Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FUAS Kielet ja viestintä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FUAS Kielet ja viestintä"— Esityksen transkriptio:

1 FUAS Kielet ja viestintä
Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma, joka on sopinut yhteisen tahtotilan vuodelle 2020. Tahtotilana on olla kansainvälisesti arvostettu, Helsingin laajan metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistava itsenäisten korkeakoulujen liittouma, joka tarjoaa toimialallaan kaikki metropolialueen elinkeinoelämän ja väestön tarvitsemat korkeakouluopetus-, tutkimus- ja aluekehityspalvelut. April 8, 2017

3 FUAS Suomen suurin ammattikorkeakoulujen strateginen liittouma, jossa on n opiskelijaa henkilöstöä n. 1800 Liikevaihto yhteensä n. 130 M€ TKI-volyymi on n. 17 M€ FUAS-liittouman korkeakouluilla on yhteensä 11 huippu- ja laatuyksikköpalkintoa. April 8, 2017

4 FUAS Kielet ja viestintä -yhteistyö
FUAS Kielet ja viestintä –työryhmä: Eija Lantta LAMK, Sari Saarinen Laurea ja Taina Juurakko-Paavola HAMK (pj.) Työryhmä kokoontunut joulukuusta 2009 alkaen, valmisteli toimenpideohjelman v syksyllä 2010 April 8, 2017

5 Kärkihanke-esitys: Monikielisiä ammatillisia viestintäosaajia työelämään
Elinkeinoelämässä nousee esille myös monien muiden kielten kuin englannin ja ruotsin kielen osaamisen tarve (EK 2010). Kehittämishankkeen tavoitteena on FUAS-yhteistyössä tarjota strategisesti valituissa kielissä (saksa, espanja, ranska ja/tai venäjä) joustavasti sellaisia opintojaksoja, joiden suorittaminen mahdollistaa opiskelijalle työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittavan viestintätaidon hankkimisen näissä kielissä. Tällaisten opintojaksojen tarjonta kannustaa opiskelijoita myös lähtemään kv-vaihtoon tai -harjoitteluun ja tukee heitä vaihtoon lähtemistilanteessa. Hanke edistää myös kieltenopettajien ammatillista kehittymistä ja yhteistyötä FUAS-ammattikorkeakouluissa. April 8, 2017

6 Kärkihanke-esitys: Intercultural Studies (15 op)
Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt vime vuosina myös FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa. Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden integrointia sekä tarjota heille opintoja, jotka antavat heille valmiuksia toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä. Hanke edistää myös yhteistyötä kieltenopettajien välillä FUAS-liittoumassa. April 8, 2017

7 Yhteisesti laadittavat virtuaaliset kieli- ja viestintäopinnot (1)
Valmentava englannin kielioppikertaus: Kaikissa FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa tarjotaan opiskelijoille ns. valmentavaa opetusta englannin kielessä. Hankkeen tavoitteena on koota virtuaalista materiaalia, jonka avulla opiskelijat voivat kerrata itsenäisesti englannin kielen perusrakenteita ja –sanastoa. Koottiin keväällä 2011. April 8, 2017

8 Yhteisesti laadittavat virtuaaliset kieli- ja viestintäopinnot (2)
2. Viestinnän kielen huoltoa kertaava kurssi: huomattu viestinnän opinnoissa tarvetta kielenhuollon asioiden kertaamiseen Hankkeen tavoitteena on koota virtuaalista materiaalia, jonka avulla opiskelijat voisivat kerrata itsenäisesti viestinnän perusteita. Toteutusta voitaisiin käyttää viestinnän opintojaksoilla lisämateriaalina. Valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. April 8, 2017

9 Vuosittainen FUAS Kielet ja viestintä -seminaari
Työryhmä järjestää vuosittain ainakin yhden yhteisen seminaarin kaikille FUAS-liittouman kielten ja viestinnän opettajille. April 8, 2017

10 Yhteinen työskentelyalusta
HAMKin Wiki Confluence –työskentelyalustalle on luotu FUAS Kielet ja viestintä –työskentelyalusta. Kieliryhmittäin päätetään, millaiseen työskentelyyn ko. työskentelyalustaa käytetään. April 8, 2017

11 Työryhmätyöskentely FUAS Kielet ja viestintä –työryhmä kokoontuu säännöllisesti n. 6 kertaa vuodessa ja osallistuu kaikkien työryhmien tapaamisiin aktiivisesti. Työryhmä laatii toimenpideohjelman ja seuraa hankkeiden toteutumista sekä käsittelee ajankohtaisia asioita. April 8, 2017


Lataa ppt "FUAS Kielet ja viestintä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google