Onnistunut nuorisotakuu –hankkeen loppuraportti, Allianssi ry

11 Kohti onnistunutta nuorisotakuuta?  Ammattilaiset toivat esiin yleisen taloustilanteen vaikutukset sekä tarjolla olevien työpaikkojen määrään että kuntien resursseihin. Nuorisotakuun toteuttaminen näissä raameissa on haasteellista.  Osa palveluista toimii siitä huolimatta hyvin. Esimerkkeinä tällaisista palveluista voidaan mainita etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta sekä erilaiset nuorten yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen perustuvat työllistymistä edistävät hankkeet. 11Lähde: Onnistunut nuorisotakuu –hankkeen loppuraportti, Allianssi ry

12 Kohti onnistunutta nuorisotakuuta?  Haastatellut ammattilaiset olivat yksimielisiä monialaisen yhteistyön merkityksestä nuorisotakuun kehittämisessä. Sen avulla voidaan välttää päällekkäistä työtä ja tarjota asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaa tukea.  Nuorten palveluita parantaisi ammattilaisten mukaan myös niiden toteuttaminen matalalla kynnyksellä ja keskittäminen saman katon alle. Lisäksi olisi pohdittava, miten tiedon jakamista ammattilaisten kesken voisi helpottaa asiakkaan suostumuksella. 12Lähde: Onnistunut nuorisotakuu –hankkeen loppuraportti, Allianssi ry

13 Yhteystiedot Kirsi-Marja Stewart Nuorisotoimen ylitarkastaja kirsi-marja.stewart@avi.fi Puh. 0295 017652 kirsi-marja.stewart@avi.fi 13


Lataa ppt "Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google