Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta Kuinka rajata ja määritellä TKI-opintopisteet? 29.11.2010 Kaisu Piiroinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta Kuinka rajata ja määritellä TKI-opintopisteet? 29.11.2010 Kaisu Piiroinen."— Esityksen transkriptio:

1 Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta Kuinka rajata ja määritellä TKI-opintopisteet? Kaisu Piiroinen

2 Keskustelun taustaksi
OKM:n Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta innovaatiojärjestelmässä muistio maaliskuussa 2010 Tuloksellisuusmittarit sopimuskaudelle Kota-Amkota-seminaarissa esiin tullut tki-opintopisteiden rajaamisongelma

3 Tilastokeskuksen tk-määritelmä
TK-hankkeessa suoritetuiksi opintopisteiksi lasketaan kaikki ne opintopisteet, jotka ovat syntyneet sellaisissa työelämän tutkimiseen tai kehittämiseentarkoitetuissa sisäisissä tai ulkopuolisella rahoituksella toimivissa hankkeissa tai toimeksiannoissa, jotka täyttävät Tilastokeskuksen määritelmän. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (TK) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotyö voi olla ulkopuolisella rahoituksella toimivaan projektiin liittyvä tai sitten työelämältä tullut toimeksianto kehittämishankkeesta, joka on nivottu opiskelijan koulutusohjelmaan.

4 Ammattikorkeakouluissa suoritetut tki-opintopisteet

5 Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta innovaatiojärjestelmässä
Toimenpide-ehdotukset –– Hyödyntämisen alakohtaisia erityistarpeita: Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa vahvistetaan erityisesti palveluihin ja palvelujen tuotantoon kohdistuvaa TKI-toimintaa (esimerkiksi kaupallisen alan ja sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminta PK-sektorin ja alueen julkisten palvelujen hyväksi). Myös tekniikassa TKI-toiminnan vaikuttavuutta parannetaan mm. korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen myötä. –– Vuorovaikutuksen lisääminen: Ammattikorkeakoulut vahvistavat kumppanuuksiaan strategisesti yhteistyötahojen kanssa siten, että yhteistyö on pitkäjänteistä, jatkuvaa ja kaikkia kumppaneita hyödyttävää. Sidosryhmät viestivät entistä paremmin tarpeistaan ammattikorkeakoulujen suuntaan (ns. asiakas-, kysyntä- ja käyttäjälähtöistä TKI-toimintaa lisätään). Ammattikorkeakoulut toimivat entistä suunnitelmallisemmin alueellisesti tiedon ja teknologian siirtäjinä / välittäjäorganisaatioina. –– Ammattikorkeakouluopintojen ja TKI-toiminnan hyödyt opiskelijoille ja alueella asuville ihmisille tehdään entistä selkeämmin näkyvämmiksi ympäristölle. Koulutuksessa ja TKItoiminnassa syntyvää uutta tietoa välitetään entistä paremmin korkeakoulua ympäröivään yhteiskuntaan. –– Hyödyntämisen ja vaikuttavuuden kehittäminen: Ammattikorkeakoulut tekevät hanketoimintaa koskevan yhteisen rekisterin ja internet-sivuston soveltuvin osin yhteistyössä yliopistojen innovaatioverkoston kanssa.

6 ARENEn vastaus työryhmäesitykseen
Yhteenvetona ARENE toteaa, että pääosin työryhmän esitykset ammattikorkeakoulujen TKItoiminnan kehittämiseksi ovat kannatettavia ja esittää niiden pikaista saattamista käytännön toimiksi. Keskeisimpinä korostamme ammattikorkeakoulujen TKI-perusrahoituksen pikaista ratkaisemista,alueellisen TKI-yhteistyön vahvistamista myös korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen keinoin, henkilöstön TKI-osaamisen edelleen vahvistamista ja monipuolistamista sekä ammattikorkeakoulujen tasavertaista kohtelua kilpaillun julkisen TKI-rahoituksen hakijoina.

7

8 Kysymyksiä ammattikorkeakouluille
Kirjaustaso? Opintopiste, opintojakso, opintokokonaisuus, koulutusohjelma? Mille tasolle pilkkominen on realististista?


Lataa ppt "Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta Kuinka rajata ja määritellä TKI-opintopisteet? 29.11.2010 Kaisu Piiroinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google