Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapselle hyvä päivä tänään

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapselle hyvä päivä tänään"— Esityksen transkriptio:

1 Lapselle hyvä päivä tänään 7.10.2011
Petteri Mikkola

2 Miten lapsi selviytyy päivähoidon arjesta ?
- Kuka lohduttaa, kun lapsella on hätä ? Kuka kannustaa ja rohkaisee lasta ? Kuka pitää lapsen mielessään ? Mistä lapsella on vajetta tänä päivänä ? Miten lapsen kiintymyssuhdetta vahvistetaan ?

3 Lapset päivähoidossa 8-10 h/ pv, oltava selkeä käsitys koko päivän pedagogiikasta Pedagoginen vastuu LTO:lla, mutta vastuu hyvästä pedagogiikan toteutumisesta koko tiimillä Pedagoginen vastuu sisältää myös vastuun hyvästä kasvunilmapiiristä = toimiva tiimi

4 Mikä ohjaa ruokailun pedagogiikkaa ? Kasvattaja mallina, rajapintana ja varmistamassa mukavan lounashetken vai ”Näkkileipä ryhmän hallinnan ja rajapintojen varmistajana. Suomalainen näkkileipäpedagogiikka valloittaa maailmaa”.

5 Toimintatavat perustuvat tietoon
lapsen kehityspsykologiasta sekä ryhmäprosessin ohjaamisesta yksilö-, pienryhmä ja suurryhmätasolla Työtä ohjaavat lapsen tarpeet -pienissä ryhmissä, porrastaminen ”Mutta milloin minä sitten pidän sen kahvitauon” ?

6 Päiväkodin ilmapiiri Yhteisöllisyyden vahvistaminen
Suuri muutos kaikkien lapsien sosiaalisessa käytöksessä, kun pieniryhmä lapsia teki yhdessä ja ryhmää palkittiin, ei yksilöitä Lapsen kiintymys ryhmään yhtä vahvaksi kuin hoitajiin, ryhmän oltava pysyvä ! 2. Toiminta motivoidaan yhteisellä onnistumisella, ei kilpailua 3. Kasvattajan vastuu ryhmäprosessin ohjaamisesta Maccoby, Keltikangas-Järvinen 2010

7 Ammatillinen lähikehityksenvyöhyke
Mihin tarvitsemme apua, jotta voimme päästää vanhasta irti ja rakentaa ja toteuttaa uutta ? Hallinto – koulutus, kehittäminen, muutoksen suunta ja paine Esimies – rakenteet, keskustelu ja sanoittaminen, suostuu johtamaan osana johtamisjärjestelmää, toivon ylläpitäminen Tiimi – yhdessä oppiminen ja usko onnistumiseen, suostuminen johdettavaksi ja yhteisiin sopimuksiin Työntekijä – ammattitaidon ja ammatillisuuden kehittäminen, kyky ja halu sitoutua ja liittyä

8 Organisaation, työyhteisön ja tiimin johtaminen
Ymmärrys perustehtävästä ja lapsen kasvusta. Rajat ja raamit pedagogiikalle, rakenteet ja ammatillisuus Rohkeus uudistaa työtapoja ja puolustaa hyvää. Taito ottaa ja antaa palautetta, puuttuminen ylilyönteihin tai alisuorittamiseen Sitkeys pitää kiinni tehdyistä linjaukista ja ylläpitää toivoa. Halu olla lähellä lasta ja työmotivaation ylläpitäminen. - Yhteisöllisyydestä on jokainen vastuussa joka päivä - Hyvästä työkunnosta huolehtiminen on tärkeä osa ammatillisuutta Toistoja tekemällä luodaan riittävät rutiinit

9 Kitkentätalkoot 2011 Varhaiskasvatuksesta kitketään pois kaikki
epäammatilliset toimintatavat, jotta lapsilla, tiimeillä ja työyhteisöillä olisi helpompi hengittää. Vahvistetaan hyvää ammatillisuutta ! Epäasiallinen käytös, sooloilu ja sabotointi – EI Ammatillisuus ja sitoutuminen yhteiseen hyvään – KYLLÄ Ymmärrys – rohkeus - sitkeys

10 Millaisena ihmisenä lapsi sinut muistaa ?


Lataa ppt "Lapselle hyvä päivä tänään"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google