Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kognitiivinen lähestymistapa - pähkinänkuoressa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kognitiivinen lähestymistapa - pähkinänkuoressa"— Esityksen transkriptio:

1 Kognitiivinen lähestymistapa - pähkinänkuoressa
Kognitiivisia toimintoja? havaitseminen muistaminen ajattelu oppiminen Lähestymistapa? periaatteita tehtävien käyttö sovelluksia: motivoiva haastattelu, oma-apumateriaalit, mini-interventio

2 Periaatteita yhteistyösuhde, jossa tutkitaan ja opitaan
psyykkinen ja praktinen ongelmaa ylläpitävien ajatus- ja toimintatapojen muuttaminen tunteiden välittyneisyys (uskomusten ja tulkintojen kautta)

3 ...lähestymistapaan kuuluvaa…
sisäiset ja ulkoiset tekijät huomioon (vihjeet, riskitilanteet) tilannekohtaiset tekijät, elämäntavan tasapainottaminen tehtävien käyttö (esim. hyöty-haitta-tehtävät, mielialojen seuranta, riskitilanteet, retkahdukset) sosiaalisten taitojen oppiminen

4 Motivoiva haastattelun keskeiset periaatteet ja taidot
asiakkaan arvostus ja kunnioitus kognitiivisesti: yhdessä tutkien ja oppien tavoitteellisuus muutoksen ytimessä: ambivalenssin ratkaisu muutoksen vaiheet motivoituminen on asiakkaan tehtävä sisäisten ja ulkoisten tekijöiden kombinaatio ajassa ja tilassa © Mailis Taskinen 2006

5 ...periaatteita… Älä leimaa tai nimittele
(leimautumisen korostumattomuus) Puhu vastuuntuntoiselle aikuiselle (sisäinen attribuutio) Osoite ristiriidat uskomusten ja tosiasioiden välillä (tiedollinen epäsuhta) Kuuntele aktiivisesti, reflektoiden (heijastaen kuulemaasi) Kysy, miten ihminen itse näkee asian (arvostus, kunnioitus, vastuuttaminen)

6 …periaatteita… Anna tietoa ja palautetta sekä tee tiivistelmiä, yhteenvetoja ja arviointia (tiedon ja tietoisuuden kasvattaminen) Vahvista myönteistä, ole toiveikas, usko muutokseen (muutosuskon vahvistaminen) Esitä vaihtoehtoja (sitoutuminen valintaan) Anna miettimisaikaa (oma päätös sitouttaa) © Mailis Taskinen 2006

7 Tavoitteellisuus - motivoida mihin?
Kenen, mitkä tavoitteet – yhteistyössä! Mihin henkilö on motivoitunut? Lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet (next step ja goaling) Ei vain irti jostakin negatiivisesta vaan kohti jotakin positiivista, ongelmien ”kääntäminen” tavoitteiksi Muutosusko, muutospuhe? © Mailis Taskinen 2006

8 Hyvän tavoite? positiivinen asiakkaan oma/aidosti hyväksymä
muistiin kirjattu mahdollinen riittävän haasteellinen tulevaisuuteen suuntautuva mielessä työstettävänä mitattavissa hyväksyttävä (ei esim. laiton) © Mailis Taskinen 2006

9 ”Yes, but…” – ristiriidan silmäkkeessä
Tasapainotaulukko päätöksentekoa varten:hyödyt ja haitat sekä entisen/nykyisen toiminnan jatkamisen että muutoksen jälkeisen toiminnan suhteen (”nelinkertainen kirjanpito”) * Lähestyä – välttää Muutospuhetta? Asioiden tunnemerkitykset?

10 Suunnitelmasta neuvottelu ja siihen sitoutuminen
Päämäärien asettaminen Muutosvaihtoehtojen harkitseminen Suunnitelmaan pääseminen Sitoutumisen vahvistaminen ”Julkistaminen” Aktiivitoiminta Seuranta

11 Muutoksen vaihemalli esiharkinta harkinta päätös valmistautuminen
toiminta vakiinnuttaminen retkahdus © Mailis Taskinen 2005

12 Avaintaidot ja strategiat
Empatia Avoimet kysymykset Reflektoiva kuuntelu Vahvistaminen Yhteenvedot Muutospuheen houkuttelu - ongelman tunnistaminen - huolen ilmaus - muutosaikomus - muutosoptimismi

13 Avaintaidot Reflektoivan kuuntelun tasot: - Sanotun toisto
Avoimet kysymykset - alkavat M- tai K- kirjaimella (mitä, missä, miten, milloin. kuka…) - tuottavat runsaampia vastauksia - suljetut kysymykset tarkentavat - ei 3 kysymystä enempää peräkkäin Reflektoivan kuuntelun tasot: - Sanotun toisto - Uudelleen muotoilu - Selventävä muunnelma Tunteiden heijastaminen

14 Vastustus ja siihen vastaaminen
luonnollista, viesti haastattelijalle tunnistaminen (väittely, keskeyttäminen, ns. kieltäminen, huomiotta jättäminen) ei vastata samalla tavalla (> juupas - eipäs) myötääminen, peruuttaminen, kiertäminen painopisteen muuttaminen persoonallisen valinnan korostaminen uudelleenmäärittely

15 Kognitiivisia suuntauksia
Filosofisia ja psykologisia juuria Behaviorismista konstruktivismiin Rationaalis-emotionaalinen terapia Kognitiivinen käyttäytymisterapia Kognitiivinen psykoterapia Funktionaalis-analyyttinen psykoterapia Käyttäytymisanalyysi ja kognitiivinen terapia Tietoisuustaitojen harjoittelu Dialektinen käyttäytymisterapia Hyväksymis- ja omistautumisterapia

16 Valmennan motivoitumaan – perus- ja jatkokurssit 2006 - 07
Peruskurssit: 3pv (30 t): 27.9, ja 15.2.,8.3. ja 13.9., ja Jatkokurssit: 2pv (16 t) Ilmoittautuminen 1 kk ennen © Mailis Taskinen 2006


Lataa ppt "Kognitiivinen lähestymistapa - pähkinänkuoressa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google