Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMI Suomi on tasavalta Pohjois-Euroopassa. Se rajoittuu lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Norjaan ja idässä Venäjään. Pinta-alaltaan Suomi on Euroopan maista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMI Suomi on tasavalta Pohjois-Euroopassa. Se rajoittuu lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Norjaan ja idässä Venäjään. Pinta-alaltaan Suomi on Euroopan maista."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMI Suomi on tasavalta Pohjois-Euroopassa. Se rajoittuu lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Norjaan ja idässä Venäjään. Pinta-alaltaan Suomi on Euroopan maista viidenneksi suurin. Suomi on Islannin ohella maapallon pohjoisin valtio. Lähes neljännes Suomen-alasta on napapiirin pohjoispuolella. Väestötiheys on Suomessa keskimäärin 15 asukasta neliö kilometrillä. Maan pinta-ala on yli 300 tuhatta neliö kilometriä. Maan väkiluku on yli 5 miljoonaa asukasta. Suomen kieli on virallinen. Jäämereltä kulkeva lämmin Golf-virta lämmittää ankaraa ilmastoa. Noin 60% pinta-alasta on metsiä, pohjoisessa havumetsiä, eteläosassa lehtipuita. Niiden välissä on runsaasti jokia ja järviä. Koko maa-alasta on yksityisten omistuksessa 60%, valtio omistaa 30%. Suomessa on yhä runsaasti alkuperäistä luontoa. Mutta luonnon saastuminen on noussut ongelmaksi Suomessa. Tämä johtuu teollistumisesta. Puu on ollut kautta aikojen Suomelle elintärkeä elementti, ja puunjalostusteollisuus, paperi, selluloosa, sahatavara ovat viennin tärkeä osa. Metalliteollisuus on kasvanut merkittävästi ja maa vie ulkomaille paperikoneita, laivoja, tietokoneita. Suomi käy kauppaa eniten Venäjän, Ruotsin, Englannin, Saksan kanssa. Yli puolet väestöstä asuu kaupungeissa, joita on lähes 70. Valtaosa Suomen asukkaista ovat suomalaisia. Varsinaiset alkuasukkaat elävät pohjoisessa poronhoidolla, kalastuksella ja metsästyksellä. Ruotsinkielisiä on 7% väestöstä. Ruotsin kieli on toinen virallinen kieli. валлен сг

2 Прочти сложные слова, переведи Tasa/valtaVäki/luku Pinta-alaJää/mereltä Maa/pallonGolf-virta Napa/piirinHavu/metsiä Pohjois/puolellaEtelä/osassa Väestö/tiheysLehti/puita Keski/määrinMaa-ala Kilo/metrilläAlku/peräistä валлен сг

3 Прочти географические названия, переведи SuomiEnglannin Pohjois-EuroopassaSaksan RuotsiinIslannin NorjaanJäämereltä VenäjäänGolf-virta валлен сг

4 Прочти слово, словосочетание 1.suurin, viidenneksi suurin, Euroopan maista suurin 2.valtio, pohjoisin valtio, maapallon pohjoisin valtio 3.pohjoispuolella, napapiirin pohjoispuolella 4.kilometrillä, neliö kilometrillä, viisitoista asukasta neliö kilometrillä 5.kieli, suomen kieli, virallinen suomen kieli 6.ilmastoa, ankaraa ilmastoa, lämmittää ankaraa ilmastoa 7.järviä, järviä ja jokia, on runsaasti järviä ja jokia 8.Suomessa, ongelmaksi Suomessa, on noussut ongelmaksi Suomessa 9.osa, tärkeä osa, viennin tärkeä osa, ovat viennin tärkeä osa 10.paperikoneita, ulkomaille paperikoneita, vie ulkomaille paperikoneita валлен сг

5 Подбери к картинке фрагмент из текста валлен сг

6 Выпиши предложение НЕ из текста 1.Suomalaiset asuvat kaupungeissa. 2.Ruotsinkielisiä on seitsemän prosenttia. 3.Suomi on tuhanssien järvien maa. 4.Islanti on maapallon pohjoisin valtio. валлен сг

7 Suomi on tuhanssien järvien maa. валлен сг

8 Выбери из рядов одно слово ПО теме 1.politiikka, tasavalta, broileri, auringossa 2.rajoittuu, mumisevat, makasi, kippasi 3.illalla, reunalta, valtio, jaguaarissa 4.pyöreän, posket, rouvalta, napapiirin 5.kanssa, väestötiheys, mämmi, millimetrin 6.asukasta, työmies, rauhainen, Tuomolle 7.virallinen, kaikkien, tuttu, pyöreät 8.silitysrauta, presidentin, istuskeli, metsiä 9.luontoa, syön, mustan, repivät 10.Esa, eri, puu, apua валлен сг

9 1. tasavalta 2. rajoittuu 3. valtio 4. napapiirin 5. väestötiheys 6. asukasta 7. virallinen 8. metsiä 9. luontoa 10. puu валлен сг

10 Составь предложения из слов 1.Tasavalta, on, Suomi. 2.Suomi, valtio, on, maapallon, pohjoisin. 3.5 000 000, Suomessa, asukasta, on. 4.On, virallinen, kieli, suomen. 5.Lämmittää, ilmastoa, Golf-virta, ankaraa. 6.Havumetsiä,pohjoisessa, on. 7.Maa-alasta, 30%, valtio, omistaa. 8.Paperi, osa, on, tärkeä, viennin. 9.Ulkomaille, Suomi, tietokoneita, vie. 10.Kanssa, käy, Venäjän, Suomi, kauppaa. валлен сг

11 1. Suomi on tasavalta. 2. Suomi on maapallon pohjoisin valtio. 3. Suomessa on 5 000 000 asukasta. 4. Suomen kieli on virallinen. 5. Golf-virta lämmittää ankaraa ilmastoa. 6. Pohjoisessa on havumetsiä. 7. Valtio omistaa 30% maa-alasta. 8. Paperi on viennin tärkeä osa. 9. Suomi vie ulkomaille tietokoneita. 10. Suomi käy kauppaa Venäjän kanssa. валлен сг

12 Соедини фрагменты предложений Maan pinta-alaviennin tärkeä osa. Metsien välissä onon kuusikymmentä prosenttia maata. Selluloosa onEnglantiin laivoja. Suomi onon kolmesataa tuhatta kilometriä. Yksityisten omistuksessa viidenneksi suurin. Suomi vierunsaasti jokia ja järviä. валлен сг

13 Соедини фрагменты предложений Maan pinta-alaon kolmesataa tuhatta kilometriä. Metsien välissä onrunsaasti jokia ja järviä. Selluloosa onviennin tärkeä osa. Suomi onviidenneksi suurin. Yksityisten omistuksessa on kuusikymmentä prosenttia maata. Suomi vieEnglantiin laivoja. валлен сг

14 Создание простого вопроса при помощи вопросительной частицы –ko? –kö? Вопросительная частица –ko? –kö? может присоединяться к любому слову, образуя простой вопрос. В конце вопросительного предложения стоит вопросительный знак. Выбор частицы зависит от гласных в корне слов. A, O, U + -ko? Onko? Suomiko? Asukasko? E, I, Y, Ä, Ö + -kö? Kilometrikö? Kielikö? Käykö? валлен сг

15 Ответь на вопросы 1.Onko Suomi tasavalta? 2.Onko Suomi pohjoisin valtio? 3.Onko väestötiheys 15 asukasta kilometrillä? 4.Onko väkiluku 5 miljoonaa asukasta? 5.Onko eteläosassa lehtipuita? 6.Onko Suomessa runsaasti järviä? 7.Onko Suomessa alkuperäistä luontoa? 8.Onko metalliteollisuus kasvanut? 9.Onko ruotsin kieli virallinen? 10.Onko suomen kieli virallinen? валлен сг

16 Переведи вопросы и ответь 1.Rajoittuuko Suomi Ruotsiin? 2.Asuuko Suomessa 5 miljoonaa asukasta? 3.Kulkeeko Golf-virta Jäämereltä? 4.Lämmittääkö Golf-virta Suomea? 5.Omistaako valtio maata? 6.Johtuuko saastuminen teollistumisesta? 7.Viekö Suomi ulkomaille koneita? 8.Käykö Suomi kauppaa Venäjän kanssa? валлен сг

17 Переведи предложения, задай простой вопрос по образцу Suomi rajoittuu Norjaan. Suomiko rajoittuu Norjaan? Rajoittuuko Suomi Norjaan? Norjaanko rajoittuu Suomi? 1.Golf-virta kulkee Jäämereltä. I. 2.Suomessa on metsiä. 3.Puu on elintärkeä elementti. 4.Metalliteollisuus on kasvanut merkittävästi. 1.Suomi vie Saksaan paperia. II. 2.Väestö asuu kaupungeissa. 3.Suomessa on 70 kaupunkia. 4.Alkuasukkaat kalastavat pohjoisessa. валлен сг

18 1.Golf-virta kulkee Jäämereltä. Golf-virtako kulkee Jäämereltä? Kulkeeko Golf- virta Jäämereltä? Jäämereltäkö kulkee Golf- virta? 2.Suomessa on metsiä. Suomessako on metsiä? Onko Suomessa metsiä? Metsiäkö on Suomessa? 3.Puu on elintärkeä elementti. Puuko on elintärkeä elementti? Onko puu elintärkeä elementti? Elintärkeäkö elementti on puu? валлен сг

19 4. Metalliteollisuus on kasvanut merkittävästi. Metalliteollisuusko on kasvanut merkittävästi? Onko metalliteollisuus kasvanut merkittävästi? Merkittävästikö on kasvanut metalliteollisuus? 5. Suomi vie Saksaan paperia. Suomiko vie Saksaan paperia? Viekö Suomi Saksaan paperia? Saksaanko vie Suomi paperia? валлен сг

20 6. Väestö asuu kaupungeissa. Väestökö asuu kaupungeissa? Asuuko väestö kaupungeissa? Kaupungeissako asuu väestö? 7. Suomessa on 70 kaupunkia. Suomessako on 70 kaupunkia? Onko Suomessa 70 kaupunkia? 70- kö kaupunkia on Suomessa? валлен сг

21 8. Alkuasukkaat kalastavat pohjoisessa. Alkuasukkaatko kalastavat pohjoisessa? Kalastavatko alkuasukkaat pohjoisessa? Pohjoisessako kalastavat alkuasukkaat? валлен сг

22 Вставь пропущенные слова из рамки, запиши 1.Suomi _______________ Venäjään. 2.Suomi on _____________ valtio. 3.Suomessa _______ 5 miljoonaa asukasta. 4.Suomessa on _______ metsiä. 5.Suomessa on runsaasti _____________. 6.Suomessa kasvaa __________________. Metalliteollisuus, asuu, pohjoisin, 60%, järviä, rajoittuu. валлен сг

23 1.Suomi rajoittuu Venäjään. 2.Suomi on pohjoisin valtio. 3.Suomessa asuu 5 miljoonaa asukasta. 4.Suomessa on 60% metsiä. 5.Suomessa on runsaasti järviä. 6.Suomessa kasvaa metalliteollisuus. Metalliteollisuus, asuu, pohjoisin, 60%, järviä, rajoittuu. валлен сг

24 Подбери к пунктам плана фразу 1.Tasavalta 2.Väkiluku 3.Ilmasto 4.Luonto 5.Vienti 6.Suomalaiset 7.Ruotsinkieliset Suomi on tasavalta Euroopassa. Maan väkiluku on 5 miljoonaa. Golf-virta lämmittää ilmastoa. Luonnon saastuminen johtuu teollistumisesta. Suomi vie ulkomaille laivoja. Suomalaiset asuvat kaupungeissa. Ruotsinkielisiä on 7%. валлен сг

25 Заверши диалог, запиши его -Hei. Missä kartalla on Suomi? -Se on Pohjois-Euroopassa. -Mikä on Suomen pääkaupunki? -Se on_____________________. -Paljonko asukkaita on Suomessa? -Siellä on _______________________. -Mitkä kielet ovat viralliset? -_________ ja __________. валлен сг

26 -Hei. Missä kartalla on Suomi? -Se on Pohjois-Euroopassa. -Mikä on Suomen pääkaupunki? -Se on Helsinki. -Paljonko asukkaita on Suomessa? -Siellä on 5 miljoonaa. -Mitkä kielet ovat viralliset? -Suomi ja ruotsi. валлен сг

27 Прочти и переведи предложения на русский язык 1. Suomi sijaitsee Euroopassa. 2. Venäjä on Suomen naapuri. 3. Golf-virta kulkee Jäämereltä. 4. Maan eteläosassa on runsaasti lehtipuita. 5. Suomessa on järviä ja jokia. 6. Suomi vie sahatavaraa, laivoja ja tietokoneita. 7. Maassa on seitsemänkymmentä kaupunkia. 8.Ruotsi on toinen virallinen kieli. 1. Финляндия находится в Европе. 2. Россия – сосед Финляндии. 3. Гольф-стрим течёт из Ледовитого океана. 4. В южной части страны обилие лиственных деревьев. 5. В Финляндии есть озёра и реки. 6. Финляндия вывозит пиломатериалы, корабли и компьютеры. 7. В стране 70 городов. 8. Шведский язык – второй официальный язык. валлен сг

28 Переведи предложения на финский язык и прочти 1. Финляндия граничит с Норвегией. 2. Площадь – 300 тыс.кв.км. 3. Лесов – 60%. 4. Хвойные леса находятся на севере. 5. Загрязнение природы стало проблемой. 6. Древесина – жизненно- важный элемент. 7. Финляндия торгует с Россией. 8.Коренные жители живут оленеводством. 1. Suomi rajoittuu Norjaan. 2. pinta-ala on 300 tuhatta neliö km. 3. Metsiä on 60%. 4. Havumetsiä on pohjoisessa. 5. Luonnon saastuminen on noussut ongelmaksi. 6. Puu on elintärkeä elementti. 7. Suomi käy kauppaa Venäjän kanssa. 8. Alkuasukkaat elävät poronhoidolla. валлен сг

29 Выучи фрагмент текста (7 предложений) валлен сг


Lataa ppt "SUOMI Suomi on tasavalta Pohjois-Euroopassa. Se rajoittuu lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Norjaan ja idässä Venäjään. Pinta-alaltaan Suomi on Euroopan maista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google