Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisperustaisuus korkeakouluissa"— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa
Jaana Kullaslahti, HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 Hankkeen tavoitteet osaamisperustaisten opetussuunnitelmien kehittäminen työelämä mukana luomassa osaamisperustaisuutta yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän organisaatioiden yhteistyö kehitystyössä vakiintuu tutkinnot vastaavat Bolognan prosessin viitekehystä nopeampi valmistuminen ja työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö tutkintojen sisältöjen ja rakenteen tarkastelussa syvenee liikkuvuus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen eritasoisten tutkintojen välillä sekä elinikäinen oppiminen toteutuvat käytännössä

3 Toimenpiteet koulutukset ja konsultaatiot opsin kehittämisprosessissa arviointia ja palautetta opsin kehittämistyön etenemisestä rakenteellisen kehittämisen ja Bolognan prosessin tavoitteiden mukaisesti yhteistyöfoorumeja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yleiseen ja alakohtaiseen työskentelyyn tutkintojen sisältöjen ja rakenteen tarkastelemiseksi kansainvälisissä verkostoissa toimiminen valituilla koulutusaloilla eurooppalaisen liikkuvuuden näkökulman huomioimiseksi opetussuunnitelmien kehittämisessä tiedotusseminaarit työelämän edustajille ja sosiaalisille partnereille julkaisut: esitteet, raportti tutkintojen uudistamisen vaihtoehdoista korkeakoulujen käyttöön

4 Projektisuunnitelman täsmentäminen AMK/Yliopisto -verkoston kokoaminen
Aika Valtakunnallinen AMK/Yliopisto Koulutusvastuu 5-6 2012 Projektisuunnitelman täsmentäminen AMK/Yliopisto -verkoston kokoaminen Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokumppanien etsiminen 8-12 Aloitusseminaari Kehittämisprosessien suunnittelu korkeakouluissa Korkeakoulukohtaiset OPS-seminaarit, koulutukset/työpajat ja konsultaatiot käynnistyvät Alakohtainen yhteistyöprosessi opetussuunnitelmien arvioimiseksi ja kehittämiseksi käynnistyy 1- 12 2013 Alakohtaiset ja monialaiset seminaarit /foorumit Ops-työryhmien työskentely tukena: koulutukset/työpajat, konsultaatiot, arvioinnit/palautteet Alakohtaiset foorumit yliopisto ja ammattikorkeakoulukentälle työelämäverkostoineen ja työntekijä- työnantajajärjestöineen 1-6 2014 Päätösseminaarit Julkaisu Koulutukset ja konsultaatioprosessit loppuun Alueelliset levitysseminaarit alakohtaisen kehittämistyön tuloksista Alakohtaiset levitysseminaarit

5 ohjaus ohjaus Lv – 2013 Lv Yhteistyö-foorumit OPS-neu-vot-telut Koulutus Työpaja OPS-semi-naari Koulutus Työpaja OPS versio.. Koulutus Työpaja Yhteistyö-foorumit arviointi arviointi

6 KV-verkosto: eurooppalainen liikkuvuus
Yhteistyöfoorumit TY HAMK Alakohtaiset ja monialaiset foorumit (amkit, yliopistot, yhteistyöyritykset, työnantaja- ja tekijäjärjestöt) Yliopisto LAMK Yliopisto Laurea Alakohtaiset foorumit ja kehittämisryhmät (amkit ja yliopistot, yhteistyö-yritykset sekä työnantaja/-tekijäjärjestöt ) IT Rakennus Liiketalous Kulttuuri Yliopisto KTAMK Yliopisto TuAMK Yliopisto Saimia Mais-teri KV-verkosto: eurooppalainen liikkuvuus Kandi AMK YAMK

7 Miten opetussuunnitelmaprosessi etenee. - olemassa olevan parantaminen
Miten opetussuunnitelmaprosessi etenee? - olemassa olevan parantaminen? - uudenlaisen opsin työstäminen?

8 AMK toimenpiteet AMKin toimijat hankkeessa? (raportointi-laskennalliset kust.) Yhteiset raamit ops-työlle ? Ops-työn eteneminen? Ops-seminaari ja ops-neuvottelut? Ammattikorkeakoulukohtaiset koulutukset/työpajat ja konsultaatiot, arvioinnit/palautteet? Koulutusvastuukohtaiset / painoalakohtaiset seminaarit ? Yhteistyökumppanit – työelämä – amki - yliopistot – kv? Wiki avoimuus? Teemoja prosessissa? Osaamisperustaisuuden toteutuminen opetussuunnitelmassa Arviointi ja osaamisperustainen ops Arviointikäytänteet ja osaamisperustainen ops


Lataa ppt "Osaamisperustaisuus korkeakouluissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google