Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAAPALLO HALTUUN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAAPALLO HALTUUN."— Esityksen transkriptio:

1 MAAPALLO HALTUUN

2 Maantieteellinen sijainti
Paikan maantieteellinen sijainti voidaan määrittää pituus- ja leveyspiirien muodostaman maapallon asteverkon avulla. Sijainti ilmoitetaan paikan koordinaateilla.

3 Aikavyöhykkeet Maan pyörimisliike aiheuttaa yön ja päivän vuorottelun. Aurinkoon päin olevalla puolella on päivä ja varjon puolella yö. Maapallo on jaettu pituuspiirien mukaisiin aikavyöhykkeisiin. Lontoo sijaitsee pituuspiirillä 0, jonka aikaan muiden aikavyöhykkeiden aikaa verrataan

4 Ihmiset ovat sopeutuneet monenlaisiin olosuhteisiin
Maapallolla on viisi mannerta ja seitsemän maanosaa, joita ympäröi kolme valtamerta. Maapallon väestö on jakautunut epätasaisesti. Pinnanmuodot, ilmasto, maaperä ja kasvillisuus vaikuttavat ihmisten elinmahdollisuuksiin. Asutus on tiheintä seuduilla, joilla maatalous on tehokkainta. Amerikan mantereen alueella olosuhteet ovat vaihtelevat: ilmasto: arktisesta kylmyydestä trooppiseen kuumuuteen maaperä: vuoriston karusta maaperästä hedelmällisiin alankoihin. kasvillisuus: lähes kasvittomasta tundrasta sademetsään. Paikan sijainti voidaan määrittää asteverkon avulla. Leveyspiirit ovat kartan poikittaisia viivoja. Pituuspiirit ulottuvat navalta navalle.

5 Keskeisiä käsitteitä 1 Asteverkko eli koordinaatisto tarkoittaa kartoissa olevaa pituus- ja leveyspiirien muodostamaa verkkoa. Koordinaatit ovat lukuja, jotka ilmoittavat paikan sijainnin maapallolla leveys- ja pituusasteiden mukaan. Pituuspiiri on maapallon asteverkossa pohjoisnavalta etelänavalle ulottuva viiva. Nolla-asteen pituuspiiri eli nollapituuspiiri kulkee Lontoossa sijaitsevan Greenwichin näkötornin kohdalla. Siitä itään on 180° itäistä pituusastetta ja länteen 180° läntistä pituusastetta. Leveyspiiri on päiväntasaajan suuntainen asteverkon viiva. Leveyspiirien väli on 111 km. Päiväntasaajan leveysaste on 0. Päiväntasaaja on nolla-asteen leveyspiiri, joka jakaa maapallon pohjoiseen ja eteläiseen puoliskoon.

6 Keskeisiä käsitteitä…
Eteläinen leveys tarkoittaa päiväntasaajan eteläpuolella olevia leveysasteita. Eteläinen pallonpuolisko on päiväntasaajalta etelänavalle ulottuva maapallon alue. Pohjoinen leveys tarkoittaa päiväntasaajan pohjoispuolella olevia leveysasteita. Pohjoinen pallonpuolisko on päiväntasaajalta pohjoisnavalle ulottuva maapallon alue. Napapiiri on se leveyspiiri, jolla aurinko on laskematta yhtenä yönä vuodessa. Pohjoinen napapiiri 66,5° N, eteläinen napapiiri 66,5° S. Kääntöpiiri on se leveyspiiri, jolla aurinko paistaa kohtisuoraan kerran vuodessa. Kravun kääntöpiiri 23,5° N, Kauriin kääntöpiiri 23,5° S.

7 Keskeisiä käsitteitä…
Läntinen pallonpuolisko on nollapituuspiirin länsipuolella oleva maapallon alue. Länsirajana maapallon toisella puolella 180° W. Läntinen pituus tarkoittaa nollapituuspiiriltä länteen olevia pituusasteita. Itäinen pallonpuolisko on nollapituuspiirin itäpuolella oleva maapallon alue. Itärajana maapallon toisella puolella on 180° E. Itäinen pituus tarkoittaa nollapituuspiiriltä itään olevia pituusasteita.

8 Keskeisiä käsitteitä…
Manner on laaja yhtenäinen maa-alue saarten vastakohtana. Esim. Amerikka. Maapallolla on viisi mannerta. Maanosat ovat luonnollisten rajojen, kuten merien tai vuoristojen, toisistaan erottamia laajoja manneralueita. Esim. Pohjois- Amerikka ja Etelä-Amerikka. Maailmassa on seitsemän maanosaa.

9 Leveys- ja pituuspiirit
4 2 1 3 1. Nimeä leveyspiirit 1–3 ja pituuspiiri 4. 2. Luettele maailmankartan avulla valtioita, jotka sijaitsevat a) pohjoista leveyttä ja itäistä pituutta, b) pohjoista leveyttä ja läntistä pituutta, c) eteläistä leveyttä ja läntistä pituutta, d) eteläistä leveyttä ja itäistä pituutta.

10 Manner ja maanosat Nimeä kartan manner. Nimeä maanosat a ja b.
h Nimeä kartan manner. Nimeä maanosat a ja b. Nimeä maanosia ympäröivät valtameret c ja d. Nimeä leveyspiirit e–h. a d g c e b Amerikka a) Pohjois-Amerikka ja b) Etelä-Amerikka c) Tyynimeri d) Atlantti e) Päiväntasaaja, f) Kauriin kääntöpiiri, g) Kravun kääntöpiiri h) pohjoinen napapiiri. f


Lataa ppt "MAAPALLO HALTUUN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google