Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansainvälinen toiminta OAMK:ssa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansainvälinen toiminta OAMK:ssa"— Esityksen transkriptio:

1

2 Kansainvälinen toiminta OAMK:ssa
Sidosryhmäseminaari Marjo Pääskylä kansainvälisten asioiden opintosihteeri

3 Ammattikorkeakouluista valmistuneiden asiantuntijoiden tulee olla valmiita ja kykeneviä työskentelemään vieraalla kielellä muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa - jopa vieraissa kulttuureissa. Valmius ajatella ja toimia erilaiset kulttuuritaustat huomioiden on perusedellytys yhä useammalle työelämässä toimivalle. Kansainvälisyys edellyttää, että suomalaisilla AMK-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnostaan ulkomaisissa korkeakouluissa ja Suomessa suoritetun tutkinnon jälkeen halutessaan myös jatkaa opintojaan ulkomailla. Myös opintoihin liittyvä harjoittelu vieraassa kulttuuriympäristössä on opiskelijalle ensiarvoisen tärkeää silmällä pitäen mahdollisia tulevia työtehtäviä ulkomailla. Niillekin opiskelijoille, jotka eivät suorita osaa tutkinnostaan ulkomaisessa partnerikorkeakoulussa, on tarjottava kv-valmiuksia ns. kotikansainvälistymisen kautta.

4 Kansainvälistymisen tavoitteet (ammattikorkeakoulun ja yhteiskunnan tasolla)
Koulutuksen ja uusien oppimis- ja opetusmetodien kehittäminen yhdessä kansainvälisten partnerien kanssa Edistää opiskelijoiden ja henkilöstön kanssakäymistä kansainvälisten partnereiden kanssa  tarjota mahdollisuuksia Kouluttaa ja valmentaa opiskelijoita ja henkilökuntaa kansainvälistyvään ja monikulttuuriseen yhteiskuntaan

5 Kansainvälistymisen tavoitteet (yksilön kannalta)
Yksilölle opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla antaa (mahdollisesti) enemmän ja erilaisia ammatillisia ja muita työnantajien arvostamia valmiuksia: ”mukava lisä” ansioluetteloon osoittaa itsenäisyyttä, ennakkoluulottomuutta, periksi antamattomuutta, rohkeutta, kykyä kohdata muita kulttuureja,epävarmuuden sietokykyä, sopeutuvaisuutta ja kielitaitoa Nämä ominaisuudet erottavat hakijat monista muista työmarkkinoiden kovassa kilpailussa.

6 Kansainvälistyminen OAMK:ssa! Miten? Miksi?
Osatekijät : Kieli- ja kulttuuriopinnot Kansainvälisen ulottuvuuden sisältävät opintojaksot Englanninkieliset opintojaksot Englanninkieliset koulutusohjelmat Kansainväliset intensiivikurssit Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot Opettaja- ja asiantuntijavaihdot Opetussuunnitelmien kehittäminen Kansainväliset kehittämisprojektit, T&K Vierailevat ulkomaiset asiantuntijat ja luennoitsijat Konferenssit ja seminaarit Kv-tuutortoiminta Opiskelijakunnan ja Kansainvälisen klubin toiminta Tavoite: Opiskelija (tai henkilökunnan jäsen), joka osaa toimia optimaalisesti ammattilaisena ja kansalaisena kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa

7 Kansainvälistymisen ”pelurit” OAMK:ssa
Henkilökunta Opettajatuutorit Koulutusohjelma- johtajat Opettajat Muu henkilökunta Opiskelijat Tuutoropiskelijat Saapuvat opiskelijat Lähtevät opiskelijat Muut opiskelijat Opiskelijakunta OSAKO ja Kansainvälinen klubi Kansain-välistymisen koordinaatio-työryhmä Kansainvälistymis-päällikkö kv-asioiden suunnittelija kv-asioiden opintosihteeri 13 kv-koordinaattoria yksiköissä 2 opiskelija-edustajaa Hallitus ja rehtori Yksikön-johtajat

8 Kansainvälinen yhteistyö
Oulun seudun ammattikorkeakoulu on solminut kahdenvälisiä sopimuksia noin 120 eurooppalaisen aasialaisen pohjoisamerikkalaisen afrikkalaisen partnerin kanssa.

9 Kansainväliset vaihto-ohjelmat
Sokrates/Erasmus-ohjelma Nordplus north2north: University of the Arctic Leonardo-harjoittelijavaihto-ohjelma Korkeakoulujen kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva vaihto

10 Partnereita 32 maassa

11 Liikkuvuus Oulun seudun ammattikorkeakoulussa

12 Ajankohtaisia asioita kansainvälistymisessä
Liikkuvuuden lisääminen (asenteiden muokkaus, motivaation kasvattaminen) Englanninkielisen opetuksen määrän lisääminen ja laadun kehittäminen Bolognan prosessin vaikutukset

13 Ydinviesti Jokaisella Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja/tai työharjoittelu ulkomailla! Myös osan opinnäytetyöstä voi tehdä ulkomailla. Ulkomaan opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä kotimaassa suoritettavaan tutkintoon (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä ECTS - European Credit Transfer System). - Vaihto-opiskelua myös tuetaan yhteiskunnan ja OAMK:n taholta  apurahat ja opintotuki - Vaihto-opiskelun järjestelyissä opiskelijoilla on käytössään laajat ohjaus- ja tukiverkostot ammattikorkeakoulun sisällä, partnerikorkeakouluissa ja esim. CIMO:n tieto- ja neuvontapalveluissa ja Nuorisotiedotuspisteissa (Eurodesk)

14 Kansainvälistymisen tietolähteitä verkossa
OAMK:n kv-asioiden verkkosivut: OAMK:n englanninkieliset verkkosivut: Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn verkkopalvelut:


Lataa ppt "Kansainvälinen toiminta OAMK:ssa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google