Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURVALLINEN KONE JA LAITE

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURVALLINEN KONE JA LAITE"— Esityksen transkriptio:

1 TURVALLINEN KONE JA LAITE
KOHTI NOLLAA TYÖTAPATURMAA Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 2008 Työvälineen käyttöohjeet Vaaran arviointi ja poistaminen

2 TELINEET Putoamisen estävät suojarakenteet
Telinettä koskevat ohjeet ,laskelmat ja suunnitelmat Telineen ominaisuudet Telineen pystytys ,purkaminen ja muutostyö

3 TIKKAAT Tikkaiden käyttö ja sijoittaminen
Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana Tikkaiden sijoitus siten ,että ne seisovat vakaasti käytön aikana Käytettävä luisumisen estäviä laitteita Tikkaiden oltava tarpeeksi korkeat

4 NOSTOTYÖT Nostotyön suunnittelu ja nostolaitteen valinta
Huolellinen suunnittelu Sopiva ja riittävä nostolaite Turvallisuus Sopivat nostoapuvälineet Nostovyöt ja päällysteraksit Kettinkinostimet Nostolaitteen ja sen lisälaitteiden merkinnät

5 KONEEN MERKINNÄT Koneen nimi CE -merkintä Sarja – tai tyyppimerkintä
Mahdollinen sarjanumero Rakennusvuosi Valmistajan vakuutus; vaatimustenmukaisuusvakuutus

6 HENKILÖNOSTIMET Käyttökoulutus Työturvallisuus Lait ja säädökset
Oikea laite oikeaan tehtävään Teoriaosuuden tentti Eri nostintyyppien käyttö Käytännön koe Henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava ,että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen

7 PUTOAMISSUOJAT HENKILÖNOSTIMISSA
Turvavaljaat kaikilla korissa työskentelevillä Kiinnityspisteet Putoamisen pysäyttävä järjestelmä

8 KÄYTTÖÖNOTTO –JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN SUORITTAJAT
Työvälineen määräaikais - ja käyttöönottotarkastuksen suorittajan tulee olla arviointielimen päteväksi toteama asiantuntijayhteisö tai arviointielimen päteväksi toteaman sertifiointielimen hyväksymä riippumaton asiantuntija Tarvittaessa esitettävä todistus

9 TARKASTUKSEN SUORITTAJAT
Tarkastajan on oltava työvälineen rakenteeseen ,käyttöön , tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö ,joka pystyy havaitsemaan työvälineen mahdolliset viat ja puutteet Tarvittaessa käytettävä asiantuntijan apua

10 TARKASTUSPÖYTÄKIRJA Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa , josta ilmenee mm. tarkastuksen kulku havainnot vioista ja puutteista sekä näiden korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet arvio seuraavan määräaikaistarkastuksen ja perusteellisen tarkastuksen ajankohdasta ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää merkittävä viimeisen perusteellisen tarkastuksen pvm Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana työvälineen mukana Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen

11 UUDET KONETURVALLISUUSSÄÄDÖKSET
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400 / 2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006 / 42 / EY koneista ja direktiivin 95 / 16 / EY muuttamisesta

12 UUSI KONEASETUS: Soveltamisala ( 2§ )
Koneet uusia: rakennushissit ,pulttipistoolit , traktorit Vaihdettavat laitteet Turvakomponentit Nostoapuvälineet Nostoketjut ,köydet ja – vyöt Nivelakselit Osittain valmiit koneet

13 VAARAN ARVIOINTI JA POISTAMINEN
Työnantajan velvollisuus järjestelmällisesti selvittää ja arvioida työvälineen turvallisuus Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa , työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran tai haitan poistamiseksi Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla Opastus ,varoituslaitteet ,turvamerkit ja henkilönsuojaimet ovat vasta toissijaisia keinoja Vaarojen arviointi oltava työnantajan hallussa vrt. työturvallisuuslain 10 §

14 ILMAN TAPATURMAA ELÄMÄ ON PAREMPAA


Lataa ppt "TURVALLINEN KONE JA LAITE"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google