Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulutus 1.Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulutus 1.Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulutus 1.Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. •Muutosvaikutus: KH on päättänyt, että Turku valmistelee oy-mallia. Tämä linjaus tukee valmistelua. •Toimenpiteet: Jatketaan oy-mallin valmistelua seuraten kansallista tilannetta 2.Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan korostaen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. •Muutosvaikutus: Lisätietoja saataneen KESU:n valmistelun yhteydessä. •Toimenpiteet: OKM päivittää poistuneet sivutoimipisteet toimilupiin. Osallistutaan OKM:n seminaariin 6.9.2011 ja seurataan tilannetta. 3.Opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta. •Muutosvaikutus: Lisätietoja saataneen KESU:n valmistelun yhteydessä. •Toimenpiteet: Osallistutaan OKM:n seminaariin 6.9.2011 ja seurataan tilannetta.

2 4.Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti nykyistä laajempiin koulutusalakokonaisuuksiin, alakohtaiset erot huomioiden •Muutosvaikutus: Merkittävin hallitusohjelmaan sisältyvä ja vuosia valmisteltu rakenteellinen uudistus, jota oy-malliin siirtyminen helpottanee. •Toimenpiteet: Osallistutaan OKM:n seminaariin 6.9.2011 ja seurataan tilannetta. 5.Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuutta niiden rahoituksesta vahvistetaan nykyisestä •Muutosvaikutus: Mahdollisuudet ulkoiseen rahoitukseen paranevat. •Toimenpiteet: Varataan omavastuuosuuksia ulkoisen rahoituksen lisäämiseksi. 6.Terveyspalvelukokeilua jatketaan YTHS:s palveluiden laajentamiseksi ammattikorkeakouluopiskelijoille •Muutosvaikutus: Kokeilualueina ovat Seinäjoki ja Lappeenranta. •Toimenpiteet: YTHS-malli toteutunee Turussa vuodesta 2014 alkaen. Korkeakoulutus

3 7.Parannetaan korkeasti koulutettujen täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Kannustetaan yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tarjoamaan aikuiskoulutuksessa laajoja osaamiskokonaisuuksia, osia tutkinnoista ja muuta tutkintoja lyhytkestoisempaa koulutusta, myös tutkintoon johtavaa koulutusta hyödyntäen. •Muutosvaikutus: Onnistuessaan uudistettu toiminta lisää ulkoista rahoitusta. •Toimenpiteet: AMK suunnittelee uusia koulutustuotteita. 8.Alueellisesti kattava korkeakouluverkosto on suomalaisen osaamisen perusta. Sen avulla turvataan osaamis- ja lahjakkuusreservien mahdollisimman tehokas käyttö ja alueilla tarvittava osaaminen. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä alueidensa innovaatiotoiminnan keskeisiin toimijoihin vahvistetaan. •Muutosvaikutus: Vahvistaa työssäkäyntialueiden roolia yhteistyössä. •Toimenpiteet: Yliopistot ja ammattikorkeakoulut vahvistavat koulutus- sekä TKI- yhteistyötä. Korkeakoulutus

4 9.AMK-verkon ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen –51 milj. € •Muutosvaikutus: Vaikutus valtion menoihin vuositasolla vuonna 2015 •Toimenpiteet: Valtionosuusrahoitus vähenee, mutta toisaalta hallitusohjelma kannustaa ulkoisen rahoituksen lisäämiseen täydennyskoulutuksessa sekä TKI-työssä yhdessä yliopistojen ja muiden alueen innovaatiotoiminnan keskeisten toimijoiden kanssa. Ulkoisen rahoituksen lisäämiseksi tulisi kohdentaa riittävästi rahoitusta omavastuuosuuksiin. Korkeakoulutus


Lataa ppt "Korkeakoulutus 1.Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google