Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT Pertti Salo SK Protect Oy toimitusjohtaja Protect yhteistyökumppaneiden miniturvallisuusseminaari 19.3.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT Pertti Salo SK Protect Oy toimitusjohtaja Protect yhteistyökumppaneiden miniturvallisuusseminaari 19.3.2015."— Esityksen transkriptio:

1 TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT Pertti Salo SK Protect Oy toimitusjohtaja Protect yhteistyökumppaneiden miniturvallisuusseminaari 19.3.2015

2 Turvallisuusjohtaminen menestyksen varmistajana

3 Turvallisuuslainsäädännöt Perussäädökset Työturvallisuuslaki, Työsuojelun valvontalaki, Työterveyslaki Paloturvallisuus Pelastuslaki 379/2011 Pelastusasetus 407/2011 Kemikaaliturvallisuus Kemikaalilaki 649/2011 Kemikaaliasetus 856/2012 Nestekaasuasetus 858/2012 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 (855/2012) VNa kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 Reach-asetus Kone- ja laiteturvallisuus VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008 VNa työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuville vaaroilta 48/2005 VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuville vaaroilta 85/2006 Räjähdyssuojaus VNa räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003 Rakentaminen VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009

4 Kun jotain sattuu: Esimerkkejä kotimaasta

5 Työnantajan velvollisuudet työturvallisuuslain toteuttamiseksi Yleinen huolehtimisvelvoite Työsuojelun toimintaohjelma Työn vaarojen selvittäminen, poistaminen, arviointi ja hallinta. Tapaturmien, ammattitautien ja vaaratilanteiden tutkinta. Henkilöstön perehdyttäminen, työn opastus ja ohjaus. Henkilösuojainten, apuvälineiden ym. laitteiden varaaminen käyttöön Työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden jatkuva tarkkailu. Muutostilanteiden hallinta työmenetelmät, koneet, laitteet, kemikaalit, henkilönsuojaimet, organisaatio Yhteistyö henkilöstön kanssa.

6 Turvallisuuden nelikenttä, tehtävät ja vastuut Ylin johto työsuojelupolitiikka resurssit investointitoiminnan tarkoituksenmukaisuus organisaation rakenne ja toimintakyky esimiestoiminnan organisointi ja esimiesten valinta valvonta Keskijohto työympäristön kehittäminen kone ja laitehankinnat ja kunnossapidon järjestäminen töiden ajoitus ja yhteensovittaminen turvallisuusohjeiden laadinta opastuksen ja perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus valvonnan järjestäminen Työnjohto työnopastus ja perehdyttäminen työn välitön valvonta työympäristön valvonta ylimmän johdon asettamien tavoitteiden ja keskijohdon laatimien ohjeiden mukaan toteutus työhön sijoittaminen Työtekijät omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen määräysten ja ohjeiden noudattaminen vaaroista ilmoittaminen ja vaaran poistaminen järjestys ja siisteys, huolellisuus, varovaisuus henkilönsuojainten ja turvalaitteiden käyttö vältettävä häirintää ja epäasiallista kohtelua ei saa poistaa turvalaitetta ilman erityistä syytä oikeus pidättäytyä vaarallisesta työstä

7 Turvallisuuden johtaminen

8 PRO24 turvallisuusasiakirjat Edellisillä sivuilla kuvatut työpöytäratkaisut tukeutuvat samaan sovellukseen kuin PRO24 turvallisuusasiakirjat. Näin saadaan laaja yhtenäinen kokonaisuus palvelemaan yrityksen laatua kilpailukykyä ja turvallisuutta Räjähdyssuojausasiakirja Pelastussuunnitelma Sisäinen pelastussuunnitelma Ulkoinen pelastussuunnitelma Turvallisuusselvitys

9 Turvallisuus on yhteinen tavoitteemme!


Lataa ppt "TURVALLISUUDEN JOHTAMISEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT Pertti Salo SK Protect Oy toimitusjohtaja Protect yhteistyökumppaneiden miniturvallisuusseminaari 19.3.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google