Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppisopimus ja Eurooppa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppisopimus ja Eurooppa"— Esityksen transkriptio:

1 Oppisopimus ja Eurooppa
Sari Turunen-Zwinger, Helsingin oppisopimustoimisto

2 EU:n Koulutus 2020 viitekehys
4 tavoitetta (hyväksytty 2009): Elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus Koulutuksen laatu ja tehokkuus Tasapuolisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja aktiivinen kansalaisuus Luovuus, innovointi ja yrittäjyys kaikilla koulutusasteilla Eurooppalaiset viitearvot (jäsenvaltiot raportoivat joka 3. vuosi), mm: Aikuisista vähintään 15% osallistuu elinikäiseen oppimiseen Opintonsa keskeyttäneiden osuus alle 10% Vähintään 40 prosentilla vuotiaista korkea-asteen koulutus

3 Eurooppalaisen yrittäjäjärjestön näkemyksiä oppisopimuksesta
UEAPME (The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) Kansallisten yrittäjäjärjestöjen Eurooppalainen etujärjestö Koulutuspolitiikan johtaja UEAPMEssa Liliane Volozinski: Oppisopimuskoulutuksen edistäminen ja tukeminen on tärkeää Haasteita esim. se, että oppisopimuskoulutusta vain 1/3 EU-maissa tai että joissakin maissa oppisopimuskoulutuksella huono imago

4 UEAPMEn koulutuspoliittisia painopisteitä
Elinikäisen oppimisen edistäminen ja kehittämien Ammatillisen koulutuksen statuksen kohottaminen Oppisopimuskoulutuksen edistäminen Opiskelijoiden liikkuvuuden yleistäminen Kouluttajien koulutuksen parantaminen Työelämän ja koulutuksen yhteyden vahvistaminen Yrittäjyyden kehittäminen Opintojen ohjauksen kehittäminen Koulutuksen kehittäminen vastaamaan paremmin pienteollisuuden yritysten ja PK-yritysten tarpeita

5 Huomioita oppisopimuksesta / Volozinski
EU:ssa on kiinnitetty viime vuosina huomiota oppisopimukseen erityisesti yhtenä välineenä nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa Yritykset käyttävät oppisopimusta rekrytointivälineenä ja tiedon siirtämisessä varttuneilta työntekijöiltä nuoremmille Taantuma vahvisti havaintoa, että oppisopimus on paras koulutusmuoto lisäämään työllistyvyyttä Aikuiskoulutuksen merkitys vahvistuu kaikissa jäsenvaltioissa

6 UEAPME ja Kööpenhaminan prosessi
UEAPMEn näkökulmasta seuraavien Kööpenhaminan prosessin ja Bryggen kommunikean tavoitteiden ja suositusten seuraaminen ja tukeminen keskeistä: New Jobs for New Skills -aloite Informaalin ja non-formaalin koulutuksen tunnustaminen Koulupudokkaiden määrän vähentäminen Opiskelijaliikkuvuuden yleistäminen Liliane Volozinski: ”Bryggen kommunikeassa ( ) tulee vahvasti esille oppisopimuskoulutuksen tärkeys”

7 EuroApprenticeship verkosto
Vuodesta 2010 lähtien: verkosto eurooppalaisille oppisopimustoimijoille, jotka haluavat tutustua toisten maiden oppisopimusjärjestelmiin ja joiden opiskelijoita suorittaa / haluaa suorittaa ulkonmaan työssä oppimisjaksoja Verkostoa koordinoivat UEAPME ja Ranskan kauppa- ja elinkeinokamarien keskusjärjestö Alussa jäseniä 11 EU-maasta -> Oppisopimustoimijoita kutsutaan liittymään verkostoon Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason oppisopimustoimijoita

8 Web Platform sivusto avattu marraskuussa 2010, sivuilla on / on tulossa työkaluja ja tietoa jakson toteuttamiseen tietoja oppisopimuksesta ja oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuudesta eri maissa tuloksia yrityksille suunnatuista liikkuvuusbarometreistä mahdollisuus etsiä uusia yhteistyökumppaneita mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja vaikuttaa Sivusto osin auki kaikille, osin vaatii rekisteröitymistä Kontakti- ja temaattisia seminaareja Oppariliikkuvuuden ‘laatuleiman’ kehittäminen

9 Kv-toimintaa Opso ry:ssä
Kv jaoksen kokouksissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia liikkuvuudesta, hankerahoituksista, verkostoista, opintovierailuista, uusista hankeideoista ym. 2010 aloitettiin kolme alueellista hanketta joissa edistetään yritysten ja oppisopimusopiskelijoiden kansainvälistymistä / kansainvälistä liikkuvuutta (TYKE ja Leonardo da Vinci) Lisäksi muita yksittäisiä kv jaksoja opiskelijoille Kv jaos toimii myös Euroapprenticeship hankkeen kansallisena keskustelufoorumina Tervetuloa mukaan!


Lataa ppt "Oppisopimus ja Eurooppa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google